Květnové novinky v Autodesk Construction Cloud

Autodesk pravidelně aktualizuje své cloudové služby Autodesk Construction Cloud (ACC), které jsou určeny pro projekty, výstavbu a správu budov. Mezi významné květnové novinky patří vytváření balíčků souborů, vizualizace modelů podle jejich parametrů, vylepšení sdílení mezi projekty a nový prohlížeč v mobilní aplikaci. Podívejme se podrobně na jednotlivé novinky.

Administrace

Už v březnu Autodesk uvedl beta verzi nástroje pro zjišťování aktivit v oblasti administrace a modulu DOCs. Nyní je zaznamenávání aktivit rozšířeno i na vady, práci s výkresy a možnost filtrovat aktivity.


Bridge (Most, Můstek)

Nástroj Bridge získal několik vylepšení:

 • Při sdílení více výkresů dostane uživatel pouze jeden konsolidovaný e-mail místo několika samostatných pro každý výkres.
 • Novější verze výkresu nyní nahrazuje starší verzi, místo vytvoření kopie.
 • Při výběru konkrétního projektu se zobrazí filtrovaný seznam sdílených položek souvisejících s daným projektem a název projektu je nyní provázán pomocí hyperlinku s kartou Příchozí a Odchozí.


Soubory

 • Při filtrování souborů lze nově použít filtr „Verze přidal“ („Version added by“) pro odfiltrování verzí souborů přidaných vybraným uživatelem.
 • Maximální počet příjemců u přenosů byl zvýšen na 1000.
 • Nově lze používat více standardů pojmenování na různé složky. Standard lze také vytvořit kopírováním stávajícího nebo importem z XLS souboru.
 • Při kontrole pojmenování souborů se u chybných polí zobrazuje nápověda s informací, jaká hodnota se očekává.

Balíčky souborů

Uživatelé nyní mohou seskupovat soubory určité verze do balíčků pro lepší kontrolu nad dokumenty. Balíčky lze pak předávat ke kontrole, nebo z nich vytvořit přenos.

Atributy souborů

Při vytváření atributů souborů mohou uživatelé vytvořit seznam přednastavených hodnot až o 400 řádcích, v seznamu lze nyní i vyhledávat.

Vady

Administrátoři projektu mají novou úroveň oprávnění, pomocí níž mohou uživatelé přiřadit vadu jiné společnosti, aniž by viděli všechny vady v projektu.
Pokud je u vady připojen náhled (např. u kolize), lze u něj zobrazit i historii s informací, kdo a kdy ho vytvořil.

Mobilní aplikace

 • V mobilní aplikaci lze zapnout beta prohlížeč, který umožňuje zobrazit 3D připínáčky vad a upravovat jejich atributy.
 • Uživatelé Apple mohou v mobilní aplikaci používat Apple Pencil pro tvorbu připomínek a ovládání pohledu.

Připomínky

 • Nastavení barev, fontů a čar zůstává u připomínek zachováno ve všech souborech a dokumentech
 • U nástroje měření v paletě pro tvorbu připomínek jsou k dispozici nově tři nástroje – měření pomocí křivky, volná plocha a polygonální plocha


Kontroly

Administrátor projektu může smazat neaktivní kontroly ze šablon projektů. Nově lze také vyhledávat a filtrovat kontroly v aktivních projektech i šablonách projektů.

Modul Model Coordination

Barvy objektů

Tato funkce umožňuje vizualizovat zobrazené modely podle různých podmínek, například podle souboru, modelu nebo vlastností objektu. V následujícím obrázku jsou například barvy přiřazeny podle kategorie Revitu. 


Vady

Při vytváření vady lze jednoduše vybrat mezi předdefinovaným typem vady nebo šablonou, která automaticky předvyplní některá pole a usnadní tak tvorbu a přiřazení vady.

Data Connector

V Data Connectoru lze použít nové šablony Power BI týkající se kolizí.


Modul Build

Project Management

 • V nastavení RFI (Žádosti o informace) může administrátor projektu spravovat e-mailové notifikace pro členy projektu a dávat jim oprávnění k nastavení vlastních preferencí ohledně notifikací.
 • Kontroloři mohou upravovat své odpovědi v rámci RFI, dokud je proces stále aktivní. Koordinátoři a manažeři RFI mohou nyní přidávat přílohy při odesílání oficiální odpovědi na dotazy.
 • Pokud je člen odebrán z projektu, jeho jméno zůstane zobrazeno v aktivitách jako „Odebrán“.
 • Pokud je na výkrese definována oblast s nastavenou lokací (např. místnost nebo podlaží), při vytvoření oblasti zařízení se automaticky vyplní místo lokace.Cloudové služby si můžete stejně jako ostatní produkty Autodesku zdarma vyzkoušet na těchto stránkách, kde se stačí jen přihlásit pomocí svéhu účtu u Autodesku nebo si zdarma vytvořit nový účet.

Komentáře