Plochá střecha v Revitu bez chybných spojnic spádu


Při tvorbě modelů moderních staveb v Revitu se často setkáváme také s požadavky na zakreslení správného spádování plochých střech. O spádování ploché střechy pomocí definice izolačních spádových klínů pod definovaným úhlem jsme na našem blogu již psali vloni v článku Spádované ploché střechy v Revitu.

Jestliže vytváříme jednoduchou plochou střechu v rámci jediného obrysového náčrtu, který má pravidelný pravoúhlý tvar, pak je vše v pořádku, a střechu stačí zakreslit jejím obrysovým tvarem a spádovat pomocí nástrojů změny tvaru k některému z drenážních otvorů (pro připomenutí je vhodné také zmínit, že spádování plochých střech pomocí změny tvaru lze od verze Revit 2024 provádět také i ve verzi LT). Pokud však plochá střecha nebude mít pouze obdélníkový tvar, bude půdorysně členitá, nebo bude obsahovat prostupy, patrně se setkáme s tím, že Revit neprovede spádování takového tvaru zcela správně. Revit totiž při spádování zohledňuje všechny hraniční body v půdorysném náčrtu a vytváří jejich spojnice. Příklad takového chování je zobrazen na následujícím obrázku:

Takový tvar střechy samozřejmě není akceptovatelný. A i když se budete snažit sebevíce s úpravou nastavení správných výškových bodů na hraně náčrtu, většinou nedosáhnete požadovaného výsledku. Řešení tohoto nedostatku ale není tak složité, jak by se na první pohled mohlo zdát. Místo toho, abyste vytvořili náčrt tvaru střechy podle skutečnosti (tedy zakreslením tvaru dle ohraničujících stěn), vytvořte náčrt střechy v pravidelném obdélníkovém tvaru. Nastavte správné spádování střechy pomocí úpravy změny tvaru výškových bodů a tím zajistíte požadovaný spád po celé ploše střechy. Části střechy, které byste standardně obkreslili v náčrtu, vyjměte ze střechy pomocí nástroje Vertikální otvor, nebo aplikováním dutého tvaru na místě a jeho vyříznutím ze střechy. Tím zůstane tvar střechy stejný, bez jakýchkoli rušivých spojnic a střecha bude v její hmotě i spádu definována správně. Popisovaný postup můžete shlédnout na tomto videu:


Více se o plochých střechách dozvíte v naší publikaci Stavařův průvodce Revitem (ISBN: 9788090774087), v kapitole 3.9.5. Střecha plochá.

Komentáře