REVIT QUANTIFICATION 3/3 – Autodesk Areabook Extension


REVIT QUANTIFICATION 3/3 – Autodesk Areabook Extension

Nedílnou a důležitou součástí každého projektu jsou výkazy. Pro vykazování informací z BIM modelu mají uživatelé Revitu, kromě vestavěných funkcí, k dispozici i pokročilejší nástroje ve formě doplňkových rozšíření. Těmito rozšířeními jsou Autodesk Areabook, Buildingbook a Roombook (viz předchozí díly série). Tyto nástroje se skrývají pod společnou kartou doinstalovatelnou jak do Revitu, tak i do Revitu LT.


Ve třetí a poslední části článků Revit Quantification si představíme rozšíření, které slouží pro vykazování oblastí - a to Autodesk Areabook Extension.
Stejně jako u předchozích rozšíření, ani Areabook neobsahuje českou lokalizaci. Na výběr máme z angličtiny, němčiny, ruštiny, portugalštiny a francouzštiny.

Před výpočtem je potřeba vytvořit místnosti v projektu, ze kterých je poté schopen doplněk vypočítat požadované oblasti. Výpočet probíhá na základě standardů, kde si můžeme vybrat mezi německými standardy z roku 2005 nebo 2016 a mezinárodním standardem. Pro ukázku byl zvolen mezinárodní standard.

Nástroji můžeme nastavit, zda má počítat s jednou výškovou úrovní oblasti nebo se dvěma a případně jejich výšky. Na základě těchto linií je poté schopen počítat oblasti i v místnostech se sníženým stropem, jako je například podkroví. Dále pak můžeme nastavit procentuální faktor, který využívá při výpočtu zmenšení oblastí, které dosahují jedné z výše zvolených výškových úrovní. V případě využití německých standardů je toto nastavení podrobnější. U jednotlivých místností můžeme ještě nastavit typ místnosti, faktor podílu obytné plochy v místnosti a případně redukci oblasti.

Následně můžeme spustit výpočet, kde máme ještě možnost dalšího nastavení. Můžeme zde zvolit, zda má nástroj detekovat podoblasti pod schodištěm, střechou nebo v nikách a zda má vytvářet vizuální reprezentaci při využití těchto podoblastí. Jakmile je výpočet dokončen, můžeme požadované výsledky vyexportovat do Excelu. Máme na výběr z možnosti exportu obytné plochy, čisté podlahy nebo hrubé podlahy.

V Excelu pak uvidíme jednotlivé místnosti, jejich celkové plochy, které mohou být případně poníženy o plochu objektů, které v místnostech tvoří překážky. Dále pak můžeme s daty pracovat podle naší potřeby a následně je třeba využít jako přílohu projektové dokumentace.

Ukázka použití:


Komentáře