Prepojujeme BIM pozemné stavby s BIM pre infraštruktúru

Od dnešného dňa je k dispozícií na našom helpdesku nová aktualizácia doplnkovej aplikácie pre Revit - CAD Studio Tools for Revit (v2.6.5), ktorá prináša nasledujúce novinky a vylepšenia:

Import povrchu - pre jednoduché prepojenie Civilu 3D a Revitu

Tento nový nástroj výrazne napomáha k vzájomnému prepojeniu BIM projektov odvetvia pozemných stavieb a infraštruktúry. Autodesk síce má podobné riešenie (od Revitu 2019, karta Vložit > Připojit topografii) - ale je postavené na cloude a ďalšej komerčnej aplikácií (Autodesk BIM 360). Pomocou našich nástrojov možno od teraz importovať povrch oveľa jednoduchšie a hlavne lokálne - tzn. bez nutnosti pripájania sa ku cloudu a k licencií BIM 360.

Celý proces začína v software Autodesk Civil 3D, ktorý je na úkony tvorby a úprav terénu omnoho viac určený ako Revit. V novej verzií našej doplnkovej aplikácie Civil Tools je k dispozícií toto tlačítko - Povrch do Revitu (viď blog)


Po kliknutí dôjde k exportu terénu vrátane spojníc, všetkých súradníc a ďalších potrebných informácií pre hladký prenos do Revitu. Doplnok si vytvorí na pozadí xml súbor, ktorý obsahuje všetky tieto potrebné data (ukladá sa automaticky do zložky Temp).

Následne proces pokračuje v Revite, kde v našich CAD Studio Tools for Revit pomocou nového tlačítka Import povrchu možno tento terén naimportovať. V Revite sa pomocou tohto nástroja vytvorí nová topografia, ktorá rešpektuje nastavenia z Civil 3D (zdielané súradnice, natočenie, atd...).


V prípade, ak sú na tej istej pracovnej stanici nainštalované oba produkty - Civil 3D aj Revit, po kliknutí v Revite na Import povrchu, si doplnok sám nájde tento xml súbor z Temp složky - netreba teda zadávať cestu k nemu, alebo ho manuálne vyhladávať. V prípade ak to tak nie je, tzn. na počítači je nainštalovaný napr. len Revit, po kliknutí na Import povrchu nás program vyzve k zadaniu cesty k xml súboru:


Celý proces prenosu terénu z Civil 3D do Revitu je znázornený na nasledovnej komentovanej videoukážke z YouTube:Z dôvodu obmedzenia API (Application programming interface) je funkcia Import povrchu prístupná len vo verzií Revitu 2020.

Úprava interface

Ďalšou novinkou je Úprava interface - rozdelenie funkcií Revit Tools do dvoch kariet  (pre Revit 2020 a Revit 2019)

Od tejto verzie (v2.6.5) sú naše nástroje rozdelené - z pôvodne jednej karty ribbonu do dvoch samostatných kariet. Názov prvej karty CAD Studio zostal nezmenený, pribudla nová karta ribbonu s názvom CAD Studio TZB, do ktorej sme premiestnili všetky nástroje určené hlavne pre TZBákov:


Nástroje Kopírovat výkresy, Počty formátů a Měřítka Výkresu nájdete v novej rozbalovacej skupine Výkresy:


Nástroje Přečíslování, Plocha místnosti a Seznam místností nájdete v novej rozbalovacej skupine Místnosti:


V Nastavení > Nastavení lišty možno po novom upravovať viditelnosť kariet "CAD Studio" a "CAD Studio TZB", ktoré si môže samozrejme užívateľ zapnúť/vypnúť podla potreby:


+ ďalšie drobné opravy
nové ikonky (Hromadné čištění projektu, Výkresy a Místnosti), na karte ribbonu CAD Studio boli presunuté funkcie z rozbalovacej skupiny Výkresy viac doprava (medzi Místnost a Online) a Rozšírený filtr doľava (medzi Parametry a Upravit), drobné úpravy vo funkcií Dávkové vykreslování PDF

Zákazníci firmy CAD Studio získavajú aplikáciu CAD Studio Revit Tools ZADARMO ako bezplatný bonus v rámci rozšírenia Autodesk Revit CS+ (alebo je možné ich zakúpiť samostatne - viď CAD eShop). Aktualizované verzie sú tiež k stiahnutiu na našom Helpdesku.

Komentáře