Materiál a rez importovanou 3D geometriou v Revite

V dnešnom článku by som rád nadviazal na ten predchádzajúci ohľadom importu 3D geometrie z programu 3ds Max do Revitu. Inšpiráciou bol dotaz od zákazníka Jána Beňa, za čo mu touto cestou chcem poďakovať.

Exportovaním objektu z 3ds Max do CAD-ovských formátov DWG, resp. DXF a následným importom v Revite vieme načítať tento objekt pomerne jednoducho, avšak pokiaľ by sme chceli týmto objektom rezať, resp. priraďovať k nemu vlastný materiál, tak zistíme, že v Revite to priamo nie je možné.


Aby sme toto obmedzenie Revitu vedeli obísť, tak je najskôr potrebné si vytvoriť novú rodinu tzv. koncepčného objemu kliknutím na Soubor -> Nové -> Rodina, kde vyberieme šablónu rodiny „Objem.rft“, ktorá sa nachádza v zložke šablón „Koncepční objemy“. V tejto šablóne si teraz naimportujeme našu 3D geometriu kliknutím na menu Vložit -> Importovat CAD. Po úspešnom importe môžeme vidieť, že materiál, resp. farba tohto objektu je totožná s farbou, ktorá bola k objektu priradená pri jeho vytváraní v 3ds Max. 


Ak chceme túto farbu prepísať, resp. priradiť k importovanému objektu vlastný materiál, tak je najskôr potrebné objekt previesť na plochy / segmenty, s ktorými vie Revit priamo pracovať.

Vyberieme si teda predmetný objekt a klikneme na panely nástrojov Revitu na tlačítko Rozložit.
Upozorňujem, že Revit vie rozložiť iba 3D geometriu, ktorá neobsahuje zborené polygónové plochy, preto treba na to pri vytváraní 3D objektu myslieť.

Teraz, keď vyberieme jeden z polygónov rozloženého objektu, tak na panely vlastností sa zobrazí parameter Materiál, pomocou ktorého vieme k objektu priradiť požadovaný materiál.


Takto pripravenú rodinu koncepčného objemu stačí už iba uložiť ako samostatné RFA-čko a následne je možné ju načítať do akéhokoľvek projektu Revitu kliknutím na menu Objemy a pozemek -> Umístit objem.
Teraz, keď budeme rezať týmto objektom, či už v pôdoryse alebo iných pohľadoch, tak rezy, ako aj materiál priradený k tomuto objektu sa nám budú zobrazovať korektne.Ukážka:


Viz Import geometri z 3ds Max do Rveitu

Komentáře

Okomentovat