Revit Worksharing (mini séria) - časť 3 – správa centrálneho modelu, kontrola kolízií a koordinácia

    Dnešným článkom ukončíme mini sériu o worksharingu – spolupráci viacerých užívateľov na jednom spoločnom projekte (viď časť 2). V predchádzajúcich článkoch sme si predstavili princípy zdieľanej práce, založenie centrálneho modelu, správu pracovných sád a ukázali sme si workflow práce na centrálnom modeli z pohľadu jednotlivých užívateľov.

    V tomto článku si ukážeme:

  • správu centrálneho modelu na priamo
  • kontrolu kolízií
  • nástroje na koordináciu projektu – kopírovanie a sledovanie elementov z externých referencií


    Správu centrálneho modelu by mala vykonávať jedna, na to určená osoba a to najmä z týchto dôvodov:
  • vykonávanie rutinnej údržby (na centrálnom modeli)
  • nahradenie centrálneho modelu jeho novšou verziou (napr. aj z lokálneho modelu)
  • riešenie problémov s centrálnym modelom
  • archivácia projektu
  • obnova záloh projektu
    Pred otvorením centrálneho modelu je nutné sa uistiť, že nie je aktuálne na tento model napojený žiadny užívateľ – využiť na to môžeme nástroj Worksharing monitor. Vytvoríme si zálohu súboru centrálneho modelu a následne centrálny model otvoríme na priamo: Soubor -> Otevřít -> Projekt – vyberieme súbor centrálneho modelu, odškrtneme voľbu Vytvořit nový místní a zároveň sa uistíme, že voľba Odpojit od centrály takisto nie je zaškrtnutá a súbor otvoríme.


    Následne môžeme vykonávať akékoľvek zmeny na modeli. Ak je náhodou nejaká pracovná sada vo vlastníctve iného užívateľa, tak aj z pozície priamo otvoreného centrálneho modelu nám je znemožnené akokoľvek manipulovať, či meniť vlastnosti objektov / elementov priradených tejto pracovnej sade. Najskôr je potrebné, aby sa predmetný užívateľ, ktorý vlastní pracovnú sadu, resp. má vypožičané určité elementy projektu, tak sa najskôr vzdal tohto vlastníctva (využiť môže ponuku, ktorá sa všetkým lokálnym užívateľom zobrazí pri ukladaní projektu, resp. tlačítko Uvolnit všechny moje, ktoré sa nachádza na karte ribbonu Spolupracovat).


    Po vykonaní všetkých potrebných úkonov na centrálnom modeli si ho znovu uložíme. Aby sme zachovali, aby bol súbor aj naďalej centrálnym modelom, tak nezabudneme v možnostiach ukladania zaškrtnúť voľbu „Po uložení nastavit jako centrální model“.
    Čo sa týka kontroly kolízií, Revit má pre tento účel integrovaný samostatný nástroj. Tu je však nutné objektívne konštatovať, že tento nástroj poskytuje základnú úroveň kontroly vzájomných kolízií kategórií objektov v Revite a slúži najmä na ich hrubú detekciu. Ak budeme vyžadovať pokročilejšie a sofistikovanejšie nastavenia, ako napr. ignorovanie určitých materiálov, nastavenie tolerancie kolízií, výber konkrétnych elementov pre kontrolu a pod., tak je vhodné zvážiť použitie iných, na to určených programov, ako napr. Autodesk Navisworks®

  Nástroj aktivujeme na karte Ribbonu Spolupracovat tlačítkom Kontrola kolizí -> Spustit kontrolu kolizí. Dialógové okno kontroly kolízií je rozdelené na 2 časti. Vyberáme tu kategórie elementov medzi ktorými bude prebiehať kontrola kolízií a ak bude zaznamenaný prienik ich geometrie, tieto objekty sa vyhodnotia ako kolidujúce a zobrazia sa v reporte Zpráva o kolizích. Vyberať môžeme kategórie objektov medzi aktuálne otvoreným projektom, alebo medzi projektom a načítanými externými referenciami (*.RVT, *.IFC  a pod.).

  Po potvrdení sa zobrazí spomínané dialógové okno Zpráva o kolizích so všetkými nájdenými kolidujúcimi objektami. Po ich označení sa nám konkrétne prvky zvýraznia a my môžeme pristúpiť k riešeniu príslušných kolízií.
    
    Report kolízií môžeme v prípade potreby exportovať do formátu HTML.


    Často sa stáva, že projektant dostane rôzne podklady (či už architektonický model, model VZT potrubí, model nosnej konštrukcie budovy a pod.), ktorý si nalinkuje do svojho projektu ako externú referenciu, avšak niektoré elementy z tejto „xrefy“ (ako napr. výškové úrovne, osnovu, stĺpy, steny, zariaďovacie predmety a pod.) si potrebuje prevziať (skopírovať) do svojho projektu. Využívajú sa na to nástroje Kopírovat / Sledovat, ktoré sa nachádzajú na karte ribbonu Spolupracovat a ponúkajú niekoľko funkcií, z ktorých na daný účel slúži tlačítko Kopírovat


    Nástroj funguje spôsobom, že klikneme na element z externej referencie, ktorý chceme skopírovať do nášho projektu – napr. na určitú výškovú úroveň (môžeme vybrať aj viacero elementov naraz) a vybraný element(y) sa okamžite skopíruje a stane sa súčasťou nášho aktuálneho projektu, čím ho vieme plnohodnotne upravovať a meniť jeho vlastnosti.

    Medzi kopírovaným a pôvodným elementom sa vytvorí vzájomná väzba (symbolizované malým znakom srdcového tepu v strede kopírovaného elementu), čo znamená, že akákoľvek zmena pôvodného elementu (posun, úprava hodnoty parametra, vymazanie a pod.)  sa sleduje a zaznamenáva a všetky takéto prípadné rozdiely medzi pôvodným a kopírovaným elementom sa podrobne zobrazujú po kliknutí na tlačítko Přehled koordinace v rovnomennom dialógovom okne. Zmeny vzájomných elementov môžeme buď ignorovať, zamietnuť, akceptovať, alebo automaticky reflektovať predmetnú zmenu so zaväzbeným elementom nášho projektu. K uvedenej akcii môžeme v prípade potreby pridať aj komentár.


    S využitím nástrojov koordinácie nám už neuniknú žiadne relevantné zmeny vzájomne vybraných elementov medzi projektom a súbormi externých referencií.


    V rámci mini-série článkov o worksharingu – spolupráci viacerých užívateľov na jednom, spoločnom, centrálnom modeli to bude všetko, nebojte sa využiť prezentované postupy pri menších, či väčších projektoch, aby ste zasa boli o niečo (v tomto prípade o veľký kus) efektívnejší.


Video-ukážka:Komentáře