Nová verze Holixa T4R v3.4.3 pro Revit

Tento týden byla vydána nová verze Holixa T4R v3.4.3, oblíbené nadstavbové aplikace pro Autodesk® Revit®. Aplikace obsahuje více než sedmdesát nástrojů, které usnadňují projektantům práci v tomto návrhovém softwaru a šetří tím čas. Aplikace je průběžně vyvíjena, nová verze obsahuje vylepšení popsaná v tomto příspěvku.

Nové nástroje

Aktuální verze obsahuje jediný nový nástroj, který je ale o to užitečnější. Jedná se o Správce podlaží, který vzniknul na základě hlasování zákazníků na konferenci Autodesk Live 2022, pořádané společností Arkance Systems. Nástroj má přívětivé uživatelské prostředí rozdělené na dvě části. V levé části je uživateli umožněno vytvářet nová podlaží. Užitečná je především funkce vytváření násobného počtu podlaží, díky které je možné vytvořit jedním kliknutím například 20 nadzemních podlaží v zadaných rozestupech. Uživatel má navíc možnost stanovit, zda se společně s podlažími vytvoří automaticky i jejich půdorysy, či nastavit, zda nově vytvořená podlaží budou konstrukční anebo podlažími budovy.

Dialog nového nástroje Holixa T4R Správce podlaží

Pravá část uživatelského rozhraní je určena ke správě existujících podlaží. Kromě získání přehledu o názvech a umístění podlaží je zde možné podlaží přejmenovat, měnit výšku nebo mazat. Přes pravé tlačítko myši je pak možné podlaží i hromadně kopírovat či přejmenovávat. Dále je také možné pohledy na vybraná podlaží přímo z dialogu Správce podlaží otevřít. Ukázku nástroje je možné shlédnout ve videu.Vylepšené nástroje

Dveře je nástroj, který umožňuje do parametru „Otevírání dveří“ zapisovat směr otevírání dveří. V aktuální verzi byl nástroj vylepšen několika způsoby. Uživatelské rozhraní doznalo zpřehlednění a zjednodušení. Nově je také nástroj schopen detekovat otevírání dvoukřídlých dveří, případně jiných typů dveří, než jsou křídlová. Zásadní novinkou je možnost detekce dveří i uvnitř skupin, která v předešlých verzích chyběla a omezovala tak využití nástroje v některých projektech. Na základě zpětné vazby od uživatelů je také možné v projektu detekci otevírání dveří vypnout a odstranit parametry „Otevírání dveří“. Parametr pak nebude automaticky vytvářen a je tím umožněno dodržet případné striktní požadavky na počty parametrů v projektu.

Dialog nástroje Holixa T4R Dveře

Nástroj Sledování času doznal zásadní změnu uživatelského rozhraní, které je nyní více intuitivní. Nástroj již také nevytváří samostatné soubory .csinfo a .cstime na disku. Opraveno bylo zapisování uživatele, nyní je do logu zapisován skutečně ten, kdo práci vykonal. Zapínání a vypínání nástroje je řešeno přes tlačítko play/pause, známé i z jiných nástrojů, například Sledovat aktualizace referencí. Důležité upozornění souvisí se zpětnou kompatibilitou s předešlými verzemi Holixa T4R, která je novou verzí nástroje porušena. Pokud tedy uživatel sledoval na projektu čas s předešlou verzí, před instalací nové verze je nutné data exportovat do .xls tabulky a uložit. Po instalaci nové verze se neobnoví uložené záznamy a časování začíná od nuly.

Dialog nástroje Holixa T4R Sledování času

Umístění prvku
nově podporuje detekci umístění v místnosti nebo prostoru i pro lineární rodiny. Vylepšena byla i detekce rodin s hostitelem, nyní v praxi pracuje lépe než v dosavadní verzi a dokáže správně umístit i rodiny, které mohly dříve působit potíže.

Nástroj
Podlaží prvku byl rozšířen o podporu prvků, které mají vazbu na podlaží definovanou parametry „Vztažné podlaží“ a „Referenční podlaží“, jako například prvky hostované na stěně, či některé prvky TZB. Především projektantům TZB tak tento nástroj významně ulehčuje vykazování prvků.

Nástroj ID Elementu doznal optimalizaci kódu, takže zápis parametrů probíhá mnohem rychleji.


Opravené nástroje

BIMsign doznal několik oprav, především je nově možné používat speciální znaky v názvu společnosti. U nástroje Souřadnice bylo opraveno zapisování globálních souřadnic. V uživatelském rozhraní aplikace bylo opraveno nechtěné zapínání karty Holixa T4R TZB v případě, že ji uživatel celou vypnul.

Nástroj Tloušťka potrubí (TZB) byl z nové verze Holixa T4R odstraněn, protože funkcionalita tohoto nástroje je již ve všech podporovaných verzích Revitu, tedy 2020 – 2023, nahrazena možností výpočtu hodnot v odkazech. Pro popis tloušťky potrubí tak uživateli stačí obyčejný odkaz, není nutné vytvářet samostatný parametr.

Popisek tloušťky potrubí vytvořený standardními nástroji Revitu


Kde aplikaci získat?

Instalační medium nejnovější verze Holixa T4R 3.4.3.0 získají zákazníci Arkance Systems na Helpdesku, případně je možné ji stáhnout ze Stránky správy licencí Holixa. Plně funkční trial na dobu 15 dní je pak možné stáhnout z produktové stránky aplikace. Zákazníkům s pronájmem Revitu nebo AEC Collection od Arkance Systems je aplikace k dispozici zdarma.


Komentáře