Nová verzia aplikácie Reinforcement s podporou Revitu 2024

Od dnešného dňa je k dispozícií ďalšia aktualizácia našej doplnkovej BIM aplikácie pre Autodesk Revit - Reinforcement (v2.0.0), ktorá prináša niekoľko noviniek a vylepšení:

Podpora Revitu 2024

Aplikácia Reinforcement po novom plne podporuje Revit 2024. Pokračujeme ďalej vo filozofií jednotného instaláku aj pre 3 staršie verzie tzn., že doplnok je k dispozícií po nainštalovaní pre najnovší Revit 2024 ako aj pre staršie verzie 2023, 2022 a 2021.

Výtah výztuže

Táto funkcia bola vo verzií Revitu 2024 úplne preprogramovaná a algoritmus vykreslovania výrazne vylepšený. Aktuálne doplnok vykreslí akýkolvek tvar výztuže, bez ohladu na počet zalomení, či zložitost tvaru prutu. Je jedno aké tvary výztuží v projekte užívatel používa, na akej šablone založí projekt, výťah tvaru výstuže aplikácia Reinforcement vždy korektne v aktuálnom merítku vytvorí.

Nová verzia obsahuje aj ďalšie drobné opravy a vylepšenia (úpravy vo funkcií Rohy stěn, Tabulky výztuže, oprava preklepov a chýb).

Zákazníci s predplatným Reinforcement si môžu aktuálnu verziu stiahnuť zo Stránky správy licencií Holixa. 15-dňová skúšobná verzia je k dispozícii ku stiahnutiu z produktovej stránky aplikácie.

Komentáře