Export búraných konštrukcií z Revitu do IFC

    Každý projektant pracujúci v Revite bude skôr, či neskôr potrebovať vyexportovať projekt do formátu IFC – medzinárodne dohodnutého a uznávaného formátu pre výmenu BIM dát, ktorý zároveň spĺňa všetky štandardy openBIM, teda najmä spoluprácu na projekte nezávislú od konkrétnych softvérových riešení.

    Bežnou súčasťou projektov býva aj zadefinovanie konštrukcií modelu do jednotlivých fáz, či z hľadiska vytvorenia týchto konštrukcií (či sú existujúce, nové, ...) alebo búrania (v ktorej fáze projektu budú tieto konštrukcie demolované). 

    V Revite sa definovanie fáz a nastavenie zobrazovania konštrukcií priradených ku konkrétnym fázam projektu nastavuje v Správa -> Fáze (bližšie – viď. https://www.nazdi.cz/2022/11/filtre-zobrazenia-faz-ich-export-do-dwg.html ).

    Konštrukciám sa priraďuje fáza vytvorenia, či demolácie pomocou ich rovnomenných inštančných parametrov na panely vlastností. Konštrukcie, ktoré budú v aktuálne nastavenej fáze pohľadu demolované sa dajú zároveň vybrať pomocou tlačítka Upravit -> Demolice.

    Zobrazenie, resp. grafické odlíšenie objektov, ktorým sú priradené rôzné fázy vytvorenia, či demolácií vieme meniť pomocou parametru pohľadu Filtr fáze (bližie – viď. spomínaný článok vyššie).

    Ak potrebujeme vyexportovať projekt do IFC, tak v nastaveniach exportu IFC (Soubor -> Export -> IFC -> Upravit nastavení...) máme na záložke Obecné nastavenie s názvom Fáze k exportu, kde si vyberieme konkrétnu fázu projektu a podľa nej sa vyexportujú konkrétne objekty. Na výber máme existujúce konštrukcie, nové konštrukcie, prípadne všetky ostatné fázy definované v projekte.

    Možnosť ale vyexportovať do IFC len búrané, nové, či dočasné konštrukcie tu ale chýba. Vyriešiť tento problém môžeme 2 spôsobmi:

            A) priamo v Revite

            B) s využitím cloudových riešení Autodesk Construction Cloud (ACC)

    Prvá možnosť vyžaduje zduplikovanie si samotného projektu RVT, ktorý bude slúžiť len pre účely exportu demolovaných, prípadne len nových, či dočasných konštrukcií.

    V zduplikovanom projekte je potrebné si vybrať všetky konštrukcie, ktoré sa majú do IFC vyexportovať (napr. teda len búrané objekty) a zadať im informáciu o tom, že majú byť búrané, do nejakého parametra (napr. zadať reťazec znakov „búrané“ do parametra Komentáře

    Následne je potrebné im vypnúť fázu demolácií (zmeniť parameter Fáze demolice na Žádná).

    Ďalej je potrebné vytvoriť si nový 3D pohľad, ktorý bude slúžiť ako podklad pre export do IFC a bude zobrazovať len požadované (napr. len búrané) konštrukcie. Toto docielíme napr. pomocou filtrov zobrazenia s využitím parametra Komentáře, do ktorého sme zapísali, ktoré objekty sa budú demolovať (bližšie ku filtrom zobrazenia – viď. napr. https://www.nazdi.cz/2021/11/filtry-pohledu-v-revitu-nepostradatelny.html ).

    Keď máme zobrazené len požadované (v našom prípade búrané) konštrukcie, posledným krokom je exportovanie takto pripraveného pohľadu do IFC, kde v nastaveniach exportu IFC (Soubor -> Export -> IFC -> Upravit nastavení...) zaškrtneme na záložke Další obsah voľbu Exportovat pouze prvky viditelné v pohledu a IFC vyexportujeme. Táto voľba nám zabezpečí, že sa vyexportujú len viditeľné elementy v danom pohľade, t.z. v našom prípade len požadované búrané konštrukcie.

    Druhou možnosťou je využitie cloudových služieb Autodesku, konkrétne základného balíka Autodesk Construction Cloud – DOCS, ktorý je súčasťou licencie AEC Collection, kde nahráme 2 verzie toho istého projektu IFC, ktoré sa budú líšiť nastavením exportu fáz do IFC (1. verzia – existujúce konštrukcie, 2. verzia – nové konštrukcie).

    Aby ACC – Docs zatriedili tieto 2 verzie ako 1 súbor, musí sa ich názov pri nahrávaní do projektu ACC zhodovať. 

    Následne môžeme po otvorení takto nahraného IFC-čka v prostredí ACC využiť nástroj Compare (porovnanie), v rámci ktorého môžeme detegovať a graficky porovnávať akékoľvek zmeny mezdi týmito 2 verziami súboru, teda zobrazovať napr. len búrané, alebo naopak len nové objekty.

Komentáře