Príprava miestností od A po Z - séria článkov (časť 2 – tabuľka miestností a popisky bytov)

    V dnešnom druhom článku série zameranej na  tvorby miestností nadviažeme na článok predchádzajúci, v ktorom sme si pripravili náš externý model (budovu), nastavili sme si výškové úrovne, rozsah pohľadu, vložili sme si do budovy jednotlivé miestnosti, prebrali sme si z nich informácie o čísle a názve miestnosti, pridali sme popisky, jednotlivé miestnosti sme rozčlenili do bytov na základe vlastného parametra sme si v pôdoryse pripravili farebnú schému vizuálneho rozlíšenia jednotlivých miestností vzhľadom na príslušnosť ku konkrétnemu bytu.

    Budeme teda pokračovať a začneme prípravou výkazu tabuľky miestností. Ak chceme v projekte vytvoriť akýkoľvek nový výkaz, použijeme na to tlačítko Výkazy -> Výkaz/Množství, nachádzajúce sa na karte Ribbonu Pohled. V dialógovom okne nového výkazu si vyberieme kategóriu objektov, ktoré chceme vykazovať (v našom prípade Prostory), výkaz si pomenujeme (napr. „Tabuľka miestností“) a potvrdíme.

    Okamžite sa nám zobrazí ďalšie dialógové okno nastavenia vlastností výkazu. Toto okno pozostáva s niekoľkých záložiek (Pole, Filtr, Seřazení/Seskupování, Formátování, ...). Na prvej záložke Pole vyberáme parametre kategórie Prostory, ktoré chceme reálne vykazovať. Okrem tejto kategórie môžeme do výkazu pridať aj parametre miestností a informácií o projekte. Parametre, ktoré chceme vykazovať (napr. číslo priestoru, názov priestoru, plocha miestnosti, objem miestnosti, byt) si vyberieme v ľavej časti okna a presunieme ich do pravej časti buď dvojklikom alebo malým tlačítkom so zelenou šípkou. Ak by sme výkaz teraz potvrdili, bol by extrémne neprehľadný, pretože všetky vykazované parametre by sa zobrazovali rad za rodom, bez nejakého logického zoskupenia či zoradenia.

    Prepneme sa teda na ďalšiu záložku nastavenia výkazov – Filtr, v ktorej definujeme, aká množina so všetkých priestorov sa má vykazovať. Ak napr. chceme vykázať len priestory, ktoré patria k nejakému bytu, tak vyberieme príslušný parameter „Byt“ v poli Filtrovat podle a priradíme mu matematického operátora „má hodnotu“. Po potvrdení už výkaz nezobrazuje všetky priestory v projekte, ale len tie, ktoré majú vyplnený parameter „Byt“.

    Na ďalšej záložke nastavenia výkazu – Seřazení/Seskupování nastavíme zoradenie priestorov vo výkaze – najskôr podľa parametra „Byt“ -> zaškrtneme Prázdný řádek (týmto príkazom Revit zoskupí jednotlivé priestory podľa príslušnosti k bytu a medzi jednotlivé skupiny vloží vždy prázdny riadok), no a následne budeme priestory v bytoch triediť podľa parametra Číslo. Po potvrdení môžeme vidieť, že tabuľka miestností už zobrazuje jednotlivé priestory, ktoré sú logicky zoskupené do celkov podľa príslušnosti k bytom.

    Bolo by ale fajn, ak by náš výkaz zobrazoval aj súčty, povedzme podlahovej plochy miestností, či už ako celkovú plochu všetkých miestností, alebo jednotlivé súčty podlahových plôch bytov.

    Toto docielime tak, že na ďalšej záložke nastavenia výkazu – Formátování vyberieme parameter, ktorého súčty chceme počítať (v našom prípade parameter „Místnost: Plocha“ a nastavenie Bez výpočtu zmeníme na Vypočítat součty. Následne sa musíme prekliknúť na predchádzajúcu záložku nastavenia výkazov – Seřazení/Seskupování, na ktorej zapneme zobrazovanie Celkových súčtov a ak chceme aj medzisúčty, ako som spomínal napr. podľa jednotlivých bytov, tak pri predmetnom parametri, podľa ktorého výkaz triedime (parameter „Byt“) aktivujeme voľbu Zápatí a vyberieme Název, počet a celkové součty.

    Po potvrdení je tabuľka miestností pripravená, zobrazuje len miestnosti, ktoré patria k nejakému bytu, tieto miestnosti sú zoskupené a zoradené podľa tejto príslušnosti a tabuľka obsahuje zároveň jednotlivé súčty podlahových plôch bytov, ako aj celkový súčet podlahovej plochy všetkých miestností.

    

    Druhá časť tohto článku bude zameraná na tvorbu vlastnej popisky bytov, ktorá bude zobrazovať napr. číslo a názov bytu a celkovú podlahovú plochu všetkých jeho miestností. Každá popiska je knižničný prvok Revitu, resp. „rodina“, ktorú si vytvoríme nasledovne: Soubor -> Nové -> Rodina a v zložke šablón rodín Revitu sa preklikneme do Poznámky, kde vyberieme šablónu rodiny Obecný popisek.rft.

    Otvorí sa nám nový projekt – resp. „Revit family editor“ – prostredie, v ktorom vytvárame vlastné knižničné prvky. Prvým krokom je vždy zmena aktuálnej kategórie rodiny na skutočne požadovanú. Robí sa tak tlačítkom Kategorie a parametry rodiny nachádzajúceho sa na karte Ribbonu Vytvořit, kde si vyberieme požadovanú kategóriu popisky (v našom prípade Popisky prostoru) a zmenu kategórie potvrdíme. Textovú poznámku, ktorá je súčasťou šablóny, na ktorej sme túto rodinu zakladali, si môžeme zmazať. 


    Aby sme vedeli do popisky dostať požadované parametre („Byt“ a „Celková podlahová plocha bytu“), tak najskôr si musíme druhý spomenutý parameter vytvoriť, resp. pridať do projektu ako zdieľaný. Urobíme tak v našom pôvodnom projekte, do ktorého sa naspäť preklikneme, aktivovaním voľby Správa -> Parametry projektu -> Nový parametr, kde si znovu buď vyberieme parameter „Celková podlahová plocha bytu“ zo súboru zdieľaných parametrov, alebo si tento parameter vytvoríme (typ parametru bude plocha). Akýkoľvek parameter, ktorý chceme použiť v popiskách musí byť zdieľaný. Vybraný, či vytvorený parameter necháme ako inštančný a priradíme ho do kategórie Prostory.


    Parameter sa vložil do všetkých priestorov projektu, avšak jeho hodnoty sú zatiaľ nevyplnené. Aby sme do tohto parametra vedeli dostať súčty podlahových plôch miestností prislúchajúce konkrétnym bytom, nemusíme to robiť manuálne vypĺňaním hodnôt rad za radom, ale môžeme si pomôcť nástrojom Kopírovat sloupce, ktorý je súčasťou doplnku Holixa T4R – sady nástrojov na zefektívnenie práce v Revite, ktorý Arkance Systems poskytuje všetkým našim zákazníkom ako pridanú hodnotu. Tento nástroj číta hodnoty parametra  z jedného stĺpca vo výkaze a nakopíruje ich do iného stĺpca tohto výkazu.

    Preklikneme sa teda späť do úpravy výkazu tabuľky miestností, konkrétne do záložky Pole a do vykazovania pridáme náš novovytvorený parameter Celková plocha bytu. Výkaz musíme ešte upraviť tak, aby zobrazoval len tie hodnoty, ktoré chceme kopírovať, t.z. len hodnoty celkovej plochy bytu. To docielime tak, že sa v nastaveniach výkazu preklikneme do záložky Seřazení/Seskupování -> vypneme triedenie podľa čísla a zároveň vypneme zobrazovanie každej inštancie. Následne sa nám zobrazujú vo výkaze len jednotlivé súčty bytov v jednotlivých riadkoch a výkaz máme pripravený na kopírovanie.


    Následne si aktivujeme spomínaný nástroj Kopírovat sloupce nachádzajúci sa na karte Ribbonu Holixa T4R (po nainštalovaní doplnku Holixa T4R) -> klikneme na Nový -> vyberieme si náš výkaz Tabuľka miestností a nastavíme kopírovanie: Kopírovat z: parametra Místnost:Plocha a Vložiť do: parametra Celková plocha bytu. Klikneme na tlačítko Uložit a následne dáme Kopírovat.


    Hodnoty plôch bytov sa skopírujú do parametra Celková plocha bytu  a teraz môžeme výkaz upraviť tak, aby vyzeral ako predtým, t.z. na záložke Seřazení/Seskupování znovu zapneme triedenie podľa Čísla miestnosti a dáme Zobrazit každou instanci, teda jednotlivé priestory.
    
    Týmto postupom vieme dostať hodnotu zobrazenú vo výkaze do určitého parametra projektu.


    Teraz sa môžeme prekliknúť späť do projektu tvorby popisky, na karte Ribbonu Vytvořit vyberieme tlačítko Štítek, ktorý vložíme niekde zhruba na priesečník dvoch referenčných rovín (stred vloženia popisku). V dialógovom okne Upravit štítek definujeme, ktoré parametre predmetnej kategórie (v našom prípade Prostory) bude popiska obsahovať. V ľavej časti tohto okna vidíme všetky systémové parametre danej kategórie, avšak naše 2 parametre, ktoré potrebujeme do popisky pridať sme si v projekte vytvorili ako zdieľané parametre, preto klikneme na tlačítko Přidat parametr a vyberieme si požadované parametre „Byt“ a „Celková plocha bytu“. Tieto následne presunieme z ľavej časti dialógového okna Upravit štítek do pravej, čím ich pridáme do samotnej popisky.

    V rámci jednotlivých parametrov popisky môžeme nastaviť rôzne predpony a prípony, meniť jednotky hodnôt parametrov, či napr. vkladať hodnoty parametrov v popiske do nových riadkov (voľba Přerušit). 


    Ak chceme popisok upraviť po grafickej stránke, tak ho označíme, klikneme na Upravit typ, pôvodný typ popisku si ideálne zduplikujeme a zmeníme požadované nastavenia (napr. veľkosť a farbu písma, pozadie, faktor šírky a pod.).    Popisku máme pripravenú, uložíme si ju a pomocou tlačítka Načíst do projektu a zavřít ju načítame do aktuálne otvoreného projektu.

    Teraz už stačí iba vybrať nástroj Analyzovat -> Popisek prostoru, vybrať si práve vytvorený popisok bytu a povkladať ho do jednotlivých bytov v požadovanom pohľade.    V nasledujúcom poslednom článku tejto série si prejdeme postup úpravy tabuľky miestnosti z prostredia tabuľkového editoru Excel s využitím ďalšieho nášho nástroja Holixa T4R Export tabulek a okrem toho si ukážeme ešte ďalšie úpravy výkazu, ako napr. zmena textového štýlu v bunkách, či podmienený formát.

Videoukážka:


Komentáře

 1. Výborný návod, chcem ešte upozorniť, že sa treba pohrať so zaokrúhľovaním na 2desatinné miesta na celé čísla.
  Upozornenie - pozor: súčet plôch miestností sa nerovná celkovému súčtu plochy bytu! (je tam odchýlka hoci minimálna, ale je)
  Pre plochy priestorov aj ako pre plochy miestnosti sa to dá nastaviť podľa viď. https://www.bimrvt.cz/cz/blog-triky/vykazy-ploch-mistnosti-revit
  Ďalej sa rovnako dá cez vložené zdieľané parametre odfiltrovať:
  - celková podlahová plocha bytu
  - obytná plocha bytu (podľa STN bez chodieb, kúpelní, šatník...)
  - úžitková plocha bytu (bez balkónov, terás, loggii..)
  Inak super návod.

  OdpovědětVymazat
 2. Dobrý deň pán Durkaj, ďakujem za Váš koment. Pokiaľ sa nemýlim, tak celkový súčet akýchkoľvek hodnôt v parametroch sa počíta z nezaokrúhlených čiastkových hodnôt a až následne sa vypočítaná hodnota celkového súčtu zaokruhlí. T.z. že ak by sme si napr. spočítali súčty plôch bytov zaokrúhlených na 2 desatinné miesta, tak sa to nebude rovnať celkovému súčtu plôch bytov. Tento výpočet je presnejší a nedochádza k načítavaniu odchýlky zaokrúhľovania čiastkových hodnôt, ale výpočet sa spraví úplne presne a až následne sa zaokruhlí.

  Ešte raz ďakujem za doplnenie, príjmný deň.
  Adam Košík

  OdpovědětVymazat

Okomentovat