Príprava miestností od A po Z - séria článkov (časť 3 – export tabuliek do Excelu, editácia a reimport do Revitu, formálne úpravy, rýchly orezový kváder)

    Sériu článkov zameraných na komplexnú tvorbu miestností v Revite (viď časť 2) ukončíme jej treťou časťou, v ktorej si ukážeme Export tabulek - nástroj, ktorý je súčasťou doplnkov do Revitu z dielne Arkance Systems s názvom Holixa T4R a ktoré poskytujeme našim zákazníkom zdarma, aby pomocou nich vedeli byť rýchlejší a efektívnejší pri denno-dennej práci s projektami v Revite. Nástroj Export tabulek prekonvertuje a vyexportuje požadované tabuľky výkazov z Revitu do formátu *.XLSX, teda do natívneho formátu tabuľkového editoru Microsoft Excel.

    Tento nástroj nájdeme po nainštalovaní pluginov Holixa T4R na karte Ribbonu s rovnomenným názvom pod tlačítkom Export tabulek. Nástroj je veľmi jednoduchý, ponúka v podstate len jedno dialógové okno, v ktorom si vyberáme, ktoré výkazy nášho projektu sa majú vyexportovať do *.xlsx a ak ich vyberáme viacero, tak či sa má pre každý výkaz vygenerovať samostatný súbor, alebo sa všetky vyexportujú do jedného súboru Excelu.

    Vyexportovaný súbor môžeme následne otvoriť v programe Microsoft Excel a všetky bunky, ktoré sú editovateľné (podfarbené zelenou farbou) môžeme následne editovať s pomocou akýchkoľvek natívnych funkcií, či nástrojov, ktoré nám Microsoft Excel ponúka. Využiť môžeme nástroje na hromadné filtrovanie, úpravu, či analýzu buniek. Predstavte si napr., že by ste potrebovali hromadne zmeniť názvy jednotlivých miestností, či bytov. Ak by ste to robili v Revite, tak by ste museli dané parametre modifikovať riadok po riadku. Tu v Exceli vieme využiť vzorce, automatizácie, či hromadné premenovávanie, čo nám vie ušetriť obrovské množstvo času.

    Všetky tieto zmeny vieme následne preniesť späť do Revitu, stačí predmetný súbor uložiť a Microsoft Excel zavrieť. Následne v Revite rozbalíme nástroj Export tabulek, pod ktorým sa nachádza nástroj Import tabulek, ktorý aktivujeme a v predmetnom dialógovom okne si vyberieme upravený súbor *.xlsx. Výkaz tabuľky miestností sa aktualizuje a všetky zmeny sa prejavia nielen v samotnom výkaze, ale samozrejme aj v modeli, keďže sú s nim priamo previazané.

    Pokiaľ požadujeme urobiť určité úpravy vo výkaze, čo sa formálnej stránky týka, tak tieto úpravy sa realizujú v nastaveniach výkazov najmä na záložke Vzhled. Táto záložka nám umožňuje meniť grafiku tabuliek, ako napr. typy čiar mriežky, čiary obrysov, či zvýrazniť každý druhý riadok tabuľky (kvôli prehľadnosti veľkých výkazov) a z tohto prostredia vyberáme aj jednotlivé textové štýly, či pre bunky nadpisu, záhlavia alebo samotného tela tabuliek.

    Pokiaľ by sme chceli vytvoriť pre výkaz nový textový štýl, musíme sa prekliknúť na kartu Ribbonu Poznámky a kliknúť na malú šípku na pravej spodnej strane vedľa skupiny Text. Otvorí sa nám dialógové okno Vlastností textových typov, ktoré si môžeme ľubovoľne duplikovať a všetky ich požadované parametre (font písma, farba, veľkosť a pod.) upravovať. Po úprave / vytvorení nového textového štýlu môžeme tento vybrať v nastaveniach výkazov na záložke Vzhled.

    Výkazy v Revite nám ponúkajú aj možnosť farebne zvýrazniť bunky, ktorých hodnoty spĺňajú určité nadefinované pravidlá. Robí sa tak v nastaveniach výkazov na záložke Formátování po kliknutí na tlačítko Podmínený formát, kde sa zadefinuje podmienka pozostávajúca z výberu parametra, definície matematického operátora, zadaním hodnoty a farby, ktorú budú bunky výkazov zobrazovať, ak ich hodnota vyhovuje definovanému pravidlu.

    Na záver si ešte predstavíme ďalší nástroj našich doplnkov Holixa T4RRýchly ořezový kvádr, pomocou ktorého vieme vytvoriť 3D výrez určitej časti modelu z pôdorysu. Stačí, že v pôdorysnom pohľade aktivujeme nástroj Rýchly ořezový kvádr, nachádzajúci sa na karte Ribbonu Holixa T4R a klikneme na počiatočný a následne na koncový bod v tomto pôdoryse vzhľadom na to, aký výrez chceme vytvoriť. Takto vytvoríme v podstate na 2 kliky nový 3D pohľad s automaticky aktivovaným a prispôsobeným orezovým kvádrom podľa zrealizovaného výberu.

    Verím, že séria týchto článkov prispela k efektívnejšiemu pohľadu a práci pri tvorbe miestností v Revite, či samozrejme aj iných analogických konštrukcií.


Videoukážka:


Komentáře