úterý 21. března 2023

Realističtější 3D vizualizace v novém Lumion 2023

Vizualizační nadstavba Revitu nabízí v nové verzi kompletně přepracované rendrovací jádro a díky tomu poskytuje ještě realističtější interaktivní 3D vizualizace a animace v reálném čase. Nový Lumion 2023 je jiný než všechny předchozí verze tohoto softwaru. Renderovací engine nyní vedle rasterizace zahrnuje i ray tracing a tvoří novou vizualizační platformu, kterou bude možné vylepšovat rychleji a snadněji než dříve. Lumion 2023 také obsahuje zcela nový nástroj pro aktualizace, který automaticky detekuje všechny nové dostupné funkce a obsah a dává vám možnost spouštět aktualizace v pozadí.

Cílem aplikace Lumion bylo vždy poskytovat rychlý, snadný a intuitivní způsob moderních vizualizací. Vydání Lumionu 2023 představuje v mnoha ohledech fundamentální posun v oblasti tohoto typu softwaru. Díky hybridnímu vykreslovacímu jádru, které pracuje s rasterizací a ray tracingem, vám Lumion 2023 pomůže dosáhnout nejkvalitnějších výsledků bez ohledu na váš hardware. Pokud tedy nemáte grafickou kartu podporující ray tracing, můžete i tak zaznamenat výrazné zvýšení kvality zobrazování Lumionu díky vylepšené technologii rasterizace u všech návrhů architektury budov, krajiny nebo interiérů.

Na rozdíl od rasterizace nevyžaduje technologie ray tracing žádné chytré triky k napodobení vzhledu reality - počítá způsobem, jakým se světlo chová ve skutečném světě. Po zapnutí tohoto efektu budou vaše rendery automaticky obsahovat realističtější nepřímé osvětlení, odrazy mimo prostor obrazovky, měkké kontaktní stíny a mnoho dalšího. Nový efekt ray tracing v Lumionu umožňuje ovládat počet vzorků a odrazů, což vám poskytne lepší kontrolu nad konečným výsledkem.

Ultrarealistické textury

Často jsou to ty nejmenší detaily, co pomáhá nejúčinněji komunikovat váš návrh. Odrazy na fasádě. Světlo procházející závěsem. Mokrá dlážděná ulice. Když materiály působí reálně, váš návrh ožije. Díky možnosti doladit tyto detaily několika kliknutími můžete vytvořit vizualizaci, která osloví všechny smysly.

V Lumionu 2023 je kvalita stávajících materiálů PBR (na fyzice založené zobrazení) vyšší než kdykoli předtím. Pracovní postup materiálů byl převeden na plně fyzikální zobrazení, které využívá 8 map, aby se vaše volby návrhu co nejvíce přiblížily realitě. Díky novému zapnutému efektu ray tracingu jsou výsledkem interakce mezi světlem a jednotlivými povrchy velmi realistické textury. Můžete také importovat vlastní textury nebo kombinovat různé mapy a vytvořit tak přesně požadovaný vzhled.


Nové materiály

Lumion 2023 obsahuje 98 nových materiálů, které můžete použít k realistickému ztvárnění povrchů budov nebo krajiny, včetně dřeva, kamene, kovu, omítky, betonu, cihel, asfaltu, trávy a půdy.

Rozšířená knihovna objektů

Lumion nabízí 100 nových 3D postav (statických), 24 nových stromů a rostlin, 51 nových interiérových objektů a řadu nových kancelářských řesel. Objekty lze zjednodišeně umísťovat pomocí funkce AutoSnap.

AutoSnap:Lepší kreativní kontrola

Při tvorbě animací a průchodů máte k dispozici nové nástroje pro kontrolu nad hloubkou ostrosti, korekcemi barev pomocí histogramu, trasou pohybu kamery nebo nad poměrem stran výsledného videa.

Hloubka ostrosti:Souhrn hlavních novinek:


Lumion 2023 je k dispozici jako roční nebo tříleté předplatné pro edice Standard i Pro - viz CAD eShop a Lumion.

čtvrtek 16. března 2023

Využití modelu uloženého v CDE v realizační fázi

Během dodací fáze stavby se dnes již velmi často vytváří BIM model, který je pro snadnější komunikaci mezi účastníky projektu ukládán na společné datové prostředí (CDE). Informační model  lze využít pro různé účely, jako například tvorbu rozpočtu, kontrolu kolizí anebo ho lze využít na stavbě pro sledování stavu instalovaných komponent. A právě tento nástroj je k dispozici v aplikaci  Autodesk Build, která je součástí Autodesk Construction Cloud a která umožňuje z BIM modelu extrahovat požadované informace a seznam komponent, které pak realizační tým na stavbě může snadno procházet, zobrazovat a přiřazovat k nim související reference jako změnové řízení, formuláře, připomínky a další. Komponenty jsou přímo svázané s modelem a při aktualizaci modelu dojde i k aktualizaci seznamu a informací. Důležité také je, že si tým může sám zvolit, jaké informace potřebuje a kam je zapsat, tak, aby například terminologie názvů odpovídala zvyklostem v týmu.

Aktuálně jsou v Autodesk Build k dispozici tyto nástroje:

Zobrazení komponenty včetně informací ve 3D modelu 

Pokud vyberte model, který je připojený ke komponentě, zobrazí se v celkovém 3D modelu zvýrazněná komponenta a poskytne tak tím instalačnímu týmu srozumitelný   kontext, kde se prvek nachází a kam ho instalovat.


Zobrazení komponenty na 2D výkresech

Kromě 3D modelu lze komponentu zobrazit i na publikovaných 2D výkresech, poskytující týmu dodatečné informace, které se hodí například pro instalaci zařízení.

Propojení komponenty s dalšími procesy

Komponentu lze kromě modelu provázat i s dalšími pracovními postupy a nástroji v Autodesk Build, jako například úlohou v harmonogramu stavby, RFI (žádosti o informace), Submittals (předání požadavků) a další. 


Při aktualizaci modelu může administrátor zvolit, zda dojde k aktualizaci komponent na základě nové verze nebo ne.  

Podívejte se na ukázku práce s komponenty v Autodesk Build.

středa 15. března 2023

K čemu je v Revitu dobré zábradlí?


Pokud se řekne zábradlí, většina z nás si představí mechanickou zábranu, obvykle umisťovanou na vyvýšených plošinách nebo schodištích, která má zabraňovat pádu. Tak tomu skutečně je. Ale pokud se oprostíme od klasického uvažování ze stavební praxe a podíváme se na zábradlí z pohledu Revitu, můžeme objevit nové a netušené možnosti, jak lze tento nástroj využít. Zábradlí je v Revitu definováno jako profil, či sestava profilů, která kopíruje načrtnutou trajektorii a neustále se opakuje. Navíc je ho možné (od verze 2017) přichytit neboli hostovat nejen na schodiště a rampy, ale i na podlahy, desky, hrany desky, vrchní hrany stěn, střechu nebo topografii. Toho lze v kombinaci s vhodně zvolenými profily využít v nejrůznějších případech. A co lze tedy v Revitu vytvořit pomocí „obyčejného“ zábradlí? Zde je výčet některých užitečných možností a inspirací pro vaše projekty:

1) Klasické sloupko-příčkové zábradlí jak ho známe nebo skleněné zábradelní desky. Zábradlím lze vytvářet také konstrukce průchodů nebo spojovacích krčků.


2) Dočasná a přenosná zábradlí, mobilní zábrany.


3) Balustrády, balustrádový plot, stará vyřezávaná zábradlí.

4) Plot nejen na pozemku (dřevěný, drátěný, kovaný, se zděnými sloupky). Pokud zvolíme terén (topografii) pro zábradlí jako nového hostitele, pak bude zábradlí kopírovat zakřivení terénu.

5) Chodníky, silnice, obrubníky, svodidla (většinou na terénu). Pomocí hostování těchto prvků na terénu je možné se k těmto prvkům kótovat nebo dále vztahovat.

6) Koleje (zvolením správných profilů lze docílit vytvoření kolejí a prvků infrastruktury).


7) Lišty na stěnách a římsy u stropů. Vše, co bychom mohli také vytvořit pomocí přídavků stěn nebo komponentou na místě. V případě zábradlí je možné ale sledovat délku těchto prvků.

8) Opakující se prvky, jako jsou například sedadla v kině, divadle nebo stadionu.


9) Oplechování všeho druhu, například atikové oplechování pomocí definovaného profilu.

10) Stínicí a okrasné prvky (které lze aplikovat například na fasády).

11) Sněholamy na střeše, okapní prvky (opakující se prvky na ploše nebo hraně střechy).

12) Elektrické vedení (vysoké, nízké napětí, distribuční traťové vedení apod.)

13) Trubky a potrubí. Zábradlím je teoreticky možné vytvářet také prvky jednoduchých potrubních systémů. Pro prvky TZB jsou však v plném Revitu vyčleněny automatické a sofistikované nástroje.

Díky použití nástroje zábradlí lze zjistit délky jeho profilů a pomocí výkazu prvků i další užitečné hodnoty. Navíc je možné na složitější situace nebo opakující se procesy aplikovat skripty Dynama.


Tip: Na schodiště lze umístit pouze jedno zábradlí. Pokud bychom chtěli na schodiště umístit více zábradlí (např. spojovací krček z bodu 1), další zábradlí nakreslíme pomocí načrtnutí geometrie a vybereme schodiště jako nového hostitele. Více o nastavení zábradlí v naší knize Stavařův průvodce Revitem.

úterý 14. března 2023

Cut Opening – prostupy konstrukcemi v Revitu

Jak v Revitu vytvořit prostupy konstrukcemi pro vedení instalací technických zařízení budov?

Manuálně nebo Automaticky? Ruční tvorba prostupů pro menší projekty s nízkým počtem kolizí může být relativně snadná, ale co když máte projekt se stovkami kolizí a prostupů? V takových případech je vhodné využít automatizaci, například aplikaci Cut Opening.

Trend projektování v BIM (Building Information Modeling) se stává standardem a s tím se zlepšují funkce programů a systémů pro projektování. Revit je nejpoužívanější software pro projektování v BIM. Cílem je vytvářet co nejvěrnější modely budov, které budou odpovídat výsledné realitě, a které umožňují precizní tvorbu a přípravu projektu, výpočty a podrobné výkazy materiálů.

V této fázi je vhodné zamyslet se i nad možností modelovat detailní prvky, kterou budou umístěny v přesných polohách. Na základě přesných dat je možné vytvářet výpočty a podrobné výkazy materiálů. 

Jednou z klíčových částí modelu jsou prostupy pro liniové prvky technických zařízení budov, architektonické a konstrukční prvky. Je také důležité kontrolovat vzájemné kolize těchto prvků, protože chybějící prostupy mohou ovlivnit jak kvalitu modelu, tak mohou ovlivnit i statické výpočty. Je tedy nutné důkladně zkontrolovat každé místo, kde se potrubí, trubky, kabelové žlaby nebo vedení setkávají se stavebními prvky, jako jsou stěny, podlahy, stropy, střechy, nosníky atd.

Bohužel, Revit nemá sofistikované a jednoduché nástroje pro tvorbu prostupů konstrukcemi, takže nejčastějším postupem je vytvoření vlastní rodiny a následné manuální vkládání této rodiny do všech kolizních míst. Pomocí tohoto postupu je možné prostupy v Revitu vytvořit, distribucí prostupů však uživatel stráví velké množství času a při manuální práci bude docházek ke generování množství chyb a nepřesností. Moderní aplikace, jako je Cut Opening od společnosti AGACAD, však mohou tento proces usnadnit a urychlit.

 


Cut Opening automatizuje distribuci a správu postupů konstrukcemi v Revitu. Klíčovým prvkem tohoto workflow je funkce Revitu s názvem Detekce kolizí, která nalezne všechna místa v modelu, kde se protínají vybrané kategorie prvků, například stěna nebo podlaha vs. potrubí nebo kabelová lávka.

 


Z této kontroly je možné vytvořit report v textovém formátu s podrobnými informacemi o vzniklých místech kolizí. Tento report slouží jako vstup do aplikace Cut Opening, která na základě informací z reportu vytvoří prostupy ve správných pozicích a velikostech. Vše je řízeno na základě pravidel definovaných uživatelem. 

 


Cut Opening dokáže vytvořit prostupy v místech, kde se protínají potrubí, kabelové lávky, trubky, elektroinstalační trubky se stěnami, podlahami, stropy, nosníky a sloupy. Prostupy je možné vložit do architektonického i konstrukčního modelu na základě připojeného modelu profese TZB. Cut Opening umožňuje pracovat i s modely ve formátu IFC.

Aplikace Cut Opening nabízí mnoho možností pro přizpůsobení konfigurací. Uživatelé Revitu tak mohou nejen definovat pravidla pro vkládání prostupů, ale i pro jejich sdružování, definovat přesné odsazení hran otvorů od potrubí nebo izolace a definovat pravidla pro vkládání požárních ucpávek na základě definované požární odolnosti konstrukce. Uživatel může určit, od jakých dimenzí potrubí generovat prostupy, a která místa je možné zanedbat a vyřešit například vrtáním na stavbě.

Cut Opening disponuje také funkcemi pro vytváření otvorů oken a dveří v odděleném konstrukčním modelu, který je připojen k architektonickému modelu. 

 

Cut Opening také umožňuje automatické vkládání požárních klapek do úseků potrubí, které prochází definovanou stěnou.

Využijte funkce programu Cut Opening a vytvářejte prostupy mnohem rychleji a přesněji. Ušetříte tak hodiny manuální a opakující se práce.


Více informací o aplikaci naleznete na produktových stránkách Cut Opening.
V případě zájmu o bližší informace či nákup softwaru AGACAD Cut Opening prosím kontaktujete obchodní oddělení Arkance Systems.

pátek 3. března 2023

3D Tisk z Revitu – Obálka budovy

 Minule jsme se zabývali tiskem 3D modelu z Revitu. Výsledkem bylo vytisknutí modelu půdorysu, který byl v požadovaném měřítku. Jeden komentující projevil zájem o vytisknutí obálky s vnitřní výplní. Již jsem se téhle problematice věnoval a měl první řešení.

Model .STL, který vkládáme do Sliceru, musí mít veškeré vnitřní prostory vyplněny hmotou. Docílit toho dokážeme mnoha způsoby.  

Vytvoření podlah s výškou místnosti…

Vytvoření objemu, který bude vyplňovat veškerý vnitřní prostor…

Po polovině tuctu pokusů jsem přišel k závěru, že postup jde téměř úplně automatizovat. 

Následující řádky vás seznámí s tímto výsledným postupem.

Správné modely Revitu obsahují vždy „Místnosti“ nebo „Prostory“. Jsou to kategorie, které se neexportují do STL. Nejsou totiž tvořeny plnou hmotou. Vyplňují většinu vnitřní oblasti. Musíte tedy místnosti převést na jinou kategorii, která bude vytvořena z plné hmoty.  Zkontrolujte, že váš  model má ve všech prostorech (podhledy, šachty, podkroví, zdvojené podlahy…) vloženy „Místnosti“ nebo „Prostory“.  Následně si otevřete aplikaci Dynamo a vytvořte si velice jednoduchý script podle obrázku. Nebo si ho stáhněte pod odkazem: ASC.Kopirovani_geometrie.zip

Na jedno kliknutí kopírujete geometrii „Místností“ nebo „Prostory“ do libovolné kategorie.  

Popis scriptu:  

Vstupní geometrie: Vyberete, kterou kategorii chcete převést.

All Elements of Category: Automaticky vybere všechny objekty z kategorie v modelu.

Element.Geometry: Najde Geometrii vybraných objektů.

Výstupní geometrie: Vyberete, jakou kategorii chcete vytvořit.

DirectShape.ByGeometry: Vytváří objekty na základě dodaných vstupů. 
Pohled exportujte do STL a otevřete Slicerem.  Více informací k exportu se dozvíte v předchozím článku


Ve Sliceru projděte jednotlivé vrstvy a hledejte, kde máte narušenou výplň. Já našel několik chyb z důvodu nedokonalosti mého modelu (nelícující desky, izolace pozednice…). Ale paradoxně naším největším problémem jsou výplně otvorů. Prvky dveří a oken vyřezávají do geometrie stěn otvory. Tyhle výběrové geometrie se nám projeví při tisku. Vytvořte si proto kopii modelu Revitu. V této kopii modelu vymažte všechny objekty, které vytvářely  ořezovou geometrii (nejsou to jen prvky dveří a oken). Opravte ostatní chyby modelu, jako u mě byly nelícující podlahy a skryté geometrie. Opravený model po exportu do .STL je připraven k tisku.

 Řešení s vytvořením kopie modelu a vymazání objektů považuji za nesprávné řešení a nepoužívám ho. Jak vytisknout model bez vytváření kopie vám vysvětlím ale až příště. 

Podrobnější postup najdete také ve videu.


úterý 28. února 2023

Nová verze Holixa T4R v3.4.3 pro Revit

Tento týden byla vydána nová verze Holixa T4R v3.4.3, oblíbené nadstavbové aplikace pro Autodesk® Revit®. Aplikace obsahuje více než sedmdesát nástrojů, které usnadňují projektantům práci v tomto návrhovém softwaru a šetří tím čas. Aplikace je průběžně vyvíjena, nová verze obsahuje vylepšení popsaná v tomto příspěvku.

Nové nástroje

Aktuální verze obsahuje jediný nový nástroj, který je ale o to užitečnější. Jedná se o Správce podlaží, který vzniknul na základě hlasování zákazníků na konferenci Autodesk Live 2022, pořádané společností Arkance Systems. Nástroj má přívětivé uživatelské prostředí rozdělené na dvě části. V levé části je uživateli umožněno vytvářet nová podlaží. Užitečná je především funkce vytváření násobného počtu podlaží, díky které je možné vytvořit jedním kliknutím například 20 nadzemních podlaží v zadaných rozestupech. Uživatel má navíc možnost stanovit, zda se společně s podlažími vytvoří automaticky i jejich půdorysy, či nastavit, zda nově vytvořená podlaží budou konstrukční anebo podlažími budovy.

Dialog nového nástroje Holixa T4R Správce podlaží

Pravá část uživatelského rozhraní je určena ke správě existujících podlaží. Kromě získání přehledu o názvech a umístění podlaží je zde možné podlaží přejmenovat, měnit výšku nebo mazat. Přes pravé tlačítko myši je pak možné podlaží i hromadně kopírovat či přejmenovávat. Dále je také možné pohledy na vybraná podlaží přímo z dialogu Správce podlaží otevřít. Ukázku nástroje je možné shlédnout ve videu.Vylepšené nástroje

Dveře je nástroj, který umožňuje do parametru „Otevírání dveří“ zapisovat směr otevírání dveří. V aktuální verzi byl nástroj vylepšen několika způsoby. Uživatelské rozhraní doznalo zpřehlednění a zjednodušení. Nově je také nástroj schopen detekovat otevírání dvoukřídlých dveří, případně jiných typů dveří, než jsou křídlová. Zásadní novinkou je možnost detekce dveří i uvnitř skupin, která v předešlých verzích chyběla a omezovala tak využití nástroje v některých projektech. Na základě zpětné vazby od uživatelů je také možné v projektu detekci otevírání dveří vypnout a odstranit parametry „Otevírání dveří“. Parametr pak nebude automaticky vytvářen a je tím umožněno dodržet případné striktní požadavky na počty parametrů v projektu.

Dialog nástroje Holixa T4R Dveře

Nástroj Sledování času doznal zásadní změnu uživatelského rozhraní, které je nyní více intuitivní. Nástroj již také nevytváří samostatné soubory .csinfo a .cstime na disku. Opraveno bylo zapisování uživatele, nyní je do logu zapisován skutečně ten, kdo práci vykonal. Zapínání a vypínání nástroje je řešeno přes tlačítko play/pause, známé i z jiných nástrojů, například Sledovat aktualizace referencí. Důležité upozornění souvisí se zpětnou kompatibilitou s předešlými verzemi Holixa T4R, která je novou verzí nástroje porušena. Pokud tedy uživatel sledoval na projektu čas s předešlou verzí, před instalací nové verze je nutné data exportovat do .xls tabulky a uložit. Po instalaci nové verze se neobnoví uložené záznamy a časování začíná od nuly.

Dialog nástroje Holixa T4R Sledování času

Umístění prvku
nově podporuje detekci umístění v místnosti nebo prostoru i pro lineární rodiny. Vylepšena byla i detekce rodin s hostitelem, nyní v praxi pracuje lépe než v dosavadní verzi a dokáže správně umístit i rodiny, které mohly dříve působit potíže.

Nástroj
Podlaží prvku byl rozšířen o podporu prvků, které mají vazbu na podlaží definovanou parametry „Vztažné podlaží“ a „Referenční podlaží“, jako například prvky hostované na stěně, či některé prvky TZB. Především projektantům TZB tak tento nástroj významně ulehčuje vykazování prvků.

Nástroj ID Elementu doznal optimalizaci kódu, takže zápis parametrů probíhá mnohem rychleji.


Opravené nástroje

BIMsign doznal několik oprav, především je nově možné používat speciální znaky v názvu společnosti. U nástroje Souřadnice bylo opraveno zapisování globálních souřadnic. V uživatelském rozhraní aplikace bylo opraveno nechtěné zapínání karty Holixa T4R TZB v případě, že ji uživatel celou vypnul.

Nástroj Tloušťka potrubí (TZB) byl z nové verze Holixa T4R odstraněn, protože funkcionalita tohoto nástroje je již ve všech podporovaných verzích Revitu, tedy 2020 – 2023, nahrazena možností výpočtu hodnot v odkazech. Pro popis tloušťky potrubí tak uživateli stačí obyčejný odkaz, není nutné vytvářet samostatný parametr.

Popisek tloušťky potrubí vytvořený standardními nástroji Revitu


Kde aplikaci získat?

Instalační medium nejnovější verze Holixa T4R 3.4.3.0 získají zákazníci Arkance Systems na Helpdesku, případně je možné ji stáhnout ze Stránky správy licencí Holixa. Plně funkční trial na dobu 15 dní je pak možné stáhnout z produktové stránky aplikace. Zákazníkům s pronájmem Revitu nebo AEC Collection od Arkance Systems je aplikace k dispozici zdarma.


pondělí 27. února 2023

Metal Framing – obvodové pláště budov

Obvodový plášť je důležitou součástí každé budovy. V programu Autodesk Revit je velmi snadné navrhnout objekt s kontaktním zateplovacím systémem. Stačí lepit jednu vrstvu na druhou a projektovou dokumentaci není nutné vytvářet pomocí žádných speciálních nástrojů. Nicméně, složitější typy obvodových plášťů, jako jsou lehké obvodové pláště (sloupko-příčkové fasády), provětrávané fasádní systémy nebo prefabrikované tepelně izolační panely pro halové stavby, mohou představovat výzvu.

Jak si s touto výzvou poradit?

Aplikace Metal Framing od společnosti AGACAD nabízí řešení pro efektivní a přesné navrhování konstrukcí, koordinaci a tvorbu výrobní dokumentace v Revitu. Tento BIM software dokáže významně ulehčit práci a ušetřit čas. 

Metal Framing – Curtain Walls & Panels


Díky balíčku Metal Framing - Curtain Walls & Panels můžete okamžitě začít navrhovat konstrukce s lehkými obvodovými plášti, které jsou často používány pro vytvoření prosklených obvodových plášťů veřejných budov, jako jsou banky, úřady, hotely, administrativní budovy a sportovní haly.


Aplikace automaticky rozmístí sloupky a příčky, držáky okenních skel, přítlačné desky, krycí desky, izolační prvky a výplně v celém modelu. Díky uživatelem definovaným konfiguracím získáte přesný a vysoce detailní 3D model, který lze snadno označit a roztřídit podle vlastností a umístění. Balíček Curtain Walls & Panels umožňuje automaticky vygenerovat podklady pro výrobu včetně požadovaných pohledů, výkresů a výkazů.Metal Framing – Ventilated Facade


Provětrávané fasády jsou moderním způsobem zateplování budov, které se vyznačují nejen poutavým vzhledem, ale také skvělými tepelně-technickými vlastnostmi. Tyto fasády jsou založeny na použití roštu z hliníkových profilů se speciálním závěsným systémem, vloženou izolací a fasádními deskami. Balíček Metal Framing Ventilated Facade umožňuje navrhovat provětrávané fasády včetně nejmenších detailů a přizpůsobit je potřebám uživatele. Modul je plně uživatelsky přizpůsobitelný a umožňuje vytvořit nejrůznější schémata skladby fasádních panelů, takže uživatel může docílit vzhledu fasády přesně podle svých představ.


Díky Metal Framing Ventilated Facade lze na základě uživatelem generovaných konfigurací automaticky vygenerovat opláštění z fasádních desek, rošt z hliníkových profilů a skladbu tepelně izolačních desek. Návrh fasády je možné doplnit o kotvicí prvky nebo detailní přípoje kovového roštu. Na základě přesného BIM modelu lze následně vytvořit například výkresovou dokumentaci, kladečská schémata a vygenerovat výkazy materiálů a podklady pro kalkulaci.


Metal Framing – Sandwich panels

Sandwichové panely se často používají jako stěnové a střešní panely u halových objektů, díky svým vynikajícím tepelně izolačním vlastnostem a jednoduché manipulaci a montáži. S Metal Framing Sandwich je můžete snadno navrhnout ve svých projektech.


Metal Framing Sandwich Panels je ideální pro přesné a efektivní modelování fasád, střech a opláštění průmyslových objektů a komerčních vícepodlažních budov. Aplikace zefektivní pracovní postup tím, že umožňuje vytvářet databázi konfigurací pro různé typy stěn a střech. Nastavené konfigurace s podrobnými detaily a rozvržením panelů lze uložit a kdykoli znovu použít. Po dokončení modelování se automaticky vygenerují i klempířské prvky. Výsledkem je přesný BIM model připravený pro přípravu výrobního výkresu, kalkulace, objednávky množství nebo jako podklad pro výběrové řízení. Na základě modelu lze snadno vygenerovat projektovou dokumentaci pro celý vnější plášť budovy ze sendvičových panelů, nosnou konstrukci a kotvení.


V článku jsem se zaměřil na výhody a využití aplikace Metal Framing pro návrh a modelování provětrávaných fasád, lehkých obvodových plášťů, střech a opláštění objektů s využitím sandwichových panelů. Díky této aplikaci je proces navrhování a modelování fasád a střech mnohem efektivnější a přesnější, bez ohledu na velikost projektu. Metal Framing umožňuje vytvářet a ukládat databázi konfigurací pro různé typy stěn a střech, což zefektivní pracovní postup a umožní vytvoření přesného BIM modelu.

Ukázka AGACAD Metal Framing
Více informací o aplikaci naleznete na produktových stránkách Metal Framing.
V případě zájmu o bližší informace či nákup softwaru AGACAD Metal Framing prosím kontaktujete obchodní oddělení Arkance Systems.