úterý 22. března 2011

Čas na jarní úklid

Revit pracuje s daty jinak než většina bežných CAD systémů. Už při prvním seznámení s Revitem každý jistě slyšel že "vše je na jednom místě", v jedné datové hroudě a to je super. Nadšené proklamace je dobré brát trochu s rezervou ... takže jak to tedy je??

Pravda je, že je fajn mít (skoro) vše pokupě - žádné skládačky, pack&go a podobné operace, prostě to co do projektu načtu mám v jednom souboru a když data předávám nebo archivuji, je ten jeden soubor (skoro) vše na co musím myslet. Proč to SKORO? Pokud v projektu použijete bitmapy, ať už jako vlastní vzory povrchů, bump mapy, vkládané obtisky nebo jinak použité externí bitmapy, je třeba je spravovat a přenášet odděleně.

Všechno ostatní je skutečně pohromadě. To že se všechny potřebné pohledy, řezy, výkresy, výkazy, legendy a další pohledy na datový BIM model generují v jediném souboru projektu je vlastnost Revitu. Projekt také obsahuje všechny načtené rodiny, skupiny a importovaná data z jiných aplikací (např. DWG, DXF atd.) A tady nastává malý zádrhel. Pokud budete neuváženě do projektu načítat vše co vám přijde pod ruku, používat 2D a 3D podklady a reference, načítat nové a nové rodiny, zkoušet jaký nábytek, okna nebo dveře by vám lépe vyhovovaly, nebo budete experimentovt s novými vlastními materiály, může i nevelký projet kynout do nečekaného datového objemu. V okamžiku kdy pak budete data archivovat, nebo projekt předávat někam dál je dobré zamést pavučiny a zbytečné smetí.

Možností jak v projektu uklidit je několik:

Odstranění nepoužívaných rodin a typů
Nepoužívané rodiny nebo typy rodin můžete buď manuálně vymazat v Prohlížeči projektu nebo použijte nástroj Čistit nepoužité. Čistění ale raději proveďte až v okamžiku, kdy jste si jisti že žádné z odstraňovaných prvků už nebudete potřebovat.

Import/připojení CAD dat
Pracujte uvážlivě s daty která importujete do projektu. Používáte-li podklady v DWG nebo jiných formátech, je lépe data k projektu připojit. Data se pak lépe spravují (možnost je odpojit případně zcela odstranit) a udržuje se vazba na zdrojový soubor. V případě importu se data stávají nedílnou součástí projektu.

Správa materiálů
Podobně jako u rodin je dobré pro zmenšení objemu dat v projektu udržovat jen nezbytný počet materiálů. V Revitu samotném je jedinou možností materiály promazávat po jednom, což není úplně komfortní. Pro promazání většího počtu materiálů v jednom kroku může ve verzi 2011 dobře posloužit aplikace Materials Batch Delete Tool která je ke stažení na stránkách RevitApp. V nové verzi 2012 už ji potřebovat nebudete - jedním z vylepšení v nové verzi je právě podpora hromadného čistění nepoužitých materiálů.

Na závěr snad jen poznámka. Postupujte při úklidu uváženě - lépe čistit až v okamžiku kdy je na projektu hotovo, případně tehdy, kdy jste si skutečně jistí že si nevyčistíte něco, co se vám bude za pár dnů znovu hodit ...

čtvrtek 17. března 2011

Používáte klávesové zkratky efektivně?

Je obecně známé, že používání klávesových zkratek urychluje práci. Ale i klávesové zkratky je třeba správně definovat a používat. Pojďme se podívat, jaké možnosti máme např. v Revitu 2011. Od verze 2010 byl představen nový uživatelský dialog pro definici a ovládání klávesových zkratek (původně jen pro uživatele s předplatným, od verze 2011 je již součástí Revitu).

Spolu s novým uživatelským rozhraním došlo ke změně i souborového formátu z *.txt na *.xml, což vám nyní umožňuje provádět následující operace:
  • exportovat a importovat nastavení klávesových zkratek
  • přiřazovat a používat klávesové zkratky bez nutnosti restartovat aplikaci
  • filtrovat a seřazovat zkratky
  • zkratku může tvořit až 5 znaků
  • lze používat klávesy Ctrl, Shift a Alt spolu se znakem
  • jednotlivým příkazům lze přiřadit více klávesových zkratek
a teď to nejdůležitější:
  • stejnou klávesovou zkratku můžete přiřadit více nástrojům
A to je klíčové pro efektivní používání zkratek. Jak to tedy využít? Chcete například upravit nějaký pohled na výkrese. Standardně byste použili jednu zkratku na aktivování pohledu a pak druhou zkratku na deaktivaci pohledu. Pokud ale víte, že lze zkratku přiřadit několika příkazům, pak nastavíte pro oba příkazy stejnou klávesu - např. AA. Stisknete tedy AA pro aktivaci pohledu a pak AA pro deaktivaci pohledu. Podobně to lze nastavit pro zobrazení/skrytí ořezové oblasti.
Další efektivní využití zkratek je přiřadit stejnou zkratku podobným příkazům. Např. všem příkazům na úpravu (hranice, profilu, náčrtu...) přiřadíte stejnou kl. zkratku - např. UU. Pokud pak potřebujete upravit profil stěny, hranici podlahy nebo třeba upravit rodinu, použijete jen jednu zkratku. Stejně tak je výhodné nastavit jednu zkratku pro všechny příkazy typu Dokončit nebo Zrušit (náčrt, režim úprav....).
Pomocí jen tří klávesových zkratek - pro úpravu prvku, dokončení nebo zrušení úpravy - můžeme obsáhnout většinu obvyklých situací.
Další vlastnost, kterou můžete u klávesových zkratek používat, je využívat klávesové zkratky pro kontextové příkazy. Pokud máte pro kontextovou kartu Kresli (čáru, obdélník, kružnici) přiřazeny zkratky, pak můžete například obdélníkovou stěnu nakreslit stisknutím kláves WAOB.
Kromě písmen lze přiřazovat i čísla, takže lze například nastavit pro drátový model 1, pro skryté hrany 2, pro stínovaný 3 atd.
To co zatím chybí k pohodlnějšímu používání je kontrola již použitých zkratek, aby nedocházelo k jejich nechtěnému duplikování. Uvidíme v nové verzi Revitu, zda se toto zlepší.
Popis a tipy k používání zkratek, plus ukázkový *.xml soubor se seznamem použitých zkratek najdete na Helpdesk serveru CAD Studia:

sobota 12. března 2011

Přečíslování i pro dveře a okna

Plugin RoomRenumbering (viz minulý příspěvek) byl rozšířen i o možnost přečíslování oken a dveří. Jde tedy už spíš o "ElementRenumbering".

Tak či onak, užitečnost tohoto bezplatného ADN pluginu pro Revit 2011 se tím dále zvýšila. Vyzkoušejte si sami z ADN plugins.

středa 2. března 2011

Přečíslování místností

Na Autodesk Labs je k dipozici nový plugin do Revitu umožňující přečíslovat místnosti v určeném pořadí, přičemž brání zavedení duplicitního označení (automaticky, nebo s možností volby přepisu). V jednoduchém dialogu můžete zvolit počátek číslování a volitelně přidat předponu či příponu. Plugin automaticky kontroluje duplicity a při zatržené volbě "Auto-swap room numbers" přiřadí označenému záznamu požadované číslo, přičemž duplicitnímu záznamu přiřadí číslo o jedno vyšší. Bez této volby budete dotázáni, jak se má číslo změnit.


Plugin byl testován s aplikací Revit Architecture 2011, vyžaduje. NET Framework 3.5 a funguje na 32 i 64 bitové verzi. Instalační balíček který je ke stažení na Labsech obsahuje Read Me které popisuje, jak aplikaci nainstalovat a odinstalovat a jak plugin používat.

Otestujte si, zda Vám tento plugin k něčemu bude a případně dejte zpětnou vazbu - buď nám do CAD Studia nebo přímo na Autodesk Labs