pátek 3. prosince 2021

Záťaže vykurovania a chladenia (staré) vs. Systémová analýza (nová)

    Užívatelia Revitu, najmä z profesie TZB, vedia využiť tento software okrem štandardného projektovania jednotlivých systémov, či už vzduchotechniky, ZTI, vykurovania, elektroinštalácií a iných aj na analyzovanie takto navrhnutých systémov a jednotlivých ich častí, z ktorých sa skladajú a taktiež priestorov, v ktorých sa tieto systémy v rámci budovy nachádzajú a ktorým ich pôsobením menia vlastnosti.

    Uvedieme si príklad návrhu vzduchotechnického potrubia. V rámci budovy máme viacero priestorov s rôznym využitím. V Revite si vieme nastaviť jednak analytické konštrukcie týchto priestorov (akými sú najmä deliace konštrukcie po ich tepelno-technickej stránke), ďalej, či je daný priestor vykurovaný, chladený, vetraný, prípadne oboje, ale najmä typ tohto priestoru, kde definujeme jednotlivé kategórie využitia priestoru s určitými definovanými parametrami, akými sú napr. minimálna požadovaná plocha na osobu, potreba výmeny vzduchu za hodinu, tepelný zisk na osobu, potreba čerstvého vzduchu na plochu, či osobu a mnohé ďalšie. 

    Ak do takéhoto priestoru navrhneme napr. vzduchotechnické potrubie, tak aby sme ho vedeli nadimenzovať, čo sa týka napr. prietoku čerstvého vzduchu, tak potrebujeme najskôr vedieť, aký je tento prietok požadovaný v rámci tohto priestoru. Buď si to teda spočítame pomocou tabuliek, noriem, prípadne iného software, alebo budeme efektívni a využijeme na to priamo Revit, v ktorom už máme zadefinované všetky potrebné vstupné dáta.

    Do Revitu 2021 (vrátane) bol workflow, ktorým urobíme analýzu záťaží vykurovania a chladenia nasledovný:

    Po nadefinovaní všetkých potrebných priestorov, vrátane ich parametrov klikneme na kartu Ribbonu Analyzovat a v kategórií Zprávy a výkazy na tlačítko Zátěže vytápění a chlazení

    V dialógovom okne, ktoré sa nám otvorí, vidíme v jeho ľavej časti zmenšený, dynamický náhľad celej našej budovy, vrátane všetkých definovaných priestorov a zón a v pravej časti máme 2 záložky. Na záložke Obecné si nadefinujeme základnú charakteristiku budovy (akou je typ budovy, lokalita, trieda tesnosti a iné) a na záložke Detaily si ešte vieme znovu skontrolovať, prípadne upraviť jednotlivé zóny a priestory alebo ich analytické povrchy a ich nadefinované parametre.

    Potom stačí už iba kliknúť na tlačítko Vypočítat a Revit nám za pár sekúnd vygeneruje Výkaz záťaží vykurovania a chladenia s detailnými informáciami o energetickej a tepelno-technickej náročnosti budovy, vrátane jednotlivých jej zón a priestorov.

    Okrem toho nám však automaticky vypočíta a vyplní viaceré parametre, jedným z ktorých je spomínaný vypočítaný potrebný prívod čerstvého vzduchu za hodinu pre daný priestor. Na základe jeho hodnoty teraz vieme presne nadimenzovať výustky vzduchotechniky a ich prietoky.

    Od Revitu verzie 2022 sa však workflow pre výpočet energetických analýz značne zmenil. Totižto doteraz využíval Revit pri výpočtoch záťaží vykurovania a chladenia metódu RTSM (Radiant Time Series Method), ktorá bola mierne konzervatívnejšia a menej presná ako nová metóda výpočtov energetických analýz budovy, predstavená v Revite od verzie 2022. Táto nová metóda sa volá HBM (Heat Balance Method) a poskytuje ďaleko presnejšie výsledky energetických výpočtov. Workflow, pre vygenerovanie takýchto analýz v Revite 2022 je nasledovný:

    Pokiaľ máme zadefinované priestory, prípadne zóny s požadovanými vstupnými parametrami, na karte Ribbonu Analyzovat využijeme nástroje v kategórií Energetická optimalizace. Najskôr je potrebné kliknú na Energetická nastavení, kde si vyberieme najmä režim analytického modelu, prípadne máme možnosť prekliknúť sa do pokročilejších nastavení energetických a tepelno-technických parametrov budovy. 

    Následne je potrebné vytvoriť energetický model budovy, čo sa robí rovnomenným tlačítkom. Po jeho vygenerovaní nám Revit automaticky otvorí 3D pohľad analytických priestorov, ktoré obsahujú viaceré užitočné, informatívne, tepelno-technické, čí energetické parametre, avšak niektoré hodnoty týchto parametrov sú zatiaľ nevypočítané. 

    Aby sme dostali tieto hodnoty, musí prebehnúť najskôr výpočet spomínanou metódou HBM, čo urobíme kliknutím na Analýza systému, kde vyberieme pracovný postup analýzy a spustíme výpočet. 

    Keďže, ako som spomínal, nová výpočtová metóda HBM je ďaleko presnejšia, tak aj výpočet trvá o niečo dlhšie. Dobrou správou je, že tento výpočet prebieha na pozadí a vy sa zatiaľ môžete v rámci Revitu venovať inej činnosti. Po ukončení výpočtu Vám v pravom spodnom okne Revitu vyskočí notifikácia. Následne sa automaticky vygeneruje report, ktorý nájdete v prehliadači projektu v časti Výkazy -> Analýzy. Štýl tohto výkazu je možné prepnúť v inštančných vlastnostiach na Podrobný, čím získame výkaz s obrovským množstvom informácií ohľadom energetických a tepelno-technických vlastností budovy.

    Okrem toho sa nám v analytických priestoroch vyplnili predtým nevypočítané parametre a ak by sme hľadali napr. vyššie spomínaný vypočítaný potrebný prívod čerstvého vzduchu za hodinu pre daný priestor, tak obdobný parameter sa teraz nazýva Tok vzduchu v oblasti.

    Či teda používate starší Revit, alebo jeho najnovšiu verziu, podľa týchto postupov by ste mali byť schopní vedieť zrealizovať potrebné energetické výpočty či analýzy.


Video:

pondělí 22. listopadu 2021

Filtry pohledů v Revitu - nepostradatelný BIM nástroj

Dneska se podíváme na velmi užitečné téma, Filtry pohledů.Filtry jsou jedním z nejsilnějších nástrojů Revitu. Je velmi užitečné je používat. Protože Vám ušetří spoustu času a otevřou Vám úplně nové možnosti úprav, vašich pohledů a výkresů. Využívají data z negrafických informací a přenáší je na výkresy a pohledy, proto jsou naprosto v souladu s BIM řešením. Vysvětlím Vám tedy, jak takový filtr nastavit a uvedu příklad použití.

Filtry se nastavují v Přepsání viditelnosti/zobrazení na kartě Filtry. Zde se vkládají již vytvořené filtry do aktuálně otevřeného pohledu. Veškeré filtry vložené zde, se týkají pouze daného pohledu. Před vložením filtru se musí nejdříve vytvořit. Filtry se dají vytvářet přímo v Přepsání viditelnosti/zobrazení pod možností Upravit/Nové.. na záložce Filtry. Nebo na kartě Pohled -> Filtry.


Okno pro vytváření filtrů je rozděleno na tři části: 

Filtry

V levé části vidíte seznam filtrů existující ve vašem projektu. Zde můžete vytvářet, duplikovat, přejmenovávat nebo mazat vaše filtry.

Kategorie

V prostřední části nastavujete, pro které kategorie objektů bude filtr aktivní. Můžete nastavit libovolnou kombinaci kategorií. Filtruje na základě vlastností určitého parametru. Proto musí všechny kategorie z vybrané kombinace daný parametr obsahovat. Ten se jinak nezobrazí v další části nastavení. 

Pravidla Filtrů

V pravé části nastavujete pravidla Filtru. Ve většině případu si vystačíte s jedním pravidlem. Nemusíte hned vytvářet filtr o více pravidlech a s množinou.

V prvním řádku máte tedy na výběr mezi A (všechna pravidla musí být splněna) NEBO (Kterékoli pravidlo musí být splněno). Dále přidání pravidla a množiny pod aktuální pravidlo. 

Druhý řádek už je samotné pravidlo. První kolonka informuje o vybrané kategorii, kolonka se odemkne při vložení množiny. Druhá kolonka vám dává na výběr parametr, podle kterého chcete filtrovat. Myslete na to, že pokud máte vybrány  dvě a více kategorií, můžete vybírat pouze mezi parametry, které mají tyto kategorie společné. Pokud tedy vyberete všechny kategorie, nebudete mít na výběr žádný parametr, pokud tedy nemáte  vytvořený parametr projektu, který by byl součástí všech kategorií v Revitu. Ve třetím sloupečku vyberete operátora pro kontrolu pravidla a konečně v poslední kolonce zadáváte  hodnotu pro kontrolu s filtrem. Pokud hodnoty již existují můžete jednoduše vybrat hodnotu ze seznamu.Pokud máte filtr vytvořený je potřeba ho přidat do seznamu filtrů v Přepsání viditelnosti/zobrazení. Zde si nastavíte, jak má filtr upravit daný pohled, od jednoduchého vypínání zobrazení objektů až po změnu barvy, tloušťky, nebo typu čáry. Filtry můžete zapínat a vypínat. Nemusíte ho tedy mazat z daného pohledu, pokud ho v danou chvíli nepotřebujete. Filtry můžete různě kombinovat a vytvořit různé pohledy jenom tím, že jinak nastavíte zobrazení filtrů. 
Pokud pracujete s filtry a vaše objekty plníte nezbytnými daty, můžete vytvářet celé pohledy jen tím, že použijete správnou šablonu s filtry. Jako příklad mám pro Vás půdorys 1NP Rodinného domu, vytvoříte duplikát daného pohledu a aktivujete na pohled šablonu, ve které máte nastavené filtry, rozsah pohledu a viditelnost zobrazení. Pár kliknutími se Vám z půdorysu 1NP stává výkres Základů. Pohled stačí popsat, okótovat a máte hotový výkres.  
Filtry se přenáší v šabloně pohledu, nemusíte tedy filtry  pokaždé znovu přidávat do každého pohledu.


Videoukázka:


pátek 19. listopadu 2021

Listopadová aktualizace Autodesk Construction Cloud

Vypadá to, že Autodesk vydává aktualizace cloudových služeb Autodesk Construction Cloud (ACC) v dvouměsíčních intervalech a pokaždé zvýší počet nových funkcí. Poslední zářijová  aktualizace přinesla řadu vylepšení a i nyní je seznam nových nebo vylepšených funkcí poměrně dlouhý. Některé z nových funkcí budou opět dostupné jen na platformě Construction Cloud a ne na BIM 360. Pojďme se podívat na ty nejzajímavější.

Řídící panel - další partnerské karty

Z knihovny karet si můžete v modulu Insight přidat do Řídícího panelu karty dalších partnerských organizací jako  Aespada, DAQS.io, Embneusys, Geometrid, Oculo, Pronovos, Safe Site Check In, Structshare, Viact.ai a WakeCap.

Řídící panel - sdílení s externisty

Uživatelé jak Construction Cloud, tak i BIM 360 mohou nyní sdílet data z řídícího panelu modulu Insight s externími členy projektu, kteří nemají přístup do projektu. Export se provádí do formátu pdf. 

Desktop Connector - přejmenování souborů

Klepnutím pravým tlačítkem na jakýkoliv soubor ho lze přejmenovat bez nutnosti otevírat modul Docs ve webovém prohlížeči. V případě, že je soubor nahráván do složky s nastaveným standardem pojmenování souborů, vyvolá volba přejmenovat dialog s možností zadat název podle zvoleného standardu.

Otevření DWG v AutoCAD Web

Soubory DWG lze otevírat ve webové verzi AutoCADu. Stačí klepnout pravým tlačítkem myši nad dwg souborem a vybrat z kontextové nabídky Open in AutoCAD (web app).

Filtrování vad v reportech

Při vytváření reportu vad je nyní možné filtrovat i podle uživatelsky vytvořených atributů. To umožňuje týmům vytvářet podrobnější reporty. 

Kontroly - přidání uživatelských atributů 

V rámci schvalovacího procesu je možné přidat pro akci po dokončení možnost nastavit hodnotu uživatelského atributu, která se může i automaticky zvyšovat. 

Model Coordination - rozšířené seskupování

V modulu pro vyhledávání kolizí mohou být kolize seskupovány podle jakéhokoliv parametru, což umožňuje lépe kolize organizovat a vyhledávat. Lze také nastavit toleranci kolizí. Model Coordination - podpora dalších formátů

Pro automatickou analýzu kolizí lze kromě RVT, DWG a IFC a NWC použít i formát VUE. 

Design Collaboration

V modulu pro spolupráci mezi týmy lze nyní porovnávat změny sdílených návrhů nejen mezi aktuálním a posledním, ale mezi jakýmkoliv předchozím návrhem. 


Kompletní seznam novinek najdete zde.

čtvrtek 11. listopadu 2021

Využitie organizácie prehliadača projektu a zoznamov pohľadov v rámci fázovania projektu v Revite

    Drvivá väčšina užívateľov Revitu určite využila pri menších, či väčších projektoch možnosti (funkcionalitu) fázovania projektu, ktorá nám umožňuje detailne plánovať, manažovať a rozlišovať jednotlivé etapy, resp. fázy nášho projektu či už graficky, alebo vo výkazoch.  Vďaka tomu vieme priraďovať jednotlivým elementom nášho modelu stav, či sa jedná o existujúcu konštrukciu, ktorá existovala v čase začatia samotného projektu, alebo sa jedná o novú konštrukciu, ktorá sa bude realizovať v konkrétnej naplánovanej fáze projektu, alebo  definovať pre inú konštrukciu že sa bude búrať, prípadne že sa jedná o dočasnú konštrukciu.

    Aby sme sa vedeli v tomto fázovaní projektu vyznať, Revit obsahuje radu nástrojov, ktoré nám zabezpečia grafické odlíšenie takto nadefinovaných konštrukcií.


    Čo sa však týka hierarchie zobrazenia všetkých pohľadov, výkazov, výkresov a pod. v prehliadači projektu, kde máme tieto pohľady zoradené podľa určitej štruktúry, resp. organizácie (napr. Typ pohľadu -> Názov pohľadu), tak pri začatí používania fázovania v Revite v drvivej väčšine začneme duplikovať jednotlivé pohľady a týmto duplikovaným pohľadom začneme priraďovať požadovanú fázu projektu, jej grafický filter a aby sme vedeli tieto pohľady v prehliadači projektu odlíšiť, tak ich vhodne pomenujeme.

    Viete si však určite predstaviť, že aj pri relatívne malom projekte môže dôjsť v prehliadači projektu k obrovskému nárastu počtu jednotlivých pohľadov, kde každý jeden pôdorys, rez, či iný pohľad bude zduplikovaný niekoľkokrát, podľa počtu priradených fáz.


    Aby sme sa vedeli lepšie zorientovať v tejto hromade pohľadov, využijeme organizáciu prehliadača projektu, kde si zoradíme naše výkresy najskôr podľa ich Fázy -> potom napr. podľa Typu pohľadu a až následne podľa jednotlivých Názvov pohľadu.

    Takto sa budeme vedieť lepšie a efektívnejšie zorientovať v celom našom projekte, ktorý budeme mať rozdelený podľa jednotlivých fáz.


Druhou možnosťou ako spravovať jednotlivé pohľady projektu je využiť výkaz zoznamov pohľadov (Pohled -> Výkazy -> Seznam pohledů), ktorý nám umožňuje nielen vidieť všetky naše pohľady z tabuľkového prostredia výkazov, ale môžeme z tohto prostredia zároveň hromadne modifikovať nastavenia priradené pre jednotlivé tieto pohľady. Takže namiesto toho, aby sme sa preklikávali od jedného pohľadu k druhému, keď potrebujeme priradiť určité nastavenia (napr. filtre fáz) k jednotlivým pohľadom, tak využijeme výkaz zoznamov pohľadov, kde môžeme tieto nastavenia priradiť konkrétnym pohľadom ďaleko rýchlejšie a efektívnejšie.    V tomto konkrétnom prípade sme zoznamy pohľadov využili na zmeny nastavenia fáz pre konkrétne pohľady, ale zoznamy pohľadov môžu byť využité pri aplikovaní akýchkoľvek nastavení súvisiacich s pohľadmi, ako napr. zmena mierky, report, ktoré pohľady sa nachádzajú na ktorých výkresoch, priradenie šablón k pohľadom a mnoho ďalších vecí.


    Chcem Vás teda iba povzbudiť, aby ste túto fukcionalitu Revitu vyskúšali a boli v rámci realizácie Vašich projektov zasa o niečo efektívnejší.

Video-ukážka:pondělí 8. listopadu 2021

Nový Lumion 12 - ještě přesvědčivější vizualizace vašich projektů

Jako architekt, projektant, bytový nebo zahradní architekt potřebujete komunikovat vaše nápady a návrhy vašim klientům. Často laikům, kteří si nedokáží představit výslednou stavbu a kompozici z prostých 2D výkresů, pohledů a perspektiv. Potřebujete prezentovat i náladu místa, emoce spojené s návrhem, hru světla při západu Slunce, odrazy v mrazivém zimní prostředí, vítr pohrávající si s větvemi stromů v zahradě, chodce korzující pasáží, nakupující před výlohami nebo regály obchodů, teplo ohně v krbu obývacího pokoje.

Všechny tyto okamžiky můžete oživit díky vizualizacím z Lumionu. Jejich podkladem je standardní BIM projekt z Revitu obohacený o inteligentní stafážní prvky a efekty z rozsáhlé knihovny Lumionu.

Lumion 12 staví na více než desetiletém vývoji nástroje pro architekty, pro něž tvoří kreativní cestu od představivosti k vizualizaci. Vylepšené pracovní postupy při vytváření scén v Lumionu 12 usnadňuje a zrychluje přístup k rozsáhlé knihovně obsahu, dolaďování efektů a nové možnosti přidávání těch správných kontextových prvků a detailů do vašich rendrovaných výstupů.Co je nového ve verzi Lumion 12?


Volumetrický efekt reflektorů (verze Pro)

Nový efekt volumetrického bodového světla umožňuje vrhnout viditelný paprsek světla do celé scény a přidat náladu pro nádhernou filmovou atmosféru. Efekt volumetrických reflektorů je nejnovějším přírůstkem do široké škály možností osvětlení dostupných v Lumionu 12, od všesměrových světel po plošná a čarová světla, přičemž všechna světla si můžete přizpůsobit vo do barvy, jasu, stínů a mnoha dalších. Díky širokému spektru aplikací můžete využít efekt objemových reflektorů k osvětlení interiérů, exteriérů a dokonce i bazénů, čímž prostorům dodáte větší hloubku a realističnost. V kombinaci s Real Skies, efektem mlhy a atmosférickým deštěm a sněhem vám nový efekt volumetrických reflektorů pomůže předvést váš návrh v pohlcujícím kontextu. Nastavte náladu pomocí nového nástroje barvy okolního světla. Pomocí Kelvinovy stupnice, která měří barvy od teplých (3000 K) po studené (7000 K), osvětlíte interiéry útulnou a příjemnou náladou a vytvoříte venkovní osvětlení s ostrým a povzbuzujícím pocitem.


Obtisky (verze Pro)

Dodejte svým vizualizacím nádech stylu a osobnosti pomocí 142 nových povrchových obtisků. Jediným kliknutím přeměníte plochy na povrchy s nedokonalostmi, nástěnné kresby, odhalené cihly, mech, kresby křídou, barvy, dopravní značení a mnoho dalšího. V kombinaci s dalšími funkcemi, jako jsou povětrnostní vlivy, mapy nerovností a hrany, máte k dispozici širokou škálu nástrojů pro zobrazení nedokonalostí povrchu a zvýraznění textur. Nové poznávací značky aut z 10 zemí v Lumionu 12 vám pomohou ukotvit váš design na konkrétním místě pomocí malého, ale vysoce přesvědčivého detailu. Se 41 novými jemnými detaily přírody, včetně řady nových palem, nádherně detailních květin, stonků trávy, plevele, orobince a dalších malých rostlin, můžete zachytit vitalitu krajiny ze skutečného života.


Nové objekty 3D knihoven

Lumion 12 nabízí 570 nových položek knihovny stafážních objektů. Ukažte skutečné životní zkušenosti, které lidé zažijí při interakci s vaším návrhem. Ukažte, jak nábytek v místnosti dodává určitou náladu, jak stromy a příroda mohou oživit váš návrh. S rozsáhlou knihovnou obsahu Lumion můžete vytvořit jakýkoli prostor jedinečný, plný osobnosti a barevně intimní. Mezi nové přírůstky patří:

 • 86 kusů stylového nábytku do interiéru i exteriéru včetně sedacích souprav, sedaček, stolků a dalších
 • 31 zahradních předmětů, včetně nové kategorie zahrada
 • 15 nových dopravních položek, které lze lokalizovat pomocí SPZ
 • Solární panely, solární ohřívače a nabíječka pro elektromobily
 • Modernější televizory, počítače a další zařízení
 • Noví statičtí lidé v realistických pózách a nové animované postavy
 • Různé předměty, jako jsou nástěnné obrazy, garážové předměty a postele

Všechny nové objekty jsou v HD kvalitě, speciálně vyvinuté a plně optimalizované pro Lumion. Nové přírůstky zvyšují celkový počet knihovních prostředků v knihovně obsahu Lumion 12 Pro na 6903.


Nové materiály

Materiály dodají budovám pocit života, dodají prostorům charakter a osobitost. V Lumionu 12 můžete najít 65 nových materiálů se širokou škálou možností:

 • Akustická pěna
 • Vlnité ocelové plechy
 • Karton
 • Dlaždicové vzory
 • Solární panely
 • Pískovcové bloky
 • Hmatová dlažba
 • Rákosová střešní krytina
 • Korek
 • Ostatní střešní krytiny a šindele
 • Cihly
 • Kámen a dřevo
 • Beton
 • a mnoho dalších

Mnoho materiálů v Lumionu je té nejvyšší kvality a lze je měnit pomocí povrchových obtisků, povětrnostních vlivů, měkkých hran a dalších. S novými přírůstky se celkový počet použitých materiálů ve Lumionu 12 Pro vyšplhal na 1357.


Jednodušší pracovní postupy

 • FormIt Pro - Lumion LiveSync vytváří spojení v reálném čase mezi prostředím Lumion bohatým na realistické detaily a nejoblíbenějšími 3D modelovacími BIM a CAD programy. Nyní, v Lumionu 12, byla řada zásuvných modulů LiveSync rozšířena o aplikaci Autodesk FormIt Pro, snadno použitelné prostředí 3D skicování, které poskytuje bezproblémové propojení od návrhu konceptu po BIM.
 • OpenStreetMaps - ukažte váš návrh v kontextu skutečného světa. Vykreslete celé panorama města. Výšky jeho terénu. A všechny drobné detaily, které tvoří krajinu kolem něj. Funkce OpenStreetMaps v Lumionu 12 se posouvá o další skok vpřed a umožňuje vám lépe ovládat, otáčet a importovat okolní topografii pro váš projekt.
 • Tvorba scén - s Lumionem 12 je rendering čistší, plynulejší a efektivnější. Je teď jednodušší přetahovat 3D modely, procházet rozsáhlou knihovnou obsahu, vytvářet kolekce objektů a organizovat importované modely a skupiny vašich oblíbených položek.


Více informací najdete na stránce Lumion, ceny na CAD eShopu.

čtvrtek 4. listopadu 2021

Nová verzia Holixa Revit Tools V3.2.1

Od dnešného dňa je k dispozícií ďalšia aktualizácia našej doplnkovej BIM aplikácie pre Autodesk Revit - Holixa Revit Tools (v3.2.1) , ktorá prináša nasledovné novinky a vylepšenia:

Umístění textu v kótě


Táto nová funkcia automaticky upraví pozíciu textu v prípade, ak sa nevojde medzi vynášacie čiary. V jednoduchom dialogovom okne je možné definovať, kam sa text umiestni a pre ktoré koty sa vykoná táto operácia. Konečne tak môžme vytrieť zarytým fanúšikom AutoCADu chvost, ktorý nás (nadšencov Revitu) roky konfrontovali s poznámkou že "niečo také mám už roky v AutoCAD-e, ako to že to v Revite nie je". Takže nech sa páči, toto nastavenie je už k dispozícií, stačí používať naše tools :)

Pozrite si predstavenie tohto nástroja na nasledovnej videoukážke:

Mimochodom, tento nástroj získal najviac hlasov v našom živom prenose na konferencií Autodesk Live, kde si diváci mohli vybrať (formou online hlasovania), ktorú ďalšiu funkciu by radi videli v ďalšej verzií našich tools. Som rád, že sa nám podarilo tento slub naplniť a týmto by som sa chcel ešte raz poďakovať všetkým našim užívatelom, ktorý sa aktívne zapájajú a posielajú nám feedback - či už formou helpdesku alebo počas prezentácií/školení/mailom - a posúvajú tak náš vývoj ďalej.


Umístění prvku

Táto nová funkcia zapíše pre vybrané objekty do zvolených parametrov informáciu, v akej miestnosti alebo priestore sa prvok nachádza. Podporované sú iba uživatelské rodiny (tie ktoré je možné uložiť ako RFA). Informácia sa potom môže použiť vo výkazoch.
Kdo to udělal?


Táto jednoduchá ale užitočná funkcia so sugestívnym názvom umožní zobraziť v dialogovom okne informáciu o poslednej úprave vybraného elementu/elementov. 


Jednotky


Tento nástroj umožní v jednom dialogovom okne zapísať do vybraného parametra informáciu o mernej jednotke. 


Táto funkcia je určená pre užívatelov TZB, ktorý pracujú s výkazom viacnásobnej kategórie a potrebujú dostať do jedného stĺpca požadovanú jednotku.Spoj geometrie

Tento nástroj prešiel drobným rozšírením, do výberu sme pridali kategóriu Hrana desky

+ dalsie opravy vo funkcií Směr potrubí/trubek, Plocha izolace tvarovek a dalšie drobné opravy a preklepy.


Ako už býva zvykom, pokračujeme ďalej vo filozofií jednotného instaláku pre "3-verzie", tzn. všetky novinky, ktoré sú uvedené v tomto článku sú k dipozícií pre Autodesk Revit 2022, 2021 a 2020.

Zákazníci firmy Arkance Systems (CAD Studio) získavajú aplikáciu Holixa Revit Tools ZADARMO ako bezplatný bonus v rámci rozšírenia CS+ pre BIM aplikáciu Autodesk Revit či projekčnú sadu Autodesk AEC Collection (alebo je možné ich zakúpiť samostatne - viď CAD eShop). Aktualizované verzie sú tiež k stiahnutiu na našom Helpdesku, resp. na našej stránke v sekcií Download. 

úterý 26. října 2021

Tabuľky štýlov v Revite, alebo ako efektívne na požadované vs. skutočné osvetlenie priestorov

    Určite ste sa niekedy zamysleli nad tým, ako namapovať rôzne hodnoty do určitého parametru, ideálne z tabuľkového prostredia výkazov.

    Tento spôsob vypĺňania parametrov môže byť užitočný napr. vtedy, ak máme v projekte definovaných niekoľko priestorov, kde každému priestoru potrebujeme nadefinovať istú požadovanú úroveň osvetlenia (ktorá vychádza povedzme z normy). Aby sme vedeli namapovať konkrétnu úroveň osvetlenia ku konkrétnemu typu priestoru a následne, aby sme tieto hodnoty nemuseli vypĺňať manuálne spôsobom, že budeme rad za radom vyberať jednotlivé priestory v projekte a vypisovať hodnoty požadovanej úrovne osvetlenia a príslušného typu priestoru do parametrov týchto priestorov, tak využijeme možnosť vytvorenia tzv. tabuľky štýlov, pomocou ktorých vytvárame zoznam kľúčov, ktoré budú prepájať parametre požadovaných úrovní osvetlenia s rôznymi typmi priestorov v projekte. Toto je efektívny spôsob, ako si môžeme vytvoriť inštančný parameter, ktorý použijeme k namapovaniu konkrétnej hodnoty tohto parametra ku konkrétnemu „kľúču“. V našom prípade je kľúčom typ priestoru (napr. Chodba, Kancelária, WC a pod.) a pretože tento kľúč je zároveň prepojený s parametrom projektu – napr. požadovaná úroveň osvetlenia, bude jeho hodnota obsahovať tieto informácie.

    V prvom kroku si teda vytvoríme nový inštančný projektový parameter „Požadovaná úroveň osvetlenia“, ktorý zatriedime do príslušnej disciplíny a skupiny a tento parameter bude v kategórií „Priestory“.


    Následne si vytvoríme novú tabuľku štýlov (Pohled -> Výkazy -> Výkaz/Množství -> Tabulka stylů), ktorá bude kategórie „Prostory“. Vo vlastnostiach výkazu novovytvorenej tabuľky štýlov už máme preddefinované pole „Název stylu“, ktoré môžeme premenovať na výstižnejší názov „Názov kľúča“ a ako ďalšie pole vo výkaze pridáme náš novovytvorený parameter „Požadovaná úroveň osvetlenia


    Z prostredia úpravy výkazov teraz pomocou tlačítka „Vložit datový řádek“ pridáme do tejto tabuľky štýlov toľko riadkov, koľko typov priestorov s požadovanou úrovňou osvetlenia chceme v projekte definovať a vyplníme hodnoty týchto riadkov, kde Názov kľúča bude názov typu priestoru (napr. Chodba, Kancelária, WC a pod.) a Požadovaná úroveň osvetlenia bude konkrétna hodnota osvetlenia pre konkrétny typ priestoru.


    Aby sme teraz vedeli ku všetkým priestorom priradiť ich konkrétny typ s namapovanou hodnotou požadovanej úrovne osvetlenia, tak si vytvoríme nový, teraz už „klasický“ výkaz priestorov, kde si do polí uvedených vo výkaze priradíme napr. Číslo a Názov priestoru, aby sme vedeli, o aký priestor sa jedná a potom minimálne ďalšie 2 parametre – Úroveň osvetlenia a Požadovaná úroveň osvetlenia.


    Teraz môžeme z tabuľkového prostredia výkazov priraďovať k jednotlivým priestorom ich typ podľa úrovne osvetlenia a hodnota tejto požadovanej úrovne sa bude vypĺňať automaticky na základe predtým nadefinovanej tabuľky štýlov. Výkaz si môžeme zoradiť a zoskupiť napr. podľa jednotlivých požadovaných úrovní osvetlenia.


    Následne môžeme takto definovaný výkaz využiť napr. vo farebných schémach pohľadov, kde si vieme farebne odlíšiť priestory napr. podľa ich typu s príslušnou úrovňou požadovaného osvetlenia.


    Ďalšou možnosťou využitia je úprava výkazu, kde pridáme pole „Průměrné odhadované osvětlení“, ktoré bude udávať hodnotu súčtu osvetlenia jednotlivých svietidiel pridaných do konkrétneho priestoru. Následne si vytvoríme nový vypočítaný parameter (vzorec), ktorý nazveme napr. „Rozdiel osvetlenia“ a do vzorca vložíme „Průměrné odhadované osvětlení – Požadovaná úroveň osvetlenia“. Tomuto novému stĺpcu vo výkaze môžeme nadefinovať podmienené formátovanie, aby sa napr. vo výkaze zobrazili červene podfarbené len priestory, ktorých aktuálna úroveň osvetlenia a požadovaná úroveň osvetlenia je mimo určeného intervalu.    Následne si môžeme v Revite otvoriť dva pohľady vedľa seba, kde jeden bude zobrazovať pôdorys svietidiel v konkrétnych priestoroch a druhý pohľad bude zobrazovať výkaz úrovní osvetlenia s takto nadefinovanými podmienkami a my budeme môcť vidieť a vyberať v reálnom čase priestory, ktoré potrebujú upraviť aktuálnu úroveň osvetlenia (napr. pridaním / odobratím počtu svietidiel, znížením intenzity zdroja svietenia a pod.).Viď Autodesk Revit