středa 30. září 2020

Zářijová aktualizace BIM 360

Během září vyšlo několik aktualizací cloudové služby BIM 360.  V základním modulu BIM 360 Doc je nyní k dispozici rozšířené filtrování dokumentů pro vybranou složku. Podle obsahu složky se zobrazí odpovídající filtry, kde můžete filtrovat:

 • dokumenty, složky nebo obojí zároveň
 • podle aktuální verze
 • vyhledávat a výsledek poté filtrovat  podle dokumentu, složky nebo verze

Tyto volby jsou dostupné v obou hlavních složkách Plans a Project Files.

Ve složce Project Files můžete navíc filtrovat: 

 • podle typu souboru (pdf, dwf, xls a pod.)
 • vyhledávat a poté filtrovat podle typu soboru

Filtry se používají následovně:

Vyberte složku, ve které chcete filtrovat, nebo proveďte vyhledávání souborů a následně klepněte na ikonu filtru vedle pole pro vyhledávání. Podle obsahu složky se vám nabídnou jednotlivá pole pro filtrování:


Filtry jsou k dispozici jen pro projekty vytvořené po 23.9.2020

Další vylepšení se týká modulu BIM 360 Field a jeho funkce pro vytváření denních protokolů. Až do teď bylo možné vytvářet jen jeden protokol za den, což způsobovalo komplikace u větších staveb, které byly rozděleny na menší části, nebo se pracovalo na směny a pro každou bylo třeba vytvářet protokoly. Nyní je možné vytvářet více protokolů za den.
úterý 29. září 2020

Doplňková aplikace pro přenos vad (issues) mezi BIM 360 a Revitem

Autodesk uvolnil k veřejnému testování beta verzi aplikace pro Revit, která dokáže načítat vady (issues) vytvořené v cloudové službě BIM 360 a dále s nimi pracovat. To výrazně zefektivní pracovní postupy úloh BIM 360.


Po instalaci doplňku se na pásu karet Revitu zobrazí karta Issues, obsahující dva příkazy:

Hide – zobrazuje nebo skrývá paletu BIM 360 Issue Beta

Reload – pro synchronizaci vad mezi BIM 360 a Revitem

Paleta BIM 360 Issue Beta  je obdobná jako paleta v cloudovém prostředí a zobrazuje seznam vad pro daný pohled. Vady je možné filtrovat, seřazovat, aktualizovat nebo měnit jejich stav stejným způsobem jako v prostředí BIM 360. Všechny vady by se měly zobrazit jako připínáčky ve 3D pohledu, se stejnou barvou jako má odpovídající vada. V mém případě se tyto značky nezobrazovaly, zřejmě chybou beta verze.Známá omezení:

 •         Podpora pouze 3D zobrazení
 •        Nezobrazují se reference
 •        Novou vadu nelze vytvořit přímo z prostředí Revitu
 •        Nenačítá vady vytvořené v modulu Design Collaboration
 •        Po použití filtru je třeba znovu načíst obsah panelu
 •        Není implementovaná nápověda
 •        Vady nelze exportovat
 •         Při změně modelu se někdy zobrazí dialogové okno s chybou označující, že plugin nelze najít

Chystaná vylepšení v dalších verzí:

 •        Podpora Revit 2021
 •        Možnost vytvořit vadu
 •        Zvýraznění objektu asociovaného s vadou
 •       Podpora 2D pohledů
 •       Podpora externích referencí

Doplněk aktuálně podporuje aplikace Revit 2020 a lze jej použít v projektech BIM360, které jsou hostovány na americkém serveru. Pro vyzkoušení doplňku potřebujete licenci Revitu a BIM 360. Doplněk lze stáhnout jako soubor ZIP z následujícího odkazu.

https://docs.b360.autodesk.com/shares/16b80cc9-75d0-4ddc-b98c-0dec88a614fd

 UPOZORNĚNÍ

Doplněk Revit Issue je veřejná beta verze, která z hlediska stability ještě neodpovídá finální verzi, a může ještě docházet k různým změnám. Z tohoto důvodu Autodesk nedoporučuje používat tento doplněk v reálných projektech.

AKTUALIZACE:

Plugin Revit Issue pro Revit 2021/2020 byl oficiálně uveden 15.12.2020 - pro předplatitele Revitu je ke stažení na Autodesk Account. Podporuje správu vad v cloudových projektech z BIM 360 Design Collaboration, BIM 360 Model Coordination, Navisworks, BIM 360 Document Management.

sobota 26. září 2020

People Flow Toolkit - rozšířená analýza trasy v Revitu

Uživatelé BIM aplikací Autodesk Revit 2021 a Revit 2020.2 si nyní mohou ze svého účtu stáhnout a nainstalovat nové rozšíření "People Flow Toolkit" ve formě technologického preview. Tento doplněk rozšiřuje možnosti funkce "Analýza trasy" v Revitu a pomáhá vám analyzovat způsoby, jakými se lidé mohou pohybovat po vašem projektu, resp. uvnitř stavby.

Projektanti tak mohou automatizovat, vizualizovat a analyzovat trasy pohybu v BIM modelu stavby a lépe porozumět důsledkům použitého návrhu pro dodržování předepsaných fyzických rozestupů osob v budově.

Analýza tras pohybu byla v Revitu uvedena již ve verzi 2020 a ve verzi 2020.2 byla doplněna o možnost průběžných bodů na trase pohybu. Cílem je poskytnout uživatelům i vývojářům aplikací nástroje pro nalezení optimálních tras pohybu v projektovaném návrhu, ať už z důvodů optimalizace typických pochozích tras nebo pro dodržení předepsaných požárních evakuačních norem, nebo nyní nově - standardů pro dodržování fyzických rozestupů a minimalizaci kontaktů v rámci anti-covid opatření.

A právě nástroje pro dodržování rozestupů jsou hlavní funkcí nového rozšíření "People Flow Toolkit". Tento doplněk nalezne vícenásobné varianty tras mezi zadanými body, má nástroje pro definici jednosměrného pohybu a nástroj prostorové mřížky pro vizuální reprezentaci rozestupů a vzdáleností v rámci místností, včetně funkce pro rychlé umístění osob a jejich zadaného bezpečného okolí, které mohou sloužit jako překážky při hledání průchozí trasy pohybu ve vašem návrhu.

Všechny funkce rozšíření "People Flow Toolkit" najdete v panelu "People Flow Toolkit" na kartě "Analyzovat".


Ukázka použití