pátek 30. září 2016

Autodesk Navisworks 2017 Update 1 - vylepšení načítání IFC

Od 20.9. je k dispozici významná aktualizace pro Navisworks 2017. Update 1 přináší zcela nové načítaní souborů IFC. Po formátech různých Autodesk aplikací je dnes IFC nejčastěji používaný formát v Navisworks. Pro vylepšení překladu IFC souborů Autodesk využil zkušenosti vývojářů Revitu, kde je také správné zpracování IFC velice důležité.

Do importů Navisworks přibyla nová možnost Revit_IFC. Verze 2017 Update 1 umožňuje vybrat zda pro načtení IFC bude použit starý způsob nebo nový. V další verzi Navisworks už pravděpodobně zůstane pouze nový způsob pro načítání IFC, který bude dál vylepšen.


Novou volbu máme aktivní a otevíráme IFC:


Full Render nemusí být vhodné zobrazení - IFC import nepodporuje Autodesk materiály, ale pouze barvy - je tedy lepší přepnout na Shaded View pro zobrazení barev.


Na obrázku výše si můžete všimnout, že nově jsou podporované IFC prvky a jsou ve výchozím stavu ihned viditelné. Jde o třídy IfcSpace, IfcZone a IfcOpeningElements. Pro jejich efektivní ovládání a možnost rychlého skrytí lze využít vyhledávací sety (Search sets).

IfcOpeningElements:
IfcSpace:


Mimoto Update 1 zlepšuje výkon aplikace a opravuje chyby. Například při použití příkazu "Set Scale from Measurement" docházelo k ukončení Navisworks s dialogem CER. Přidána je také podpora formátů Solidworks 2015/2016. Veškeré podrobnosti naleznete zde.

Update 1 lze stáhnout přes Počítačovou aplikaci Autodesk (Autodesk Desktop App) nebo:středa 21. září 2016

A360 a zobrazenie pripojených súborov (xref) v uploadnutých modeloch Revitu


Autodesk A360 sa v poslednej dobe teší čoraz väčšej obľube. Je to platforma založená na web-cloud technológií, ktorá umožňuje bezpečný prístup k úložnému priestoru a k cloud službám (napr. analýzy, rendrovanie, on-line správa projektových dokumentov, prehliadanie/zdielanie modelu, atd...). A360 zabezpečuje prístup k aktuálnym projektovým dátam kdekoľvek a odkiaľkoľvek. Tzn. nie len z desktopu, ale aj z mobilných zariadení umožňuje v teréne či na stavbe pristupovať k projektu a zobrazovať podporované CAD/BIM dáta podľa potreby.


V praxi sa veľmi často stretávam s tým, že užívatelia využívajú A360 na sprístupnenie projektových dát netechnickým užívateľom (napr. investor, ....). Je to aj z toho dôvodu, že klient si dokáže priamo v internetovom prehliadači interaktívne prehliadať tieto dáta, zobrazovať štruktúru modelu, alebo pridávať komentáre či poznámky, a to úplne bez dodatočnej inšatácie SW, či pokročilej znalosti 2D/3D nástrojov.


V dnešnom článku sa budeme preto venovať problematike uploadnutiu modelu Revitu vrátane pripojených súborov (externých referencií). Takmer každý rozsiahlejší projekt, s ktorým sa stretávam, obsahuje niekoľko pripojených súborov. Užívatelia majú zvykom pracovať na projekte, v ktorom majú podľa potreby "nalinkované" časti projektu pomocou externých referencií (napr. stavba, NK, terén, TZB, podklad, okolitá zástavba, ...) a po dokončení takýto nazveme ho "finálny model" následne uploadnú k nahliadnutiu pre investora na cloud A360.

Problém je, že pri uploadnutí finálneho modelu pomocou tejto funkcie Upload/Odeslat (vid obr vpravo) nedochádza automaticky k uploadnutiu aj jeho pripojených súborov, takže sa pri prehliadaní v internetovom prehliadači vôbec nezobrazujú. Tieto externé referencie sa nezobrazia ani v prípade ak ich skúsime uploadnúť zvlášť (opäť kliknutím na Upload/Odoslať), do tej istej zložky (adresára) v cloude, kde sa nachádza aj finálny model.

Aby sme dosiahli zobrazenie pripojených súborov je nutné rozkliknúť funkciu Odeslat(Upload) a kliknúť na tlačítko Sestava (Assembly):

V automaticky otvorenom dialógovom okne vyberieme pomocou tlačítka (1) Pridať súbory/zložky adresár na počítači, v ktorom sa nachádza náš finálny model a priradíme ho pomocou ponuky (2) ako nadradený. Pri tomto výbere zložky dochádza automaticky k načítaniu všetkých súborov, ktoré sa v nej aktuálne nachádzajú. Tie sa zobrazia sa v zozname (3). Kliknutím vyberieme ktoré z toho majú byť súčasťou finálneho modelu ako externé referencie. V prípade ak sa xrefy nachádzajú v inej zložke ako finálny model, je potrebné opäť použiť tlačítko (1) Pridať súbory/zložky. Po dokončení klikneme na Odoslať (4).

Takýmto postupom dosiahneme nahratie modelu vrátane externých referencií (vid video). V prípade, keď dôjde k modifikácií modelu alebo sa zmení niektorá externá referencia, je nutné zopakovať takýto postup odznova.

Wokrflow si môžete pozrieť tiež v nasledovnej videoukážke:Založenie účtu na Autodesk A360 je zdarma, s bezplatným účtom získate 5GB úložného miesta, pokiaľ ste majiteľ Autodesk Subscription získate 25GB priestoru pre vaše dáta a web nástroje pre ich správu. Viac informácií o A360 nájdete tiež v tomto odkaze.