úterý 28. listopadu 2017

Nový, vylepšený Enscape 2.1

Enscape je aplikace pro tvorbu přesvědčivých 3D vizualizací a virtuální reality přímo z vašich BIM projektů v Revitu. Nově uvedená verze 2.1 přináší řadu vylepšení a zrychlení tohoto užitečného nástroje pro moderní prezentaci projektů.

Kromě 3D BIM modelů z Revitu jsou nyní podporovány i podklady z aplikací SketchUp a McNeel Rhinoceros. Užitečnou novinkou je funkce "Horizon Presets", která zasadí váš model do zvoleného okolního prostředí a přitom můžete i nadále využívat dynamické změny času - části dne i ročního období. Konkrétní 3D pohled můžete snadno volit zadáním části jeho názvu z Revitu. Užitečná je i funkce náhledů pro rychlé přepínání pohledů v prezentačním módu. Tyto pohledy jsou dostupné i v EXE prezentaci.

Pro osvětlení scény můžete nyní používat i věrné znázornění plošných osvětlovacích těles z Revitu, včetně jejich IES křivek.


Se zvýšeným výkonem stínování verze 2.1 zmizel posuvník redukce šumu (Noise Reduction). Enscape nyní automaticky zajistí optimální, bezšumové výsledky pro export obrázků, videí nebo panoramat. Můžete také snáze exportovat QR kódy odkazující na vytvořená online panoramata. Představte si třeba, že tyto QR kódy vylepíte na ohradu staveniště a každý se tak bude moci projít vznikající budovou.


Minimapy (zkratka "M") nyní podporují kliknutí v mapě - tím teleportujete vaši virtuální kameru přímo na zvolené místo. Minimapu můžete také zoomovat kolečkem myši.

Představení novinek Enscape verze 2.1:


Další informace o Enscape a trial verzi této aplikace najdete na www.cadstudio.cz/enscape

středa 22. listopadu 2017

Navisworks - 2D výkresy a 3D model v jednom projektu

Koordinační aplikace Autodesk Navisworks (součást AEC Collection) podporuje vytváření tzv. multi-sheet souborů. To znamená kombinování 2D výkresů a 3D modelů v jednom projektu formou samostatných "listů". List je vlastně další nezávislé pracovní prostředí v rámci jednoho projektu. Dá se říci, že jde o projekt v projektu. Všechny funkce Navisworks (Sets, Saved Viewpoints, Clash Detective...) jsou ukládány zvlášť v každém listu. Vytvoření takovéhoto souboru je možné pomocí okna Sheet Browser.


Klasickým načítáním, tedy použitím příkazů Append nebo Merge, nelze vytvořit multi-sheet projekt. Pokud je do projektu jako první načten 3D model, Navisworks již nedovolí pomocí příkazů Append nebo Merge načíst 2D výkres. A opačně to platí také. Je-li načten jako první 2D výkres, není možné načíst žádný 3D model. Zobrazí se tyto chyby:Pro vytvoření nového listu v projektu se používá příkaz Import Sheets & Models v okně Sheet Browser:


K již načtenému 3D modelu můžete tak importovat výkresy ve formátech DWF a PDF, nebo i další 3D modely z různých formátů, které Navisworks podporuje, či celé projekty ve formátu NWF. Každý model/výkres je pak zobrazen na vlastním listu, ve kterém můžete s daty dále pracovat. Na následujících obrázcích si můžete prohlédnout takto kombinovaná 2D a 3D data v jednom projektu.

1. list - 3D model v nativním formátu NWC:


2. list - 2D výkres ve formátu PDF:


Další list - celý další projekt v nativním formátu NWF, který obsahuje další načtené soubory/modely:


Vícestránkové soubory DWF a PDF jsou při importu načteny jako samostatné listy pro každou stránku.úterý 14. listopadu 2017

Nová generace platformy Autodesk BIM 360 propojuje celý proces výstavby

Nový partnerský program Connect and Construct Exchange zamezí chaosu ve stavebních aplikacích

Na právě probíhajícím 25. ročníku výroční konference Autodesk University představuje Autodesk novou generaci platformy BIM 360, propojené cloudové služby spojující celý životní cyklus stavebních projektů. Společnost Autodesk také spustila program "Connect and Construct Exchange", nový partnerský program pro integraci softwarových aplikací a dat do konstrukčního workflow BIM 360. Program Connect and Construct Exchange zahrnuje při spuštění více než 50 integrátorů.


Nová generace BIM 360, postavená na platformě Autodesk Forge, podporuje informované rozhodování v celém životním cyklu stavebních projektů díky centralizaci všech projektových dat na jediném místě. Autodesk Forge je propojená cloudová platforma pro vývojáře, která umožňuje zákazníkům a partnerům vytvářet přizpůsobená a škálovatelná řešení pro konstrukční, stavební a výrobní problematiku. BIM 360 propojuje zúčastněné strany projektu i pracovní postupy ve všech fázích životního cyklu budovy - od návrhu přes stavbu až po provoz, od staveniště po kancelář. BIM 360 odstraňuje nejistotu, která ohrožuje konstrukční projekty všech velikostí spárováním nástrojů pro správu projektů s databázemi, analýzami a výsledky strojového učení. Výsledkem je užší spolupráce mezi projektovými týmy, větší transparentnost změn a zlepšená kontinuita dat, která se promítá do vyšší ziskovosti.

Vyvinuto pomocí zákazníků společnosti Autodesk ve stavebnictví
Nová platforma BIM 360 je výsledkem spolupráce mezi Autodeskem a 500 stavebními odborníky ze 100 organizací, které se podílely na procesu vývoje softwaru. Řešení Autodesk BIM 360 v současnosti obsahují téměř čtyři miliony modelů a uživatelé BIM 360 zaznamenali přibližně 200 milionů přístupů z terénu.

"Společnost Autodesk dala při vývoji platformy BIM 360 přednost spolupráci se stavebními profesionály, což vyústilo v revoluční službu správy projektů," řekl Andy Leek, ředitel virtuálního designu a konstrukce ve společnosti PARIC sídlící v St Louis, Missouri. "Stavební software je velmi roztříštěný a je nekonečná řada dodavatelů tvrdících, že právě oni mají ten nejlepší nástroj na konkrétní proces. V PARIC se snažíme všechny problémy řešit co nejhladším způsobem a Autodesk BIM 360 by se nakonec mohl stát naší páteří propojující na jednom místě vše, od návrhu po vlastnictví."

Connect and Construct Exchange
BIM 360 propojuje roztříštěné pracovní postupy přípravy staveb, prefabrikace, realizace, instalace a správy nemovitosti. Dnes spuštěná platforma Autodesk Connect a Construct Exchange přidává hodnotu pro každou z těchto fází výstavby s inaugurační skupinou více než 50 integračních partnerů BIM 360, z nichž více než 40 je již nyní k dispozici v nabídce aplikace. Cílem aplikační nabídky je prezentovat, katalogizovat a vytvářet povědomí o všech aplikacích a integracích do platformy BIM 360, aby zákazníci a partneři měli k dispozici širokou škálu řešení pro zlepšení a rozšíření pracovních postupů tak, aby co nejlépe vyhovovaly jejich jedinečným konstrukčním potřebám.

Aplikace jsou dostupné již dnes. Více informací najdete v aplikační nabídce platformy BIM 360 Connect a Construct Exchange nebo v přehledu služeb Autodesk BIM 360.

čtvrtek 2. listopadu 2017

Jak ovlivnit vývoj aplikace Revit?


BIM aplikace Autodesk Revit, jako projekční software založený na informačním modelování budov, je ve své disciplíně nejpoužívanější aplikací po celém světě a jako takový nabízí svým uživatelům celou řadu pokročilých funkcí pro návrh budov. A takový tahoun daného segmentu se nezřídka setkává s podněty i kritikou za strany jeho uživatelů. Samozřejmě lze polemizovat o tom, zda jsou některé nápady nebo kritika uživatelů vždy namístě, ale určitě není od věci si jako developer softwaru vyslechnout názory či nápady na vylepšení svého produktu.

A právě zde Autodesk podnikl zajímavý krok vpřed, a to že umožnil komunitě uživatelů sepisovat množství nápadů a vylepšení, které mohou následně sami uživatelé navzájem hodnotit a ty, které nasbírají nejvíce tzv. „Kudos“ (hlasů, lajků), pokračují do dalšího kola výběru. Samozřejmě právo veta má vždy Autodesk takže se může stát, že nápady, které mají např. 3 Kudos projdou bez obtíží dál a ty, co mají nasbíráno třeba 450 Kudos, čekají měsíce na svůj moment slávy. Je to ale dané také tím, zdali se komunita svým nápadem trefí do strategie Autodesku, ale nemusí tomu tak být vždy a řada z těchto podnětů se skutečně dostává nových verzí. Např. poslední verze Revit update 2018.1 a 2018.2 zaznamenaly řadu menších vylepšení, která vymyslela komunita Revitu a zdá se, že se tento postup Autodesku zamlouvá a chce jít i nadále touto cestou uživateli "spoluřízeného" vývoje Revitu. Platforma Ideas ale dobře funguje i pro ostatní produkty Autodesku.

Pokud Autodesk otevřel tento komunikační kanál pro komunitu uživatelů Revitu, je nyní řada na nás, abychom toho náležitě využili. Jediné, co k tomu potřebujete, je mít založený Autodesk Account (bezplatné Autodesk ID) a přejít na stránky Revit Ideas a v anglickém jazyce popsat svůj nápad dané komunitě. Pokud si netroufnete na angličtinu, rádi vám pomůžeme tlumočit váš nápad nebo přání prostřednictvím "Wishlist" fóra uživatelských přání na českém (a slovenském) CADforum.cz. A můžete zde hned i poprosit "našince" o podporu vašeho nápadu - pár českých „Kudos“ navíc se určitě bude hodit.

Pevně věřím, že většina z vás nosí v hlavě celou řadu vylepšení, které by si Revit zasloužil a nyní je tady prostor, abychom o nich dali světu vědět. Váš bezprostřední nápad můžete popsat i zde do diskuse pod článkem a my ho Autodesku přetlumočíme. Vaší jedinou starostí bude přidat danému nápadu 1 Kudo, aby byl vidět. A začít můžete třeba rovnou s tímto nápadem.

středa 25. října 2017

Properties+ pro Navisworks

Properties+ je doplňková aplikace pro Autodesk Navisworks Simulate a Autodesk Navisworks Manage. Doplňek je k dispozici pro čtyři poslední verze těchto produktů (2018, 2017, 2016, 2015). Všichni uživatelé Navisworksu si jej mohou zdarma stáhnout na Autodesk App Store.


Properties+ umožňuje zvolit pouze ty vlastnosti modelu, které vás zajímají a následně je zobrazí v jednom okně. Již není nutné v původním okně Properties přepínat karty, abyste se podívali na všechny vlastnosti, které potřebujete pro další práci.


Doplněk lze také použít pro rychlé vyhledávaní prvků se shodnými vlastnostmi.

Použití doplňku Properties+ můžete shlédnout na tomto krátkém videu:

úterý 24. října 2017

Novinky Revit 2018.2

Po relatívne krátkej dobe od uvedenia poslednej aktualizácie pre Revit (2018.1), Autodesk sprístupnil v predchádzajúcich dňoch pre užívateľov ďalšiu aktualizáciu, tá nová je tentokrát s označením "2018.2". Aktualizácia je k dispozícii pre všetkých užívateľov s predplatným (subscription alebo maintenance) a je k dispozícií k stiahnutiu buď pomocou Počítačové aplikácie Autodesk (Autodesk Desktop App) alebo priamo z účtu Autodesk Accounts.Aktualizácia obsahuje niekoľko nových funkcií a vylepšení, inšpirovaných predovšetkým na základe podnetov z Revit Ideas, tie najzaujímavejšie z nich si v tomto článku predstavíme:

 • Vzory výplní

Dialógové okno na karte ribbonu Správa > Vzory výplní prešlo značným vylepšením. Po novom je možné v zozname šrafovacích vzorov jednoducho vyhľadávať, označovať viacero riadkov naraz (čo nám následne umožňuje napr. hromadne vymazať viacero vzorov na jedno kliknutie), či modifikovať velkosť dialogového okna. Asi najzaujímavejšou novinkou je určite možnosť zmeniť merítko šrafy podľa potreby. • Prehliadač projektu

V prehliadači projektu boli pridané (po kliknutí pravého tlačítka myši) nové možnosti Rozbalit vše, Rozbalit vybrané, Sbalit vše a Sbalit vybrané, ktoré umožnujú rýchlo rozbaliť alebo zbaliť všetko naraz (alebo len pre vybratú položku). • Orezový kváder

Boli vylepšené ovládacie prvky orezového kvádra, ktoré umožňujú po novom jednoduchšie manipulovať a uchopovať okraje kvádra (zamedzuje tak náhodne vybrať prvky, ktoré nechceme) • Zapamätanie si posledného umiestnenia pri načítaní rodín

Pri ďalšom načítaní rodiny do projektu si Revit pamätá posledné miesto, z ktorého ste načítali rodinu naposledy. Toto výrazne uľahčuje navigáciu na miesto, kde sú vaše rodiny uložené a aj samotný proces pri načítaní/vkladní do projektu. • Zapamätanie šírky stĺpcov v dialogu Typy rodin

Tomuto drobnému vylepšeniu som sa osobne velmi potešil. Jedná sa o to, že keď si pri tvorbe rodín, po kliknutí na Typy rodin upravíte šírky stĺpcov (napr. stĺpček Vzorec si vždy nastavím širší, aby som videl celý syntax vzorca), po zatvorení dialogu a opätovnom otvorení v 2018.2 už nemusím šírku nastavovať znova, dialog Typy rodin si nastavenie pamätá. • Prvky TZB výroby: Zmeniť službu, zmeniť veľkosť

Pre prvky TZB výroby (Fabrication parts) je možné po novom pre vložené prvky v modeli zmeniť typ servisu alebo veľkosť.

 • Viditelnost/Zobrazení (V/Z) pre Prvky TZB výroby

Pre kategoriu Prvky TZB výroby možno definovanať v nastavení zobrazenia (V/Z) ako vzor povrchu typ šrafy Plná výplň (Solid fill) • P&ID Modeler ako súčasť inštalácie 2018.2.

Na karte ribbonu Systémy pribudlo nové tlačítko P&ID Modeler, pôvodne bola táto funkcia prístupná formou samostatného doplnku, ktorý bolo nutné zvlášť inštalovať. Predstaveniu tejto funkcionality sme sa venovali v samostatnom článku. • Zobrazenie smerových šípok 

Pri použití funkcií Připojit do sa na prvkoch MEP teraz naznačujú pri konektoroch šípky - na ktorých užívateľ vidí smer prúdenia, čo uľahčuje identifikáciu požadovaného pripojenia. • Vylepšenia doplnku Structural Precast

Structural Precast je doplnok pre tvorbu prefabrikovaných betónových konštrukcí, ktorému sme sa venovali v samostatnom článku. Pre toto rozšírenie pribudli nové rodiny pre nosníky, stĺpy, dosky a základy.
 • Výstuž

Do knižnice boli pridané nové Francúzske a Nemecké tvary výstužeAktualizácia 2018.2. zahrňuje v sebe aj všetky funcionality z prechádzajúcej verzie 2018.1.
Tak ako tomu bolo pri aktualizáciach aj v predchádz. rokoch, aj tieto aktualizácie nenarúšajú kompatibilitu vrámci verziami (2018 <--> 2018.1 <--> 2018.2 ). V rámci verzií Revitu 2018 je teda kompatibilita zachovaná, tzn. na projekte ktorý bol vytvorený napr. vo verzií Revitu 2018.2. je možné ďalej pracovať aj v Revite 2018 (alebo 2018.1.) a naopak. 

pondělí 23. října 2017

REVIT + DYNAMO: jak upravit formát data v popisce výkresu

Poslední dobou se na našem HelpDesku často objevují dotazy na aplikaci Revit, které nějakým způsobem narážejí na možnosti tohoto programu, ale to ještě neznamená, že by Revit nebyl schopen tyto požadavky vyřešit přes svoje programovací rozhraní Dynamo. Pojďme se s jedním z těchto požadavků seznámit a ukázat si, proč se Dynamo stává pomalu ale jistě nepostradatelným pomocníkem samotného Revitu.

Dotaz našeho zákazníka byl směřován na formát zápisu data vydání výkresu, který se jako systémový parametr připojuje do popisky výkresu. Respektive, zdali existuje uvnitř Revitu nastavení, které umožní systémový zápis změnit k obrazu svému. Systémově je daný zápis navržený takto: 10 / 20 / 17, tzn. měsíc / den / rok, zatímco zákazník si přál zápis v tomto formátu: 2017-10-20, tedy rok-měsíc-den.

Bohužel, Revit v sobě nemá žádné nastavení, které by umožňovalo modifikovat systémový parametr datum vydání výkresu, proto je nutné zvolit jinou cestu. (Alternativní možností je změnit formát zobrazení datumu v systémových nastaveních Windows, ale tato změna by samozřejmě ovlivnila všechny aplikace.)

Pojďme si ukázat, jak jednoduše si pomocí krátkého skriptu v Dynamu upravit daný zápis tak, abyste tuto drobnost už nemuseli nikdy řešit.

Skript si můžete prohlédnout zde:


Video tutoriál zde:
středa 18. října 2017

Úspešný seminár TZB – BIM technológie v praxi

CAD Studio v spolupráci s výrobnou firmou Apiagra s.r.o. zrealizovalo odborný seminár pre projektantov TZB – BIM technológie v praxi ktorý sa uskutočnil 17.10.2017 v hoteli CHOPIN Bratislava.

Po úvodnom oboznámení čo je BIM a jeho prínosy pre projektantov TZB nasledovali tri špecializované bloky:

Ako efektívnejšie a kvalitnejšie vytvárať TZB projekty v nových technológiách BIM – Revit. Boli predstavené nové funkcionality Revit 2018 ako aj novinky v nadstavbe Revit Tools pre TZB profesie. Tieto možnosti boli prezentované na reálnych projektoch zákazníkov z oblasti ZTI, elektro a vzduchotechnika.

V ďalšej časti nám firma APIAGRA predstavila „proti blbostný nástroj“ pre projektantov vzduchotechniky – ako projektovať aby sa to dalo aj inštalovať ale aj vyrobiť. Parametrická knižnica vyrábaných vzduchotechnických prvkov vytvorená podľa ich požiadavkov je doplnená aj kontrolnými výstupmi čo umožňuje optimalizovať náklady na dodávku VZT. Potom pán Socha predstavil workflow nasadenia Revit MEP v projekcii ako aj nacenenia projektu s priamym prepojením až na výrobu kde využívajú produkt CAMduct na optimalizáciu využitia plechu až po priame generovanie NC kódu pre konkrétne vzduchotechnické prvky.

Práve takáto kombinácia – využitie reálnej knižnice VZT prvkov pri projekcii v Revit ako aj prepojenie od projekcie až po výrobu redukuje výrazne chybovosť a skracuje čas dodávok na jednotlivých projektoch.
Následne sme videli ako pripraviť a odovzdať projekt bez kolízií ktorý môže byť vytvorený a vyskladaný v rôznych BIM nástrojoch a ako ho finalizovať v Revit. Koordináciu veľkých projektov sme videli nie len v Navisworks ale aj pomocou virtuálnej reality priamo v Revit čo si mohli účastníci aj vyskúšať na živo. Prechádzať sa v „metrixe“ pomocou 3D okuliarov už nie je len zábava ale aj solídna práca.

Úplný záver sme využili na živú diskusiu a riešenie konkrétnych otázok – čo hostia vysoko ocenili – že neriešime teoretické veci ale reálne problémy na konkrétnych projektoch s ktorými majú naši konzultanti osobné skúsenosti.úterý 17. října 2017

Příklady spolupráce v BIM sadě AEC Collection

BIM aplikace Autodesk Revit a AutoCAD Civil 3D tvoří základ zvýhodněné projekční sady Autodesk AEC Collection. Celá tato sada ale aktuálně obsahuje 26 různých produktů a web služeb umožňujících vzájemnou spolupráci a výměnu dat. Spojená síla těchto nástrojů pak umožňuje řešit běžné i méně běžné projekční úlohy a postupy z praxe.Níže uvedené videoukázky firmy Autodesk ilustrují postupy při využití sady AEC Collection v některých typických úlohách.


Architektonické návrhy v AEC Collection:Využití starých papírových výkresů v AEC Collection:Skenování 3D scén pro BIM v AEC Collection:Projektování TZB v AEC Collection:Ocelové konstrukce v AEC Collection:Prefabrikované betonové konstrukce v AEC Collection:Statika v AEC Collection:Návrh parkoviště v AEC Collection:Sdílení projektů pomocí animací a virtuální reality:

Další informace a ukázky viz www.cadstudio.cz

pondělí 16. října 2017

BIM data DEKSOFT pro Revit

Výrobce a prodejce stavebnin Stavebniny DEK (www.dek.cz) je jednou z prvních firem u nás, které poskytují sortiment svých výrobků i formou BIM knihovny vytvořené podle aktuálního stavu datové struktury BIM obsahu vytvářené v pracovní skupině odborné organizace CzBIM - PS#03: BIM & Realizace.

DEK usnadňuje práci projektantům díky novému pluginu DEKSOFT pro Autodesk Revit. DEKSOFT je bezplatný doplněk pro generování skladeb a systémů společnosti DEK s rozsáhlou knihovnou parametrických rodin stavebních prvků. Díky tomuto nástroji lze podstatně zrychlit a zefektivnit navrhování typických stavebních konstrukcí v malých i větších projektech pozemních staveb.


DEK si jako inovátor v oboru BIM vybral společnost CAD Studio jako partnera pro nasazování a implementaci tohoto řešení pro platformu Autodesk. CAD Studio využije své dlouholeté zkušenosti s implementacemi BIM pro možnost dodávek celého projekčního řešení zákazníkům firmy DEK - projekční aplikace Autodesk Revit, pluginu DEKSOFT, vyškolení a BIM implementace tohoto řešení přímo u zákazníka.

Jednoduché použití pluginu DEKSOFT ilustruje naše instruktážní video:

BIMDEK - Práce s digitalizovanými daty DEK v programu REVITChcete-li se blíže seznámit s možnostmi BIM pro návrh stavebních projektů, navštivte sérii bezplatných workshopů "BIM s DEKem" pořádaných CAD Studiem ve spolupráci se společností DEK v těchto termínech:

Praha 11.1. - Brno 18.1. - Ostrava 1.2. - viz registrace

pátek 29. září 2017

Revit MEP - převzít výšku/velikost

Jednou ze základní znalostí uživatelů využívajících TZB nástroje aplikace Autodesk Revit jsou příkazy Převzít velikost a Převzít výšku. Tyto nástroje umožňují efektivní kreslení kategorií potrubí, trubky, kabelové lávky a elektroinstalační trubky.

 
Ikony těchto příkazů jsou dostupné na kontextovém pásu karet (zeleně podbarvený) po aktivaci příkazů, které umožňují vytvářet výše zmíněné kategorie Revitu. Revit si pamatuje naposledy použité hodnoty rozměrů a výšky. V případech, kdy pokračuji v kreslení např. potrubí a začínám od již existujícího prvku, mohu z tohoto prvku rychle získat rozměry nebo jeho odsazení od podlaží. Nemusím tedy tyto hodnoty předem zjišťovat a přednastavovat pro nově vytvářené prvky.

Pokud potřebuji převzít zároveň obě hodnoty, je nejrychlejší použít klávesu MEZERNÍK. Při prvním stisknutí nastaví velikost a výšku podle existujícího objektu, u kterého začínám kreslit potrubí, nebo jinou kategorii. Po dalším stisknutí klávesy MEZERNÍK se opět nastaví původní hodnoty.

Viz videoukázka:

úterý 5. září 2017

Revit roadmap - co přijde po verzi 2018.1?


V červenci byla uvolněna prozatím nejnovější verze BIM aplikace Autodesk Revit, verze 2018.1. V září následovalo výrazné rozšíření BIM projekční sady AEC Collection, v níž Revit tvoří základní část pro projektování pozemních staveb.

Vývoj BIM aplikací se ale nezastavil. Od prosince 2016 Autodesk zveřejňuje rámcovou "cestovní mapu" dalšího vývoje Revitu, při němž zohledňuje i přání uživatelů zasílaná na komunitní stránky www.autodesk.com/RevitIdeas. Vývoj Revitu pod křídly Autodesku probíhá už jubilejních 15 let a u příležitosti tohoto výroční byla zaktualizována i tato cestovní mapa Revitu. Ta se řídí několika základními pravidly:

 • Cestovní mapa zahrnuje významné body dalšího vývoje, poskytuje tak uživatelům obecný směr budoucího vývoje. Není to přesný popis vývojových projektů, Revit je vyvíjen i na dalších frontách.
 • Cestovní mapa je průběžně aktualizována, tak jak přibývají nové nápady a jak jsou realizované funkce uvolňovány do aktuálních verzí Revitu.
 • Cestovní mapy představují plány, nikoliv přísliby. Vývoj, obsah a časování uvádění nových funkcí může podléhat změnám.
 • Cestovní mapy by neměly sloužit jako podklady pro rozhodování o nákupu.

Jednotlivé body cestovní mapy jsou pro každou disciplinu rozděleny do několika tematických skupin (a příklady z verze 2018.1 a dalších):
 • TVORBA: Efektivní vytváření informací zahrnujících myšlenku návrhu. Ve verzi 2018.1 např. potrubní trasy ve sklonu, volnoplošné prvky z Civil3D.
 • OPTIMALIZACE: Optimalizace návrhů pro získání lepších výsledků. Ve verzi 2018.1 např. práce s prefabrikáty, nebo chystaná tvorba evakuačních tras či paralelních čerpadel (TZB).
 • PROPOJENÍ: Zlepšení propojení týmových pracovních postupů pro efektivnější tvorbu týmových projektů. Ve verzi 2018.1 např. API k materiály a pro tisk PDF. Chystaná certifikace IFC4, topografie z Civil3D nebo užší propojení s Advance Steel.
 • AUTOMATIZACE: Zvýšení produktivity automatizací postupů. Ve verzi 2018.1 např. vstupy v Dynamo Playeru.
 • ROZŠÍŘENÍ: Rozšíření podpory pro celý životní cyklus projektu. Ve verzi 2018.1 např. napojení na Fabrication nebo tvorba výkresů prefabrikátů.
 • MODERNIZACE: Zajištění moderního a bezproblémového uživatelského prostředí. Ve verzi 2018.1 např. změny projektového browseru, příprava na vícemonitorové režimy a správu obsahu (rodin).
 • POSÍLENÍ: Vytvoření pevného základu pro spolehlivý a efektivní produkt. Ve verzi 2018.1 např výkazy v browseru, OR-pravidla ve filtrech, vícenásobné výběry.

Více na Revit blog

pátek 1. září 2017

Kótovanie stúpacieho potrubia v Revite

V nasledujúcom článku sa znova pozrieme na Revit MEP, a ukážeme si opäť nejakú tú fintu "fň". Nedávno som sa stretol s celkom zaujímavou otázkou - a to ako okótovať rozmery potrubia v stupačke, tzn. tam kde potrubie vidíme znázornené symbolom klesá resp. stúpa:


Je pravda, že pri pokuse o okótovanie rozmeru sa Revit štandardne chová tak, že neumožní vybrať hranu a kóta tak chytá iba stred symbolu:


V takýchto prípadoch je samozrejme možné takéto chovanie Revitu obísť pomocou jednoduchého triku. V prvom kroku je potrebné v dialogu Viditelnost/Zobrazení (pre daný pohľad) vypnúť v kategórii Potrubí zobrazenie symbolu Pokles a Převýšení. Práve tieto atributy totižto bránia uchyteniu kóty na hranu:


Následne uvidíme v stupačke iba prvok potrubia - a kóta nám už umožní prichytiť vynášaciu čiaru od hrany potrubia. Príp. si možno pomôcť pomocou klávesy TAB, a týmto spôsobom jednoducho okótovať šírku a výšku podľa potreby.


Posledným krokom býva obvykle opätovné zapnutie viditeľnosti symbolu Pokles a Převýšení, aby výsledný efekt vypadal podľa očakávaní, tzn. napríklad takto:Postup som znázornil tiež na tejto krátkej videoukážke:

čtvrtek 31. srpna 2017

Moderní nástroje pro zachycení reality - ReCap

Pro každý projekt nové stavby nebo rekonstrukce potřebujete zachytit stávající stav. Klasické metody zaměření jsou pomalé, složité a cenově náročné. Nové nástroje pro zachycení reality tento proces výrazně urychlují a zlevňují. Přesná 3D data stávajícího stavu vám pomohou vyhnout se drahým omylům při projektování a stavbě.


Jaké prostředky pro zachycení reality nabízí Autodesk ReCap Pro? Můžete využít nové kapesní laserové skenery, nebo série fotografií či záběrů z dronu. Takto získaný věrný 3D model stávajícího stavu můžete využít přímo ve vaší CAD či BIM aplikaci nebo jej odměřovat na vašem mobilním zařízení.


Více o aplikaci Autodesk ReCap Pro

středa 23. srpna 2017

Nastavení viditelnosti výztuže pomocí Dynama

Kdo pracuje v Revitu s výztužemi, určitě ví, jak časově náročné je ovládat viditelnost nově vytvářených výztuží v pohledech. Pokud chcete ve 3D pohledu zobrazit nově vloženou výztuž, musíte ji vybrat, kliknout v paletě vlastností na Stav viditelnosti pohledů, vybrat pohledy, ve kterých chcete výztuž zobrazit, případně zobrazit jako hmotu a volbu potvrdit. Tento postup je třeba opakovat pro každou nově vloženou výztuž.Protože ale v Revitu máme již delší dobu k dispozici Dynamo, můžeme si tento časově náročný postup zautomatizovat. A navíc to není nic složitého. Kromě několika výchozích  uzlů budeme potřebovat balíček BIM4Struc.Rebar. Ten je možné stáhnout po spuštění Dynama 
Pro vytvoření vlastního skriptu na zobrazení výztuže jako nezakryté postupujte následovně:

1, Otevřete v Revitu model obsahující výztuž a zobrazte 3D pohled
2, Spusťte Dynamo
3, Stáhněte si balíček BIM4Structure.Rebar z menu Packages>Search for Packages


4, Do plochy grafu si přidejte uzel Rebar.SetUnobscuredInView z balíčku BIM4Structure.Rebar

Tento uzel má 3 vstupní parametry:
- rebarElements - očekává se seznam výztuže pro nastavení viditenosti
- views - seznam pohledů pro které se má viditelnost aplikovat
- unobscured - očekává vstup Ano/Ne pr nastavení viditelnosti výztuže jako nezakryté nebo zakryté

5, Vytvoříme si nyní seznam výztuže, pro které budeme chtít upravit viditelnost. Nastavení budeme chtít pro všechny výztuže a tedy si do plochy přidáme uzel All Elements of Category. Tento uzel vyžaduje jako vstup o jakou kategorii se bude jednat. Vložíme tedy do plochy ještě uzel Categories a vybereme kategorii Konstrukční výztuž. Vložené uzly propojíme podle následujícího obrázku:


6, Nyní určíme pohled pro nastavení zobrazení výztuže. Viditelnost budeme chtít ovládat v aktuálním pohledu a do plochy si tedy přidáme uzel ActiveView. Tento uzel vyžaduje jako vstup projekt, ve kterém je pohled vytvořen. Vložíme tedy ještě uzel Document.Current a uzly propojíme podle následujícího obrázku:


7, Chybí nám ještě napojit poslední parametr unobscured z uzlu Rebar.SetUnobscuredInView. Ten očekává vstup True nebo False, přičemž výchozí hodnota je True. Tedy bychom ho nemuseli napojovat. Nicméně protože tento skript můžeme použít pro i pro zakrytí výztuže, tak do plochy vložíme uzel Boolean a propojíme ho s parametrem Unobscured


8, Uložte skript např. pod názvem "Zobrazit výztuž jako nezakrytou" 

Nyní můžete skript upravit tak, aby naopak výztuž v pohledu skryl. Stačí jen změnit v uzlu Boolean hodnotu na False a uložit skript pod jiným názvem. Např. "Zobrazit výztuž jako zakrytou":

Obdobně si můžete udělat skript pro zobrazení výztuže jako hmoty. Stačí zaměnit uzel Rebar.SetUnobscuredInView za uzel Rebar.SetSolidInView také z balíčku BIM4Structure.Rebar. Výsledek pak bude vypadat takto: