úterý 31. ledna 2017

Nástroje pro statickou analýzu v Revitu

Na stránkách Autodesk APP STORE je zdarma ke stažení aplikace "Structural Analysis Toolkit 2017" pro statickou analýzu konstrukcí, která umožňuje využít model vytvořený v Revitu a provést statické výpočty buď v Autodesk Robot Structure Analysis nebo v cloudové službě. Provedený výpočet je možné zobrazit přímo v prostředí Revitu a tím urychlit pracovní proces návrhu.


Podívejte se na 5 vlastností, které jste možná o této službě nevěděli:

1. Analyzovat je možné celý model nebo jen jeho část

Analyzovat lze celý model nebo vybrat jen část modelu, přičemž při výběru jen části konstrukce se v místech, kde je vybraná část modelu oddělena od zbytku, automaticky vytvoří podpory. • 2. Kontrola analytického modelu • Předtím než nastavíte parametry pro výpočet, služba zkontroluje model z Revitu z pohledu statické analýzy. Pokud je model vytvořen v pořádku, je nahrán na cloud k výpočtu, pokud obsahuje chyby, máte možnost je zobrazit a buď pokračovat v nahrávání, nebo chyby opravit.  

  3. Na model lze použít dva typy výpočtu

  • Statický
  • Gravitační: zjednodušený výpočet. Umožňuje určit jakým způsobem je vertikální zatížení přenášeno shora dolů (do základů).  4. Můžete spustit několik výpočtů zároveň

  Oproti běžným statickým programům můžete v cloudové službě Structural Analysis for Revit spustit několik výpočtů najednou a zároveň dál pracovat na modelu. Tím se dá zvýšit produktivita.

  Nový výpočet můžete spustit v dialogu Analyze in Cloud …

  Nebo pokud je již model do cloudu nahrán, můžete výpočet spustit přímo ze stránek Structural Analysis:


  5. Výsledky výpočtu lze zobrazit několika způsoby

  - Exportovat do několika předdefinovaných formátů jako pdf nebo html.


  - Použít aplikaci 3D Structure Viewer a ve vašem prohlížeči zobrazit detailní výsledky. Pokud se v průběhu výpočtu zobrazí nějaké chyby nebo upozornění, lze v prohlížeči snadno identifikovat prvky, kterých se to týká.


  V detailním náhledu lze současně lze zobrazit několik výsledků.


  - Výsledky lze také uložit a prohlížet přímo v modelu Revitu. Nástroje Structural Result Manager (správce výsledků) a Results Exploration (prohlížeč výsledků) umožňují prohlížet výsledky a získat tak přehled o chování konstrukce a provést odpovídající úpravy přímo v modelu.  - Dialog Results Manager zobrazuje seznam dostupných výsledků, jejich stav a umístění. Výsledky výpočtu lze uložit několika způsoby:
  o   Lokálně v projektu Revitu
  o   Vzdáleně – na cloudovém serveru
  o   Současně v projektu i na cloudu


  Článek byl převzat z blogu Autodesku.


  neděle 29. ledna 2017

  Aktualizácia Revit 2017.2

  V priebehu tohto týždňa (27.01.2017) bola vydaná nová aktualizácia pre Revit a Revit LT, tentoraz pod označením 2017.2. Nový Revit 2017.2 obsahuje všetky funkcie z predchádzajúcej aktualizácie 2017.1 plus drobné opravy chýb a pár nových vylepšení:
  • Počas inštalácie aktualizácie dôjde k automatickému update doplnku Dynamo, na aktuálnu verziu 1.2.1

  • ukazovateľ podrobného priebehu príkazu Otvoriť pre službu Collaboration for Revit - pri otváraní cloudového modelu sú v dialógu Otvoriť model uvádzané podrobnejšie správy o stave

  • nová možnosť definovať farbu pozadia šrafovacích vzorov v nastavení exportu do formátov DWG/DXF 
  • možnosť zadať pri exporte do formátov DWG/DXF a DGN nastavenie farieb podľa toho ako sú určené v štýloch objektov
  • zlepšenie stability: pri otváraní dialógu materiálov, pri otváraní/ukladaní centrálneho modelu, pri použití funkcie zrkadlenia, pri otváraní dialógu pracovných sád, pri otváraní rodín pomocou dvojkliku, pri vkladaní tvaroviek potrubí do trasy; 
  • výrazné zvýšenie výkonu pri vkladaní popisky viacerých výstuží, pri použití funkcie Malba/Odstranit malbu, ...
  • plus ďalšie opravy a vylepšenia, napr: oprava problému počas načítania niektorých výpočtových parametrov v rodinách popiskov, oprava chyby pri kopírovaní zaťažovacích stavov medzi projektami, oprava problému pri ukladaní číselných parametrov v niektorých klúčových poznámkach, ...

  Aktualizácia je k dispozícií iba pre zákazníkov s predplatným spoločnosti Autodesk pre verziu softwaru Revit 2017 alebo Revit LT 2017 a pre študentov. Inštalačku možno stiahnuť z viacerých zdrojov, napr. cez Počítačovú aplikáciu Autodesk (Autodesk Desktop App), alebo vo Vašom účte na Autodesk Accounts, alebo cez odkaz na stránke CADstudio v sekcií Download.

  pátek 20. ledna 2017

  Spojky v rodinách

  Spojky, "konektory", vytvářené v knihovních prvcích (rodinách), se v Revitu používají pro připojení rodiny k potrubí, trubkám, elektrickým a dalším systémům.


  Spojky je možné přidat pomocí dvou způsobů. Umístit na plochu, zde se pro vložení určuje plocha existující 3D geometrie. Jde o nejčastěji používaný způsob pro umístění spojky, zejména proto, že se používá snadněji. Druhý způsob Umístit na pracovní rovinu umožnuje umístit spojku na vybranou rovinu, ale efektivní využití často vyžaduje definovaní dalších parametrů a vazeb pro požadované umístění spojky.

  Správná orientace spojky je pak velmi důležitá pro bezchybné chování tvarovek v projektu. U tvarovek se předpokládá, že počátek rodiny (vkládací bod) je v průsečíku spojek. Ve většině případů tedy platí, že na tvarovce existuje průsečík, ve kterém se všechny spojky, pokud by byly protaženy dovnitř tvarovky, střetnou. Tento průsečík musí být na stejném místě, jako je průsečík pracovních rovin Střed (vpředu/vzadu), Střed (vlevo/vpravo) a Ref. podlaží. Průsečík těchto rovin je počátek rodiny (vkládací bod) a je vodné je před začátkem tvorby rodiny uzamknout (připnout).


  Dalším důležitým pravidlem je, že primární spojka musí být umístěna na ploše ležící na ose X. Primární spojku označuje kříž.


  U hranatých spojek je pak velmi důležité správné přiřazení parametrů pro Šířku a Výšku spojky. Šířka by měla být vždy přiřazena na straně, která je v ploše os X a Y, aby nedocházelo k neočekávaným výsledkům při připojení dalších komponent. Jinými slovy, parametr rodiny "Šířka" musí být správně asociován s kótou spojky Šířka.


  Poslední základní věc při tvorbě spojek je směr potrubí nebo trubky, směr vysunutí. Ve většině případů je požadováno vysunutí směrem od objektu. Tento směr označují šipky na spojkách. Mylně je často tato šipka u spojky považována za směr toku. Směr toku se ale nastavuje ve vlastnostech spojky. Směr šipky (vysunutí) je možné změnit výběrem spojky a následným kliknutím na možnost Převrátit spojku vzhledem k její referenční rovině.

  úterý 17. ledna 2017

  Vzorce v Revite: Trigonometria a pravouhlé trojuholníky

  V nasledujúcom článku sa budeme venovať vzorcom a ich správnej definícií v rodinách Revitu. Určite ste sa už stretli so situáciou, kedy ste poznali strany pravouhlého trojuholníka a potrebovali ste vypočítať uhol, alebo keď poznáte dĺžku prepony a hodnotu uhla a potrebujete zistiť veľkosť odvesny. Tieto situácie nastávajú napr. keď je potrebné poznať presnú hodnotu parametra pre správne umiestnenie referenčnej roviny, ktorá definuje počiatok, hodnotu odsadenia, ťažisko, atď...  Je jasné, že sa bude jednať o látku zo základnej školy - trigonometria - ale popravde, kto si má všetky tie vzorce stále pamätať? :) A v akom tvare zadávame Revitu napr. arkus tangens alebo odmocninu?

  V tomto prehľadnom zozname vám prinášame zhrnutie presných zápisov jednotlivých vzorcov:


  Poznáme:  A,B
  C = sqrt(A^2 + B^2)
  α = atan(A/B)
  β = atan(B/A)

  Poznáme:  A,C
  B = sqrt(C^2 - A^2)
  α = asin(A/C)
  β = acos(A/C)

  Poznáme:  B,C
  A = sqrt(C^2 - B^2)
  α = acos(B/C)
  β = asin(B/C)

  Poznáme:  C,α
  A = C*sin(α)
  B = C*cos(α)
  β = 90°-α


  Poznáme:  C,β
  A = C*cos(β)
  B = C*sin(β)
  α = 90°-β

  Poznáme:  A,β
  B = A*tan(β)
  C = A/cos(β)
  α = 90°-β

  Poznáme:  B,α
  A = B*tan(α)
  C = B/cos(α)
  β = 90°-α

  Poznáme:  A,α
  B = A/tan(α)
  C = A/sin(α)
  β = 90°-α

  Poznáme:  B,β
  A = B/tan(β)
  C = B/sin(β)
  α = 90°-β  pondělí 16. ledna 2017

  DYNAMO TIP #1: příkaz If

  Poslední dobou zaznamenáváme vzestup zájmu o vizuální programování ze strany našich čtenářů - proto jsme se rozhodli vytvořit nový kanál věnovaný Dynamu, který se bude zabývat jednotlivými uzly jako takovými. Pochopení jejich funkce v Dynamu je z mého pohledu alfou a omegou při sestavování algoritmů.

  První uzel, který bychom si v dnešním tipu ukázali, je příkaz If (Jestliže). Příkaz If je notorický známý v řadách programátorů, ale i u pokročilejších uživatelů Revitu, kteří daný příkaz využívají při programování složitějších parametrických objektů. Příkaz If má svoji nezastupitelnou roli v různých programovacích jazycích a není tomu jinak ani u Dynama.

  Dynamo nabízí tři možné varianty, jak daný příkaz zasadit do grafu algoritmu:

  1.) Uzel If

  2.) Uzel Formula se zápisem if(x,y,z)

  3.) Uzel Code Block se zápisem (x?y:z)

  Pro otestování funkčnosti daných uzlů si můžete sestavit následující algoritmus:

  V případě, že vstupní hodnota je True (pravda):

   

  V případě, že vstupní hodnota je False (nepravda):

  Místo uzlu Boolean může figurovat uzel ==, který může porovnávat dvě vstupní hodnoty.

  V případě vstupních hodnota pravda („PRAVDA!“) a nepravda („#@_0!“), mohou být opět použity libovolné hodnoty.