čtvrtek 18. prosince 2014

Site Designer - terénní funkce pro Revit

V rámci uvedení nové verze Revitu 2015 R2 uvolnil Autodesk souběžně i doplněk Site Designer, o kterém jsme informovali v našem předchozím článku zde. Tento doplněk je ke stažení pro uživatele v rámci Subscription zdarma. Po instalaci do Revitu se funkce tohoto doplňku skrývají na panelu Site Designer.

Celý doplněk Ste Designer je členěn do Panelů Import/Export, Convert, Locate, Modify, Reports, Family Manager, Settings.


Site Designer umožňuje uživateli mimo jiné pracovat s entitami Topografie Revitu, tak aby uživatel byl schopný vytvářet modely zemních těles, jako jsou výkopové jámy, svahy, zářezy, násypy a další. Dále umožňuje import a export LandXML souboru pro zpracování pomocí aplikace Autodesk Civil 3D.

Site Designer pro Revit využívá koncepci tvorby "návrhových" topografií, na kterých jsou vyrobeny všechny změny. Před tím než editujete samotný stávající terén, Site Designer vytvoří pomocí funkcí na panelu Convert kopii vybrané topografie, jíž přiřadíte název topografie a fázi výstavby. Pokud vyberete více než jednu existující topografii v modelu, Site Designer je v kopii zkombinuje do jedné topografie. Site Designer tedy pracuje vždy s kopií již vytvořeného stávajícího terénu a jako uživatelé pak ovládáme v jakých fázích výstavby se vytvoří nový modifikovaný terén, tak aby správně proběhl výpočet kubatur násypů a zářezů.

Na panelu Locate a Modify jsou funkce pro vytváření a dodatečnou úpravu různých zemních těles nebo prvků souvisejících s terénem. V terminologii Revitu využívá Site Designer speciální rodiny, které umožňují editovat topografii terénu do požadovaného tvaru.


Poslední dva panely obsahují funkce pro popisky topografie terénu a správu rodin, ze kterých se vytváří tělesa topografie. Ve správci je možné nastavit potřebné parametry sklonů a geometrie vytvářených těles. 


Správce Typů Rodiny
Editor parametrů

Ve videu níže je názorná ukázka práce s doplňkem Site Designer pro Revit, který velmi ulehčuje a urychluje práci s entitou Topografie v Revitu - posuďte sami:

pondělí 8. prosince 2014

BIM modelář FormIt se souběžnou prací z PC i iPadu


Navrhování je týmový sport. Proto nová verze koncepčního BIM modeláře Autodesk FormIt nyní podporuje souběžné modelování z více počítačů, a to jak z PC (web browser verze) tak z iPadu. Můžete spolu s kolegy interaktivně vytvářet 3D model zasazený do kontextu reálného okolí. Jak taková souběžná práce v reálném čase může vypadat, si můžete prohlédnout na ukázkovém videu:


FormIt V8.0 pro IOS si můžete stáhnout z Apple iTunes (viz cadstudio.cz/download). Verzi v PC web browseru spustíte z adresy beta.autodeskformit.com. Z každého modelu vytvořeného ve FormIt můžete snadno vygenerovat RVT soubor pro BIM aplikaci Autodesk Revit.

V nové Galerii FormIt projektů si také můžete prohlédnout výsledky práce ostatních uživatelů nebo přispět svým vlastním výtvorem.

středa 3. prosince 2014

Project Scorch - požární analýza CAD/BIM modelu


Na Autodesk Labs se před časem objevil zajímavý nový projekt pro simulaci a analýzu šíření požáru uvnitř konstrukce budovy - "Project Scorch" (žár). Project Scorch pomáhá vytvářet simulace požárů a jejich šíření v budovách. Pro simulace využívá výpočetní model "NIST Fire Dynamics Simulator" (FDS), který řeší chování požáru v uzavřeném prostoru, vývin a šíření kouře, chování sprinklerů, apod. Project Scorch zjednodušuje zadávání parametrů a interpretaci výsledků simulace dat s využitím CAD a BIM modelu. Obsahuje nástroje pro meshing 3D modelu a správu jeho struktury. Do analýzy lze načítat modely ve formátu DWG, DWF, FBX, 3DS a dalších.

Ukázka aplikace:


Aktuální verze expiruje 19. února 2015.

Project Scorch na Autodesk Labs

středa 26. listopadu 2014

BIM knihovní prvky pro Revit MEP - rodiny otopných těles Korado

Tento článek navazuje na jeden z našich předchozích příspěvků ze září 2014, který si můžete přečíst zde. Tentokráte v Katalogu bloků na CADforum.cz naleznete další produktové řady otopných těles firmy Korado.

Konkrétně se jedná o desková otopná tělesa v provedení VK - RADIK VKU, RADIK VKL, RADIK VKM  a RADIK COMBI VK. Dále provedení VERTIKAL a PLAN (RADIK PLAN KLASIK, RADIK PLAN VK, RADIK PLAN VKL, RADIK PLAN VKM).


Publikovaných 46 nových RFA souborů obsahuje opět obrovské množství typů rodiny (s celkem tisíci variant), proto u každého RFA najdete i katalog typů (TXT). Katalogy typů obsahují všechny typy v rodině, takže můžete vybrat při načítání RFA pouze takové typy, které potřebujete pro aktuální projekt, což zmenší velikost souboru projektu. Textové soubory katalogů typů musí mít stejný název a musí být uloženy ve stejné složce jako RFA soubory - nezapomeňte si proto z naší online knihovny stáhnout s RFA souborem i jeho TXT přílohu.

Videoukázka použití knihovny:


Tyto nové knihovní prvky můžete využít v BIM aplikaci Autodesk Revit verze 2014 a 2015.

Autorem je Bc. Michal Marek.

úterý 23. září 2014

Autodesk Revit 2015 R2 a Autodesk Site Designer Extension

Dne 17.9.2014 vyšla nová "verze" BIM aplikace Autodesk Revit 2015 označovaná jako Autodesk Revit 2015 R2 ("Revit Sundial"). Nejedná se o zcela novou verzi aplikace, ale spíše o balíček vylepšení pro rodinu softwaru Revit 2015. Tato vylepšení jsou k dispozici pouze pro zákazníky programu Autodesk Maintenance Subscription a Desktop Subscription. Rozšiřující balíček je pro všechny jazykové a profesní verze Revitu ke stažení na subscription.autodesk.com (cca 140MB).

A na jaká vylepšení se po instalaci můžete těšit? Pro Revit Architecture a platformu jsou to například vylepšené spoje stěn - výběr více spojů naráz s možností povolení nebo zakázání spojů. U perspektivních pohledů je k dispozici - v místní nabídce na nástroji ViewCube - nová možnost přepínání mezi perspektivním a rovnoběžným 3D pohledem. A i u perspektivních pohledů jsou k dispozici funkce pro úpravy - příkazy Připnout, Zrušit připnutí, Přesunout a Zarovnat.


Další velice užitečné vylepšení najdete na paletě vlastností. Jedná se o funkci vyhledávání ve výběru typu. Vyhledávání funguje v poli na prvním řádku po rozbalení nabídky typů.


Hodit se také může nový režim zobrazení pro výběr vazeb na ovládacím panelu pohledu.


Novinkou je i odkaz na jiný pohled: viz nový panel Reference na pásu karet, který se zobrazí při vytváření pohledů detailů, řezů, bokorysů. Umožňuje také procházet nebo vyhledávat v seznamu pohledů.


Nová ikona Výběr hostitele u popisek, která přímo vybere popsaný prvek. A co třeba ikona Tenké čáry? Zapínáte ji po každém spuštění Revitu? Nově je podporováno uložení nastavení tohoto přepínače v souboru Revit.ini. Nebo vás omrzelo bílé i černé pozadí? Vyberte si barvu pozadí dle libosti.


Vylepšení se dočkali i uživatelé Revitu Structure 2015 a Revitu MEP 2015. Například při vyztužování betonových prvků lze umístit výztuž v libovolném 2D pohledu. Nebo lze použít uchopení na modelové čáry pro konstrukční prvky.

Při vytváření elektrických obvodů v Revitu MEP je nový obvod automaticky spojen s naposledy použitým rozváděčem a nově je také možné vyhledávat rozváděč v seznamu rozevírací nabídky Panel.


Součástí instalace Revitu 2015 R2 je i vizuální programovací nástroj Dynamo a inovované nástroje energetické analýzy (Solon). Připojené IFC modely lze použít jako reference pro uchopení a kóty. Vylepšený byl výkon aplikace.

Podrobný soupis všech novinek a vylepšení v Revitu 2015 R2 naleznete na stránce Helpu.

Další novinkou pro zákazníky programu Autodesk Maintenance Subscription a Desktop Subscription je doplněk Autodesk Site Designer Extension pro Revit 2015 (dříve Eagle Point Siteworks), který vyšel ve stejný den jako Autodesk Revit 2015 R2.  Tento doplněk nabízí nástroje pro návrh terénu stavebního pozemku s využitím nivelačních nástrojů pro modelování silnic, parkovišť, chodníků, obrubníků a opěrných zdí. Tomuto užitečnému doplňku se určitě budeme podrobněji věnovat v jednom z následujících článků.


pátek 19. září 2014

Orezové rámčeky v Revite - rýchlo a jadnoducho

Ďalšou užitočnou aplikáciou pre Autodesk Revit je doplnok COINS Auto-Section Box, ktorý si v nasledujúcom príspevku bližšie predstavíme. Je to momentálne najsťahovanejšia aplikácia v Revit sekcii Autodesk Exchange Apps a slúži ako nástroj pre rýchle a jednoduché vytvorenie orezových oblastí či rámcov v projektoch Revitu.


COINS Section box pracuje na jednoduchom princípe: užívateľ označí v 3D pohľade akékúkoľvek časť konštrukcie, buď nástrojom výberu - z prava doľava / zľava doprava, alebo jednotlivo po prvkoch, a pomocou funcie Section Box následne aplikácia okamžite vytvorí na danom mieste orezový rámček, v ktorom sa budú nachádzať len prvky ktoré užívateľ vybral. Umožňuje tak rýchlo vytvoriť dočasné alebo trvalé zobrazenie danej časti modelu v 3D a poskytne tak perfektný prehľad bez zdĺhavej manipulácie "klasicky" s orezovým rámčekom.

 
Užívateľ má možnosť vybrať z viacerých nastavení, zvoliť orezový rámček pre konkrétny 3D pohľad iný, príp. zmodifikovať veľkosť zadaním hodnoty v dialógovam okne nastavení. Následne je k dispozícii nástroj Toggle Section Box pre rýchle zobrazenie/skrytie celého rámčeku.

 
Prácu s aplikáciou COINS Section box si môžete pozrieť na nasledovnej videoukážke:


Aplikácia je dostupná zdarma, a je kompatibilná aj so staršími verziami Revitu (podpora pre vezrie od r. 2013 a vyššie). Môžete si ju stiahnuť na stránke Autodesk Exchange Apps v nasledovnom odkaze.

čtvrtek 11. září 2014

Fabrication CADmep: Design Line (časť 2)

V nasledujúcom príspevku budeme pokračovať v téme Fabrication CADmep: Design Line, a predstavíme si ďalšie funkcie na záložkách Node, Šablona a Náhled. Prvú časť nájdete v nasledovnom odkaze.

NODE - záložka na ktorej užívateľ nájde všetky nástroje, ktoré umožňujú následný výpočet (napr. tlakových strát) v danej linke Design Line.
Define Source - po kliknutí užívateľ zadefinuje zdrojovú jednotku - prívod vzduchu, zariadenie, ...
Terminals - vloženie koncového prvku, napr. výustka, jednotka VAV, ...
Vyplnit - upozorní príp, vyplní chýbajúce miesta na zadanej Design Line
Upravit - úprava koncových prvkov na trase potrubia
Smazat - trvalé odstránenie položiek na zvolenej Design Line


ŠABLONA - umožňuje jednotlivé nastavenia uložiť do (šablony) a následne načítať v akomkoľvek inom projekte CADmepu
Vložiť - umožňuje načítať nastavenia zo šablóny
Uložiť - uloží všetky nastavenia do jedného súboru šablóny
Manage - nástroj pre správu jednotlivých šablón, prepínanie medzi nimi, odstraňovanie, modifikácia


NÁHLED
Poznámky - zobrazenie informačného textu pri každom knižničnom prvku v trase z design line.
Vypočítat -  po kliknutí spustí výpočet tlakových strát
Fill in 3D - zapína zobrazenie objektov v 3D, fukcia slúži aj na regeneráciu/obnovenie tvaru potrubí pri zmene v aktuálnej Design Line
Fill Auto Hangers - zapína zobrazenie podpier potrubia
Erase 3D Item(s) - vypína zobrazenie objektov v 3D, užívateľ pracuje iba s čiarami Design Line
Spool - nástroj pre modifikáciu Design Line - zmena farby, rozmerové podmienky, podmienky zadania trasy
Dynamic Fill - automaticky vykresluje knižničné prvky po zadaní trasy Design Line
Ignore Auto Offsets - po zapnutí neberie do úvahy automatické odsadenie prvkov v Design Line
Optimise Fitting Extensions - automatické zarovnanie prvkov
Process Dummy Terminals - automatické zarovnanie koncových prvkov/zariadení
Troubleshoot - po kliknutí zobrazí report/súhrnnú správu potubia na zvolenej Design Line pre jednoduchšiu prácu s tlačítkami.
Vypočítat pokles tlaku - po kliknutí spustí výpočet poklesu tlaku v potrubí a zobrazí výstvýsledky v tabulke
Resize - hromadná zmena rozmerov potrubia pre zvolenú desig  line
Enter By Size - nástroj kt umožňuje tvorbu design line z prvkov zadaných na základe rozmeru potrubia
Change Shape Automatically - automatická zmena tvaru potrubia, pri prechode z napr. hranaté na kruhové potrubie automaticky geenruje v tomto mieste prechod/redukciu
Nastavení - pokročilé nástroje samotného nastavenia Design Line, správa zobrazenia prvkov, velkosti textu pozmámok, zobrazenie, a pod.

Ďalšie informácie ohľadom produktov z rodiny Fabrication nájdete na našich stránkach
www.cadstudio.cz/fabrication

středa 10. září 2014

Knihovní prvky pro Revit MEP - práce studentů vysoké školy - pokračování

Na konci července jsme na našem blogu informovali, že koncem letních prázdnin budou ke stažení další nové knihovní prvky pro Revit MEP. S malým zpožděním si můžete ode dneška zdarma stáhnout tyto nové rodiny v Katalogu bloků na CADforum.cz.

Jedná se o deskové radiátory - desková otopná tělesa od společnosti Korado. Konkrétně je to produktová řada RADIK, a to v provedení RADIK KLASIK, RADIK KLASIK - R (otopná tělesa pro rekonstrukce) a v provedení VENTIL KOMPAKT, tedy RADIK VK.


Soubory rodin (RFA) obsahují plně parametrické 3D modely i 2D symboly a další technické údaje podle informací z webových stránek výrobce.

Knihovní prvky jsou volně k dispozici a je možné je použít v BIM aplikaci Autodesk Revit verze 2014 a 2015. Všechny RFA soubory obsahují dohromady více jak 2000 typů rodin. Vzhledem k velkému počtu typů rodin je u každého RFA vytvořen i katalog typů (TXT). Katalogy typů obsahují všechny typy v rodině, takže můžete vybrat při načítání RFA pouze takové typy, které potřebujete pro aktuální projekt, což zmenší velikost souboru projektu. Textové soubory katalogů typů musí mít stejný název a musí být uloženy ve stejné složce jako RFA soubory - nezapomeňte si proto stáhnout s RFA souborem i jeho TXT přílohu.


Autorem těchto knihovních prvků je Bc. Michal Marek.

středa 3. září 2014

Mezinárodní konference "Šetrné budovy 2014"Firma CAD Studio se aktivně účastní na mezinárodní konferenci "ŠETRNÉ BUDOVY 2014". Akce se zaměřením na šetrné stavebnictví, investice a management budov se koná 25. září 2014 v pražském hotelu Hilton. Potkáte zde zahraniční a tuzemské leadery v oboru, získáte přehled o nejnovějších trendech v šetrném stavebnictví, včetně jejich přesahu do oblasti BIM.

Program konference je letos zaměřen zejména na udržitelný rozvoj měst a komunit, zadávání veřejných zakázek, inovace a řízení staveb v režimu BIM. Tématem je samozřejmě i energetická efektivita budov. Česká rada pro šetrné budovy na akci také oslaví 5 let své činnosti.

Vybraná témata z programu:
 • Rafe Bertram z Foster + Partners bude jedním z klíčových řečníků konference
  Rafe je spoluzakladatelem projektu Foster + Partners Sustainability Forum, který propaguje udržitelné technologie a řešení ve stavební praxi.
 • BIM v ČR: Spolupráce profesí v praxi
  V Česku se realizují první projekty v BIM. Jsou to novostavby i rekonstrukce. Jak vznikají?
 • Smart Cities a potenciál Prahy
  V rámci tohoto bloku představí zástupci IPR Strategický plán rozvoje hl. m. Prahy
 • Akademie veřejných investic
  Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje projekt Akademie veřejných investic, který na konferenci představí veřejnosti vůbec poprvé.

Účastníci konference mohou vyhrát ceny za 140.000 Kč, mj. projekční software Autodesk Building Design Suite Premium 2015 Desktop Subscription na 1 rok nebo certifikační školení BIM aplikace Autodesk Revit Architecture 2015.

Registrujte se na www.setrnebudovy.cz

pondělí 25. srpna 2014

Fabrication CADmep: Design Line (časť 1)


Design Line je univerzálny nástroj pre návrh trasy potrubia v programe Autodesk Fabrication CADmep, ktorý sme si bližšie predstavili v predchádzajúcom článku. V tomto príspevku sa budeme venovať bližšiemu popisu jednotlivých funcií priamo v nastaveniach Design Line. Je veľmi dôležité oboznámiť sa so všetkými týmito funkcie ešte pred návrhom a prácou s Design Line, aby užívateľ dosiahol rýchle a efektívne vytvorenie danej trasy podľa jeho predstáv.Po kliknutí na nástroj Design Line sa užívateľovi ponúka menu nastavení, ktoré so sebou prináša tieto funkcie:


Tvar - nástroj pre výber požadovanej formy (tvaru) potrubia, užívateľ má možnosť zvoliť medzi hranatým, kruhovým a oválnym
Nová Design Line - základná funkcia pre zadávanie novej čiary návrhu
Čiarový mód - voľba typu prvkov, užívateľ má možnosť zvoliť potrubie pevné alebo ohybného typu
Auto vertical changes - automatické prekonávanie výškových rozdielov pri trasovaní potrubia, pri zmene odsadenia alebo výšky úrovne nástroj automaticky súvisle vyplní prechod, a zabezpečí tak prepojenie rôznych výškových rozdielov na zadaje trase
Prevziať výšku - nástroj pre pokračovanie trasy protubia vo výške, kde predchádzajúca linka/trasa Design line končí. 
Prevziať vlastnosť - prevezme prierezové charakteristiky potrubia z predchádzajúcej čiary návrhu
Zobraziť/skryť 3D - vypína/zapína zobrazenie objektov v 3D, fukcia slúži aj na regeneráciu/obnovenie tvaru potrubí pri zmene v aktuálnej Design Line
Velikost - pole pre zadávanie rozmerov potrubia (v príp. akjtívnej funkcie Enter By Size na karte Náhled)
Elevation - výška potrubia od referenčnej hodnoty podlažia
Terminal - výška mechanického zariadenia od referenčnej hodnoty podlažia
Fix by - nástroj pre určenie zadávacieho miesta pri vykreslovaní trasy potrubia, zadanie je možné zarovnať na stred, na os, na kraje či rohy potrubia


K návrhom čiary návrhu sa vzťahujú taktiež nástroje na záložke Čára, Node, Šablona a Náhled. V tejto prvej časti článku si bližšie predstavíme funkcie na záložke Čára, ktoré majú po použití nasledovný charakter:

Vytvoriť - základný nástroj pre vytvorenie novej trasy potrubia
Simulace řezu - nástroj pre prevedenie z "klasickej" čiary ACADu na čiaru návrhu - Design line
Kombinovať - umožňuje prepojiť dve a viac čiar návrhu, ktoré boli vytvorené zvlášť do jedného uceleného celku
Kopírovať - funkcia pre kopírovanie zvolenej trasy potrubia, kopírujú sa všetky vlastnosti čiary návrhu, ako velkosť potrubia, odsadenie, výška atď.
Change Constraints - zmena podmienok v zadanej Design line, umožňuje modifikáciu názvu, tvaru, farby čiary návrhu, a pod.
Upraviť - dodatočná modifikácia už vytvorenej trasy Design line
Kompenzace - nástroj pre zrovnanie (vyrovnanie do vodorovnej polohy) výšky na zvolenej časti Design line podľa zadania užívateľa
Elevation - na zvolenom úseku umožňuje dodatočne zmeniť výšku osadenia Design line
Drainage Tool - nastavenia pre automatický sklon trasy potrubia
Smazat - po kliknutí odstráni zvolenú linku Design Line
Přerušit - vytvorí pretnutie na zvolenej čiare návrhu, užívateľ môže od tohto miesta ďalej pokračovať v návrhu trasy
Dependent objects - nástroj pre správu prvkov, kt. sú závisle umiestnené mimo Design line

Ďalším funkciám na záložkách Node, Šablona, Náhled sa budeme venovať v nasledujúcom článku Fabrication CADmep: Design Line (časť 2), ktorý pripravujeme.


středa 6. srpna 2014

Revit Sundial - chystaná nová verze Revitu


Autodesk chystá uvedení "meziverze" Revitu, označované prozatím jako "Revit Sundial" (sluneční hodiny), resp. též "Subscription Advantage" verze. BIM aplikace Revit Sundial obsahuje oproti aktuální verzi 2015 celou řadu nových funkcí, mj. též integraci návrhového nástroje Dynamo a nástroje Solon pro energetickou analýzu budovy. Přehled novinek ve verzích Architecture, Structure a MEP najdete na stránce Helpu.

Aplikace Revit Sundial je nyní uvolněna formou veřejné betaverze. Tato "preview" verze je pro usnadnění instalace hostovaná na serverech Autodesku a běží virtualizovaně prostřednictvím Citrix klienta. Pro instalaci tak stačí stáhnout jen asi 1.4MB instalační program a instalace Revitu Sundial tak ani nekoliduje s vaší případnou stávající verzí Revitu.

Bližší informace viz:
www.autodesk.com/revitsundial

úterý 29. července 2014

BIM na ČRo - první přenos 3D grafiky v dějinách rozhlasu :-)

Vystoupení pracovníků CAD Studia v pořadu Trendy na rozhlasové stanici Český rozhlas Plus. Téma pořadu: BIM ve službách státu. Jak přejít od tužky, gumy a razítka přímo do 3D rozměru. Evropské normy straší úředníky: v oblasti projektování a správy budov - zkratkou BIM (Building Information Modeling - informační modelování budovy)

Pokud se zajímáte o oblast technologie BIM, její výhody, přínosy a úspory, poslechněte si záznam dnešního pořadu zahrnujícího i vystoupení kolegů Martina Slance a Václava Statečného na stanici ČRo Plus právě na téma "BIM" (zejména od stopáže cca 10:00). Zjistíte sami, že prezentace možností 3D grafiky není v rádiu úplně jednoduchá...

Záznam najdete v archivu stanice.

pondělí 28. července 2014

Knihovní prvky pro Revit MEP - práce studentů vysoké školy

V rámci spolupráce firmy CAD Studio se studenty Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (VŠTE) jsme se zaměřili na tvorbu knihovních prvků pro Revit MEP. Tyto rodiny jsou vytvářeny podle reálných objektů - produktů společností, zabývajících se výrobou prvků a systémů technických zařízení budov (TZB). Během odborné praxe studenti VŠTE vytvořili prvních několik typů výrobků od firmy TROX, která nabízí kompletní program dílů a systémů pro technologii centralizovaného a decentralizovaného větraní a klimatizace. Tyto výrobky tak lze snadno zařadit do BIM projektů v Revitu MEP.


Konkrétně jsou k dispozici rodiny např. požární klapky, vířivých anemostatů, štěrbinových výustí a dalších. Soubory rodin obsahují plně parametrické 3D modely, 2D symboly i důležité technické parametry podle specifikací konkrétních výrobků, které výrobce poskytuje na svých webových stránkách.

Knihovní prvky TROX jsou volně k dispozici pro Revit 2014 a 2015. Můžete si je stáhnout na stránkách Katalogu CAD/BIM bloků na portálu CADforum.cz. Autorem této sady rodin "TROX" je student - v současné době již bývalý (po úspěšně zakončeném studiu) - Bc. Michal Marek.

Spolupráce CAD Studia se studenty VŠTE dále pokračuje. Aktuálně probíhají práce na vývoji dalších rodin pro Revit MEP. Tentokrát jsou rodiny zaměřeny na jinou profesi - vytápění. Předpokládáme, že do konce letních prázdnin budou ke stažení nové knihovní prvky deskových otopných těles produktové řady Radik Klasik od předního výrobce otopných těles, společnosti Korado. Na ty v průběhu podzimních měsíců navážou BIM knihovny dalších produktových řad stejného výrobce.

pondělí 14. července 2014

Chladicí věž v Revitu (Dynamo)

V tomto článku si ukážeme, jakým způsobem lze v Revitu využít velmi silný nástroj pro vizuální programování BIM obsahu - Dynamo. Tento doplněk je dostupný zdarma a umožňuje uživateli generovat objekty Revitu a pracovat pomocí metody výpočtového designu. Tzn. že jsme schopni vytvářet velmi rozsáhlé a tvarově složité stavební konstrukce a systémy, které lze parametrizovat a využívat přímo v Revitu.

Dynamo uživateli umožňuje:
 • Přímé modelování <= Parametrizaci => Výpočet
 • Vkládání pravidel vizuálně nebo pomocí scriptů
 • Tvorbu systémů, nejen modelů
 • Sdílení vytvořených scriptů a schémat s ostatními uživateli
Dynamo je nástroj pro vizuální programování v prostředí BIMu s připojením na Revit a Vasari a jako uživatelé můžete nejen sdílet své výtvory, ale můžete rozšiřovat samotnou funkčnost Dynama, jedná se o Open source projekt. Dynamo si můžete stáhnout zde.

Chladicí věž v Revitu

Zaměřil jsem se na využití Dynama z pohledu tvorby modelů tvarově závislých na matematických funkcí. Jako praktickou ukázku konstrukce, která je tvarově závislá na matematické funkci, jsem zvolil konstrukci železobetonové chladicí věže s přirozeným tahem o celkové výšce 100 m. Obdobné konstrukce jsou definovány funkcí hyperboly orotované kolem střednicové osy, tím vzniká rotační hyperboloid.

Půdorysný pohled

Tloušťka pláště chladicí věže je také závislá na matematické funkci, kdy se hodnota tloušťky pláště snižuje s přibývající výškou. A právě na takové ukázce je vidět, že tvorba i těch tvarově nejobecnějších konstrukcí je v Revitu možná a velmi jednoduchá.
Funkce hyperboly, kterou jsem zvolil pro tento příklad je ve tvaru:


Ta tvoří střednicovou osu chladicí věže a parametr z značí výšku. Změna tloušťky pláště po výšce se řídí tvarem:

Proměnný parametr h je v tomto případě tloušťka pláště, pro naše účely v příkladu byla vždy polovina výsledné hodnoty tloušťky pláště přičtena nebo odečtena od výsledné hodnoty celkového poloměru, tak aby vytvořené křivky tvořily vnější obal pláště. Ostatní hodnoty ve vztahu jsou konstanty.

Dynamo se v Revitu používá v režimu tvorby Komponenty na místě v kategorii Objem nebo v modeláři Rodin podle šablony Koncepční objem. Spouští se pomocí záložky pro Doplňky, viz obrázek níže.

Doplněk Dynamo

V okně Dynama lze zadávat funkce pro tvorbu modelu pomocí polí, které v sobě obsahují samotné funkce. Od generování bodů až po analytické funkce. Ty pak lze spojovat pomocí propojení a uživatel tak vytváří schéma scriptu, na základě kterého Dynamo v aplikaci Revit generuje model nebo systém.

Dynamo - script pro tvorbu křivek hyperboly.

Funkce hyperboly a tloušťky je v Dynamu zadána v tomto tvaru:

Funkce Hyperboly v Dynamu
Funkce pro modelování v Revitu

Zadávání funkcí v Dynamu se řídí pravidly, které jsou uvedené na stránkách zde a je podobné MS Excelu. Script nám vytvoří dvě křivky, které byly vytaženy po kružnici a vytvořily tím plášť chladicí věže. Ochoz věže, základový pas a stojky byly vytvořeny pomocí funkcí pro modelování objemů v Revitu.

středa 2. července 2014

PDF Reader pro Navisworks

V jednom z předchozích článků, byla popsána nová funkce Navisworks 2015 pro tvorbu kvantifikací na 2D podkladech, viz Vylepšená funkce kvantifikací v Navisworks 2015. Ale pro výkazy výměr na 2D datech, Navisworks 2015 primárně využívá formát DWF. A případné podklady v PDF je nutné převádět do formátu DWF. Toto už ovšem nemusí být nutné!

Koncem dubna Autodesk vydal doplněk Autodesk Navisworks 2015 PDF Reader (ke stažení pro majitele platného Subcription zde). Tento modul přidá do aplikace Navisworks 2015 možnost přímého načtení PDF souborů:


Je kompatibliní s Navisworks Simulate 2015 a Navisworks Manage 2015.

Kromě dostupnosti načtení PDF v příkazech Append a Merge, je k dispozici i nastavení rozlišení (DPI) v dialogu Options Editor (nabídka aplikace "N" -> Options -> File Readers)


Načtené PDF soubory pak mohou být využity například i pro kvantifikace, kde se využívá, jako u DWF, naprosto stejných postupů a stejných příkazů pro odečítání informací. Jediný rozdíl oproti DWF formátu je, že Navisworks u podkladů v PDF, i když jsou "vytištěny" přímo z AutoCADu a nejedná se jen o skenovaná data, nezná žádné uchopovací body. Pracujeme tedy pouze s "obrázkem".


A také jako pro DFW, platí i pro PDF soubory stejný postup pro načtení, pokud už projekt v aplikaci Navisworks obsahuje 3D model - pomocí Project Browser viz tip 9802.


pátek 27. června 2014

Fabrication CADmep: tlačítka Design Line pod kontrolou

Fabrication CADmep je nástroj pre tvorbu systémov technických zariadení budov zameraný predovšetkým na výrobu.


Výhody a použitie funkcie trasovania pomocou Design Line, ako aj samotné predstavenie programu Fabrication CADmep sme publikovali v predchádzajúcich článkoch, nájdete ich v nasledovnom odkaze1 a v odkaze2 . V tomto príspevku sa budeme venovať jednej z najčastejších otázok užívateľov CADmep-u, a to ku ktorým úsekom, alebo uzlom trasy sa vzťahuju jednotlivé kódy tlačítok pre Design Line. Toto nastavenie je nevyhnutnosťou, aby trasovanie pomocou Design Line fungovalo korektne a bez problémov.

Kódy tlačítok priradzujeme v dialógovom okne Button Properties vo volbe Button Code
 
Výpis základných kódov tlačítiek s krátkym všeobecným popisom Vám ponúkame v tomto prehľadnom zozname, ktorý znázorňuje jednotlivé názvy kódov aj na grafickom príklade. Smer zadania Design line je znázornený červenými šípkami.
 
RedInline                  
redukcia - 2 linky trasy s rôznymi veľkosťami sa stretávajú v jednom bode
 
Bend
koleno - 2 linky trasy zvierajú uhol
 
Offset
odsadenie - 2 linky trasy s rovnakými veľkosťami sa stretávajú v jednom bode (roviny xy) s rôznymi výškovými hodnotami (rovina z)
RedILTee
odbočka (T-kus) - 3 linky trasy (s rovnakými alebo rôznymi veľkosťami) sa stretávajú v jednom bode (pozor na smer zadania Design line - viď červené šípky)
RedEOLTee
odbočka (T-kus) - 3 linky trasy (s rovnakými alebo rôznymi veľkosťami) sa stretávajú v jednom bode(pozor na smer zadania Design line - viď červené šípky)
OpenEnd
zátka - linka trasy končí
Red4Way
dvojitá odbočka - 4 linky trasy (s rovnakými alebo rôznymi veľkosťami) sa stretávajú v jednom bode (pozor na smer zadania Design line - viď červené šípky)
ShapeChange
redukcia tvaru - 2 linky trasy s rôznymi tvarmi a veľkosťami sa stretávajú v jednom bode:  zmena úseku trasy z hranatého tvaru potrubia na kruhové (Rect to Round) alebo z hranatého tvaru na oválne (Rect to Oval) 
 
  
OffsetReducer
odsadenie s redukciou - 2 linky trasy s rôznymi veľkosťami sa stretávajú v jednom bode (roviny xy) s rôznymi výškovými hodnotami (rovina z)
OffsetTee
odsadenie s odbočkou - 3 linky trasy (s rovnakými alebo rôznymi veľkosťami) sa stretávajú v jednom bode (roviny xy) s rôznymi výškovými hodnotami (rovina z)
 

Ďalšie informácie ohľadom produktov z rodiny Fabrication nájdete na našich stránkach www.cadstudio.cz/fabrication