pátek 30. října 2020

Studie porovnání nákladů na spolupráci Revit týmů

Téma spolupráce Revit týmu(ů) je s ohledem na vzrůstající velikost a náročnost projektů aktuální již delší dobu, ale vzhledem k častější práci z domova je toto téma dnes ještě aktuálnější. V případě, že máte doma odpovídající počítač pro práci v Revitu můžete využít jednu ze dvou služeb, které Autodesk nabízí pro vzdálenou spolupráci, a to Revit Server nebo sdílení práce na cloudu - BIM 360 Design. My jsme se rozhodli tyto dvě služby porovnat, co se týká jejich funkcí a ceny.

Pojďme se nejprve podrobněji podívat na Revit Server.

Princip práce pomocí Revit Serveru spočívá v tom, že na jednotlivých pracovištích, která nejsou na stejné vnitřní síti (např. máte kancelář v Brně a v Praze), jsou nainstalované Revit servery, které mají nastavenou určitou roli. Centrální model je umístěn na jednom z těchto serverů s rolí Host a ostatní servery pak mají nastavenou roli Akcelerátor a s hlavním severem si na pozadí vyměňují data. Uživatelé tedy v podstatě přistupují k datům z jejich lokálního serveru, což významně urychluje práci. 


Revit Server je dodáván zdarma v rámci licence Revitu. Zdarma ale tak úplně není, protože je ho potřeba nainstalovat na počítač s operačním systémem Windows Server, což minimálně znamená zakoupení licence. Ve většině případů je také nainstalován na samostatném počítači, což jsou další náklady a tento server je třeba také spravovat, tedy je to další práce pro stávající IT oddělení nebo externí firmu spravující vaše počítače. Samotná instalace nemusí být pro běžného uživatele jednoduchá záležitost a je lepší ji přenechat IT oddělení.

V okamžiku, kdy je uživatel mimo firemní síť a pracuje z domova nebo se jedná o externího spolupracovníka, tak se nepředpokládá, že si bude doma zřizovat další pracovní stanici s Revit Serverem. Musí tedy přistupovat přes VPN ke stávajícímu Revit Serveru a zde hraje výraznou roli rychlost připojení k internetu, jak bude vidět z následujících tabulek.

Nástroje, které Revit Server nabízí, jsou následující:
- správa adresářů a souborů
- vytváření lokálních souborů

Poměrně velkou nevýhodou je nemožnost omezit přístup k jednotlivým souborům jen pro vybrané uživatele.  To znamená, že každý, kdo má na tento server přístup, vidí všechny projekty zde uložené. Nelze také provádět obnovu ze zálohy a zobrazovat historii. To lze jen u lokálních souborů. Mezi nevýhody může patřit i to, že na server nelze nahrát jiné soubory než soubory .RVT, a vašemu IT oddělení se kvůli bezpečnosti nemusí líbit ani to, že je potřeba mít otevřený komunikační síťový port 808.

Podívejme se nyní na fungování a vlastnosti cloudové služby BIM 360 Design.

Princip práce pomocí v BIM 360 Design je obdobný jako u Revit Serveru, kdy služba Revit cloud worksharing umožňuje přistupovat k jednomu projektu více uživatelům zároveň z různým míst. Nemusí být  na stejné lokální síti, ale mohou sedět v kancelářích po celé republice nebo na home office. Centrální model je umístěn na cloudu a jednotliví uživatelé k němu přistupují přes internet. Výhodou  je, že součástí BIM 360 Design je i modul pro správu dokumentace, kdy k datům může mít přístup  na základě přístupových práv kdokoliv, kdo je členem projektu, aniž by musel mít k dispozici Revit.
BIM 360 Design se skládá ze 3 modulů:
1. Revit cloud worksharing – to je modul, který umožňuje pracovat nad jedním modelem Revitu ve více lidech. Centrální model je umístěn na cloudu a jednotliví uživatelé pracují na lokálních kopiích na svém počítači.
2. Modul pro správu dokumentace (BIM 360 Docs), který  umožňuje  kromě jiného nastavovat přístupová práva, což vám dává lepší kontrolu nad tím, kdo má  datům přístup. Umožňuje také přistupovat k projektům Revitu i těm členům projektu, kteří nemají Revit, ale chtějí si model prohlížet a připomínkovat. Kromě toho disponuje i celou řadou dalších funkcí, jejichž popis najdete například zde.
3. Modul Design Collaboration, který umožňuje týmům mít větší kontrolu nad tím, co a kdy sdílejí s ostatními týmy. 

BIM 360 Design není třeba nijak instalovat, je ale třeba založit a nastavit projekt. 

Nástroje, které BIM 360 Design poskytuje, jsou následující:
- Nastavení přístupových práv
- Obnovení centrálního souboru
- Migrace z předchozí verze
- Sdílení modelu s dalšími členy týmu, i když nemají Revit
- Grafický přehled změn mezi verzemi
- Sdílení modelů mezi týmy
- Vkládání připomínek/vad

Nevýhodou služby BIM 360 Design je, že je potřeba licence pro každého uživatele, i když si chce jen model prohlédnout nebo okomentovat. Tím, že centrální model je uložen na cloudu, tak rychlost synchronizace, otevírání nebo ukládání souboru závisí na rychlosti připojení k internetu. Není nicméně potřeba žádný dodatečný hardware, instalace nebo správa.

Porovnání služeb z hlediska nákladů

Pro vzájemné porovnání obou služeb z hlediska jejich ekonomické výhodnosti jsme se provedli malý vnitrofiremní test, kdy jsme se zaměřili na rychlost otevírání a synchronizace s centrálním modelem, protože to může značně ovlivnit dobu práce na projektu a tím i cenu. Jako vstup jsme použili nejprve samostatný RVT soubor o velikosti cca 300 MB a poté RVT soubor s připojenými referencemi o celkové velikosti 1,3 GB. Sledovali jsme a zaznamenávali časy nahrávání na server, otevírání modelu, synchronizaci drobných změn a synchronizaci rozsáhlejších změn v modelu. Testy jsme prováděli jednak na rychlé firemní síti, jednak na domácí pomalejší síti LAN. V následujících tabulkách jsou časy, které jsme zaznamenali:Z výsledných časů je zřejmé, že velkou roli hraje rychlost připojení k internetu, a to obzvlášť u Revit Serveru a prvotního otevírání souboru. Časy synchronizace nejsou u obou služeb nijak zvlášť rozdílné, ale to bylo dáno i tím, že test neprobíhal v reálném projekčním prostředí, kdy na jednotlivých modelech obvykle pracuje více uživatelů zároveň a provádí se více synchronizací najednou, což v reálu znamená v případě Revit Serveru delší časy. Odpovídá to i zpětné vazbě, kterou máme od větších uživatelů Revit Serveru.

Pokud pak časy dosadíme do ROI kalkulačky (návratnosti investice), která je k dispozici od Autodesku, a doplníme do ní základní údaje, jako jsou náklady na hodinu projektanta, počet otevírání a synchronizací za den a zavedeme předpoklad, že projektant pracuje 4 dny v týdnu a 45,4 týdnů v roce, vyjde nám docela zajímavé porovnání nákladů na jednotlivé služby, kdy u příkladu 5 projektantů a 6 synchronizací za den, se díky kratším prodlevám projektanta stráveným nad projektem vyplatí licence BIM 360 Design oproti licenci Revit Server, která je zdarma.


pondělí 5. října 2020

Nová verzia CAD Studio Revit Tools (v2.9.0)

Od dnešného dňa je k dispozícií ďalšia aktualizácia doplnkovej aplikácie CAD Studio Tools for Revit (v2.9.0) pre Autodesk Revit 2021/2020/2019, ktorá prináša viacero nových funkcií a vylepšení:

Správce parametrů


Nástroj umožní hromadne pridať alebo vymazať parametre v aktuálne otvorenom projekte. Výrazne tak rozširuje "štandardného" správcu parametrov v Revite, ktorý to síce zvládne, ale len po jednom. Navyše - pomocou tohto nástroja, možno v zozname parametrov jednoducho filtrovať a vyhladávať podla potreby, takže "prečistiť" nepotrebné parametre z projektu je výrazne jednoduchšie.

Pomocou tohto dialogoveho okna (vid obr nižšie) umožní z vášho suboru zdielaných parametrov (txt) pridať hromadne parametre do projektu, možno samozrejme definovať či to budú ako parametre typu/instance, pre aké kategórie prvkov a v akej skupine parametrov sa vytvoria. Nástroj dokáže aj jednoducho filtrovať v zozname zdielaných parametrov - podla názvu alebo podla typu, pre lepší prehlad a kontrolu.Povrchy místností

Funkcia Povrchy místností automaticky zdetekuje povrchové úpravy miestností a zapíše ich hodnoty do vstavaných parametrov Povrchová úprava stény (Wall Finish), Povrchová úprava stropu (Ceiling Finish) a Povrchová úprava podlahy (Floor Finish). Od tejto verzie, možno teda automaticky vytvoriť štandardnú tabulku miestností aj s povrchmi tak ako sme zvyknutý v našich končinách, bez zdlhaveho manuálneho vypisovania povrchov.

Povrchové úpravy je možné detekovať podla parametru prvku alebo podla materiálu kontaktnej vrstvy.  Pokial miestnosť obsahuje viac povrchových úprav, budú vzájomne oddelené oddelovačom. Po potvrdení možno dostať aj napr. takýto výsledok:

Import DTM a Export geometrie

Import DTM úplne nahradzuje (pôvodnú) funkciu Import povrchu. Tento nástroj importuje povrch terénu z Civil 3D do Revitu - vrátane spojníc, so všetkými hranami a s automatickým osadením do S-JTSK. Používa na to výmenný formát XML ktorý je nutné vygenerovať v Civil 3D len pomocou nástroja CAD Studio Civil Tools (obecné LandXML alebo iné zdroje terénu nie sú podporované). Iba takto sme dokázali naprogramovať to, aby bolo možné načítať aj rozhrania tried tažitelnosti, a prenášať všetky potrebné negrafické informácie - výkop, násyp, čistý výkop a čistý násyp - priamo do vlastností topografie v Revite Následne je tu ďalšia nová funkcia - Export geometrie - ktorá exportuje z Revitu do Civil 3D vybrané kategorie prvkov - napr. základy, oporné steny, objemy, atd. - pre ďalšie úpravy terénnych úprav v Civil 3D. Data z tohto exportu (vo formáte dwg) používame pre získanie "obrysu stavby", návrh výkopov/násypov, atd. Následne možno tak aktualizovaný povrch opäť poslať (cez vyššie spomínané XML) do Revitu a pomyselné kolečko plnohodnotnej spolupráce sa nám uzatvára:


Délka trasy


Délka trasy je pracovný nástroj pre rýchle zobrazenie dĺžky označenej trasy potrubí, trubiek, kabelových lávok, atd... Z modelu stačí označiť niekolko týchto TZB prvkov a po kliknutí na funkciu sa v dialogovom okne zobrazí ich celková dĺžka.

Vylepšenie funkcie Smer potrubí/trubek 

Smer potrubí trubek prešiel jemnou zmenou - uživatel si môže po novom vybrať vlastný knižničný prvok šipky (family):

+ ďalšie drobné opravy (v funkcií Prostupy, oprava chyby v funkcií Kopirovat sloupce,...), oprava preklepov, atd.

Nové funkcie Správce parametrů a Povrchy místností su k dispozícií od verzie Revitu 2020 (a vyšší). Import DTM, Export geometrie, Délka trasy a všetky opravy a vylepšenia sú podporované aj pre Revit 2019 (a vyšší).

Zákazníci firmy CAD Studio získavajú aplikáciu CAD Studio Revit Tools ZADARMO ako bezplatný bonus v rámci rozšírenia Autodesk Revit CS+ (alebo je možné ich zakúpiť samostatne - viď CAD eShop). Aktualizované verzie sú tiež k stiahnutiu na našom Helpdesku, resp. na CADstudio.cz/download.


středa 30. září 2020

Zářijová aktualizace BIM 360

Během září vyšlo několik aktualizací cloudové služby BIM 360.  V základním modulu BIM 360 Doc je nyní k dispozici rozšířené filtrování dokumentů pro vybranou složku. Podle obsahu složky se zobrazí odpovídající filtry, kde můžete filtrovat:

 • dokumenty, složky nebo obojí zároveň
 • podle aktuální verze
 • vyhledávat a výsledek poté filtrovat  podle dokumentu, složky nebo verze

Tyto volby jsou dostupné v obou hlavních složkách Plans a Project Files.

Ve složce Project Files můžete navíc filtrovat: 

 • podle typu souboru (pdf, dwf, xls a pod.)
 • vyhledávat a poté filtrovat podle typu soboru

Filtry se používají následovně:

Vyberte složku, ve které chcete filtrovat, nebo proveďte vyhledávání souborů a následně klepněte na ikonu filtru vedle pole pro vyhledávání. Podle obsahu složky se vám nabídnou jednotlivá pole pro filtrování:


Filtry jsou k dispozici jen pro projekty vytvořené po 23.9.2020

Další vylepšení se týká modulu BIM 360 Field a jeho funkce pro vytváření denních protokolů. Až do teď bylo možné vytvářet jen jeden protokol za den, což způsobovalo komplikace u větších staveb, které byly rozděleny na menší části, nebo se pracovalo na směny a pro každou bylo třeba vytvářet protokoly. Nyní je možné vytvářet více protokolů za den.
úterý 29. září 2020

Doplňková aplikace pro přenos vad (issues) mezi BIM 360 a Revitem

Autodesk uvolnil k veřejnému testování beta verzi aplikace pro Revit, která dokáže načítat vady (issues) vytvořené v cloudové službě BIM 360 a dále s nimi pracovat. To výrazně zefektivní pracovní postupy úloh BIM 360.


Po instalaci doplňku se na pásu karet Revitu zobrazí karta Issues, obsahující dva příkazy:

Hide – zobrazuje nebo skrývá paletu BIM 360 Issue Beta

Reload – pro synchronizaci vad mezi BIM 360 a Revitem

Paleta BIM 360 Issue Beta  je obdobná jako paleta v cloudovém prostředí a zobrazuje seznam vad pro daný pohled. Vady je možné filtrovat, seřazovat, aktualizovat nebo měnit jejich stav stejným způsobem jako v prostředí BIM 360. Všechny vady by se měly zobrazit jako připínáčky ve 3D pohledu, se stejnou barvou jako má odpovídající vada. V mém případě se tyto značky nezobrazovaly, zřejmě chybou beta verze.Známá omezení:

 •         Podpora pouze 3D zobrazení
 •        Nezobrazují se reference
 •        Novou vadu nelze vytvořit přímo z prostředí Revitu
 •        Nenačítá vady vytvořené v modulu Design Collaboration
 •        Po použití filtru je třeba znovu načíst obsah panelu
 •        Není implementovaná nápověda
 •        Vady nelze exportovat
 •         Při změně modelu se někdy zobrazí dialogové okno s chybou označující, že plugin nelze najít

Chystaná vylepšení v dalších verzí:

 •        Podpora Revit 2021
 •        Možnost vytvořit vadu
 •        Zvýraznění objektu asociovaného s vadou
 •       Podpora 2D pohledů
 •       Podpora externích referencí

Doplněk aktuálně podporuje aplikace Revit 2020 a lze jej použít v projektech BIM360, které jsou hostovány na americkém serveru. Pro vyzkoušení doplňku potřebujete licenci Revitu a BIM 360. Doplněk lze stáhnout jako soubor ZIP z následujícího odkazu.

https://docs.b360.autodesk.com/shares/16b80cc9-75d0-4ddc-b98c-0dec88a614fd

 UPOZORNĚNÍ

Doplněk Revit Issue je veřejná beta verze, která z hlediska stability ještě neodpovídá finální verzi, a může ještě docházet k různým změnám. Z tohoto důvodu Autodesk nedoporučuje používat tento doplněk v reálných projektech.

AKTUALIZACE:

Plugin Revit Issue pro Revit 2021/2020 byl oficiálně uveden 15.12.2020 - pro předplatitele Revitu je ke stažení na Autodesk Account. Podporuje správu vad v cloudových projektech z BIM 360 Design Collaboration, BIM 360 Model Coordination, Navisworks, BIM 360 Document Management.

sobota 26. září 2020

People Flow Toolkit - rozšířená analýza trasy v Revitu

Uživatelé BIM aplikací Autodesk Revit 2021 a Revit 2020.2 si nyní mohou ze svého účtu stáhnout a nainstalovat nové rozšíření "People Flow Toolkit" ve formě technologického preview. Tento doplněk rozšiřuje možnosti funkce "Analýza trasy" v Revitu a pomáhá vám analyzovat způsoby, jakými se lidé mohou pohybovat po vašem projektu, resp. uvnitř stavby.

Projektanti tak mohou automatizovat, vizualizovat a analyzovat trasy pohybu v BIM modelu stavby a lépe porozumět důsledkům použitého návrhu pro dodržování předepsaných fyzických rozestupů osob v budově.

Analýza tras pohybu byla v Revitu uvedena již ve verzi 2020 a ve verzi 2020.2 byla doplněna o možnost průběžných bodů na trase pohybu. Cílem je poskytnout uživatelům i vývojářům aplikací nástroje pro nalezení optimálních tras pohybu v projektovaném návrhu, ať už z důvodů optimalizace typických pochozích tras nebo pro dodržení předepsaných požárních evakuačních norem, nebo nyní nově - standardů pro dodržování fyzických rozestupů a minimalizaci kontaktů v rámci anti-covid opatření.

A právě nástroje pro dodržování rozestupů jsou hlavní funkcí nového rozšíření "People Flow Toolkit". Tento doplněk nalezne vícenásobné varianty tras mezi zadanými body, má nástroje pro definici jednosměrného pohybu a nástroj prostorové mřížky pro vizuální reprezentaci rozestupů a vzdáleností v rámci místností, včetně funkce pro rychlé umístění osob a jejich zadaného bezpečného okolí, které mohou sloužit jako překážky při hledání průchozí trasy pohybu ve vašem návrhu.

Všechny funkce rozšíření "People Flow Toolkit" najdete v panelu "People Flow Toolkit" na kartě "Analyzovat".


Ukázka použití


pondělí 31. srpna 2020

Česká lokalizace služeb Autodesk BIM 360

Stávající uživatelé cloudové služby jednotného datového úložiště Autodesk BIM 360 si už asi povšimli, že probíhá lokalizace web prostředí této aplikace (resp. rodiny aplikací) do češtiny. Český překlad, na kterém se podílí i CAD Studio, se ale týká i mobilní aplikace nové generace Autodesk BIM 360 (zatím verze Apple iOS). Používáte-li české prostředí operačního systému, bude s vámi i tato aplikace pro Apple iPad a iPhone komunikovat česky.

Vaše týmové projektové CDE s přímou podporou BIM projektů z Revitu a dalších aplikací tak nyní můžete spustit na pár kliknutí - nejen odkudkoliv, ale i ve srozumitelném jazyce i pro laické účastníky projektu. Připravte se na blížící se BIM mandát v roce 2022.

Proces české lokalizace, zejména v případě webového prostředí, v těchto dnech nadále probíhá - vaše aktuálně zobrazená verze tedy zatím není finální a oficiální. Nelekněte se tedy některých termínů, které mohou být mezi dvěma aktualizacemi zobrazeny jen ve strojovém překladu, v nedokonalé podobě nebo prozatím jen anglicky. Pro přepnutí webového rozhraní do češtiny slouží nastavení jazykové preference web obsahu v nastavení vašeho web prohlížeče.

Web rozhraní:


BIM 360 na iPadu:


Aplikace BIM 360 na Apple App Store (zdarma):
apps.apple.com/us/app/bim-360/id1261062351

Mobilní aplikace BIM 360 nové generace (vloni):
www.nazdi.cz/2019/01/mobilni-aplikace-bim-360.html

Spolupracujte moderně - s Autodesk BIM 360 (15 důvodů, ukázky, ceny):
cadstudio.cz/akce/bim360/

úterý 4. srpna 2020

Načíst rodinu Autodesk

Od 4.8. je k dispozici pro Revit 2021.1 a Revit LT 2021.1 technologické preview funkce Načíst rodinu Autodesk (Load Autodesk Family for Revit 2021.1). 


Jde o cloudový nástroj, který umožňuje přístup ke všem rodinám Revitu (RFA), které poskytuje společnost Autodesk. Normálně byste stahovali tyto rodiny jako součást jednotlivých knihoven obsahu, které již ve verzi 2021 nejsou přímo v instalaci Revitu, ale stahují a instalují se samostatně.

Funkci technologického náhledu si může vyzkoušet každý uživatel Revitu a Revitu LT pokud má nainstalovaný update 2021.1, aktivní předplatné Revitu a přístup k internetu. Není potřeba nic instalovat, ale protože se jedná o cloudovou službu, je internet nezbytný. Bez internetu nebude ikona Načíst rodinu Autodesk v Revitu k dispozici. Viz níže výstřižek z Revitu na PC bez připojení a s připojením:Funkci jsem si také již vyzkoušel a velmi se mi líbí možnost filtrovat podle kategorie a hlavně možnost přepnout se na jakýkoli jiný jazyk a načíst konkrétní rodinu bez stahování celé knihovny příslušného jazykového obsahu. Méně pohodlné už je to, že rodina se vám jen načte do projektu a vy ještě poté musíte spustit příkaz pro její vložení.


Pokud nechcete tuto technologii zobrazovat v Revitu, existuje možnost jí vypnout v Revit.ini. Do konfiguračního souboru přidejte tyto řádky a funkce se nebude zobrazovat:

[Misc]
ShowLoadAutodeskFamily=0

Více o souboru Revit.ini naleznete v Nápovědě Revitu.

středa 22. července 2020

Novinky aktualizace Autodesk Revit 2021.1

Dnes byla uvolněna aktualizace 2021.1 pro Revit 2021. Kromě oprav obsahuje i velké množství novinek. Dále si můžete přečíst jejich přehled.

Novinky platformy Revit 2021.1:


Dynamo for Revit 2.6 – V Dynamu najdete řadu nových funkcí. Verze 2.6 se zaměřuje na přehlednost pracovního prostoru, byla přidána dokumentace a nápověda a došlo k významnému vylepšení výkonu.
Také bylo přidáno 19 kategorií (např.: Space, Warning, Family Document…) s více než 80 novými uzly (nodes), které podporují nejčastěji používané podmínky.
V Dynamu 2.6 přibyly i nové uzly pro funkci Revitu „Trasa cesty“, která umožňuje analyzovat vzdálenosti cesty a časy mezi dvěma vybranými body v modelu.
Nové jednotky – verze 2021.1 přináší 47 nových měrných jednotek ve 24 kategoriích parametrů, např. pro průtok vzduchu, cenu, tření, hmotnost atd.

Dialog Sdílené parametry – nově je možné přizpůsobit velikost tohoto dialogu.


Import Rhino a SAT – import těchto souborů byl vylepšen. Importovaná data se budou více podobat zdrojovým informacím.


STL Export – export souborů STL je nyní plně integrován do menu Revitu, ze kterého se exportují další CAD formáty. Můžete tak snadněji exportovat svoje modely pro 3D tisk. K dispozici je i několik dalších nastavení včetně binárního nebo ASCII formátu, i nastavení hrubé, střední, nebo jemné úrovně detailů. Jednotky jsou automaticky detekovány z vašeho projektu, ale můžete je přepsat. Možnost "Export barvy" umožňuje vygenerovat obarvený soubor STL.


Upgrade Revit Cloud modelů – v BIM 360 Model Documentation přibyly nové možnosti upgradu modelů. Správci projektů v BIM 360 mohou nyní jednoduše upgradovat modely Revitu uložené v cloudu, včetně Revitu 2021. Upgradované modely se nyní zobrazují i v Revit Home (úvodní stránka Revitu – Ctrl+D)


Sdílené pohledy (3D) - funkce Sdílené pohledy usnadňuje sdílení 3D zobrazení vašeho modelu s vašimi spolupracovníky na projektu. Nemusíte sdílet celý svůj projekt. Na pásu karet Spolupracovat klikněte na příkaz Sdílené pohledy pro spuštění palety Sdílené pohledy.
Až budete připraveni sdílet své aktuální 3D zobrazení, stiskněte tlačítko "Nové sdílené zobrazení", pojmenujte své zobrazení a stiskněte tlačítko Sdílet.
Zobrazí se oznámení, které potvrdí, že se pohled zpracovává. Po dokončení této akce vám druhé oznámení poskytne možnost zobrazit pohled v prohlížeči nebo zkopírovat odkaz. Bude také zaslán potvrzovací e-mail.
Poté můžete sdílet odkaz se zúčastněnými stranami projektu. Budou mít možnost prohlížet, posuzovat, měřit a komentovat sdílené 3D zobrazení pomocí prohlížeče Autodesk Viewer ve svém webovém prohlížeči.
Zpět v aplikaci Revit můžete kdykoli kliknout na tlačítko Obnovit v paletě Sdílené pohledy a zobrazit nejnovější komentáře a další informace. Dostupnost sdíleného zobrazení můžete také rozšířit nad 30denní výchozí limit, nebo můžete sdílené zobrazení odstranit, pokud již není potřeba.


Vylepšení uživatelského profilu - při prvním spuštění aplikace Revit 2021.1 se zobrazí dialogové okno, které vám nabízí možnost přizpůsobit uživatelské rozhraní aplikace. Pro výběr je několik pracovních pozic pod každou disciplínou, podle výběru se zobrazí návrh konfigurace pracovního prostoru. Změny můžete provést kdykoli v dialogu Možnosti.


Reset sdílených souřadnic – ve verzi 2021.1 můžete snadno vyloučit vztah sdílených souřadnic se všemi připojenými modely. Vymazat souřadnicový systém. Obnovit bod zaměření na vnitřní počátek a obnovit sdílené souřadnice a úhel ke skutečnému severu na 0.


Oznámení po úspěšném získání souřadnic - po získání souřadnic z připojeného souboru nyní obdržíte potvrzovací zprávu. Pokud proces selže, podrobné zprávy vysvětlují, proč a jak problém vyřešit.

Vylepšení přepínání mezi pohledy - nyní je možné přepínat mezi pohledy na záložkách na základě historie pohledů, nikoli jen na pozicích karet. Jedná se o nové nastavení v dialogu Možnosti -> Uživatelské rozhraníNovinky Architecture:


Generativní návrh
- v aplikaci Revit 2021.1 byly přidány tři nové vzorové studie generativního návrhu.
První z nich je studie umístění objektů v definovaném rastru, kde konfigurujete několik proměnných, například vzdálenosti mezi objekty a minimální vzdálenost od objektů ke stěnám. Poté určíte cíle návrhu, např. maximální počet prvků, které mají být umístěny. Druhá studie umožňuje vytvořit náhodný shluk prvků. To je využitelné pro umísťování stromů nebo lidí. Nakonec můžete použít studii pro umístění prvků do střídavého rastu v místnosti, variace na umístění v rastru.


Podpora importu souborů SketchUp 2020

FormIt Converter for Revit - před updatem Revit 2021.1 se materiály FormIt aplikované na složité tvary nebo obsahující přepisy nemusí správně přeložit do modelu Revitu. V této verzi byl Converter FormIt pro Revit 2021 aktualizován, aby se tyto materiály zobrazovaly správně.Novinky Structure:


Rychlá identifikace hostitele - nyní můžete snadno identifikovat hostitele pro jednu nebo více vybraných sad výztuží.
Novinky MEP:


Podpora evropského uložiště pro P&ID Modeler
- přístup k projektům P&ID prostřednictvím služby spolupráce s Plant 3D v datovém centru BIM 360 Europe


Vylepšení Výkazů rozvaděčů a Systémového prohlížeče - výběr jakékoli prvku v Systémovém prohlížeči nebo ve výkazu rozvaděče nyní obnoví paletu Vlastnosti


Videoukázky nových funkcí

Aktualizace Revit 2021.1 je pro předplatitele bezplatná a můžete si ji nainstalovat přes Počítačovou aplikaci Autodesk (Autodesk Desktop App).

pondělí 29. června 2020

Vystúpenie na workshope BIM a statika

Firma CAD Studio vystúpila dňa 24.6.2020 na odbornej konferencii BIM a statika, ktorá sa konala pod záštitou czBIM v Budove Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví v Prahe. Konferencia bola určená pre statikov, projektantov, vývojárov, zástupcov developerov a ďaľších stavebných odborníkov v oblasti statiky stavieb.


Téma nášho odborného vystúpenia bola:
Jak efektivně vyztužovat v BIM systému Autodesk Revit

Náš príspevok bol zameraný na software Autodesk Revit a jeho využitie v oblasti vystužovania. Predstavili sme si spôsoby ako je možné zvýšiť efektivitu práce pomocou nástroja Dynamo a na praktických príkladoch sme si ukázali možnosti automatizácie vkladania výstuže do modelu.

Firma CAD Studio sa dlhodobo venuje problematike BIM projektovania v oblasti nosných konštrukcií stavieb. Spolupracujeme aj s firmami, ktoré sa venujú statike stavieb a bežne spracovávajú výkresovú dokumentáciu (výkresy tvaru, výkresy výstuže, ...) komplet v Revite. Nie je to len na teoretickej úrovni, ale vstupujeme do konkrétnych jedinečných riešení, ktoré majú pre užívateľov praktický prínos.

středa 24. června 2020

Zobrazení Revitu na 4K UHD monitoruPořídili jste si nový notebook nebo monitor, který má rozlišení 4K, tedy 3840x2160 pixelů nebo dokonce vyšší a zjistili jste, že se prostředí Autodesk Revitu nezobrazuje podle vašich představ? Není to nic neobvyklého, 4K rozlišení se stává samozřejmostí u počítačových monitorů až v poslední době (minimálně u těch co nemají vlastní cenovou kategorii), a tak pokud se setkáte s lehce rozmazanými ikonami v Revitu, neztrácejte hlavu.

Windows (primárně se budeme bavit o Win10) má několik různých možností, jak se pokusit o nápravu nedokonalého zobrazení. Má vestavěnou funkci na opravu rozmazaných aplikací, nicméně ta nemusí fungovat u všech aplikací a Revit toho byl příkladem, alespoň při mých testech. Další věcí je, že systém sám rozhoduje, co opraví.

Další možností je potlačit výhody 4K monitoru a snížit mu rozlišení na "Full HD", tedy 1920x1080 pixelů. Toto řešení je samozřejmě možné a nejčastěji se využívá např. při kombinování externího monitoru a monitoru notebooku, kde klasické kancelářské monitory většinou disponují pouze Full HD rozlišením. Zde tato varianta dává smysl, pokud chcete, aby obraz na obou monitorech vypadal totožně.

Tou nejzajímavější variantou ale je využít plné rozlišení obrazovky a přinutit Windows, aby rozlišení Revitu přizpůsobil na 4K. No a tento postup vám ukážu v krátkém obrázkovém návodu.

1. Na ikonu otevírající Revit klikněte pravým tlačítkem a otevřete Vlastnosti. Pokud nemáte ikonu na ploše, ale na hlavním panelu, klikněte pravým tlačítkem na ikonu a následně na Vlastnosti.2. Ve Vlastnostech přejděte na záložku Kompatibilita a zde zvolíte, že chcete měnit nastavení pro všechny uživatele.


3. Následně zvolíte, že chcete měnit nastavení pro vysoké rozlišení DPI.


4. V posledním bodě pouze zvolíte, že chcete obejít chování vysokého rozlišení a že chcete nechat přizpůsobení na systému.

5. Pak už jen vše potvrdíte a při spuštění Revitu by ikony už měly být ostré.