pondělí 31. srpna 2020

Česká lokalizace služeb Autodesk BIM 360

Stávající uživatelé cloudové služby jednotného datového úložiště Autodesk BIM 360 si už asi povšimli, že probíhá lokalizace web prostředí této aplikace (resp. rodiny aplikací) do češtiny. Český překlad, na kterém se podílí i CAD Studio, se ale týká i mobilní aplikace nové generace Autodesk BIM 360 (zatím verze Apple iOS). Používáte-li české prostředí operačního systému, bude s vámi i tato aplikace pro Apple iPad a iPhone komunikovat česky.

Vaše týmové projektové CDE s přímou podporou BIM projektů z Revitu a dalších aplikací tak nyní můžete spustit na pár kliknutí - nejen odkudkoliv, ale i ve srozumitelném jazyce i pro laické účastníky projektu. Připravte se na blížící se BIM mandát v roce 2022.

Proces české lokalizace, zejména v případě webového prostředí, v těchto dnech nadále probíhá - vaše aktuálně zobrazená verze tedy zatím není finální a oficiální. Nelekněte se tedy některých termínů, které mohou být mezi dvěma aktualizacemi zobrazeny jen ve strojovém překladu, v nedokonalé podobě nebo prozatím jen anglicky. Pro přepnutí webového rozhraní do češtiny slouží nastavení jazykové preference web obsahu v nastavení vašeho web prohlížeče.

Web rozhraní:


BIM 360 na iPadu:


Aplikace BIM 360 na Apple App Store (zdarma):
apps.apple.com/us/app/bim-360/id1261062351

Mobilní aplikace BIM 360 nové generace (vloni):
www.nazdi.cz/2019/01/mobilni-aplikace-bim-360.html

Spolupracujte moderně - s Autodesk BIM 360 (15 důvodů, ukázky, ceny):
cadstudio.cz/akce/bim360/

úterý 4. srpna 2020

Načíst rodinu Autodesk

Od 4.8. je k dispozici pro Revit 2021.1 a Revit LT 2021.1 technologické preview funkce Načíst rodinu Autodesk (Load Autodesk Family for Revit 2021.1). 


Jde o cloudový nástroj, který umožňuje přístup ke všem rodinám Revitu (RFA), které poskytuje společnost Autodesk. Normálně byste stahovali tyto rodiny jako součást jednotlivých knihoven obsahu, které již ve verzi 2021 nejsou přímo v instalaci Revitu, ale stahují a instalují se samostatně.

Funkci technologického náhledu si může vyzkoušet každý uživatel Revitu a Revitu LT pokud má nainstalovaný update 2021.1, aktivní předplatné Revitu a přístup k internetu. Není potřeba nic instalovat, ale protože se jedná o cloudovou službu, je internet nezbytný. Bez internetu nebude ikona Načíst rodinu Autodesk v Revitu k dispozici. Viz níže výstřižek z Revitu na PC bez připojení a s připojením:Funkci jsem si také již vyzkoušel a velmi se mi líbí možnost filtrovat podle kategorie a hlavně možnost přepnout se na jakýkoli jiný jazyk a načíst konkrétní rodinu bez stahování celé knihovny příslušného jazykového obsahu. Méně pohodlné už je to, že rodina se vám jen načte do projektu a vy ještě poté musíte spustit příkaz pro její vložení.


Pokud nechcete tuto technologii zobrazovat v Revitu, existuje možnost jí vypnout v Revit.ini. Do konfiguračního souboru přidejte tyto řádky a funkce se nebude zobrazovat:

[Misc]
ShowLoadAutodeskFamily=0

Více o souboru Revit.ini naleznete v Nápovědě Revitu.

středa 22. července 2020

Novinky aktualizace Autodesk Revit 2021.1

Dnes byla uvolněna aktualizace 2021.1 pro Revit 2021. Kromě oprav obsahuje i velké množství novinek. Dále si můžete přečíst jejich přehled.

Novinky platformy Revit 2021.1:


Dynamo for Revit 2.6 – V Dynamu najdete řadu nových funkcí. Verze 2.6 se zaměřuje na přehlednost pracovního prostoru, byla přidána dokumentace a nápověda a došlo k významnému vylepšení výkonu.
Také bylo přidáno 19 kategorií (např.: Space, Warning, Family Document…) s více než 80 novými uzly (nodes), které podporují nejčastěji používané podmínky.
V Dynamu 2.6 přibyly i nové uzly pro funkci Revitu „Trasa cesty“, která umožňuje analyzovat vzdálenosti cesty a časy mezi dvěma vybranými body v modelu.
Nové jednotky – verze 2021.1 přináší 47 nových měrných jednotek ve 24 kategoriích parametrů, např. pro průtok vzduchu, cenu, tření, hmotnost atd.

Dialog Sdílené parametry – nově je možné přizpůsobit velikost tohoto dialogu.


Import Rhino a SAT – import těchto souborů byl vylepšen. Importovaná data se budou více podobat zdrojovým informacím.


STL Export – export souborů STL je nyní plně integrován do menu Revitu, ze kterého se exportují další CAD formáty. Můžete tak snadněji exportovat svoje modely pro 3D tisk. K dispozici je i několik dalších nastavení včetně binárního nebo ASCII formátu, i nastavení hrubé, střední, nebo jemné úrovně detailů. Jednotky jsou automaticky detekovány z vašeho projektu, ale můžete je přepsat. Možnost "Export barvy" umožňuje vygenerovat obarvený soubor STL.


Upgrade Revit Cloud modelů – v BIM 360 Model Documentation přibyly nové možnosti upgradu modelů. Správci projektů v BIM 360 mohou nyní jednoduše upgradovat modely Revitu uložené v cloudu, včetně Revitu 2021. Upgradované modely se nyní zobrazují i v Revit Home (úvodní stránka Revitu – Ctrl+D)


Sdílené pohledy (3D) - funkce Sdílené pohledy usnadňuje sdílení 3D zobrazení vašeho modelu s vašimi spolupracovníky na projektu. Nemusíte sdílet celý svůj projekt. Na pásu karet Spolupracovat klikněte na příkaz Sdílené pohledy pro spuštění palety Sdílené pohledy.
Až budete připraveni sdílet své aktuální 3D zobrazení, stiskněte tlačítko "Nové sdílené zobrazení", pojmenujte své zobrazení a stiskněte tlačítko Sdílet.
Zobrazí se oznámení, které potvrdí, že se pohled zpracovává. Po dokončení této akce vám druhé oznámení poskytne možnost zobrazit pohled v prohlížeči nebo zkopírovat odkaz. Bude také zaslán potvrzovací e-mail.
Poté můžete sdílet odkaz se zúčastněnými stranami projektu. Budou mít možnost prohlížet, posuzovat, měřit a komentovat sdílené 3D zobrazení pomocí prohlížeče Autodesk Viewer ve svém webovém prohlížeči.
Zpět v aplikaci Revit můžete kdykoli kliknout na tlačítko Obnovit v paletě Sdílené pohledy a zobrazit nejnovější komentáře a další informace. Dostupnost sdíleného zobrazení můžete také rozšířit nad 30denní výchozí limit, nebo můžete sdílené zobrazení odstranit, pokud již není potřeba.


Vylepšení uživatelského profilu - při prvním spuštění aplikace Revit 2021.1 se zobrazí dialogové okno, které vám nabízí možnost přizpůsobit uživatelské rozhraní aplikace. Pro výběr je několik pracovních pozic pod každou disciplínou, podle výběru se zobrazí návrh konfigurace pracovního prostoru. Změny můžete provést kdykoli v dialogu Možnosti.


Reset sdílených souřadnic – ve verzi 2021.1 můžete snadno vyloučit vztah sdílených souřadnic se všemi připojenými modely. Vymazat souřadnicový systém. Obnovit bod zaměření na vnitřní počátek a obnovit sdílené souřadnice a úhel ke skutečnému severu na 0.


Oznámení po úspěšném získání souřadnic - po získání souřadnic z připojeného souboru nyní obdržíte potvrzovací zprávu. Pokud proces selže, podrobné zprávy vysvětlují, proč a jak problém vyřešit.

Vylepšení přepínání mezi pohledy - nyní je možné přepínat mezi pohledy na záložkách na základě historie pohledů, nikoli jen na pozicích karet. Jedná se o nové nastavení v dialogu Možnosti -> Uživatelské rozhraníNovinky Architecture:


Generativní návrh
- v aplikaci Revit 2021.1 byly přidány tři nové vzorové studie generativního návrhu.
První z nich je studie umístění objektů v definovaném rastru, kde konfigurujete několik proměnných, například vzdálenosti mezi objekty a minimální vzdálenost od objektů ke stěnám. Poté určíte cíle návrhu, např. maximální počet prvků, které mají být umístěny. Druhá studie umožňuje vytvořit náhodný shluk prvků. To je využitelné pro umísťování stromů nebo lidí. Nakonec můžete použít studii pro umístění prvků do střídavého rastu v místnosti, variace na umístění v rastru.


Podpora importu souborů SketchUp 2020

FormIt Converter for Revit - před updatem Revit 2021.1 se materiály FormIt aplikované na složité tvary nebo obsahující přepisy nemusí správně přeložit do modelu Revitu. V této verzi byl Converter FormIt pro Revit 2021 aktualizován, aby se tyto materiály zobrazovaly správně.Novinky Structure:


Rychlá identifikace hostitele - nyní můžete snadno identifikovat hostitele pro jednu nebo více vybraných sad výztuží.
Novinky MEP:


Podpora evropského uložiště pro P&ID Modeler
- přístup k projektům P&ID prostřednictvím služby spolupráce s Plant 3D v datovém centru BIM 360 Europe


Vylepšení Výkazů rozvaděčů a Systémového prohlížeče - výběr jakékoli prvku v Systémovém prohlížeči nebo ve výkazu rozvaděče nyní obnoví paletu Vlastnosti


Videoukázky nových funkcí

Aktualizace Revit 2021.1 je pro předplatitele bezplatná a můžete si ji nainstalovat přes Počítačovou aplikaci Autodesk (Autodesk Desktop App).

pondělí 29. června 2020

Vystúpenie na workshope BIM a statika

Firma CAD Studio vystúpila dňa 24.6.2020 na odbornej konferencii BIM a statika, ktorá sa konala pod záštitou czBIM v Budove Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví v Prahe. Konferencia bola určená pre statikov, projektantov, vývojárov, zástupcov developerov a ďaľších stavebných odborníkov v oblasti statiky stavieb.


Téma nášho odborného vystúpenia bola:
Jak efektivně vyztužovat v BIM systému Autodesk Revit

Náš príspevok bol zameraný na software Autodesk Revit a jeho využitie v oblasti vystužovania. Predstavili sme si spôsoby ako je možné zvýšiť efektivitu práce pomocou nástroja Dynamo a na praktických príkladoch sme si ukázali možnosti automatizácie vkladania výstuže do modelu.

Firma CAD Studio sa dlhodobo venuje problematike BIM projektovania v oblasti nosných konštrukcií stavieb. Spolupracujeme aj s firmami, ktoré sa venujú statike stavieb a bežne spracovávajú výkresovú dokumentáciu (výkresy tvaru, výkresy výstuže, ...) komplet v Revite. Nie je to len na teoretickej úrovni, ale vstupujeme do konkrétnych jedinečných riešení, ktoré majú pre užívateľov praktický prínos.

středa 24. června 2020

Zobrazení Revitu na 4K UHD monitoruPořídili jste si nový notebook nebo monitor, který má rozlišení 4K, tedy 3840x2160 pixelů nebo dokonce vyšší a zjistili jste, že se prostředí Autodesk Revitu nezobrazuje podle vašich představ? Není to nic neobvyklého, 4K rozlišení se stává samozřejmostí u počítačových monitorů až v poslední době (minimálně u těch co nemají vlastní cenovou kategorii), a tak pokud se setkáte s lehce rozmazanými ikonami v Revitu, neztrácejte hlavu.

Windows (primárně se budeme bavit o Win10) má několik různých možností, jak se pokusit o nápravu nedokonalého zobrazení. Má vestavěnou funkci na opravu rozmazaných aplikací, nicméně ta nemusí fungovat u všech aplikací a Revit toho byl příkladem, alespoň při mých testech. Další věcí je, že systém sám rozhoduje, co opraví.

Další možností je potlačit výhody 4K monitoru a snížit mu rozlišení na "Full HD", tedy 1920x1080 pixelů. Toto řešení je samozřejmě možné a nejčastěji se využívá např. při kombinování externího monitoru a monitoru notebooku, kde klasické kancelářské monitory většinou disponují pouze Full HD rozlišením. Zde tato varianta dává smysl, pokud chcete, aby obraz na obou monitorech vypadal totožně.

Tou nejzajímavější variantou ale je využít plné rozlišení obrazovky a přinutit Windows, aby rozlišení Revitu přizpůsobil na 4K. No a tento postup vám ukážu v krátkém obrázkovém návodu.

1. Na ikonu otevírající Revit klikněte pravým tlačítkem a otevřete Vlastnosti. Pokud nemáte ikonu na ploše, ale na hlavním panelu, klikněte pravým tlačítkem na ikonu a následně na Vlastnosti.2. Ve Vlastnostech přejděte na záložku Kompatibilita a zde zvolíte, že chcete měnit nastavení pro všechny uživatele.


3. Následně zvolíte, že chcete měnit nastavení pro vysoké rozlišení DPI.


4. V posledním bodě pouze zvolíte, že chcete obejít chování vysokého rozlišení a že chcete nechat přizpůsobení na systému.

5. Pak už jen vše potvrdíte a při spuštění Revitu by ikony už měly být ostré.


úterý 16. června 2020

Nová verzia CAD Studio Revit Tools (v2.8.0)

Od dnešného dňa je k dispozícií ďalšia aktualizácia doplnkovej aplikácie CAD Studio Tools for Revit (v2.8.0) pre Autodesk Revit 2021/2020/2019, ktorá prináša niekolko noviniek a vylepšení:

Nová funkcia Souřadnice

Nastroj Súradnice umožňuje automaticky zapísať do vlastností prvkov ich vzdialenosti od základného bodu projektu (tzv. lokálne súradnice X,Y,Z) a od bodu zamerania - alebo zememeračského bodu (tzv. globálne súradnice X,Y,Z). Výrazne tak ulahčuje tvorbu tabuliek vytyčovacích bodov v akomkolvek projekte.


Funkcia okrem toho, že zapíše tieto hodnoty súradníc do vlastností, ich dokáže aj "na pozadí" inteligentne aktualizovať. V prípade posunu prvku sa tak jeho súradnice automaticky prepisujú na aktuálne hodnoty - to isté platí aj v prípade, ak by užívatel skopíroval už existujúci prvok alebo vložil z knižnice do modelu nový - môže sa vždy spolahnúť že hodnoty súradníc budú vo vlastnostiach aktualizované - pokial sa nezatvorí daný projekt nie je potrebné spúšťat aplikáciu znova - updater beží na pozadí.

Pozrite si bližšie predstavenie tohto nástroja na krátkej videoukážke:


Funkcia sa nachádza na karte ribbonu CAD Studio a je v dispozícií pre Revit 2020/2021 a vyšší.
 

Nová funkcia Duplikovat pohledy

Duplikovat pohledy umožňuje hromadne zduplikovat vybrané pohlady (pôdorysy, rezy, 3D, pohlady, ...atd) v aktuálnom projekte - a podstatne tak rozširuje štandardné chovanie Revitu, ktorý to síce zvládne, ale len po jednom. Táto funkcia pomáha najmä pri práci na začiatku každého projektu - kde je potrebné vytvoriť rôzne sady pohľadov (finálne do výkresu, pracovné, schématické, pomocné, statické, kontrolné atď...), a ak má objekt viac poschodí, je manuálne duplikovanie nesmierne otravné a zdĺhavé. 


Nástroj dokáže aj jednoducho filtrovať v zozname existujúcich pohľadov (podľa názvu, typu a typu pohľadu),  pri filtrovaní podla názvu môže užívatel využiť "staré známe" podmienky z Revitu ako: začína na, končí na, rovno, obsahuje, neobsahuje... Pri vytváraní nových pohľadov samozrejme možno doplniť vlastnú predponu alebo príponu či počet kopií. Veď posúďte sami na nasledovnej videoukážke:


Funkcia sa nachádza na karte ribbonu CAD Studio a je v dispozícií pre Revit 2020/2021 a vyšší.

 
Vylepšenie pre funkciu Přečíslování

Nástroj Přečíslování potrubí/trubek na karte CADStudio TZB prešiel rozsiahlym vylepšením. Po novom je možné prečíslovať len vybranú množinu prvkov, zapracovali sme aj vylepšenie pre detektciu rovnakých prvkov v trase s rovnakým číslom a pridali sme novú možnosť ignorovat niektoré prvky v trase. To umožňuje po novom zahrnúť alebo nezahrnúť prvky príslušenstva potrubia, mechanické zariadenia, výustky vzduchotechniky, atd. z procesu prečíslovania.


Funkcia sa nachádza na karte ribbonu CAD Studio TZB a je v dispozícií pre Revit 2019/2020/2021 a vyšší.

Rád by som sa touto cestou opäť poďakoval naším zákazníkom za ich podnety a za feedback, ktorý neustále ovplyvňuje vývoj našich Revit Tools. Len pre porovnanie k tejto funkcií prikladám na nasledovnom screenshote ukážku, kde je vlavo pôvodná verzia tohto nástroja a vpravo nová:


Zákazníci firmy CAD Studio získavajú aplikáciu CAD Studio Revit Tools ZADARMO ako bezplatný bonus v rámci rozšírenia Autodesk Revit CS+ (alebo je možné ich zakúpiť samostatne - viď CAD eShop). Aktualizované verzie sú tiež k stiahnutiu na našom Helpdesku, resp. na CADstudio.cz/download.

čtvrtek 4. června 2020

Změny v administraci BIM 360

Na konci května provedl Autodesk výrazné změny v administraci cloudové služby BIM 360. Změny se týkají jak funkčnosti, tak i vzhledu, takže pokud jste delší dobu nevytvářeli nový projekt nebo nenastavovali služby v existujících projektech, můžete být i překvapeni a chvíli tápat, kam se podělo nastavení, na které jste byli zvyklí. Pojďme se podívat co se změnilo.

Při vytváření nového projektu již nevybíráte služby, nenastavujete administrátory projektu a nevybíráte šablonu, ze které chcete převzít nastavení. Všechny tyto operace se přesunuly do administrace projektu. Zadáváte tedy nově jen základní informace o projektu, jako je název, typ projektu, adresa a po jejich zadání se hned přesouváte do administrace projektu, kde na zcela nově přepracované stránce máte možnost aktivovat nebo deaktivovat (to dříve nešlo!) jednotlivé služby.  K dispozici jsou služby staré i nové generace. Pokud aktivujete službu, která závisí na jiné službě, tak se všechny služby automaticky aktivují. 

BIM 360 - vytvoření projektu:Nově také nemusíte zadávat pro každou službu zvlášť administrátora, což dříve zdržovalo, ale jednoduše administrátora pro danou službu zvolíte v seznamu členů projektu.
Vylepšené je také používání šablon projektů, které se nyní volí při aktivaci služby v administraci projektu a po výběru šablony se zobrazí co vše bude ze šablony přebíráno. Šablonu lze nastavit jen jednou při aktivaci služby. Pokud zvolíte volbu, že nechcete žádnou šablonu použít, tak už ji dodatečně nelze zvolit.Poslední provedenou změnou - a myslím, že pro řadu uživatelů velmi významnou - je možnost nastavit frekvenci zasílání notifikací, a to buď na okamžitě, jednou za hodinu nebo jako denní souhrn. Pokud to administrátor povolí, může si každý uživatel toto nastavení změnit podle svých potřeb.


pondělí 1. června 2020

BIM 360 Design - ukázka postupu nastavení a spolupráce

BIM360V únorovém článku jsme vám představili postup prvotního nastavení licence a parametrů služby Autodesk BIM 360. V dnešním článku ukážeme podrobněji jak nastavit a jak následně spolupracovat na projektech s využitím návazné cloudové služby Autodesk BIM 360 Design. Ta umožňuje distribuovaným projektovým týmům efektivně spolupracovat v reálném čase na sdílených BIM projektech, modelech a výkresech. Je přímo propojena s projekčními aplikacemi Autodesk Revit, Autodesk Civil 3D a AutoCAD Plant 3D.

Celkem 8 videoukázek se věnuje následujícím krokům nastavení a příkladům využití na projektu Revitu. Můžete je využít jako inspiraci pro nastavení vašeho prvního projektu i jako ukázku možností cloudové aplikace BIM 360 Design.

  1. BIM 360 Design - nastavení projektu
  2. BIM 360 Design - vytváření týmů a přidávání členů
  3. BIM 360 Design - nahrávání modelů Revitu
  4. BIM 360 Design - nahrávání souborů v jiných formátech
  5. BIM 360 Design - sdílení pracovních sad
  6. BIM 360 Design - balíčky (packages) a propojené modely
  7. BIM 360 Design - upozornění členů týmu na změny a aktualizace projektu
  8. BIM 360 Design - prohlížení a zpracování změn projektu


Více informací najdete na stránce BIM 360 Design. Pro pomoc s nastavením a využitím služby kontaktujte CAD Studio.

pondělí 18. května 2020

Dynamo skript - převod obrázku na 3D model Revitu

Pomocí následujícího Dynamo skriptu (.dyn) "Img2Model" můžete v BIM aplikaci Autodesk Revit vytvořit 3D model ze zadaného rastrového obrázku. Jeho jednotlivé pixely jsou převedeny na "3D pixely", jejichž velikost je určena světlostí obrázku. Funkce tohoto doplňku je podobná jako u našich podobných aplikací pro AutoCAD (ImgConvert), pro Inventor (BoreImage) a pro Fusion 360 (Image2Model).

Vedle ilustrace možností automatizovaného zpracování rastrových obrázků a cvičení v Dynamu může tento skript posloužit i pro praktické využití - např. pro fasádní prvek znázorňující obsah nějaké fotografie či logo, pro umělecké dílo, apod. Předem je potřeba zdůraznit, že použitá metoda je vhodná jen pro rastrové obrázky s nízkým rozlišením (počtem pixelů), protože jinak je zpracování skriptem příliš zdlouhavé.

Podklady

Pro práci s obrázkem budeme potřebovat jednak samotný vstupní obrázek a jednak pomocnou rodinu "3D pixelu", parametrickou rodinu obecného modelu krychličky. Jako zdrojový obrázek použijte nejlépe černobílou (odstíny šedi) fotografii s dobrým kontrastem, zmenšenou na pouhých cca 50 pixelů. Samotný skript umožňuje rozlišení zvolené fotografie snížit, ale lépe je provést "downsampling" přímo v grafickém editoru. Příklad fotografie v rozlišení 32x35 pixelů je zde (pro zobrazení uměle zvětšeno 8x):

Jako parametrickou krychličku "jednoho pixelu" můžeme použít rodinu "Krychle" z knihovny BIM bloků, ale lze použít libovolnou jinou parametrickou rodinu předem načtenou v projektu a v Dynamo skriptu upravit její název a rozměrový parametr (přednastaveno "Krychle:Krychle" a "Size").

Dynamo

Nyní už můžeme sestavit vizuální předpis pro zpracování obrázku na obdélníkové pole 3D "pixelů". Pomocí Správa > Vizuální programování > Dynamo spustíme v Revitu modul Dynamo a začneme zadávat jednotlivé kroky postupu.
Dynamo skript se skládá ze 3 základních částí - načtení zdrojové fotografie, vytvoření pomocného obdélníkového pole "3D pixelů" a nazvětšování těchto "pixelů" dle jasu odpovídajícího pixelu ve zdrojové fotografii. Vstupními parametry bude volba zdrojového rastrového souboru (všechny podporované formáty obrázků), koeficient zmenšení pro případné rozsáhlé obrázky (např. pro původní velikost 1000px použijte cca 20) a celkové měřítko výsledného modelu (1 = jednotková velikost "3D pixelu").

Výstupy

Hotový skript Img2Model.dyn si můžete stáhnout z naší Download stránky. Pro úpravy a spouštění používejte manuální režim v Dynamu, běh skriptu může trvat několik minut. Výsledkem skriptu je pak nějaký podobný model:

Tento či jakýkoliv jiný Dynamo skript (se správně nastavenými vstupními parametry) si můžete přednastavit pro rychlé spouštění v Dynamo Player. Překopírujte si jej do složky C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2021\Dynamo\samples\cs-CZ\Revit\DynamoPlayer-4\ nebo si přidejte vaši složku skriptů do Dynamo Playeru. Můžete jej pak spouštět přímo z ribbonu Revitu: Máte zajímavý výstup z tohoto skriptu? Pochlubte se obrázkem ve fóru na CADforum.cz nebo v naší Facebookové skupině Autodesk poradny.

pondělí 4. května 2020

Elektro BIM - pojmenování obvodu v Revitu 2021

Při spolupráci na BIM projektech se Revit stále více uplatňuje i v oboru elektroinstalací. Je pravda, že Revit není primárně nástroj na projektování elektro a tvorbu schémat, ale v procesu BIM je využíván především pro tvorbu koordinačního modelu. Projektantům elektro nyní nová verze Revitu přináší funkci, která může projekty posunout o krok dál. Jde o číslování elektrických okruhů.


V Revitu 2021 můžete definovat vlastní schémata pojmenování obvodů. Schémata pojmenování obvodů umožňují upravit způsob, jakým je vlastnost Číslo okruhu definována. Dříve bylo používáno pouze celé číslo. Schéma pojmenování lze připravit v dialogu Nastavení elektro, kde jej můžete sestavit z jiných parametrů, vestavěných i uživatelských.

Výchozí schéma pojmenování obvodů je možné k modelu přiřadit jeho výběrem v rozevíracím seznamu Podle projektu – schéma pojmenování obvodů. U konkrétních komponent je výchozí schéma použito, pokud je instanční parametr rozvaděče nastaven na možnost Podle projektu. V rodinách rozvaděčů lze parametr pojmenování obvodu přednastavit ještě před načtením do projektu.

Videoukázka použití:čtvrtek 30. dubna 2020

Jak pracovat s xrefy AutoCADu v BIM 360

Podobně jako Revit mají některé novější verze AutoCADu, konkrétně Plant 3D a Civil 3D, přímou vazbu na úložiště Autodesk BIM 360. Pracovat s DWG soubory a xrefy ukládanými v datovém úložišti BIM 360 ale dokáže i standardní AutoCAD.

Pomocí doplňkové aplikace Desktop Connector je možné pracovat se soubory uloženými v BIM 360 přímo z Průzkumníku Windows. Od verze 10.2.0.847 (vyšla již v květnu loňského roku) je možné pracovat i s externími referencemi, xrefy. A právě na externí reference dostáváme často dotazy. Pojďme si tedy vysvětlit, co vše vám Desktop Connector v souvislosti s xrefy umožní a jaká jsou úskalí jednotlivých možností.

Nahrávání do BIM 360

Nahrát soubory můžete jejich přetažením v Průzkumníku Windows do složky BIM 360. Pokud soubor AutoCADu obsahuje externí reference, tak se automaticky rozpoznají a nahrají i tyto externí reference. V případě, že je externí reference v umístěná v adresáři, který v BIM 360 ještě neexistuje, vytvoří se automaticky i tento adresář. Pokud uložíte soubor s referencemi přímo z prostředí AutoCADu do BIM 360, mohou se reference umístit do adresáře Related Data. To může být pro ostatní uživatele dosti matoucí. Nejvýhodnější je nahrát jednotlivé DWG soubory do BIM 360 přes webové rozhraní, otevřít v AutoCADu hlavní soubor z BIM 360 a teprve pak připojit externí reference opět z prostředí BIM 360. Tímto postupem máte zaručeno, že adresářová struktura, kterou jste vytvořili, zůstane zachovaná.Otevření souboru

Jestliže otevřete soubor obsahující externí reference v AutoCADu z BIM 360,  dojde automaticky ke stažení i těchto referencí. Stažení souboru

Platí to samé jako při otevření souboru. Při stažení souboru obsahujícího externí reference z BIM 360, dojde automaticky ke stažení i těchto referencí. 

Prohlížení souboru

Při prohlížení hlavního souboru v BIM 360 se zobrazí i připojené reference.

Desktop Connector tedy umožňuje pohodlnou práci s externími referencemi v AutoCADu. 

Pozor je ale třeba dávat při souběžné práci na tomtéž souboru z více míst. Při otevření souboru z BIM 360 dochází v některých aplikacích (např. Civil 3D verze 2020.2 a vyšší) k jeho zamknutí, aby během editace nikdo nemohl nahrát na cloud jeho novou verzi. U samotného AutoCADu toto však neplatí a je proto vhodné použít bezplatný doplněk "File Locking for BIM 360", který automaticky zamyká a odemyká DWG a DWT soubory ukládané a otevírané do/z BIM 360. Po otevření v AutoCADu je dokument v BIM 360 automaticky uzamčen a po uzavření v AutoCADu je opět odemčen. 

Doplněk "File Locking for BIM 360" si můžete stáhnout zde: cadstudio.cz/download (resp. na Autodesk Apps).

Poslední verzi Desktop Connectoru můžete stáhnout zde.

úterý 21. dubna 2020

Novinky Autodesk ReCap Pro 2021

Dne 20.4.2020 byla uvedena nová verze aplikace Autodesk ReCap Pro, která umožňuje pracovat s mračny bodů z laserových skenů. Mimo jiné se používá i pro přípravu podkladů, komprimovaných a indexovaných dat, které lze načíst do dalších aplikací Autodesku, jako je AutoCAD, Revit, Inventor, Navisworks a 3ds Max.


Nová verze ReCap 2021 oficiálně označená jako Autodesk ReCap 7.0 přináší opravu celá řady menších chyb. Ty zde v článku vypisovat nebudu. Jsou k nahlédnutí v dokumentaci k produktu zde.

Kromě oprav najdete v ReCap 7.0 i dvě pěkné novinky. První z nich je současné zobrazení 3D panoramatického pohledu a půdorysu mračna bodů v režimu RealView.


A druhou novinkou je možnost nastavení uživatelského souřadnicového systému v půdorysném pohledu v režimu RealView. Nejde o přesné nastavení, protože souřadnicový systém otáčíte jen pomocí pravého tlačítka myši, ale i tak je to funkce užitečná.


Přesné otočení souřadného systému můžete udělat pomocí příkazu Aktualizovat počátek.


Součástí ReCap Pro je i nová verze aplikace ReCap Photo pro rekonstrukci mračen bodů z fotografií a záběrů z dronů.

ReCap Pro je jedna z aplikací projekční sady Autodesk AEC Collection.

Více o Autodesk ReCap

pátek 10. dubna 2020

Novinky Autodesk Advance Steel 2021

Vyšla nová verze CAD/BIM aplikace Autodesku pro projektování ocelových konstrukcí. Verze Advance Steel 2021 zůstává lokalizovaná do češtiny včetně výkresových stylů a šablon výpisu materiálu, což je dobrá zpráva. Navíc se v ní objevila řada zajímavých funkcí, které usnadní práci v Advance Steel.

V následujícím seznamu najdete přehled funkcí, o kterých si myslíme, že jsou největším přínosem. Nástroje jsou rozděleny do oblastí pro návrh modelu, spolupráci s okolím a tvorbu dokumentace.

Modelovací nástroje


Protažení nosníku podél systémové osy

V případě, že chcete protáhnout za uzlový bod přímý nebo zakřivený nosník, zobrazí se při najetí na uzlový bod volba “Délka” umožňující zadat hodnotu délky protažení a protáhnout nosník ve směru systémové osy. To se může hodit v případě, že v okolí je vice dalších objektů a chcete se vyhnout nechtěnému úchopu.


Nový panel oznámení při vytváření uživatelského průřezu

Při vytváření uživatelského průřezu se zobrazí detailní informace o tom, které profily se korektně zapsaly do databáze a které ne, včetně popisu příčin. To umožňuje opravit chyby při vytváření uživatelských průřezů.


Zaměnit spojovací prvky

Po vybrání šroubů, děr nebo kotev se v kontextové nabídce zobrazí volba pro záměnu za jiný spojovací objekt. Např. po vybrání šroubů se zobrazí nabídka pro záměnu za díry, po vybrání děr se zobrazí volba pro záměnu za šrouby nebo kotvy.


Dynamo Extension for Advance Steel 2021

Grafické programování, které je již delší dobu dostupné v Autodesk Revitu a umožňuje automatizovat návrh konstrukcí, je k dispozici i v Advance Steel. Není součástí instalace, ale je jako samostatná instalace ke stažení pro předplatitele z Počítačové aplikace Autodesk (Desktop App) nebo z účtu Autodesk Account.


Spolupráce


Advance Steel Extension for Revit 2021

Doplněk pro Advance Steel umožňující přenos a synchronizaci modelu mezi Revitem a Advance Steel byl k dispozici již v předchozích verzích. V aktuální verzi se přenášejí navíc i uživatelské přípoje.

Dokumentace


Zobrazit/Skrýt díly a dílce ve 3D modelu

Ve vyhledávacím filtru můžete nyní použít filtr zda je díl umístěn na výkrese. Vyhledávací filtr lze uložit a použít pro rychlé zobrazení nebo skrytí prvků, které jsou/nejsou umístěné na výkrese.


Ignorovat díry při položkování

Pokud máte podobné díly, které se liší jen počtem děr, můžete zrušit volbu “Použít díry k číslování” ve vlastnostech dílu a díly budou mít stejné číslo položky, i když mají rozdílný počet děr. Parametr je dostupný i pro šrouby a kotvy.


Multi-odkazová čára svarů

Po vybrání odkazové čáry svaru na výkrese je možné přidat nebo odebrat odkazovou čáru k jinému objektu.


Vytvoření kombinovaného symbolu svaru

V Management Tools je v Defaultech nová volba umožňující sloučit značky svarů, pokud bod svaru spojuje stejné objekty.


Nový token rozmístění výkresů pomocí výkresových procesů

Při definování výkresových procesů lze využít nové tokeny pro rozmístění výkresů podle fáze, povrchové úpravy nebo uživatelského atributu.Videoukázky nových funkcí