pondělí 22. listopadu 2021

Filtry pohledů v Revitu - nepostradatelný BIM nástroj

Dneska se podíváme na velmi užitečné téma, Filtry pohledů.Filtry jsou jedním z nejsilnějších nástrojů Revitu. Je velmi užitečné je používat. Protože Vám ušetří spoustu času a otevřou Vám úplně nové možnosti úprav, vašich pohledů a výkresů. Využívají data z negrafických informací a přenáší je na výkresy a pohledy, proto jsou naprosto v souladu s BIM řešením. Vysvětlím Vám tedy, jak takový filtr nastavit a uvedu příklad použití.

Filtry se nastavují v Přepsání viditelnosti/zobrazení na kartě Filtry. Zde se vkládají již vytvořené filtry do aktuálně otevřeného pohledu. Veškeré filtry vložené zde, se týkají pouze daného pohledu. Před vložením filtru se musí nejdříve vytvořit. Filtry se dají vytvářet přímo v Přepsání viditelnosti/zobrazení pod možností Upravit/Nové.. na záložce Filtry. Nebo na kartě Pohled -> Filtry.


Okno pro vytváření filtrů je rozděleno na tři části: 

Filtry

V levé části vidíte seznam filtrů existující ve vašem projektu. Zde můžete vytvářet, duplikovat, přejmenovávat nebo mazat vaše filtry.

Kategorie

V prostřední části nastavujete, pro které kategorie objektů bude filtr aktivní. Můžete nastavit libovolnou kombinaci kategorií. Filtruje na základě vlastností určitého parametru. Proto musí všechny kategorie z vybrané kombinace daný parametr obsahovat. Ten se jinak nezobrazí v další části nastavení. 

Pravidla Filtrů

V pravé části nastavujete pravidla Filtru. Ve většině případu si vystačíte s jedním pravidlem. Nemusíte hned vytvářet filtr o více pravidlech a s množinou.

V prvním řádku máte tedy na výběr mezi A (všechna pravidla musí být splněna) NEBO (Kterékoli pravidlo musí být splněno). Dále přidání pravidla a množiny pod aktuální pravidlo. 

Druhý řádek už je samotné pravidlo. První kolonka informuje o vybrané kategorii, kolonka se odemkne při vložení množiny. Druhá kolonka vám dává na výběr parametr, podle kterého chcete filtrovat. Myslete na to, že pokud máte vybrány  dvě a více kategorií, můžete vybírat pouze mezi parametry, které mají tyto kategorie společné. Pokud tedy vyberete všechny kategorie, nebudete mít na výběr žádný parametr, pokud tedy nemáte  vytvořený parametr projektu, který by byl součástí všech kategorií v Revitu. Ve třetím sloupečku vyberete operátora pro kontrolu pravidla a konečně v poslední kolonce zadáváte  hodnotu pro kontrolu s filtrem. Pokud hodnoty již existují můžete jednoduše vybrat hodnotu ze seznamu.Pokud máte filtr vytvořený je potřeba ho přidat do seznamu filtrů v Přepsání viditelnosti/zobrazení. Zde si nastavíte, jak má filtr upravit daný pohled, od jednoduchého vypínání zobrazení objektů až po změnu barvy, tloušťky, nebo typu čáry. Filtry můžete zapínat a vypínat. Nemusíte ho tedy mazat z daného pohledu, pokud ho v danou chvíli nepotřebujete. Filtry můžete různě kombinovat a vytvořit různé pohledy jenom tím, že jinak nastavíte zobrazení filtrů. 
Pokud pracujete s filtry a vaše objekty plníte nezbytnými daty, můžete vytvářet celé pohledy jen tím, že použijete správnou šablonu s filtry. Jako příklad mám pro Vás půdorys 1NP Rodinného domu, vytvoříte duplikát daného pohledu a aktivujete na pohled šablonu, ve které máte nastavené filtry, rozsah pohledu a viditelnost zobrazení. Pár kliknutími se Vám z půdorysu 1NP stává výkres Základů. Pohled stačí popsat, okótovat a máte hotový výkres.  
Filtry se přenáší v šabloně pohledu, nemusíte tedy filtry  pokaždé znovu přidávat do každého pohledu.


Videoukázka:


pátek 19. listopadu 2021

Listopadová aktualizace Autodesk Construction Cloud

Vypadá to, že Autodesk vydává aktualizace cloudových služeb Autodesk Construction Cloud (ACC) v dvouměsíčních intervalech a pokaždé zvýší počet nových funkcí. Poslední zářijová  aktualizace přinesla řadu vylepšení a i nyní je seznam nových nebo vylepšených funkcí poměrně dlouhý. Některé z nových funkcí budou opět dostupné jen na platformě Construction Cloud a ne na BIM 360. Pojďme se podívat na ty nejzajímavější.

Řídící panel - další partnerské karty

Z knihovny karet si můžete v modulu Insight přidat do Řídícího panelu karty dalších partnerských organizací jako  Aespada, DAQS.io, Embneusys, Geometrid, Oculo, Pronovos, Safe Site Check In, Structshare, Viact.ai a WakeCap.

Řídící panel - sdílení s externisty

Uživatelé jak Construction Cloud, tak i BIM 360 mohou nyní sdílet data z řídícího panelu modulu Insight s externími členy projektu, kteří nemají přístup do projektu. Export se provádí do formátu pdf. 

Desktop Connector - přejmenování souborů

Klepnutím pravým tlačítkem na jakýkoliv soubor ho lze přejmenovat bez nutnosti otevírat modul Docs ve webovém prohlížeči. V případě, že je soubor nahráván do složky s nastaveným standardem pojmenování souborů, vyvolá volba přejmenovat dialog s možností zadat název podle zvoleného standardu.

Otevření DWG v AutoCAD Web

Soubory DWG lze otevírat ve webové verzi AutoCADu. Stačí klepnout pravým tlačítkem myši nad dwg souborem a vybrat z kontextové nabídky Open in AutoCAD (web app).

Filtrování vad v reportech

Při vytváření reportu vad je nyní možné filtrovat i podle uživatelsky vytvořených atributů. To umožňuje týmům vytvářet podrobnější reporty. 

Kontroly - přidání uživatelských atributů 

V rámci schvalovacího procesu je možné přidat pro akci po dokončení možnost nastavit hodnotu uživatelského atributu, která se může i automaticky zvyšovat. 

Model Coordination - rozšířené seskupování

V modulu pro vyhledávání kolizí mohou být kolize seskupovány podle jakéhokoliv parametru, což umožňuje lépe kolize organizovat a vyhledávat. Lze také nastavit toleranci kolizí. Model Coordination - podpora dalších formátů

Pro automatickou analýzu kolizí lze kromě RVT, DWG a IFC a NWC použít i formát VUE. 

Design Collaboration

V modulu pro spolupráci mezi týmy lze nyní porovnávat změny sdílených návrhů nejen mezi aktuálním a posledním, ale mezi jakýmkoliv předchozím návrhem. 


Kompletní seznam novinek najdete zde.

čtvrtek 11. listopadu 2021

Využitie organizácie prehliadača projektu a zoznamov pohľadov v rámci fázovania projektu v Revite

    Drvivá väčšina užívateľov Revitu určite využila pri menších, či väčších projektoch možnosti (funkcionalitu) fázovania projektu, ktorá nám umožňuje detailne plánovať, manažovať a rozlišovať jednotlivé etapy, resp. fázy nášho projektu či už graficky, alebo vo výkazoch.  Vďaka tomu vieme priraďovať jednotlivým elementom nášho modelu stav, či sa jedná o existujúcu konštrukciu, ktorá existovala v čase začatia samotného projektu, alebo sa jedná o novú konštrukciu, ktorá sa bude realizovať v konkrétnej naplánovanej fáze projektu, alebo  definovať pre inú konštrukciu že sa bude búrať, prípadne že sa jedná o dočasnú konštrukciu.

    Aby sme sa vedeli v tomto fázovaní projektu vyznať, Revit obsahuje radu nástrojov, ktoré nám zabezpečia grafické odlíšenie takto nadefinovaných konštrukcií.


    Čo sa však týka hierarchie zobrazenia všetkých pohľadov, výkazov, výkresov a pod. v prehliadači projektu, kde máme tieto pohľady zoradené podľa určitej štruktúry, resp. organizácie (napr. Typ pohľadu -> Názov pohľadu), tak pri začatí používania fázovania v Revite v drvivej väčšine začneme duplikovať jednotlivé pohľady a týmto duplikovaným pohľadom začneme priraďovať požadovanú fázu projektu, jej grafický filter a aby sme vedeli tieto pohľady v prehliadači projektu odlíšiť, tak ich vhodne pomenujeme.

    Viete si však určite predstaviť, že aj pri relatívne malom projekte môže dôjsť v prehliadači projektu k obrovskému nárastu počtu jednotlivých pohľadov, kde každý jeden pôdorys, rez, či iný pohľad bude zduplikovaný niekoľkokrát, podľa počtu priradených fáz.


    Aby sme sa vedeli lepšie zorientovať v tejto hromade pohľadov, využijeme organizáciu prehliadača projektu, kde si zoradíme naše výkresy najskôr podľa ich Fázy -> potom napr. podľa Typu pohľadu a až následne podľa jednotlivých Názvov pohľadu.

    Takto sa budeme vedieť lepšie a efektívnejšie zorientovať v celom našom projekte, ktorý budeme mať rozdelený podľa jednotlivých fáz.


Druhou možnosťou ako spravovať jednotlivé pohľady projektu je využiť výkaz zoznamov pohľadov (Pohled -> Výkazy -> Seznam pohledů), ktorý nám umožňuje nielen vidieť všetky naše pohľady z tabuľkového prostredia výkazov, ale môžeme z tohto prostredia zároveň hromadne modifikovať nastavenia priradené pre jednotlivé tieto pohľady. Takže namiesto toho, aby sme sa preklikávali od jedného pohľadu k druhému, keď potrebujeme priradiť určité nastavenia (napr. filtre fáz) k jednotlivým pohľadom, tak využijeme výkaz zoznamov pohľadov, kde môžeme tieto nastavenia priradiť konkrétnym pohľadom ďaleko rýchlejšie a efektívnejšie.    V tomto konkrétnom prípade sme zoznamy pohľadov využili na zmeny nastavenia fáz pre konkrétne pohľady, ale zoznamy pohľadov môžu byť využité pri aplikovaní akýchkoľvek nastavení súvisiacich s pohľadmi, ako napr. zmena mierky, report, ktoré pohľady sa nachádzajú na ktorých výkresoch, priradenie šablón k pohľadom a mnoho ďalších vecí.


    Chcem Vás teda iba povzbudiť, aby ste túto fukcionalitu Revitu vyskúšali a boli v rámci realizácie Vašich projektov zasa o niečo efektívnejší.

Video-ukážka:pondělí 8. listopadu 2021

Nový Lumion 12 - ještě přesvědčivější vizualizace vašich projektů

Jako architekt, projektant, bytový nebo zahradní architekt potřebujete komunikovat vaše nápady a návrhy vašim klientům. Často laikům, kteří si nedokáží představit výslednou stavbu a kompozici z prostých 2D výkresů, pohledů a perspektiv. Potřebujete prezentovat i náladu místa, emoce spojené s návrhem, hru světla při západu Slunce, odrazy v mrazivém zimní prostředí, vítr pohrávající si s větvemi stromů v zahradě, chodce korzující pasáží, nakupující před výlohami nebo regály obchodů, teplo ohně v krbu obývacího pokoje.

Všechny tyto okamžiky můžete oživit díky vizualizacím z Lumionu. Jejich podkladem je standardní BIM projekt z Revitu obohacený o inteligentní stafážní prvky a efekty z rozsáhlé knihovny Lumionu.

Lumion 12 staví na více než desetiletém vývoji nástroje pro architekty, pro něž tvoří kreativní cestu od představivosti k vizualizaci. Vylepšené pracovní postupy při vytváření scén v Lumionu 12 usnadňuje a zrychluje přístup k rozsáhlé knihovně obsahu, dolaďování efektů a nové možnosti přidávání těch správných kontextových prvků a detailů do vašich rendrovaných výstupů.Co je nového ve verzi Lumion 12?


Volumetrický efekt reflektorů (verze Pro)

Nový efekt volumetrického bodového světla umožňuje vrhnout viditelný paprsek světla do celé scény a přidat náladu pro nádhernou filmovou atmosféru. Efekt volumetrických reflektorů je nejnovějším přírůstkem do široké škály možností osvětlení dostupných v Lumionu 12, od všesměrových světel po plošná a čarová světla, přičemž všechna světla si můžete přizpůsobit vo do barvy, jasu, stínů a mnoha dalších. Díky širokému spektru aplikací můžete využít efekt objemových reflektorů k osvětlení interiérů, exteriérů a dokonce i bazénů, čímž prostorům dodáte větší hloubku a realističnost. V kombinaci s Real Skies, efektem mlhy a atmosférickým deštěm a sněhem vám nový efekt volumetrických reflektorů pomůže předvést váš návrh v pohlcujícím kontextu. Nastavte náladu pomocí nového nástroje barvy okolního světla. Pomocí Kelvinovy stupnice, která měří barvy od teplých (3000 K) po studené (7000 K), osvětlíte interiéry útulnou a příjemnou náladou a vytvoříte venkovní osvětlení s ostrým a povzbuzujícím pocitem.


Obtisky (verze Pro)

Dodejte svým vizualizacím nádech stylu a osobnosti pomocí 142 nových povrchových obtisků. Jediným kliknutím přeměníte plochy na povrchy s nedokonalostmi, nástěnné kresby, odhalené cihly, mech, kresby křídou, barvy, dopravní značení a mnoho dalšího. V kombinaci s dalšími funkcemi, jako jsou povětrnostní vlivy, mapy nerovností a hrany, máte k dispozici širokou škálu nástrojů pro zobrazení nedokonalostí povrchu a zvýraznění textur. Nové poznávací značky aut z 10 zemí v Lumionu 12 vám pomohou ukotvit váš design na konkrétním místě pomocí malého, ale vysoce přesvědčivého detailu. Se 41 novými jemnými detaily přírody, včetně řady nových palem, nádherně detailních květin, stonků trávy, plevele, orobince a dalších malých rostlin, můžete zachytit vitalitu krajiny ze skutečného života.


Nové objekty 3D knihoven

Lumion 12 nabízí 570 nových položek knihovny stafážních objektů. Ukažte skutečné životní zkušenosti, které lidé zažijí při interakci s vaším návrhem. Ukažte, jak nábytek v místnosti dodává určitou náladu, jak stromy a příroda mohou oživit váš návrh. S rozsáhlou knihovnou obsahu Lumion můžete vytvořit jakýkoli prostor jedinečný, plný osobnosti a barevně intimní. Mezi nové přírůstky patří:

 • 86 kusů stylového nábytku do interiéru i exteriéru včetně sedacích souprav, sedaček, stolků a dalších
 • 31 zahradních předmětů, včetně nové kategorie zahrada
 • 15 nových dopravních položek, které lze lokalizovat pomocí SPZ
 • Solární panely, solární ohřívače a nabíječka pro elektromobily
 • Modernější televizory, počítače a další zařízení
 • Noví statičtí lidé v realistických pózách a nové animované postavy
 • Různé předměty, jako jsou nástěnné obrazy, garážové předměty a postele

Všechny nové objekty jsou v HD kvalitě, speciálně vyvinuté a plně optimalizované pro Lumion. Nové přírůstky zvyšují celkový počet knihovních prostředků v knihovně obsahu Lumion 12 Pro na 6903.


Nové materiály

Materiály dodají budovám pocit života, dodají prostorům charakter a osobitost. V Lumionu 12 můžete najít 65 nových materiálů se širokou škálou možností:

 • Akustická pěna
 • Vlnité ocelové plechy
 • Karton
 • Dlaždicové vzory
 • Solární panely
 • Pískovcové bloky
 • Hmatová dlažba
 • Rákosová střešní krytina
 • Korek
 • Ostatní střešní krytiny a šindele
 • Cihly
 • Kámen a dřevo
 • Beton
 • a mnoho dalších

Mnoho materiálů v Lumionu je té nejvyšší kvality a lze je měnit pomocí povrchových obtisků, povětrnostních vlivů, měkkých hran a dalších. S novými přírůstky se celkový počet použitých materiálů ve Lumionu 12 Pro vyšplhal na 1357.


Jednodušší pracovní postupy

 • FormIt Pro - Lumion LiveSync vytváří spojení v reálném čase mezi prostředím Lumion bohatým na realistické detaily a nejoblíbenějšími 3D modelovacími BIM a CAD programy. Nyní, v Lumionu 12, byla řada zásuvných modulů LiveSync rozšířena o aplikaci Autodesk FormIt Pro, snadno použitelné prostředí 3D skicování, které poskytuje bezproblémové propojení od návrhu konceptu po BIM.
 • OpenStreetMaps - ukažte váš návrh v kontextu skutečného světa. Vykreslete celé panorama města. Výšky jeho terénu. A všechny drobné detaily, které tvoří krajinu kolem něj. Funkce OpenStreetMaps v Lumionu 12 se posouvá o další skok vpřed a umožňuje vám lépe ovládat, otáčet a importovat okolní topografii pro váš projekt.
 • Tvorba scén - s Lumionem 12 je rendering čistší, plynulejší a efektivnější. Je teď jednodušší přetahovat 3D modely, procházet rozsáhlou knihovnou obsahu, vytvářet kolekce objektů a organizovat importované modely a skupiny vašich oblíbených položek.


Více informací najdete na stránce Lumion, ceny na CAD eShopu.

čtvrtek 4. listopadu 2021

Nová verzia Holixa Revit Tools V3.2.1

Od dnešného dňa je k dispozícií ďalšia aktualizácia našej doplnkovej BIM aplikácie pre Autodesk Revit - Holixa Revit Tools (v3.2.1) , ktorá prináša nasledovné novinky a vylepšenia:

Umístění textu v kótě


Táto nová funkcia automaticky upraví pozíciu textu v prípade, ak sa nevojde medzi vynášacie čiary. V jednoduchom dialogovom okne je možné definovať, kam sa text umiestni a pre ktoré koty sa vykoná táto operácia. Konečne tak môžme vytrieť zarytým fanúšikom AutoCADu chvost, ktorý nás (nadšencov Revitu) roky konfrontovali s poznámkou že "niečo také mám už roky v AutoCAD-e, ako to že to v Revite nie je". Takže nech sa páči, toto nastavenie je už k dispozícií, stačí používať naše tools :)

Pozrite si predstavenie tohto nástroja na nasledovnej videoukážke:

Mimochodom, tento nástroj získal najviac hlasov v našom živom prenose na konferencií Autodesk Live, kde si diváci mohli vybrať (formou online hlasovania), ktorú ďalšiu funkciu by radi videli v ďalšej verzií našich tools. Som rád, že sa nám podarilo tento slub naplniť a týmto by som sa chcel ešte raz poďakovať všetkým našim užívatelom, ktorý sa aktívne zapájajú a posielajú nám feedback - či už formou helpdesku alebo počas prezentácií/školení/mailom - a posúvajú tak náš vývoj ďalej.


Umístění prvku

Táto nová funkcia zapíše pre vybrané objekty do zvolených parametrov informáciu, v akej miestnosti alebo priestore sa prvok nachádza. Podporované sú iba uživatelské rodiny (tie ktoré je možné uložiť ako RFA). Informácia sa potom môže použiť vo výkazoch.
Kdo to udělal?


Táto jednoduchá ale užitočná funkcia so sugestívnym názvom umožní zobraziť v dialogovom okne informáciu o poslednej úprave vybraného elementu/elementov. 


Jednotky


Tento nástroj umožní v jednom dialogovom okne zapísať do vybraného parametra informáciu o mernej jednotke. 


Táto funkcia je určená pre užívatelov TZB, ktorý pracujú s výkazom viacnásobnej kategórie a potrebujú dostať do jedného stĺpca požadovanú jednotku.Spoj geometrie

Tento nástroj prešiel drobným rozšírením, do výberu sme pridali kategóriu Hrana desky

+ dalsie opravy vo funkcií Směr potrubí/trubek, Plocha izolace tvarovek a dalšie drobné opravy a preklepy.


Ako už býva zvykom, pokračujeme ďalej vo filozofií jednotného instaláku pre "3-verzie", tzn. všetky novinky, ktoré sú uvedené v tomto článku sú k dipozícií pre Autodesk Revit 2022, 2021 a 2020.

Zákazníci firmy Arkance Systems (CAD Studio) získavajú aplikáciu Holixa Revit Tools ZADARMO ako bezplatný bonus v rámci rozšírenia CS+ pre BIM aplikáciu Autodesk Revit či projekčnú sadu Autodesk AEC Collection (alebo je možné ich zakúpiť samostatne - viď CAD eShop). Aktualizované verzie sú tiež k stiahnutiu na našom Helpdesku, resp. na našej stránke v sekcií Download.