úterý 28. listopadu 2017

Nový, vylepšený Enscape 2.1

Enscape je aplikace pro tvorbu přesvědčivých 3D vizualizací a virtuální reality přímo z vašich BIM projektů v Revitu. Nově uvedená verze 2.1 přináší řadu vylepšení a zrychlení tohoto užitečného nástroje pro moderní prezentaci projektů.

Kromě 3D BIM modelů z Revitu jsou nyní podporovány i podklady z aplikací SketchUp a McNeel Rhinoceros. Užitečnou novinkou je funkce "Horizon Presets", která zasadí váš model do zvoleného okolního prostředí a přitom můžete i nadále využívat dynamické změny času - části dne i ročního období. Konkrétní 3D pohled můžete snadno volit zadáním části jeho názvu z Revitu. Užitečná je i funkce náhledů pro rychlé přepínání pohledů v prezentačním módu. Tyto pohledy jsou dostupné i v EXE prezentaci.

Pro osvětlení scény můžete nyní používat i věrné znázornění plošných osvětlovacích těles z Revitu, včetně jejich IES křivek.


Se zvýšeným výkonem stínování verze 2.1 zmizel posuvník redukce šumu (Noise Reduction). Enscape nyní automaticky zajistí optimální, bezšumové výsledky pro export obrázků, videí nebo panoramat. Můžete také snáze exportovat QR kódy odkazující na vytvořená online panoramata. Představte si třeba, že tyto QR kódy vylepíte na ohradu staveniště a každý se tak bude moci projít vznikající budovou.


Minimapy (zkratka "M") nyní podporují kliknutí v mapě - tím teleportujete vaši virtuální kameru přímo na zvolené místo. Minimapu můžete také zoomovat kolečkem myši.

Představení novinek Enscape verze 2.1:


Další informace o Enscape a trial verzi této aplikace najdete na www.cadstudio.cz/enscape

středa 22. listopadu 2017

Navisworks - 2D výkresy a 3D model v jednom projektu

Koordinační aplikace Autodesk Navisworks (součást AEC Collection) podporuje vytváření tzv. multi-sheet souborů. To znamená kombinování 2D výkresů a 3D modelů v jednom projektu formou samostatných "listů". List je vlastně další nezávislé pracovní prostředí v rámci jednoho projektu. Dá se říci, že jde o projekt v projektu. Všechny funkce Navisworks (Sets, Saved Viewpoints, Clash Detective...) jsou ukládány zvlášť v každém listu. Vytvoření takovéhoto souboru je možné pomocí okna Sheet Browser.


Klasickým načítáním, tedy použitím příkazů Append nebo Merge, nelze vytvořit multi-sheet projekt. Pokud je do projektu jako první načten 3D model, Navisworks již nedovolí pomocí příkazů Append nebo Merge načíst 2D výkres. A opačně to platí také. Je-li načten jako první 2D výkres, není možné načíst žádný 3D model. Zobrazí se tyto chyby:Pro vytvoření nového listu v projektu se používá příkaz Import Sheets & Models v okně Sheet Browser:


K již načtenému 3D modelu můžete tak importovat výkresy ve formátech DWF a PDF, nebo i další 3D modely z různých formátů, které Navisworks podporuje, či celé projekty ve formátu NWF. Každý model/výkres je pak zobrazen na vlastním listu, ve kterém můžete s daty dále pracovat. Na následujících obrázcích si můžete prohlédnout takto kombinovaná 2D a 3D data v jednom projektu.

1. list - 3D model v nativním formátu NWC:


2. list - 2D výkres ve formátu PDF:


Další list - celý další projekt v nativním formátu NWF, který obsahuje další načtené soubory/modely:


Vícestránkové soubory DWF a PDF jsou při importu načteny jako samostatné listy pro každou stránku.úterý 14. listopadu 2017

Nová generace platformy Autodesk BIM 360 propojuje celý proces výstavby

Nový partnerský program Connect and Construct Exchange zamezí chaosu ve stavebních aplikacích

Na právě probíhajícím 25. ročníku výroční konference Autodesk University představuje Autodesk novou generaci platformy BIM 360, propojené cloudové služby spojující celý životní cyklus stavebních projektů. Společnost Autodesk také spustila program "Connect and Construct Exchange", nový partnerský program pro integraci softwarových aplikací a dat do konstrukčního workflow BIM 360. Program Connect and Construct Exchange zahrnuje při spuštění více než 50 integrátorů.


Nová generace BIM 360, postavená na platformě Autodesk Forge, podporuje informované rozhodování v celém životním cyklu stavebních projektů díky centralizaci všech projektových dat na jediném místě. Autodesk Forge je propojená cloudová platforma pro vývojáře, která umožňuje zákazníkům a partnerům vytvářet přizpůsobená a škálovatelná řešení pro konstrukční, stavební a výrobní problematiku. BIM 360 propojuje zúčastněné strany projektu i pracovní postupy ve všech fázích životního cyklu budovy - od návrhu přes stavbu až po provoz, od staveniště po kancelář. BIM 360 odstraňuje nejistotu, která ohrožuje konstrukční projekty všech velikostí spárováním nástrojů pro správu projektů s databázemi, analýzami a výsledky strojového učení. Výsledkem je užší spolupráce mezi projektovými týmy, větší transparentnost změn a zlepšená kontinuita dat, která se promítá do vyšší ziskovosti.

Vyvinuto pomocí zákazníků společnosti Autodesk ve stavebnictví
Nová platforma BIM 360 je výsledkem spolupráce mezi Autodeskem a 500 stavebními odborníky ze 100 organizací, které se podílely na procesu vývoje softwaru. Řešení Autodesk BIM 360 v současnosti obsahují téměř čtyři miliony modelů a uživatelé BIM 360 zaznamenali přibližně 200 milionů přístupů z terénu.

"Společnost Autodesk dala při vývoji platformy BIM 360 přednost spolupráci se stavebními profesionály, což vyústilo v revoluční službu správy projektů," řekl Andy Leek, ředitel virtuálního designu a konstrukce ve společnosti PARIC sídlící v St Louis, Missouri. "Stavební software je velmi roztříštěný a je nekonečná řada dodavatelů tvrdících, že právě oni mají ten nejlepší nástroj na konkrétní proces. V PARIC se snažíme všechny problémy řešit co nejhladším způsobem a Autodesk BIM 360 by se nakonec mohl stát naší páteří propojující na jednom místě vše, od návrhu po vlastnictví."

Connect and Construct Exchange
BIM 360 propojuje roztříštěné pracovní postupy přípravy staveb, prefabrikace, realizace, instalace a správy nemovitosti. Dnes spuštěná platforma Autodesk Connect a Construct Exchange přidává hodnotu pro každou z těchto fází výstavby s inaugurační skupinou více než 50 integračních partnerů BIM 360, z nichž více než 40 je již nyní k dispozici v nabídce aplikace. Cílem aplikační nabídky je prezentovat, katalogizovat a vytvářet povědomí o všech aplikacích a integracích do platformy BIM 360, aby zákazníci a partneři měli k dispozici širokou škálu řešení pro zlepšení a rozšíření pracovních postupů tak, aby co nejlépe vyhovovaly jejich jedinečným konstrukčním potřebám.

Aplikace jsou dostupné již dnes. Více informací najdete v aplikační nabídce platformy BIM 360 Connect a Construct Exchange nebo v přehledu služeb Autodesk BIM 360.

čtvrtek 2. listopadu 2017

Jak ovlivnit vývoj aplikace Revit?


BIM aplikace Autodesk Revit, jako projekční software založený na informačním modelování budov, je ve své disciplíně nejpoužívanější aplikací po celém světě a jako takový nabízí svým uživatelům celou řadu pokročilých funkcí pro návrh budov. A takový tahoun daného segmentu se nezřídka setkává s podněty i kritikou za strany jeho uživatelů. Samozřejmě lze polemizovat o tom, zda jsou některé nápady nebo kritika uživatelů vždy namístě, ale určitě není od věci si jako developer softwaru vyslechnout názory či nápady na vylepšení svého produktu.

A právě zde Autodesk podnikl zajímavý krok vpřed, a to že umožnil komunitě uživatelů sepisovat množství nápadů a vylepšení, které mohou následně sami uživatelé navzájem hodnotit a ty, které nasbírají nejvíce tzv. „Kudos“ (hlasů, lajků), pokračují do dalšího kola výběru. Samozřejmě právo veta má vždy Autodesk takže se může stát, že nápady, které mají např. 3 Kudos projdou bez obtíží dál a ty, co mají nasbíráno třeba 450 Kudos, čekají měsíce na svůj moment slávy. Je to ale dané také tím, zdali se komunita svým nápadem trefí do strategie Autodesku, ale nemusí tomu tak být vždy a řada z těchto podnětů se skutečně dostává nových verzí. Např. poslední verze Revit update 2018.1 a 2018.2 zaznamenaly řadu menších vylepšení, která vymyslela komunita Revitu a zdá se, že se tento postup Autodesku zamlouvá a chce jít i nadále touto cestou uživateli "spoluřízeného" vývoje Revitu. Platforma Ideas ale dobře funguje i pro ostatní produkty Autodesku.

Pokud Autodesk otevřel tento komunikační kanál pro komunitu uživatelů Revitu, je nyní řada na nás, abychom toho náležitě využili. Jediné, co k tomu potřebujete, je mít založený Autodesk Account (bezplatné Autodesk ID) a přejít na stránky Revit Ideas a v anglickém jazyce popsat svůj nápad dané komunitě. Pokud si netroufnete na angličtinu, rádi vám pomůžeme tlumočit váš nápad nebo přání prostřednictvím "Wishlist" fóra uživatelských přání na českém (a slovenském) CADforum.cz. A můžete zde hned i poprosit "našince" o podporu vašeho nápadu - pár českých „Kudos“ navíc se určitě bude hodit.

Pevně věřím, že většina z vás nosí v hlavě celou řadu vylepšení, které by si Revit zasloužil a nyní je tady prostor, abychom o nich dali světu vědět. Váš bezprostřední nápad můžete popsat i zde do diskuse pod článkem a my ho Autodesku přetlumočíme. Vaší jedinou starostí bude přidat danému nápadu 1 Kudo, aby byl vidět. A začít můžete třeba rovnou s tímto nápadem.