pátek 30. června 2017

Nový Enscape 2.0 - virtuální realita pro Revit

Vývojáři aplikace Enscape - doplňku  pro tvorbu interaktivních vizualizací modelů Revitu - nezahálejí a včera vyšli se zcela novou verzí 2.0.

Postupné zlepšování kvality a výkonu real-time renderovaných scén bylo patrné již v pravidelných aktualizacích předchozí verze. V nové verzi bylo však mnoho věcí kompletně přepracováno a kvalita výstupů se tak dostává opět na novou úroveň a blíže k plně realistickému zobrazení. Enscape verzí 2.0 jen potvrzuje, že je v této oblasti na stále špičce a dokáže pravidelně přicházet s výraznými zlepšeními.

V nové verzi se odehrály následující změny:

Realistické osvětlení

Zcela přepracován byl model výpočtu odrazů a nepřímého osvětlení  a rendery tak působí věrnějším a realističtějším dojmem.


Realistická tráva

Materiály Revitu, u kterých se v názvu nebo klíčových slovech vyskytuje slovo grass, Enscape nově vykresluje jako skutečná 3D stébla trávy, ne pouze jako plochu s přiřazenou texturou. Tuto možnost je nutné zapnout v nastavení. Výsledkem je podstatně přesvědčivější zážitek.


Hloubka ostrosti

Novinka přináší i pokročilé možnosti nastavení hloubky ostrosti kamery a poskytuje tak větší kontrolu nad podobou výstupů.  

Nové 3D stromy

3D modely stromů, kterými Enscape nahrazuje klasické RC stafážní prvky z Revitu, doznaly v nové verzi velkých změn a působí ještě realističtějším dojmem.

Režim orbit

K možným způsobům navigace v renderovaných scénách přibývá možnost orbit.

Mapa

Stisknutím klávesy M  při práci v Enscape lze vyvolat miniaturní půdorysný náhled v rohu okna, který usnadní orientaci v modelu. Ve virtuální realitě se tak nyní neztratíte.

Podstatnou inovací, i když ne horkou novinkou (existoval již ve verzi 1.9), je také Enscape plug-in pro software SketchUp. Ten přináší stejnou funkcionalitu, kterou známe z Revitu, i na tuto oblíbenou 3D modelovací platformu. 

Více informací o aplikaci Enscape můžete získat na stránce CAD Studia - Enscape.úterý 27. června 2017

Tipy pro efektivní šablony Revitu

Kromě všech nastavení, ovlivňujících vzhled grafických výstupů, výkazů nebo načtených často používaných knihovních prvků, mohou šablony Revitu uchovávat i mnoho velmi užitečných nastavení, která dokážou urychlit často prováděné úkony a ušetřit vám tak značné množství času. Kvalita šablon mívá podstatný vliv na efektivitu práce, přičemž jejich potenciál v praxi často nebývá plně využit. Pojďme si tedy připomenout pár tipů/triků pro tvorbu efektivních šablon.

Pracujte s typy pohledů

Šablony pohledů jsou běžně používaným (a velmi silným) nástrojem, který urychluje tvorbu grafických výstupů požadovaného vzhledu a zabraňuje nekonzistentnosti v jednotlivých výkresech stejného typu. Obvykle jsou jednou z nejdůležitějších součástí firemních šablon. 
Méně často jsou však používány tzv. typy pohledů, které mohou v kombinaci s šablonami povznést efektivitu práce ještě o úroveň výše. Jak tedy s nimi pracovat?

Důležité je to, že Revit pro každou rodinu pohledu (3D pohled, půdorys, řez...) dovoluje vytváření typů stejným způsobem jako pro jakoukoliv jinou rodinu. Jednou z vlastností typu pohledu je šablona, podle které se automaticky nastaví vzhled nově vytvořeného pohledu. 

Obrázek 1: Vlastnosti typu pohledu

Pokud si pro každý často používaný způsob zobrazení do šablony připravíte vlastní typ pohledu s přiřazenou šablonou pohledu, můžete tak velice rychle vytvářet celé sady pohledů požadovaného druhu. Je-li například potřeba vygenerovat slepáky pro všechna podlaží budovy, místo zdlouhavého duplikování jednotlivých půdorysů a změny jejich vzhledu výměnou šablony jednoduše vyberete daný typ půdorysu a všechna podlaží ze seznamu, a všechny půdorysy budou vytvořeny v jednom kroku i se správným přiřazeným vzhledem. V prohlížeči projektu budou navíc od ostatních typů půdorysů přehledně odděleny, pokud používáte seskupování na bázi "Rodina a typ".

Obrázek 2: Vytvoření nových půdorysů

Třiďte pohledy podle parametru

Zavedení vlastního projektového parametru pro pohledy a seskupování pohledů v prohlížeči projektu dle jeho hodnoty je v praxi běžně používaná věc a pro mnoho uživatelů tedy nic objevného. Rád bych zde však ukázal, jak může práce s tříděním pohledů dle vlastního parametru zapadat do výše popsaného workflow s typy pohledů. 

Používáte-li pro třídění pohledů vlastní parametr nazvaný například "Skupina pohledů", můžete jeho hodnoty uložit do již do připravených šablon pohledů. Při rozdělení pohledů podle schématu patrného z obrázku č.3 (01-Stavební, 02-Prezentace...), tedy všem šablonám pohledů pro tvorbu stavební dokumentace (půdorysy, řezy, pohledy...) vyplníte tuto hodnotu na 01-Stavební. 

Obrázek 3: Seskupení pohledů dle parametru
 
Obrázek 4: Vlastnosti šablony pohledu

Tím zajistíte to, že každý nově vytvořený pohled bude vždy správně zařazen do příslušné skupiny,  nebudete jej muset vyhledávat ve známé skupině označené "???", a hodnotu parametru pro zařazení do skupiny zadávat ručně. Celkem elegantní řešení, co říkáte?
Jistě jste si všimli číselného označení, které jsem v předchozích příkladech použil pro názvy typů pohledů, šablony pohledů a hodnoty parametru pro seskupování. Zavedení takových kódových označení pomůže práci s pohledy velkou měrou zpřehlednit a usnadnit uživatelům orientaci v tom, co k čemu patří. Všechny typy pohledů i k nim přiřazené šablony pro tvorbu stavební dokumentace je vhodné pojmenovat názvem začínajícím společným kódem, který odpovídá kódu použitém v parametru pro seskupování (v ukázce kódové označení 01) a další typy a šablony obdobným způsobem 02, 03... Tento způsob třídění lze dále využít třeba pro filtrování prohlížeče projektu ve chvíli, kdy je pro práci potřeba jen určitý druh pohledů a sami si jistě najdete další zajímavá využití.

Používejte filtry pohledů

Dalším účinným nástrojem s mnoha možnostmi využití jsou filtry pohledů. Pro příklad uvedu jeden z nich. Vytváříte si pro práci s modelem velké množství pracovních řezů a nechcete, aby se jejich značky tiskly v půdorysech pro stavební dokumentaci? Jistě, každou takovou značku můžete individuálně skrýt tam, kde nemá být vidět. Pohodlnější ale bude mít vše pod kontrolou centrálně a to třeba tak, že si do nastavení viditelnosti/zobrazení šablony pohledu pro stavební půdorysy nadefinujete filtr. Takovým filtrem můžete vypnout viditelnost značek řezů, které jsou označeny jako pracovní. Kritériem pro takový filtr může být třeba název typu řezu, hodnota jeho parametru "Skupina pohledů" nebo jiná jeho vlastnost.


Globální parametry

Dalším nástrojem, který může urychlit vaši práci, jsou globální parametry. Stejně jako filtry pohledů jsou opět použitelné pro široké spektrum scénářů. Jedním z těch nejzákladnějších může být například ovládání natočení severky na všech výkresech z jednoho místa. Nejlépe to bude fungovat, když severku vytvoříte jako součást rodiny rohového razítka a úhel jejího natočení nastavíte jako parametr typu. V šabloně si pak můžete založit globální parametr "Natočení severky", se kterým parametr severky v jednotlivých rohových razítcích asociujete. Pokud si toto nastavení uložíte do své projektové šablony, natočení severek na všech výkresech se stane otázkou vyplnění hodnoty jednoho globálního parametru. Do rohových razítek navíc můžete přidat další "inteligenci" třeba použitím podmínkových vzorců, které umožní například zrušit natočení severek u vybraných situačních výkresů pouhou změnou hodnot parametru typu ano/ne.


 
Vymysleli jste vlastní originální postupy, které používáte ve svých šablonách pro rychlení práce? Podělte se o ně s ostatními čtenáři v komentářích pod článkem.
 

 

pondělí 26. června 2017

SIOPS - BIM nástroj Revit LT plní i náročné požadavky


Stavební a projekční společnost SIOPS, působící v severočeském regionu, se rozhodla přejít na BIM nástroje projektování za podpory CAD Studia. Pro začátek těchto postupů si zvolila cenově dostupný nástroj Revit LT Suite, což se ukázalo jako správná cesta. Přínosy a výhody práce v BIM softwaru Revit LT Suite popisuje jednatel společnosti SIOPS, pan Marko Szabó, v následující videoukázce:

"BIM nástroje společnosti Autodesk nám usnadňují práci a zároveň tím můžeme poskytnout našim zákazníkům vyšší přidanou hodnotu než tomu bylo v minulosti. Přechod na 3D modelování z předešlého 2D projektování jsme viděli jako přirozený vývoj v naší společnosti."


Viz též Autodesk Revit LT

pátek 23. června 2017

Prvky TZB výroby v Revite 2018

Nová verzia Autodesk Revitu 2018 priniesla v oblasti funkcií Prvky výroby (angl. Fabrication Parts) v podstate dve zásadné novinky.

Prvou je možnosť definície sklonu pri dieloch výroby. Tento nástroj sa zobrazí na kontextovom páse kariet pri vkladaní jednotlivých dielov trubiek, alebo po označení - výbere - dielov trubiek z modelu.


Druhou, oveľa zaujímavejšou novinkou, je vytvorenie viacbodovej trasy z prvkov TZB výroby, ktorej predstavenie si pozrite na nasledovnej videoukážke:


Nasledujúce nové funkcie sú pekným príkladom toho, že Autodesk postupne zapracováva do Revitu (pomaly, ale predsa) nástroje z produktových rád Fabrication CADmep - kde bola napr. táto funkcia viacbodovej trasy známa pod tlačítkom Create Design line.

pondělí 19. června 2017

Parameter celkový súčet prvkov - pomocou Dynamo

V nasledujúcom článku by som rád predstavil opäť využitie doplnku Dynamo, ktorý sa teší čím ďalej tým väčšej obľube aj pri bežnej projekčnej praxi.


Nedávno som sa stretol s otázkou - pri spracovávaní výkazov prvkov v Revite so schematickým zobrazením prvku - tzn. postup pri ktorom si tvoríme výkazy pomocou výkresov, v ktorých máme vložené pohľady na dané prvky s popiskami podla kategórie. Ten popisok vypadá v takýchto prípadoch ako tabuľka, samozrejme s parametrami (štítkami), ktorých hodnoty si čerpá popisok priamo z prvku (tejto téme sa budem venovať v samostatnom pripravovanom článku).
Otázka tu ale nastáva pri parametri súčet, alebo celkový počet prvkov podla typu, ktorý vo finále potrebujeme dostať do popisky:


Mám na mysli túto hodnotu, ktorú si dokážem celkom jednoducho nastaviť v "klasických" výkazoch (karta ribbonu Pohled > Výkazy > Výkaz/Množství), ale......, ale preniesť ju do vlastností prvku ako parameter - aby sme ju mohli použiť práve do spomínaného popisku, je zdanlivo problém. V tomto prípade situáciu rieši práve doplnok Dynamo, ktorý dokáže pomocou skriptu tento parameter vypočítať a jeho hodnotu do prvku zapísať.

Základným predpokladom je pripraviť si v projekte zdieľaný parameter - napr. "Sucet", tu pozor na názov parametra, ten sa musí zhodovať s názvom, ktorý je definovaný (alebo si definujete) v skripte. Jedná sa o túto hodnotu:


Následne je v skripte nastavené, podľa čoho chceme triediť prvky. Požiadavka bola podľa typu, obrazne by som mohol tento syntax prirovnať k tomuto nastaveniu, ktoré definujem v "klasickom" výkaze tu:


Po tomto nastavení už stačí len spustiť skript a dostávame požadovaný výsledok - hodnotu parametra súčtu, čiže kolko krát sa daný typ prvku nachádza v projekte. Keďže je zapracovaný ako parameter vo vlastnostiach prvku, je už jednoduché vložiť ho v prípade potreby do popisku.
Celý postup som predstavil tiež v tejto komentovanej videoukážke:


Skript (Sucet prvkov.dyn) nájdete k stiahnutiu zdarma, po prihlásení do na nášho helpdesku v sekcií Soubory ke stažení.

pondělí 12. června 2017

Co nabízí BIM v oblasti TZB? 14 otázek a odpovědí


BIM Workshop se zaměřením na oblast TZB se uskutečnil minulé úterý, 6.6.2017 v prostorách CAD Studia v Brně. Zajímavé téma BIM projektování technického zařízení budov přilákalo více než 30 účastníků z řad projekčních firem. Tématem workshopu byly různé aspekty nasazení BIM software v TZB projekci, zkušenosti s nasazením, návratností, českými normami, spoluprací s dalšími profesemi.


Z tohoto workshopu vzešla celá řada zajímavých otázek ze strany účastníků. O ty nejdůležitější z nich a o odpovědi na ně bychom se chtěli podělit i zde na blogu NaZdi.cz.

1. Jaký je rozdíl mezi programem Revit LT a plným Revitem ?

M. Rosecký : Veškeré rozdíly jsou popsány v tomto odkazu a to i se zaměřením na TZB profese : Revit LT vs. Revit (popř. zde - EN).
Do popředí bych dal tyto funkce, které Revit LT nemá :
- Kontrola kolizí
- Revit server (spolupráce nad projektem)
- Modelování sestav a součástí
- Celý modul TZB (MEP)

2. V jaké fázi je v současnosti zavádění metodiky BIM do legislativy? Mluví se tedy o roku 2022?

M. Rosecký : Před třemi týdny byl na MPO workshop, na který byli přizváni zástupci velkých stavebních firem v České republice. Workshopu se účastnili i zástupci Autodesku. Z diskuze vyplynulo několik faktů :

- velké stavební firmy volají po co nejrychlejším zavedení metodiky BIM do praxe veřejných zakázek
- neoficiálně se mluví o roku 2022, kdy by měly být veškeré pozemní stavby v oblasti veřejných zakázek realizovány metodikou BIM (i když v období před volbami nikdo není schopen takový závazek učinit)
- už v této chvíli máme zpoždění za vyspělým světem a i za západní Evropou (pro zájemce : http://bimcrunch.com/2015/12/bim-mandate-for-transport-projects-in-germany-confirmed-for-2020/ - článek, který informuje o stanovení BIM mandátu pro dopravní stavby v Německu do konce roku 2020)
- velkým hybatelem u nás je společnost Skanska, která se snaží prosadit standardy, které dnes už běžně používá i do české legislativy ( a nejen u nás, ale i v Polsku a okolních zemích)
- nutnost změnit praxi, kdy je projekční příprava významně podfinancována a nese to s sebou významné vícepráce a náklady při realizaci

3. Bohužel naše firma nespolupracuje momentálně se žádným architektem ani zadavatelem, který by využíval BIM. Je tedy možné implementovat BIM i v naší projekční kanceláři?

M. Rosecký : Pokud Vaši současní zadavatelé BIM metodiku nevyžadují, připomněl bych jeden fakt (odprezentovaný na workshopu). A sice příprava 3D modelu stavební části z 2D podkladů je jednoduchou a rychlou záležitostí. V krátkosti odpověď tedy zní : ano.

Pokud bych to měl rozvést, rozdělil bych to v tuto chvíli ještě na dva směry :
TZB vzduchotechnika, zdravotechnika, teplo, chlad, voda,.. – nástroje 3D projektování Vám umožňují koordinaci, řešení kolizí, předcházení problémům a eliminaci chyb. Revit obsahuje silné moduly pro tyto profesanty, které významně zjednodušují projektování.
TZB slaboproud, silnoproud, MAR, ZAB ZAŘ – tady funkcionalita jak bylo diskutováno na workshopu významně pokulhává za ostatními technologiemi a úspora při projektování se realizuje ztěžka (pokud vůbec). Pokud projektování metodikou BIM tedy Vaši zadavatelé nevyžadují a platí Vás dobře, pak zde chybí akutní potřeba na této situaci něco měnit. Dříve nebo později ale tato nutnost dopadne i na tyto profesanty, i když asi se zpožděním. Z praxe ale víme, že profesantů pro tyto technologie, kteří by byli schopni odevzdat projekt ve 3D je možné v tuto chvíli spočítat na prstech jedné ruky (i když do konce roku asi na dvou), otevírá se zde možnost spolupráce se subjekty, kterým tito profesanti chybí (a budou to všechny velké projekční kanceláře (Arch design, di5,..) s možností realizace vyšších cen projektu.
Od zástupců těchto firem slyšíme prakticky denně potřebu profesantů v Revitu, není problém nasdílet po implementaci kontaktní informace na BIM-Ready firmy nebo u našich zákazníků mezi s sebou (sami máme na této spolupráci eminentní zájem)
PS : v minulém týdnu jsme byli v architektonické kanceláři v Ostravě na předimplementační analýze. Hlavní důvod proč implementují BIM : v regionu jako stavitel a developer působí Skanska, která je ochotná za projekty slušně zaplatit. Vyžadován je model ve 3D zpracovaný metodikou BIM.

4. Je možné stanovit pro které projekty je BIM vhodný, případně nevhodný?
M. Rosecký : Obdobně se mohl kdokoliv zeptat před 25 lety, jestli jde stanovit metodika, která by určila vhodnost projektu pro realizaci v CAD nebo na papíře. Čas ukáže, že se metodikou BIM budou realizovat i drobné stavby.
Moje přítelkyně si sama v online nástroji i bez znalostí CAD softwate navrhla kuchyni. V prostředí, kde je stále uložený přesný virtuální model naší kuchyně se všemi informacemi. Není to nic jiného než BIM.
V tento moment bych odpověděl takto : všechny, kde to dostanete zaplaceno, nebo se Vám práce ve 3D vyplatí (koordinace technologií,…).
Dnes jsou to samozřejmě hlavně velké projekty, na kterých se dobře prezentuje i složitost TZB profesí a s tím související přidaná hodnota.
BIM ale prosakuje do menších a menších staveb, projektů a je jen otázkou krátké doby, kdy bude standardem pro projekci obecně - jako je dnes CAD.
PS : jako dnes nenejdete projektanta, který by se vrátil v minulosti zpět k prknu, nenajdete dnes ani profesanta, který, pokud implementoval 3D projektování do své praxe, by se dnes vracel ke 2D SW nástroji.

5. Prezentace byla vedena spíše stylem, že pro malé firmy zavádění BIM nedoporučujete. (Mluvilo se převážně o projektech v řádech miliard, které OSVČ případně malá firma není schopná vyhrát)
M. Rosecký : Teď zauvažuji jako obchodník s dlouholetou praxí - pro OSVČ musí být daleko nákladnější realizovat malé projekty pro jednotlivé subjekty (třeba i jednotlivce) než intenzivně spolupracovat s velkými GD projektů.
Dnešní pracovní prostředí a workflow (model na jednom úložišti na serveru nebo v cloudu) dnes úplně mění způsob spolupráce. Nemusíte sedět vedle sebe v kanceláři, abyste dokázali efektivně pracovat na projektu.
Za předpokladu, že jste tedy profesant, který je dobrý v tom co dělá, můžete sedět u sebe doma a pracovat pro velké GD např. v Praze, na projektech realizovaných třeba v Polsku. Nezabývat se obchodní agendou, která Vám na malých zakázkách spolyká spoustu času a energie.
Možná jsem popsal model způsobu spolupráce v blízké budoucnosti.
Nedehonestoval bych svou pozici tím, že jsem sám. Samozřejmě, že velké firmy mají lepší prostor pro realizaci přechodu na BIM, její implementace, protože se dostanou k velkým, dobře placeným zakázkám..
Pokud jste ale dobrý v tom co děláte, máte na trhu v současné chvíli vysokou cenu. Ale není možné ustrnout ve vývoji.

6. Jak moc se rozchází model na PC od realizované stavby?
M. Rosecký : Vůbec. Na tom je založena celá metodika BIM. Realizační firma je v takovém případě spoluzodpovědná za to, aby virtuální model se všemi informacemi odpovídal reálnému stavu objektu.
Praktické zkušenosti budou v tuto chvíli v mnoha případech ještě jiné (i když se u daného projektu může mluvit o nasazení BIM), je to ale jednoznačně stav, ke kterému směřuje celý trh (a zadání investora).
Takováto praxe pak v daleko větší míře v budoucnu umožní využití autonomních technologií při výstavbě, rozsáhlou prefabrikaci, optimalizaci při dodávkách stavebních komponent,….

7. Kdo řeší kolize které vzniknou při realizaci díla nepřesností?
M. Rosecký : Praxe v zemích, kde metodiku BIM využívají i stavební firmy v realizaci dokazuje, že při odladění projektu ještě před realizací s sebou nese minimální problémy a změny při výstavbě a v ideálním případě nedochází k žádným sporům.
Jestliže se při návrhu TZB počítá s odpovídajícím prostorem pro montáž, rozestupy jednotlivých technologií, je jednoznačně nepřesnost při realizaci zapříčiněna stavební firmou.
Jak vypadá složitá koordinace v praxi je dobře popsáno v právě uveřejněném článku na našem portále www.bimfo.cz :
Koordinační výkresy z BIM modelu

8. Pokud by se použil BIM pro celou kancelář bylo by nutné koupit licenci i pro Server, aby bylo možné pracovat na projektu současně?
P. Homan : Ne, týmový projekt je možné založit i na souborovém sdílení v lokální síti a server není potřeba. Help

9. Jaký je požadavek na síť při realizaci spolupráce na projektu z více míst?
P. Homan : Help a systémové požadavky - viz

10. Pro Revit nebylo možné využívat 3D modely z free aplikací je tedy nutné koupit další program (Navisworks) nebo je součástí balíčku?
P. Homan : Revit umí importovat modely ze SketchUp (SKP) a modely z formátů IFC.
M. Rosecký : Kompletní soupis podporovaných formátů Help nebo viz Formáty
Revit umí pracovat s *.ifc. Tento formát mají snahu podporovat všichni vývojáři, vzhledem k tomu, že se v tuto chvíli pořád bere jako standard pro výměnu dat ve stavebnictví. Navisworks je pak nástrojem spíše pro BIM manažera na straně GD projektu (stavby).
Pro doplnění informací : balíčky, které dnes Autodesk sestavuje jako komplexní sadu nástrojů pro jednotlivé obory jsou jen o málo dražší než samostatné single velké nástroje a obsahují velké množství softwaru. Podrobná skladba takového balíčku : www.cadstudio.cz/aeccollection

11. Je možné vytisknout 2D výkres patra s prvky a razítky jako klasickou dokumentaci?
P. Homan : Ano

12. Je možné v Revitu pracovat stejně jako v Autocadu ve 2D a pouze páteřní trasy řešit 3D?
P. Homan : Ano i ne - efektivnější pro 2D kreslení je samozřejmě pořád AutoCAD. Tím, že budu v Revitu kreslit ve 2D, přijdu o výhody BIM modelu.

13. Komplikuje práce s obecnými formáty plnohodnotné využití metodiky BIM v praxi?
M. Rosecký : I když všichni vývojáři budou argumentovat obecným formátem při dotazech na kompatibilitu dílčích projektů, kdy jiné profese budou zpracovávány v jiném formátu, vždy je výhodnější a jednodušší pracovat s nativními formáty. Při práci s obecnými formáty pochopitelně dochází k menší či větší ztrátě informací, které s sebou 3D model nese. Za dobu své praxe jsem se setkal s X případy, kdy investor stanovil jako formát odevzdání dokumentace v jednom formátu. A buď je to tím, že CAD Studio je partnerem Autodesku, nebo tím, že *.rvt formát je dnes nejrozšířenější (především pak pro profese TZB), ale vždy to bylo právě v nativním formátu Revitu.
1) Příklad z praxe : tento týden školíme projektanty brněnské projekční kanceláře pro projektování sprinklerů a protipožárních systémů na tvorbu knihovních prvků v Revitu. Byť používali specializovaný 3D software od USA vývojáře, polský zákazník vznesl právě požadavek na odevzdání dokumentace v nativním formátu *.rvt.
2) Zmínil jsem to na semináři – vzhledem k omezením obecného formátu *.ifc se aktuálně pracuje na vývoji nového obecného formátu, který by měl *.ifc nahradit

14. Na prezentaci jste ukazovali návratnost investice při přechodu na BIM metodiku? Mohl byste mi ji poslat?
M. Rosecký : Vychází se z předpokladu, že projektováním stavby metodikou BIM se ušetří až 40 % času při přípravě a realizaci stavby. Tady bych připomněl prezentaci tvorby prostupů ve stavební části pro jednotlivé TZB technologie. Jistě si dokáže každý z Vás představit, jak velká může být časová úspora při realizaci technologicky náročných staveb v momentě precizní koordinace stavební části s technologiemi, respektive technologií mezi sebou.

Parametry kalkulace vztaženy na 1 projektanta :
Cena 1h projektanta : 500 Kč
Pracovní fond : 230 dní (jsou odečteny 4 týdny dovolené)
Pracovní den : 8 hodin
Úspora času na projektu : 40 %

Výpočet - 2 varianty :
a) Pesimistická
b) Optimistická

a. Úspora 40 % dosažena po 5 letech (pesimistická varianta) – neaktivní přístup k projektování ve 3D, malá investice do implementace BIM metodiky do prostředí firmy, minimální investice do průběžných konzultací:


b. Úspora 40 % dosažena po 3 letech (optimistická varianta) – aktivní přístup k projektování ve 3D, přiměřená investice do implementace BIM metodiky do prostředí firmy, optimální investice do průběžných konzultací:


čtvrtek 8. června 2017

Revit 2018 - úprava trasy obvodu

V jednom ze starších článků jsem popisoval, jak Revit počítá délku kabelů (více zde). Revit 2018 přichází v tomto směru se zásadní změnou. Délka kabelů už není počítána jako prostý součet vzdáleností X, Y a Z mezi jednotlivými prvky. Nově lze v rámci vytvořeného elektrického obvodu trasu upravovat. A tím získat přesnější údaje o délce kabelů.

Chcete-li trasu obvodu upravit a tím zpřesnit parametr Délka, vyberte obvod a klikněte na tlačítko Upravit trajektorii, zobrazí se Editor trasy obvodu.

 

V Editoru lze určovat Režim trasy. Všechna zařízení - připojí všechna zařízení v obvodu k rozvaděči. Jestliže chcete, aby aplikace Revit k rozvaděči připojila pouze nejvzdálenější zařízení, vyberte položku Nejvzdálenější zařízení.


Trasu lze editovat i přesněji, ručně posouvat jednotlivé části trasy, upravovat pozici koncových bodů, nebo vkládat nové řídicí body - viz krátká video ukázka:


V dialogu Nastavení elektro lze změnit výchozí hodnotu odsazení trasy (platí pouze při využití režimu trasy Nejvzdálenější zařízení).