úterý 30. dubna 2019

BIM 360 Model Coordination - dubnová aktualizace

Včerejší aktualizace modulu Model Coordination pro kontrolu kolizí doznala několika vylepšení týkající se Issues (vad).
Mezi vylepšení patří:

Postranní panel s Issues přímo v prohlížeči kolizí

Detaily o přiřazených kolizích lze prohlížet přímo v modulu Model Coordination zobrazením panelu Issues a není tak nutné se přepínat do jiného modulu. Objekty, kterých se kolize týká, si zachovají přepis barvy. Zároveň je možné přímo v modulu Model Coordination upravovat detaily Issue, přidávat přílohy nebo aktualizovat stav. 


V prohlížeči se zobrazují místa kolizí pro všechny typy Issue, které jsou asociované s modelem. Přidáním dalšího modelu se kolize a Issues (vady) dynamicky aktualizují. 

Nová karta Clashes

V modulu Model Coordination byla přidána karta Clashes, na které se zobrazuje seznam Issues (vad) asociovaných s kolizemi, včetně jejich stavu a požadovaného data vyřešení. 


Typy Issues (vad) lze rozlišit (např. návrhové nebo kolize) a přidat si je pro rychlé zobrazení na úvodní obrazovku Project Home k rychlému přehledu.

pondělí 29. dubna 2019

BIM workshop - projektování elektro v RevituDne 10.4. 2019 jsme v prostorách CAD Studio v Praze 4 uspořádali další v sérii workshopů, které se podrobně věnují technologii Autodesk BIM, aplikované pro jednotlivé TZB obory. Tentokrát jsme naši pozornost zaměřili na obor, který byl v souvislosti s CAD informačním modelováním v minulosti neprávem opomíjen. Jedná se o projekci elektro. A protože i tento obor chce reagovat na vzrůstající požadavky a normy BIM, nechtěli jsme zůstat našim zákazníkům i dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti nic dlužni.

Účastníci se v úvodu tohoto workshopu seznámili s principy BIM, definicemi pojmů a vlivem na české normy. Pavel Homan, BIM specialista konzultant senior, který předává svoje zkušenosti z tohoto oboru naším předním zákazníkům, například společnosti Skanska, PCH výroba, Ercom či Elektro-projekce, prezentoval ukázky projektování v BIM softwaru Autodesk Revit. Účastníci tak mohli reálně vidět konkrétní kroky při tvorbě elektro dokumentace, jako je vkládání prvků - zásuvek, vypínačů, rozvaděčů, kabelových tras apod. do půdorysu a jejich okamžité zobrazení v jiných výkresech, jako jsou řezy, pohledy, či výkaz výměr včetně textové specifikace. Samotnou stavbu a jednotlivé komponenty jsme mohli vidět v prostředí 3D, kde jsme si předvedli lepší analýzu případných kolizí. Kolega nám ukázal, že každá změna, ať už poloha nebo textová specifikace (např. napájení, typ zásuvky/žlabu, luxy osvětlení atd.) se projeví ve všech částech projektu okamžitě – ve výkresech, ve všech popiskách, kótách apod.

CAD Studio má zkušenosti s aplikováním Autodesk CAD a BIM řešení nejen v oboru elektro, ale i v dalších TZB profesích, proto jsme účastníkům demonstrovali i možnosti spolupráce - tak, aby byl model stále aktuální a projektanti mohli neustále sledovat aktuální změny celé projektové dokumentace.

V druhé části workshopu jsme přivítali našeho hosta a zároveň zákazníka, společnost ExPlan s.r.o., kterou zastupoval pan jednatel Jiří Veselský a jeho kolega, projektant elektro, Vít Bartoň.

Pan Veselský představil svoji společnost a sdílel svoje zkušenosti a poznatky ze staveb, kde někteří stavební partneři technologii BIM sice nepoužívají, ale díky projektové dokumentaci vytvořené v Revitu dostávají ke stavbě přesnou projektovou dokumentaci, kde je provedená veškerá koordinace s ostatními profesemi, jako je voda, kanalizace, vzduchotechnika či samotná stavba. Dále bylo řešeno, jak projektová dokumentace zrealizovaná v Revitu pomáhá při kontrolních dnech a při případných reklamacích. Projektant ExPlanu se s přítomnými podělil o informace, kde nalézt zdroje BIM knihoven, kteří výrobci jsou již „BIM ready“, a jak kvalitní datové podklady poskytují. V prezentaci zaznělo mnoho důkazů z praxe o tom, že právě zvládnutí BIM a klíčového prvku – Autodesk Revit, dává projektantům elektro velký potenciál do budoucích zakázek. Samozřejmě nás těší i velmi kladné hodnocení nás, jako partnera a dodavatele Autodesk řešení, které zaznělo v prezentaci a které dopomohlo k tomu, že je dnes společnost Explan etablovaná jako „BIM ready“ a vysoce žádaný partner, který je pravidelně oslovován v nových BIM zakázkách. Tímto znovu velmi děkujeme společnosti Explan, že se s námi a ostatními účastníky workshopu podělila o svoje know-how a velmi zajímavé informace z realizovaných projektů v praxi.

V závěrečném bloku workshopu jsme představili nadstavby Autodesk Revitu, jejichž nástroje které průběžně vyvíjíme, jako je export do Excelu, hromadná editace rodin, podrobnější filtr, apod. (podrobněji zde). Přítomní účastníci pozitivně kvitovali i doporučené weby, které jim pomohou zefektivnit práci jak ve stávajícím prostředí, tak v oblasti informačního modelování. Úplný závěr workshopu pak tradičně patřil věcné diskuzi mezi všemi zúčastněnými.


pondělí 15. dubna 2019

Revit 2020 - Structure - novinky

V tomto článku zhrňujeme novinky BIM aplikácie Autodesk Revit 2020 z oblasti stavebných konštrukcií, teda z oblasti pôvodných funkcií modulu "Structure". Prehľad hlavných noviniek Revitu 2020 nájdete v článku Revit 2020 - novinky BIM aplikácie.

Presun a kopírovanie výstuží – vylepšená logika kopírovania a presunu výstuží, vylepšené bolo hlavne uchopovanie výstuže a detekovanie okraja výstuže (napr. strmienkov) vzhľadom ku krytiu.Ocelové prípoje pre Dynamo – k dispozícií je nový balíček Autodesk Steel Connections 2020 – obsahuje nové uzly pre tvorbu a správu ocelových prípojov.
Poznámky více výstuží pre betónové plochy – po novom je možné kótovať sady viacerých výstuží v prvkoch, ktoré sú naklonené vzhladom k aktuálnemu pohladu (napr. rampa zobrazená v pôdorysnom pohlade)
Poznámky více výstuží pre výstuže volného tvaru – nástroj více výstuží umožňuje opatriť kótami aj sady výstuží volného tvaru (rovinné alebo rovnobežné tyče)Výstuž pre schodisko na mieste – prvky schodiska tvoreného na mieste umožňujú hosťovať výstužRozšírenie pre ocelové prípoje – má obrovské využitie hlavne ak pracujeme na velkých projektoch – kde potrebujeme vložiť rovnaký prípoj do viacerých miest naraz. Po kliknutí na novú možnost “Rozšířit připojení” sa oceľový prípoj automaticky skopíruje na všetky ďalšie miesta v modeli, kde sa nachádza identický kontext (vid video)

Parametre typu standardných ocelových prípojov – umožňuje prispôsobiť si z dialogového okna Vlastností typu - každý typ ocelového prípoja podľa potreby – pomocou novej možnosti Upraviť paraemetry. Po novom si tak možno prípoj uložiť pod konkrétnym názvom typu a tak napr. aktualizovať všetky prípoje (rovnakého typu samozrejme) z jedného miestaPo kliknutí na Upraviť parmametre je k dispozícií je nové dialógové okno s náhľadom a parametramiVylepšené kóty pre ocelové prípoje – po novom možno kótovať polomer alebo priemer kruhového otvoru, okótovať vzdialenosť medzi dierami alebo strižnými čapmi od ich stredu
Procesy na pozadí pre ocelové konštrukcie – niektoré z najčastejšie používaných príkazov pre návrh ocelových konštrukcií – napr. presun, kopírovanie zarovnania, otočenie, tvorba prípoja – po novom fungujú ako výpočtové procesy na pozadí. Táto novinka umožňuje vytvárať/upravovať už ďalšie prvky v modeli, zatiaľ čo predchádzajúci príkaz sa ešte stále prebieha
Revit 2020 - TZB novinky

V tomto článku shrnujeme novinky BIM aplikace Autodesk Revit 2020 z oblasti TZB, tedy z oblasti původních funkcí modulu "MEP". Přehled hlavních novinek Revitu 2020 najdete v článku Revit 2020 – novinky BIM aplikace.

Přizpůsobení směru k rozvaděči – funkce nabízí nové volby nastavení stylu šipek pro schématické zobrazení vodičů ve směru k rozvaděči?Připojení rozvaděče přes kabelová oka – při tvorbě elektrických obvodů přibyla u rozvaděčů nová možnost typu zapojení přes kabelová oka:Zobrazení kabelové lávky, elektroinstalační trubky, izolovaného potrubí/trubky a potrubí s výstelkou – vylepšení výkonu aplikace. Revit nyní regeneruje tyto prvky pouze v případě, že jsou viditelné na kreslící ploše. Pohledy se tak budou otevírat a aktualizovat rychleji. Pokud je navíc jeden z těchto prvků na kreslicí ploše velmi malý, zobrazí se bez ohledu na úroveň detailů přiřazenou k pohledu v podobě zjednodušených čar.

Úprava horní výšky a spodní výšky – potrubí, elektroinstalační trubky a kabelové lávky je možné upravovat i pomocí dvou dalších parametrů Horní výška a Spodní výška, které byly dříve jen pro čtení. Tato novinka byla uvedena již ve verzi 2019.2. Nyní tato možnost přibyla i pro trubky. A navíc se nyní u trubek určuje spodní výška pomocí vnějšího průměru.Přejmenování parametrů pro výškové úrovně – byly přejmenovány parametry pro určování odsazení a výšky:
 • U součástí trubek, potrubí, kabelových lávek, vedení a u výrobních součástí:
  • Odsazení je nyní Střední výška
  • Počáteční odsazení je nyní Počáteční střední výška
  • Koncové odsazení je nyní Koncová střední výška
 • U instance rodiny:
  • Odsazení je nyní Odsazení od hostitele
  • Výška je nyní Výška od podlaží

Parametr výšky – u následujících kategorií je možné používat parametry výšky pro vykazování, popisování a filtry v pohledech:
 • Mechanické zařízení
 • Instalační zařizovací předměty
 • Osvětlovací tělesa
 • Osvětlení
 • Rozstřikovače
 • Elektrická tělesa
 • Elektrická vybavení
 • Datová zařízení
 • Komunikační zařízení
 • Požární poplachová zařízení
 • Zařízení na přivolání ošetřovat>elky
 • Zabezpečovací zařízení
 • Telefonní přístroje
 • Speciální vybavení
 • Vyústky vzduchotechniky
 • Obecné modely
 • Nábytek
 • Výsadba
 • Truhlářské výrobky
Parametr Výška byl přejmenován na Výška od podlaží a parametr Odsazení byl přejmenován na Odsazení od hostitele.Možnost Povolit skupinu na paletě Díly TZB výroby - kliknutím na Povolit skupinu můžete zvolit součásti z jiné skupiny pro vybranou službu dílů TZB výroby. Např. změna čtyřhranného potrubí na kruhové.Novinkou je i možnosti exportu výrobních dat v doplňku Revit Extension for Fabrication - lze generovat CSV a TXT soubory, které se dají následně importovat do tabulkovýh kalkulátorů nebo jiných programů. Výrobní data lze využít v různých pracovních postupech prefabrikace, přípravy stavby, ve výkazech, optimalizaci rozložení nebo v poptávkových řízeních.

P.Homan

pátek 12. dubna 2019

REVIT QUANTIFICATION 2/3 – Autodesk Buildingbook Extension

REVIT QUANTIFICATION 2/3 – Autodesk Buildingbook Extension

Nedílnou součástí každého projektu jsou výkazy. Pro vykazování informací z BIM modelu mají uživatelé Revitu, kromě vestavěných funkcí, k dispozici i pokročilejší nástroje ve formě doplňkových rozšíření. Těmito rozšířeními jsou Autodesk Areabook, Buildingbook a Roombook. Tyto nástroje se skrývají pod společnou kartou doinstalovatelnou jak do Revitu, tak i do Revitu LT.

předchozím článku jsme si ukázali nástroj, který nám pomáhal s výkazem místností a povrchových úprav v těchto místnostech. Druhým rozšířením, které paleta Quantification v aplikaci nabízí a o které bude dnes řeč, je rozšíření Autodesk Buildingbook Extension.


 
Buildingbook vypočítá množství jednotlivých částí v projektu. Stejně jako u předchozího nástroje Buildingbook neobsahuje českou lokalizaci.


Než spustíme výpočet jednotlivých stavebních prvků, provedeme nastavení výpočtu. Zvolíme, jaký typ standardu chceme využít, na výběr máme International Standard a VOB Standard. Dále je potřeba určit způsob výběru prvků v projektu a také rozsah výpočtu, máme také možnost si zvolit, pro jaká podlaží chceme provést výpočet. Po dokončení nastavení výpočtů můžeme určit způsob exportu dat.

Následně můžeme spustit výpočet. Jakmile je výpočet dokončen, můžeme si výsledky prohlížet přímo v Revitu, kde máme celkový souhrn všech prvků, které Buildingbook vidí ve vašem projektu. A také máte možnost si nechat dané prvky vybrat v projektu. Stejně jako v předchozím rozšíření mohou být výsledky exportovány do softwaru Microsoft Excel a do dalších formátů. V Excelu pak vidíte všechny prvky projektu včetně všech jejich dimenzí a informací, které v sobě obsahují. U dveří a oken je zobrazen i jejich grafický vzhled.čtvrtek 11. dubna 2019

Novinky Advance Steel 2020

Hlavní zprávou pro české a slovenské uživatele aplikace Autodesk Advance Steel je, že verze 2020 je opět lokalizovaná, včetně vykreslovacích stylů a šablon výpisu materiálu. Kromě české lokalizace obsahuje celou řadu vylepšení stávajících nástrojů a nových funkcí pro vyšší produktivitu a použitelnost při projektování ocelových konstrukcí.

V následujícím seznamu najdete nástroje, o kterých si myslíme, že budou přínosem při vaší práci v Advance Steel.

Seznam novinek


• Česká lokalizace
• Podpora 4K monitorů
• Vylepšené zobrazování dialogů
• Dynamo pro Advance Steel
• Vylepšený způsob vkládání popisek na výkresy
• Lepší kontrola popisek děr
• Vylepšení řezů
• Zarovnání popisek
• Rozšíření přípoje
• Vylepšený export a import IFC
• Vylepšená spolupráce s Revitem 2020
• Oprava chyb z předchozích verzí

Podrobnější popis vybraných novinek

Rozšíření přípoje

Nová funkce Rozšířit spoj (Propagate Connections) umožňuje automaticky vložit vybraný přípoje na identické prvky v celém projektu a vytvořit z něj skupinu přípojů. Funkce je dostupná z kontextové nabídky po vybrání existujícího přípoje.

Dynamo pro Advance Steel 2020

Podobně jako v Revitu je nyní možné využívat grafické programovací rozhraní Dynamo v Advance Steelu a automatizovat tak některé postupy. Dynamo je dostupné jako rozšiřující doplněk pro aktivní předplatitele a instalovat lze přes Počítačovou aplikaci Autodesk (Desktop App).Zarovnání popisek

Vložené popisky na výkrese lze zarovnat vertikálně nebo horizontálně podle vybraného objektu – jiné popisky nebo čáry AutoCADu.

Vylepšení řezů

Řezy mají celou řadu vylepšení:

• Nové volby pro úpravu symbolu řezu
• Nový příkaz pro zarovnání symbolů řezu
• Nastavení symbolu řezu v Defaultech
• Vložení symbolu řezu v přehledových výkresech
• Nové tokeny v nadpisu řezu
  o Měřítko
  o Číslo pohledu
• Zachování pozice symbolu řezu při aktualizaci výkresu
• Vymazání symbolu řez z výkresuLepší kontrola popisek děr

• Manuální kóty v poli děr
• Různé režimy pro odkazovou čáru při popisu děr – automatická detekce nebo manuálníVylepšené zobrazování dialogů

Určitě jste se v předchozích verzích podivovali nad tím, že nejde roztáhnout dialog obsahující levý panel možností (např. v makrech) a pro zobrazení popisu nabídky jste museli posouvat posuvník. V této verzi je toto zobrazení konečně napraveno a dialogy se automaticky přizpůsobují délce popisu v levém panelu a tedy je vše bez problémů vidět.středa 10. dubna 2019

BIM 360 Docs - dubnová aktualizace

Nejnovější aktualizace cloudové služby pro správu dokumentace Autodesk BIM 360 Docs obsahuje nové funkce v oblasti poznámkování a schvalovacích procesů.

Vytváření revizních poznámek bylo výrazně vylepšeno. Mezi nové funkce patří:
 • Všechny funkce jsou umístěné na samostatném panelu
 • Kontextové panely během tvorby poznámek
 • Nastavení tlouštěk čar, barev a velikosti písma
 • Nastavení barvy výplně a průhlednosti
 • Uchopovací body pro křivky a obláčky
 • Vylepšení přidávání příloh

Videoukázka nových funkcí:Na základě zpětné vazby od uživatelů byl upraven schvalovací proces následovně:

 • Seznam komentářů a uživatelů, kteří vložili komentář, lze zobrazit přímo z hlavní stránky
 • Komentáře lze editovat ještě před schválením


Aktualizované jsou také mobilní aplikace pro iOS (verze 2.12) a Android (verze 2.18) - viz www.cadstudio.cz/download

úterý 9. dubna 2019

BIM workshop zaměřený na obor TZB

Dne 28. 3. 2019 se uskutečnil workshop zaměřený na BIM technologie pro obor TZB. Cílem tohoto workshopu organizovaného firmou CAD Studio bylo poskytnutí cenných informací z oblasti BIM řešení Autodesku pro projektanty vnitřních vodovodů, kanalizací, topení a vzduchotechniky (VZT).

Projektanti se v úvodu seznámili s principy BIM, s definicemi pojmů a přednostmi nejvíce diskutovaného řešení u nás. Posluchači tak dostali porovnání se svým stávajícím stavem, ať už se jednalo o 2D řešení či řešení postavené na 3D. CAD Studio, díky svým bohatým zkušenostem při nasazováním BIMu u svých zákazníků - jako jsou společnosti di5, CASUA, Ateliér Velehradský, bezesporu patřící mezi elitu v oblasti informačního modelovaní - poskytlo projektantům konkrétní příklady nasazení BIM a informace o výhodách spolupráce na jednom informačním modelu - jak s kolegy, tak s kooperanty, se stavaři, popřípadě s investory. Účastníci workshopu se dozvěděli i některé odstrašující příklady od ostatních firem.

V následné části workshopu byly prezentovány konkrétní příklady projektování a automatického navrhování v BIM aplikaci Autodesk Revit. Projektanti se tak seznámili s osvědčenými postupy při navrhování vnitřní vody, kanalizace, topení a vzduchotechniky. Zhlédli tvorbu potrubí v půdorysu s návazností na další výkresy, jako jsou řezy, pohledy či model ve 3D s vlivem na výkaz výměr. Pomocí jednoho kliknutí přednášející například změnil reálné zobrazení potrubí, kde byla nejdříve vidět veškerá kolena, odbočky apod., na osové zobrazení dle ČSN. Projektanti byli obeznámeni s postupy při dimenzování, s funkcí sledování změn projektu, s připojováním ostatních profesí a s mnohými dalšími praktickými ukázkami postupů, se kterými se projektanti TZB dennodenně setkávají a které jim zjednoduší a zpříjemní práci.

Dále byla prezentována práce s bonus doplňky CAD Studia, jako jsou funkce prostupy, rozdělení a přečíslování potrubí, export do Excelu a následný import zpět apod. Přítomní účastníci kladně kvitovali i doporučené weby, které jim pomohou zefektivnit práci jak ve stávajícím prostředí, tak v oblasti informačního modelování. Projektanti také získali rady, kde najít hotové BIM knihovny a jak je správně používat. O přestávce účastníci workshopu využili možnost vyzkoušet BIM na vlastní kůži a to konkrétně prostřednictvím virtuální reality přímo v nástroji Revit a doplňku Enscape.
autor: Václav Marek

středa 3. dubna 2019

Uvolněn nový Enscape 2.5Nejnovější aktualizace prezentační aplikace Enscape, nástroje pro vizualizaci BIM projektů, nejen z Revitu, nabízí mnoho zajímavých novinek. Mezi ty nejzásadnější patří rozšířená webová knihovna stafážních prvků, nové materiály s kovovým odleskem, nové možnosti nastavení osvětleni nebo snazší editace videa.

Stafážní knihovna

Možnost snadno doplnit CAD/BIM scénu o vizualizační stafážní prvky je důležitým prvkem při vytváření přesvědčivých vizualizací. Enscape 2.5 nyní nabízí knihovnu 3D prvků "Asset Library" rozšířenou o 1řadu nových kategorií a řadu nových detailních fotorealistických modelů. Můžete tak snadno do vašich scén doplnit postavy, rostliny, automobily, "zabydlet" interiéry doplněním běžných kancelářských předmětů.

Barevné laky

Lesklé kovové plochy, např. fasádní prvky nebo karosérie automobilů nyní můžete prezentovat pomocí nových lesklých materiálů.

Video editor

Editace videa nabízí hladší úpravy trasy kamery, otáčení a dalších editací. Vaše videa tak vytvoříte ještě snadněji.

Enscape 2.5 obsahuje i řadu dalších menších vylepšení v nastavení mlhy, zvýšení rozlišení textur, odrazů, vylepšený rendering trávy a další. Využijete je pro tvorbu videí, interaktiktivních prezentací i scén virtuální reality.

Funkce Enscape 2.5:Stávající uživatelé mohou ihned aktualizovat svůj software na verzi 2.5, noví zájemci o vyzkoušení si mohou vyžádat Trial verzi na stránce cadstudio.cz/enscape.