pondělí 25. srpna 2014

Fabrication CADmep: Design Line (časť 1)


Design Line je univerzálny nástroj pre návrh trasy potrubia v programe Autodesk Fabrication CADmep, ktorý sme si bližšie predstavili v predchádzajúcom článku. V tomto príspevku sa budeme venovať bližšiemu popisu jednotlivých funcií priamo v nastaveniach Design Line. Je veľmi dôležité oboznámiť sa so všetkými týmito funkcie ešte pred návrhom a prácou s Design Line, aby užívateľ dosiahol rýchle a efektívne vytvorenie danej trasy podľa jeho predstáv.Po kliknutí na nástroj Design Line sa užívateľovi ponúka menu nastavení, ktoré so sebou prináša tieto funkcie:


Tvar - nástroj pre výber požadovanej formy (tvaru) potrubia, užívateľ má možnosť zvoliť medzi hranatým, kruhovým a oválnym
Nová Design Line - základná funkcia pre zadávanie novej čiary návrhu
Čiarový mód - voľba typu prvkov, užívateľ má možnosť zvoliť potrubie pevné alebo ohybného typu
Auto vertical changes - automatické prekonávanie výškových rozdielov pri trasovaní potrubia, pri zmene odsadenia alebo výšky úrovne nástroj automaticky súvisle vyplní prechod, a zabezpečí tak prepojenie rôznych výškových rozdielov na zadaje trase
Prevziať výšku - nástroj pre pokračovanie trasy protubia vo výške, kde predchádzajúca linka/trasa Design line končí. 
Prevziať vlastnosť - prevezme prierezové charakteristiky potrubia z predchádzajúcej čiary návrhu
Zobraziť/skryť 3D - vypína/zapína zobrazenie objektov v 3D, fukcia slúži aj na regeneráciu/obnovenie tvaru potrubí pri zmene v aktuálnej Design Line
Velikost - pole pre zadávanie rozmerov potrubia (v príp. akjtívnej funkcie Enter By Size na karte Náhled)
Elevation - výška potrubia od referenčnej hodnoty podlažia
Terminal - výška mechanického zariadenia od referenčnej hodnoty podlažia
Fix by - nástroj pre určenie zadávacieho miesta pri vykreslovaní trasy potrubia, zadanie je možné zarovnať na stred, na os, na kraje či rohy potrubia


K návrhom čiary návrhu sa vzťahujú taktiež nástroje na záložke Čára, Node, Šablona a Náhled. V tejto prvej časti článku si bližšie predstavíme funkcie na záložke Čára, ktoré majú po použití nasledovný charakter:

Vytvoriť - základný nástroj pre vytvorenie novej trasy potrubia
Simulace řezu - nástroj pre prevedenie z "klasickej" čiary ACADu na čiaru návrhu - Design line
Kombinovať - umožňuje prepojiť dve a viac čiar návrhu, ktoré boli vytvorené zvlášť do jedného uceleného celku
Kopírovať - funkcia pre kopírovanie zvolenej trasy potrubia, kopírujú sa všetky vlastnosti čiary návrhu, ako velkosť potrubia, odsadenie, výška atď.
Change Constraints - zmena podmienok v zadanej Design line, umožňuje modifikáciu názvu, tvaru, farby čiary návrhu, a pod.
Upraviť - dodatočná modifikácia už vytvorenej trasy Design line
Kompenzace - nástroj pre zrovnanie (vyrovnanie do vodorovnej polohy) výšky na zvolenej časti Design line podľa zadania užívateľa
Elevation - na zvolenom úseku umožňuje dodatočne zmeniť výšku osadenia Design line
Drainage Tool - nastavenia pre automatický sklon trasy potrubia
Smazat - po kliknutí odstráni zvolenú linku Design Line
Přerušit - vytvorí pretnutie na zvolenej čiare návrhu, užívateľ môže od tohto miesta ďalej pokračovať v návrhu trasy
Dependent objects - nástroj pre správu prvkov, kt. sú závisle umiestnené mimo Design line

Ďalším funkciám na záložkách Node, Šablona, Náhled sa budeme venovať v nasledujúcom článku Fabrication CADmep: Design Line (časť 2), ktorý pripravujeme.


středa 6. srpna 2014

Revit Sundial - chystaná nová verze Revitu


Autodesk chystá uvedení "meziverze" Revitu, označované prozatím jako "Revit Sundial" (sluneční hodiny), resp. též "Subscription Advantage" verze. BIM aplikace Revit Sundial obsahuje oproti aktuální verzi 2015 celou řadu nových funkcí, mj. též integraci návrhového nástroje Dynamo a nástroje Solon pro energetickou analýzu budovy. Přehled novinek ve verzích Architecture, Structure a MEP najdete na stránce Helpu.

Aplikace Revit Sundial je nyní uvolněna formou veřejné betaverze. Tato "preview" verze je pro usnadnění instalace hostovaná na serverech Autodesku a běží virtualizovaně prostřednictvím Citrix klienta. Pro instalaci tak stačí stáhnout jen asi 1.4MB instalační program a instalace Revitu Sundial tak ani nekoliduje s vaší případnou stávající verzí Revitu.

Bližší informace viz:
www.autodesk.com/revitsundial