Příspěvky

Autodesk Insight 360
Jednou z letošních softwarových novinek společnosti Autodesk je Insight 360. Jde o cloudovou platformu sdružující nástroje pro analýzu energetické náročnosti a kvality budovy a jejího dopadu na životní prostředí. Aplikace funguje na principu uploadu analytického modelu z Revitu nebo FormIt 360 Pro…

Revit a tvorba prídavkov stien
Čoraz častejšie sa stretávame s otázkou, ako vytvoriť v Revite napr. opláštenie konštrukcie pomocou trapézových plechov, alebo ako najjednoduchšie nakresliť sokel. V modeli je viacero možností ako takéto skladby namodelovať, v princípe na to vždy odporúčame použíť funkciu prídavkov stien. Tento n…

Autodesk COBie Extension - COBie podpora v Navisworks
Společnost Autodesk pokračuje v rozšiřování podpory otevřených formátů pro výměnu BIM dat, ke které se zavázal v rámci aktivit v mezinárodní organizaci buildingSMART pod heslem OpenBIM® . Již samozřejmostí je podpora uznávaného výměnného formátu IFC u širokého portfolia Autodesk produktů - včetn…