úterý 31. května 2016

Autodesk Insight 360


Jednou z letošních softwarových novinek společnosti Autodesk je Insight 360. Jde o cloudovou platformu sdružující nástroje pro analýzu energetické náročnosti a kvality budovy a jejího dopadu na životní prostředí. Aplikace funguje na principu uploadu analytického modelu z Revitu nebo FormIt 360 Pro do cloudu, kde je pak možné v prostředí webového prohlížeče návrh budovy analyzovat. Pro nahrání modelu z Revitu je potřeba nainstalovat plug-in, který stáhnete pod tímto odkazem. Plug-in existuje ve verzích pro Revit 2016 R2 a 2017. Do Insight 360 se přestěhoval například nástroj Lighting and Solar Analysis for Revit, který umožnuje provádět analýzu denního osvětlení dle požadavků certifikace LEED, a který dříve existoval jako samostatný doplňek Revitu. Aplikaci zatím nemáme otestovanou, ale na testování se chystáme v brzké době a budeme přinášet další informace. Podrobnější informace včetně video tutoriálů zatím naleznete v angličtině na Autodesk blogu. Služba je dostupná pro majitele Revit nebo FormIt 360 Pro subscription. 

Nástroje pro energetické analýzy v Revitu a dalších produktech a především výstupy z nich, jak známo, nejsou přizpůsobené normám jednotlivých států a mohou se tak zdát v našem prostředí nepoužitelné. Pokud se na ně ale budeme dívat spíše jako na pomůcky pro porovnávání variant a optimalizaci návrhu za účelem zhotovení úsporných a ekologických staveb, mohou se stát velmi užitečnými. Velkou výhodou je, že v BIM projektování lze tyto nástroje využívat již od raných fází návrhu, a mít tak okamžitou zpětnou vazbu ve chvíli, kdy vznikají rozhodují mající zásadní vliv na ekonomiku provozu stavby.


úterý 24. května 2016

Revit a tvorba prídavkov stien

Čoraz častejšie sa stretávame s otázkou, ako vytvoriť v Revite napr. opláštenie konštrukcie pomocou trapézových plechov, alebo ako najjednoduchšie nakresliť sokel. V modeli je viacero možností ako takéto skladby namodelovať, v princípe na to vždy odporúčame použíť funkciu prídavkov stien.

Tento nástroj umožňuje ku konštrukcií steny pridať napr. soklovú lištu, lištu nad rímsou, alebo iný typ dekoratívneho horizontálneho alebo vertikálneho profilu. Tieto prvky sú vždy viazané ku danej stene, tzn ak dôjde k zmazaniu/posunutiu steny, zmaže/posunie sa s ňou aj prídavok. Prídavok je možno vložiť v 3D pohľade alebo v bokoryse, ktorý obsahuje stenu, na ktorej ho chcete umiestniť.

Kliknutím na kartu Architektura > Stena > Stena: Prídavok
v časti Výber typu možno zvoliť typ prídavku steny. Užívateľ má možnosť vybrať z knižnice, alebo vytvoriť si vlastný profil a ten načítať do projektu (viď tiež videonávod na konci článku). Vo vlastnostiach typu Revit ponúka množstvo nastavení, napr. zmenu materiálu, profilu, odsadenie, atď... rád by som upozornil predovšetkým na voľbu orezať vloženými objektami (viď obr), ktorá určuje to, či vložené objekty (napr. okná, dvere,...) automaticky vyrežú geometriu z prídavku.

 
Pomocou nástroja Pridať/odobrať steny je možno rozšíriť prídavok aj do ďalších stien alebo odstrániť niektoré úseky z existujúceho prídavku.

Nástroj Upraviť zalomení umožňuje zalomiť koniec prídavku späť ku stene alebo použije priamy (rovný) rez. Pri použití zalomenia, kladná hodnota uhla posunie koniec smerom ku stene, záporná hodnota uhla koniec otočí smerom od steny.


 

Jednou z veľkých výhod tohto nástroja je tiež situácia, keď umiestni užívateľ prídavky steny v rôznych výškach a potom ich nastaví na rovnakú výšku. Prídavky budú v spojoch automaticky skosené, a možno tak dosiahnuť napr. takýto detail:


Prídavky možno samozrejme vykázať do samostatných výkazov, rozkliknutím kategorie Steny > Prídavky steny.


Vytvorenie vlastného prídavku steny vysunutím profilu, ktorý užívateľ načrtne alebo načíta, si môžte pozrieť v nasledovnom videonávode:


úterý 10. května 2016

Autodesk COBie Extension - COBie podpora v Navisworks


Společnost Autodesk pokračuje v rozšiřování podpory otevřených formátů pro výměnu BIM dat, ke které se zavázal v rámci aktivit v mezinárodní organizaci buildingSMART pod heslem OpenBIM®. Již samozřejmostí je podpora uznávaného výměnného formátu IFC u širokého portfolia Autodesk produktů - včetně oficiální buildingSMART certifikace (seznam viz zde) a v poslední době přibývá rozšířená podpora i pro práci s daty dle dalšího z BIM standardů - COBie. O COBie plug-inu pro Revit jsme psali již dříve

Poslední novinkou v této oblasti je doplněk COBie Extension pro Navisworks (pro verze Simulate a Manage, 2017 a 2016), který umožňuje mapovat atributy objektů modelů Navisworksu na COBie parametry a ukládat je ve formě SQLite databáze nebo excelovské tabulky. Nástroj je schopen pracovat jak s modely, do kterých již byla COBie data doplněna v Revitu, tak i s modely z jiných platforem. Tím se stává opět o něco snazším využití BIM dat pro facility management - informační modelování staveb se tak přibližuje svému cíli, jímž by mělo být sdílení jednotných dat napříč celým životním cyklem stavby.

Doplňek COBie Extension pro Navisworks 2017 a 2016 včetně kompletní dokumentace a testovacích dat naleznete ke stažení pod tímto odkazem.

COBie Extension pro Revit a další doplňky naleznete na adrese www.biminteroperabilitytools.com.

Více informací o standardu COBie můžete nalézt v článku na našem portálu BIMfo.cz.