pondělí 24. září 2018

Revit Tools: Mazání potrubí

Funkce "Mazání potrubí" sice není novinkou poslední verze CADStudio Revit Tools, byla uvedena již dříve, ale zatím jsme ji na našich webech podrobněji nepopsali. Pojďme to napravit v dnešním článku.


K vytvoření tohoto doplňku nás přivedlo standardní, a ne zrovna ideální, fungování Revitu při kreslení tras potrubí a trubek. Při kreslení Revit vždy vkládá mezi tvarovky přímý kus. To ale neodpovídá reálným instalacím, kde velmi často je napojení tvarovka-tvarovka, nebo tvarovka-příslušenství potrubí/trubky (tlumiče hluku, ventily...). Uživatel Revitu pak musí zdlouhavě upravovat model, mazat, posouvat a znovu napojovat prvky v trasách.

Doplněk "Mazání potrubí" nabízí jednoduché řešení. Umožňuje zpětně zvolit přímý kus potrubí/trubek, který bude odstraněn a zbývající trasa se celá posune na místo chybějící části a správně spojí. Ve finále tedy funkce "Mazání potrubí" ušetří spousty dalších kliknutí myši a čas strávený kontrolou projektu, zda je vše správně napojeno.

A pokud je požadavek nahradit původní přímý kus například přírubou, nebo jiným typem spojení, disponuje doplněk nastavením, kde můžete určit konkrétní rodinu tvarovky (Typ dílu = Spojení, v anglické verzi - Part Type = Union).


Použití doplňku můžete shlédnout na této krátké videoukázce:čtvrtek 20. září 2018

BIM 360 Design Collaboration - aktualizace

Zářijová aktualizace cloudové služby BIM 360 Design Collaboration obsahuje novou funkci Hypermodeling, která umožňuje snazší navigaci a orientaci v rozsáhlých 3D modelech.

Hypermodeling umožnuje:

  • rychle se přenést z 2D pohledu do odpovídajícího 3D pohledu
  • vrátit se zpět do původního pohledu
  • po označení objektu v pohledu zobrazit seznam pohledů, kde se daný objekt, podlaží nebo místo nachází
Pro rychlý přechod z 2D výkresu do odpovídajícího 3D pohledu se používá nástroj Drop me. Tento nástroj je možné použít jen na nově publikované pohledy. Pokud jste publikovali pohledy ještě před vydáním této funkce, tak nebude tato funkce dostupná. Zároveň je třeba, aby 2D pohled byl typu Půdorys. Konstrukční půdorysy a pohledy na strop nejsou v tuto chvíli podporované. V půdorysném pohledu musí být také zapnuto ořezání pohledu pomocí ořezové oblasti.Po prohlédnutí objektu ve 3D pohledu je možné vrátit se zpět do 2D pohledu nástrojem Back to Last View, který je umístěn v levém rohu pohledu. Pomocí této funkce jste schopni rychle se přenášet mezi různými místy ve 2D a 3D.
Posledním nástrojem Hypermodelingu je automatické omezení seznamu pohledů a výkresů jen na relevantní pohledy týkající se: 
  • aktuální pozice ve 3D pohledu (zobrazí jen pohledy pro aktuální pozici)
  • podlaží (zobrazí jen aktuální podlaží)
  • prvku (zobrazí pohledy, kde se daný prvek nachází)


Viz BIM 360 Design

úterý 18. září 2018

Revit Tools: Hromadný popis potrubí


Funkcia Popis potrubí ktorú nájdete v doplnku CADstudio Revit Tools umožňuje hromadne vložiť popisky potrubia presne na miesta konektorov - čím úplne eleminuje tú zdĺhavú a otravnú potrebu posúvať ešte popisky dodatočne - ak by sme postupovali len pomocou štandardných nástrojov Revitu.


Po kliknutí na tlačítko Popis potrubí sa zobrazí jednoduché nastavenie, v ktorom možno vybrať zo zoznamu požadovaný knižničný prvok popisku pre kruhové a hranaté, následne možno vybrať či chceme popisky vložiť pre všetky prvky v pohlade, alebo len pre vybrané a samozrejme charakter popisu...tzn. zľava, sprava, na oboch koncoch atď.


Niektoré z kombinácií charakteru popisku sú znázornené na nasledovnom obrázku, užívateľ tak má viacero možností voľby, pretože v niektorých prípadoch sa hodí popis na všetkých konektoroch, niekde zase len jednom kraji prvku (ak napr. nedochádza k zmene dimenzie), apod...


Typ popisku si možno aj jednoducho zmeniť - tzn. používať vlastné popisky - doplnok si vždy načíta všetky popisky pre kategoriu potrubí ktoré má užívatel momentálne dostupné v projekte, takže stačí len vybrať požadovaný typ podľa potreby. Príp. ak si vytvoríme vlastný popis potrubí a načítame ho do projektu hneď sa zobrazí v zozname.

Proces popisovania si možno ešte výrazne urýchliť ak si priradíme k tejto funkcií klávesovú skratku. Práca s doplnkom je znázornená v nasledovnej videoukážke:

pondělí 17. září 2018

Symboly stoupaček v Revitu

Symboly stoupaček možná nejsou zrovna silnou stránkou Revitu. Pojďme si v tomto článku vysvětlit pár věcí na toto téma.

Symboly stoupaček v Revitu jsou omezené. Co to znamená? Jednoduše máte na výběr z několika málo symbolů, nemůžete přidat nové a stávající nejdou upravovat. Ve verzi 2019 sice přibyly nové symboly, ale... to ani nemuselo být. Lepší by byla možnost vybrat si jakoukoli vlastní rodinu se správným uživatelským symbolem, která by nahradila původní symboly poklesu a vzestupu, jak jsou nazvány v Revitu.


Nebudeme vybíraví a něco zvolíme, např. Jiin jang - plný vypadá vcelku dobře, i když to pořád není dokonalé. U čtyřhranného potrubí dobrý, ale u kruhového... moc se to nepodobá tomu, co jsem používal na 2D výkresech.


Navíc se symbol nastavuje pro typ systému. Takže pro přívod vzduchu bude mít kruhové i čtyřhranné potrubí stejný symbol. Není moc praktické používat pro typy potrubí různé typy systémů, abychom dosáhli u kruhového potrubí zobrazení jiného symbolu než u čtyřhranného.

Pokud to všechno popsané výše překousneme, stejně dřív nebo později narazíme na ještě jeden problém a to jsou skryté hrany. V případech, kdy nad stoupačkou prochází například další potrubí, symbol se bude stále zobrazovat bez ohledu na to, že už by měl být skrytý.


Není to problém jen těchto symbolů, jde o "globální" chování Revitu. Stejně se chovají i čáry detailu (symbolické čáry), kategorie Obecné popisky i kategorie Položky detailu, u které jsou sice k dispozici příkazy pro nastavení pořadí objektů, ale ty jsou k ničemu v kombinaci s modelovým prvkem, jako je potrubí, prostě nefungují.

Pomalu jsme se dopracovali k nevyhnutelnému. Asi nám nezbyde nic jiného než si nakreslit vlastní symbol a překrýt s ním každý z původních automaticky generovaných a to ve všech pohledech. Podle požadavku zobrazení skrytých hran, můžeme kombinovat čáry detailu, modelové čáry, maskovací oblasti a vyplněné oblasti. Bohužel jakákoli změna v modelu pak vyžaduje kontrolu takto vytvořených symbolů. Testoval jsem i možnost nakreslit symbol stoupaček přímo do tvarovek potrubí, ale to se mi neosvědčilo.

Na této krátké videoukázce můžete vidět alternativní řešení pomocí kresleného symbolu s ohledem na zobrazení skrytých hran:A co se týká trubek? Pro systémy používající kategorii Trubky, můžete použít nástroj Směr potrubí/trubek z naší sady doplňků Revit Tools, který vám automaticky vloží požadované symboly stoupaček. Viz videoukázka:A jak napovídá název této funkce, když ji použijete na potrubí, vloží vám do pohledu symbol směru proudění svislého potrubí.