úterý 8. září 2015

Revit a zoskupovanie výkresov do vlastných kategórií

Všetky výkresy vytvorené v Revite sa automaticky radia v prehliadači pod zložku "Výkresy". Čo ale v prípade, ak ich potrebujeme z dôvodu prehľadnosti ešte dodatočne roztriediť do skupín?

Jedným z riešení je vytvorenie nového parametru - na základe jeho názvu sa vytvorí v prehliadači projektu nová skupina a výkres sa k nej takto priradí. V nasledujúcom príklade si roztriedime výkresy v prehliadači napr. podľa podlaží 1NP, 2NP, alebo podľa ich obsahu: 2D alebo 3D.

Na karte ribbonu Správa klikneme na Parameter projektu (1) a vytvoríme nový parameter pomocou funkcie Pridať... (2).
Užívateľ zadá Názov parametru (3) zvolíme v poli Typ parametru: Text (4) a kategóriu parametru priradíme: Výkresy (5). Charakter parametru ponecháme Instance, čo znamená, že parameter sa bude zobrazovať a zadávať vo vlastnostiach výkresu a môže byť pre každý výkres špecifický. Potvrdíme kliknutím na OK (6).


V prehliadači projektu klikneme pravým tlačítkom myši na Výkresy a z ponuky vyberieme Organizacie prohlížeče... (7). Následne zadefinujeme Nové zoradenie (8) s názvom napr. Podľa parametru 2D/3D (9) a potvrdíme OK (10)


V automaticky otvorenom dialógovom okne je nutné zvoliť Zoskupovať podľa tohto parametru, v našom prípade teda vyberieme z ponuky "Parameter 2D/3D" (11) a po potvrdení (12) zvolíme organizace prohlížeče "podľa parametru 2D/3D" (13), následne potvrdíme kliknutím na OK (14).


Výsledkom celého postupu je nový riadok vo vlastnostiach výkresu. Po vyplnení sa výkres priradí do skupiny s takým názvom ako je názov parametru. Ak parameter nie je vyplnený, výkres sa priradí k skupine s názvom "???". Ak parameter vyplníme pod názvom napr: 1.NP, vo výkresoch v prehliadači sa vytvorí nová skupina 1.NP. Parameter vypĺňame vo Vlastnostiach po kliknutí na ktorýkoľvek výkres:


Týmto spôsobom dokážeme sprehľadniť orientáciu v prehliadači aj pri veľkom množstve výkresov,
celý postup si pozrite aj na nasledujúcej videoukážke:
pátek 4. září 2015

Názvy parametrů a matematické symboly

Revit umožňuje v názvech parametrů požívat matematické symboly, jako běžné znaky  +  -  /  * a další. Ale pozor na speciální znaky:  \  :  { } [ ]  | `  <  >  ? ;  ~, které nejsou povoleny. V takovém případě vám Revit ukáže chybové hlášení:


Pokud tedy některý z vašich parametrů obsahuje matematický symbol, například parametr/matematicky symbol, a chcete tento parametr použít ve vzorci, dejte pozor na jeho správný zápis, jinak bude Revitem vzorec zamítnut:


Je nutné název parametru zapsat do pole pro vzorec v hranatých závorkách [ ], tedy [parameter/matematicky symbol].


V případě, kdy dojde k dodatečné editaci parametru, během které přidáte do názvu matematický symbol a tento parametr je již použitý v nějakém vzorci, dokáže si Revit automaticky upravit zápis vložením parametru do závorek [ ]. Viz následující tři obrázky:
Toto lze využít u Revitu verze 2014, 2015 a 2016. Revit 2013 neumožňuje ve vzorcích použít parametr, který již obsahuje v názvu matematický symbol, protože neumí ještě pracovat se zápisem do závorek [ ]. Ve verzi 2013 můžete pouze využít postup, kdy až po zapsání parametru do vzorce, dodatečně upravíte název parametru. Revit 2013 sice nedoplní závorky [ ], ale vzorec bude i tak fungovat.