pondělí 30. března 2015

CAD nastavenia projektu v Fabrication CADmep

V nasledujúcich riadkoch si predstavíme základné nastavenie CAD, ktoré by malo byť pre užívateľa takým prvým krokom ešte pred tým ako sa pustí do vytvárania prvého úseku/systému potrubia alebo príslušenstva potrubí v programe Fabrication CADmep.

 
CAD nastavenia sa nachádzajú karte Databáza > skupina Takeoff > CAD settings. V následne otvorenom dialógovom okne má užívateľ k dispozícií viacero kariet v ktorých je možné nastaviť príp. skontrolovať funkcie a správanie sa programu pre celý projekt alebo len jeho časť.


General: základné nastavenia projetku, voľba uloženia grafiky ako hladiny Drawing, zapnutie/vypnutie Snap a Ortho pre zadávanie trasy potrubí

Annotation: základné nastavenia pre všetky poznámky (text) v projekte, k dispozícii sú voľby typu textu, veľkosť písma, číslovania v projekte, nastavenie úrovne textov, a pod. Tieto texty sa vzťahujú aj na text nachádzajúci sa v kótovacom štýle CADmep

Output/Print/CAM: Nastavenie zobrazenia obsahu xref, zap/vyp. voľby pre rozvinutie objektov, chovanie blokov, nastavenia výstupného formátu do BIM 360 Glue

Stretch: Nastavenie pre minimálnu a maximálnu priamu dĺžku (potrubia/časti potrubia), zadanie hodnôt min/max rozšírenia ohybov

Collision Check: povolenie detekcií kolízií v reálnom čase, modifikácie farebného nastavenia kolízií, zobrazenie kolíznych miest

Drop Into Fall: zadanie vstupných uhlov - nastavenie sa týka predovšetkým tvorby Design Line; CADmep povolí len zalomovanie trasy iba v nastavených uhloch v tejto voľbe

Display: Sú to predovšetkým voľby nastavenia zobrazenia, ako napr. štýly symbolov a ich zobrazenie, zob./vyp. zagulatené hrany pri prvkoch, zobrazenie skrytých detailov zvolenou čiarou, nastavenie čiar v pohlade, nastavenie a zobrazenie tzv. stredovej čiary (os potrubia), jej zarovnanie a zobrazenie v 3D pohlade


Viac informácií o produktoch Autodesk Fabrication nájdete tiež v odkaze www.cadstudio.cz/fabrication.

pondělí 2. března 2015

CAD Studio šablona pro Revit MEP 2015 - zdravotechnika

Jak jsem sliboval v jednom z vláken na diskuzním fóru CADforum.cz, ode dneška si můžete stáhnout novou šablonu pro Revit MEP 2015 zde. Konkrétně je šablona (.RTE template) určená pro profesi zdravotechnika. Jedná se o první verzi, a vzhledem k faktu, že není naprosto dokonalá a určitě bude potřeba ještě mnoho hodin práce, možná bych jí pojmenoval jako beta verzi. Jaká zásadní nastavení tedy v této první verzi najdete?

1. Dělení projektu - šablona je dělená primárně podle Disciplíny a poté podle Dílčí disciplíny.

2. Systémy trubek - předdefinované systémy obsahují i přepis s vlastním typem čáry.


3. Typy trubek - zde jsou určitě rezervy, a proto v dalších verzích šablony se na toto více zaměřím.


4. S předchozím nastavení typů trubek úzce souvisejí tvarovky využitelné pro nastavení tras (Předvolby trasy)


A v předvolbách tras také nechybí Úseky a velikosti


Pár obrázků tvarovek, které najdete v šabloně:


Zobrazení v jedno čárovém schématu:


Nové tvarovky, jako HT a KG, jsem se pokusil udělat více "univerzální", aby bylo možné jen upravit vyhledávací tabulky a tím získat přesný prvek podle libovolného výrobce. Například i tvarovky pro kameninu by takto měly jít snadno upravit na větší DN a pevnost. Zároveň jsem se snažil zachovat prvky co nejvíce parametrické, aby je bylo možné používat v předvolbách tras. Nastavení rodin tvarovek se tedy bude určitě v dalších verzích šablony vylepšovat a rozšiřovat o další.

5. Popisky - v šabloně naleznete mimo jiné popisy trubek, tvarovek, prostorů...


6. A celá řada dalších nastavení - popisy řezů, podlaží, podle českých zvyklostí, připravené tabulky pro jednotlivé kategorie používané v ZTI. Připravené šablony pohledů, filtry po pohledy podle systému trubek. U armatur a zařizovacích předmětů jsou upravené symboly podle ČSN. U zařizovacích předmětů nejen v půdorysech, ale i v pohledech a řezech.


Podrobný soupis nastavení v PDF se pokusím do konce měsíce přidat ke stažení vedle šablony.

Suma sumárum, v šabloně jsem se snažil zúročit, jak své zkušenosti s fungováním Revitu MEP a znalosti v oboru TZB i z velmi vzdálených školních let, hromadu podkladů, dwg, pdf, normy, tak i zkušenosti jiných uživatelů s touto aplikací. Když jsem o víkendu "skládal" ještě některé rodiny do šablony, a za neustávajícího křiku nejmladší části mé rodiny (prý: "Táto mi si jen hrajeme."), neustále přicházely další a další nápady, co dalšího, jak, jak jinak... Proto budu velice rád, pokud se do tvorby další verze šablony zapojí co nejvíce z Vás, formou nápadů, námětů a odhalováním chyb. A s Vaší pomocí tak posunu tuto první "beta" verzi k dokonalé šabloně ZTI pro Revit MEP. Diskutovat můžeme jak zde pod článkem tak i v novém vláknu na webu CADForum.cz.

Co se týká termínu další verze šablony, rád bych jí zveřejnil po uvedení nového Revitu. To bude za pár týdnů, pojďme tedy diskutovat...

Mimochodem, do poloviny tohoto měsíce by se na tomto blogu měla objevit i informace o nové šabloně pro vzduchotechniku.