pondělí 27. března 2017

Virtuální realita pro BIM projekty

Moderní technologie virtuální reality pomáhají zprostředkovat a „zažít“ myšlenku architektonického záměru nebo porovnat varianty projektu i laikům. BIM projekt můžete tímto způsobem snadno komunikovat zákazníkovi nebo i zatím jen potenciálnímu investorovi – není potřeba vyrábět 3D modely z kartonu nebo mrtvé vizualizace.

CAD Studio nabízí několik nástrojů pro interaktivní prezentace BIM projektů z Autodesk Revitu. Velmi zajímavé možnosti nabízí aplikace Enscape pro Revit - projekt můžete zákazníkovi předat formou interaktivní 3D prezentace, kterou může libovolně procházet na PC nebo na tabletu. Tuto prezentaci lze kombinovat s 3D brýlemi pro virtuální realitu, čímž můžete diváka zcela ponořit do prostředí projektované stavby.


V minulém týdnu proběhla jedna z prezentací těchto technologií, pro společnosti di5. Tito pokročilí uživatelé BIM aplikace Revit si vyzkoušeli možnosti interaktivní prezentace projektů ve virtuální realitě s 3D brýlemi HTC Vive a snímači pohybu.Chcete-li si vyzkoušet virtuální realitu na vlastní "3D oči", zúčastněte se "Autodesk BIM konference", kterou pořádají firmy CAD Studio a Autodesk dne 25. dubna 2017 v Praze. Tyto technologie a další zajímavosti kolem BIM zde budeme prezentovat naživo. Viz program a online registrace.

pátek 24. března 2017

BIM spolupráce a sdílení informací o projektu (snídaně)

Firma CAD Studio pořádá ve spolupráci s Autodeskem řadu pravidelných akcí pro zákazníky a zájemce o nové technologie. Jedna z nich - s názvem „Snídaně s Autodeskem - BIM spolupráce a sdílení informací o projektu“ se konala minulý týden.


Obsahem této BIM akce bylo kromě dobrého jídla i důležité téma sdílení projektových dat. Snídaně s Autodeskem jsou koncipovány jako pracovní schůzky s praktickou ukázkou vybraných produktů a možností diskutovat dané téma nejen s odborníky ze strany CAD Studia a Autodesku, ale i se zástupci významných firem. Akce se zúčastnily nejen velké projekční firmy jako OBERMEYER HELIKA a.s. nebo CASUA spol. s r.o., ale i zástupci stavebních firem jako Metrostav a.s.

V rámci praktických ukázek byly předvedeny možnosti spolupráce nad jedním projektem mezi projektantem a externí firmou pomocí služby Collaboration For Revit. Ukázány také byly možnosti pohodlného sdílení dat mezi projektanty a manažery projektu, kteří nemají přístup ke CADovým systémům, a to pomocí webových služeb A360 Drive a BIM 360 Team. Na závěr byla předvedena koordinace projektu pomocí služby BIM 360 Glue.

Bylo znát, že téma spolupráce a výměna dat je pro odborníky z praxe velmi zajímavé, kapacita přednáškového sálu byla velmi rychle zaplněna a účastníci se aktivně zapojovali do diskuze. Všichni se také shodli, že zajištění strukturovaného přístupu k BIM modelům, 3D i 2D projekčním datům a jiným souvisejícím dokumentům a dobře nastavená spolupráce mezi všemi účastníky procesu výstavby je nesmírně důležitá pro správné a plnohodnotné nasazení BIMu v praxi.

V.Statečný

pondělí 20. března 2017

Jak změnit hostitele u RFA?

Máte perfektní knihovní prvek pro Revit, ale je založený na konkrétním hostiteli, např. stěně. To komplikuje použití takovéto rodiny hlavně v BIM projektech TZB, kde bývá stavba pouze jako podklad a v projektu vlastně nejsou žádné stěny. Hostitele by bylo tedy potřeba změnit na plochu.

Když otevřete knihovní prvek v editoru rodin, možnost změnit hostitele bohužel k dispozici není. Volba není aktivní.


Použijeme tedy malý trik. Zde je postup:

1. Založte nový projekt. V něm nakreslete stěnu (nebo jiného hostitele, podle nastavení rodiny) a umístěte rodinu. Projekt uložte a zavřete.2. Znovu založte nový projekt.
3. Použijte příkaz Připojit Revit (pás karet Vložit) a připojte první projekt se stěnou a rodinou jako externí referenci.


4. Aktivujte příkaz Kopírovat/Sledovat > Vybrat připojení a klikněte na připojený model.


5. Ve spuštěné funkci Kopírovat/Sledovat aktivujte příkaz Kopírovat a klikněte na rodinu v podkladu a dokončete funkci Kopírovat/Sledovat.


6. Hotovo. Rodina je zkopírována do aktuálního projektu a Revit u ní automaticky změní hostitele na plochu.Video ukázka:úterý 14. března 2017

Jste připraveni na verze Autodesk 2018?

S blížícím se první jarním dnem se - tak jako každý rok - blíží i okamžik uvedení nové produktové řady Autodesk. Termíny uvádění nových produktů řady Autodesk 2018 ještě nebyly oznámeny, ale lze je pravděpodobně odhadnout z termínů v minulých letech. Podobně se dají očekávat i nové verze 2018 lokalizované do češtiny.

Autodesk 2018

Možná jste se aktivně účastnili na některém z Beta programů na nové verze, takže již z větší části víte, jaké zajímavé novinky vás ve verzi 2018 čekají. Stejně jako my jste ale v tom případě až do uvedení daného produktu vázáni "non-disclosure" smlouvou o utajení. Všichni ostatní se novinky AutoCADu 2018, Inventoru 2018 nebo Revitu 2018 dozvědí jako vždy až v okamžiku jejich oficiálního uvedení.

Nicméně ještě před uvedením se můžete přichystat na implementaci nových verzí. Všichni majitelé licencí s plánem údržby (maintenance plan) nebo předplatným (subscription) získají přístup k verzi 2018 okamžitě po jejím uvedení - je tedy ten správný okamžik oprášit si vaše přístupy na Autodesk Accounts, odkud si novou verzi budete moci stáhnout. Na vaší CAD stanici si také můžete připravit volný prostor pro instalaci a naplánovat si postup rozšíření nové verze po firmě. Nezapomeňte také na používané nadstavby a zjistěte si jejich kompatibilitu s novými verzemi.

Připravujeme samozřejmě aktualizace našich bonus nástrojů CS+ i dalších nadstaveb z naší vývojářské dílny. A připravujeme rovněž produktové informace k novým verzím. Většinu nových aplikací Autodesku si budete moci vyzkoušet osobně na chystané roadshow "Autodesk 2018 Live". Ta je letos zaměřena především na strojařské aplikace, kdežto stavařské projekční nástroje budou obsahem celostátní "Autodesk BIM Konference" (25.4.2017 Praha).

Nezapomeňte také, že nové CAD a BIM produkty si ihned po uvedení budete moci zakoupit za zvýhodněnou cenu online - na CAD eShopu CAD Studia.

Tým technické podpory CAD Studia je připraven vám pomoci v plánování i v samotné implementaci nových nástrojů Autodesk 2018.

pátek 10. března 2017

DYNAMO a jeho praktické využití: přečíslování místností; UPDATE 25.03.2017

V dnešním článku se zaměříme opět na vizuální programovací nástroj Dynamo a pokusíme se pomocí tohoto nástroje vytvořit algoritmus, který umožní efektivně očíslovat, resp. přečíslovat jednotlivé místnosti dle potřeby.

Ve fázi návrhu dispozičního řešení se může stát, že zadavatel zakázky vznese požadavek na doplnění určité místnosti do rozpracovaného půdorysu podlaží. Revit je velice silný nástroj pro zapracovávání dílčích změn, ale po osazení nové místnosti do půdorysu již nenabízí žádnou funkci, která by uživateli pomohla jednoduše přečíslovat všechny místnosti najednou. Uživatel je v této situaci nucen manuálně kliknout na každou místnost a přepsat její číslo tak, aby si číslování místností v půdoryse zachovalo jistou logiku. Tam, kde Revit ztrácí dech, předává pomyslný štafetový kolik programovacímu nástroji Dynamo.

Před sestavením algoritmu si musíme nejprve vytvořit testovací půdorys. Do daného půdorysu si zaneseme jednotlivé místnosti pomocí nástroje Automaticky umístit místnosti, který sice jedním kliknutím umístí místnosti do daného půdorysu, ale zároveň je očísluje značně chaoticky a ne vždy zrovna podle toho, jak uživatel potřebuje.


V dalším kroku je nutné si vytvořit podkategorii čáry, která nám bude definovat trajektorii přečíslování jednotlivých místností. Na kartě Správa, na panelu Nastavení vybereme nástroj Doplňková nastavení, pod kterým se skrývá celá řada podnástrojů. Vybereme podnástroj Styly čar, ve kterém si vytvoříme nový styl čáry, který si nazveme Přečíslování místností.Následně si zaneseme do našeho půdorysu trajektorii přečíslování a jako styl čáry si vybereme právě styl Přečíslování místností.Nyní už máme vše připravené a můžeme si nastartovat programovací nástroj Dynamo. Pro sestavení algoritmu je nutné si stáhnout nejaktuálnější verzi Dynama 1.2.1 ze stránek vývojového týmu nebo z cadstudio.cz/download

V minulých článcích jsme si k jednotlivým uzlům uváděli přesnou cestu, dnes bychom si popsali rychlejší způsob vkládání uzlů do grafu. Při kliknutí pravého tlačítka myši do plochy grafu se zpřístupní vyhledávací konzole, do které lze zadat přesný název hledaného uzlu. První část algoritmu sestavíme z následujících uzlů:

1.) Categories: Tento uzel umožňuje vybrat danou kategorii, kterou chceme načíst do prostředí Dynama. V našem případě si vybereme kategorii Čáry.
2.) All Elements of Category: Tento uzel načte všechny elementy zvolené kategorie.

Výše zmíněné uzly spolu propojíme a přes zkratku Ctrl+g uložíme do jedné skupiny, kterou nazveme Načtení kategorie čáry do dynamaJelikož jsme Dynamu zadali instrukce, že má načíst celou kategorii Čáry, je nutné v dalším kroku si vytvořit algoritmus, který nám pomůže vyfiltrovat pouze styl čáry Přečíslování místností. Daný algoritmus obsahuje následující uzly:

3.) String: Do daného uzlu zapíšeme název parametru Styl čáry a propojíme s uzlem Element.GetParameterValueByName.
4.) Element.GetParameterValueByName: Tento uzel umožní získat hodnotu parametru z daného prvku, v našem případě budeme získávat hodnotu z parametru Styl čáry. Následně tento uzel propojíme s uzlem Element.Name.
5.) Element.Name: Tento uzel umožňuje získat název daného elementu, v našem případě budeme získávat název stylu čáry Přečíslování místností. Tento uzel propojíme s uzlem String.Contains.
6.) String: Do daného uzlu zapíšeme název stylu čáry Přečíslování místností a propojíme ho s uzlem String.Contains.
7.) Boolean: Na daném uzlu zvolíme možnost True a propojíme ho s uzlem String.Contains.
8.) String.Contains: Tento uzel určuje, zdali zadaný řetězec obsahuje daný dílčí řetězec. Tento uzel propojíme s uzlem List.FilterByBoolMask.
9.) List.FilterByBoolMask: Tento uzel umožní vyfiltrovat elementy, které definuje maska filtru. V našem případě je maska filtru definována uzlem String.Contains a seznam elementu definuje uzel All Elements of Category ze skupiny Načtení kategorie čáry do dynama.

Výše zmíněné uzly spolu propojíme a přes zkratku ctrl+g uložíme do jedné skupiny, kterou nazveme Vyfiltrování stylu čáryV dalším kroku si na načtenou čáru rozmístíme body, jejichž pořadí na křivce nám následně pomůže při přečíslování místností. Algoritmus, který by měl s touto problematikou pomoci, obsahuje následující uzly:

10.) CurveElement.Curve: Tento uzel převede čáru Revitu na křivku. Tento uzel propojím v první řadě s uzlem Curve.PointAtEqualChordLength a následně s uzlem Curve.SplitByPoints.
11.) Integer Slider: Tento uzle vytváří celočíselné hodnoty. Zadáme na posuvníku hodnotu 400 a daný uzel propojíme s uzlem Curve.PointAtEqualChordLength.
12.) Curve.PointAtEqualChordLength: Tento uzel rozmístí na danou křivku požadovaný počet bodů. Tento uzel následně propojíme s uzlem Curve.SplitByPoints.
13.) Curve.SplitByPoints: Tento uzel rozdělí křivku na více částí v daných bodech. Tento uzel následně propojíme s uzlem Curve.EndPoint.
14.) Curve.EndPoint: Tento uzel získá koncový bod podél křivky. Tento uzle následně propojíme s uzlem Flatten.
15.) Flatten: Tento uzel nám zruší jeden sublist, který byl vytvořen uzlem Curve.EndPoint.

Výše zmíněné uzly spolu propojíme a přes zkratku Ctrl+g uložíme do jedné skupiny, kterou nazveme Rozmístění bodů na křivce. 


Nyní si vytvoříme algoritmus, který bude pro změnu načítat kategorii Místnosti. Postup sestavení algoritmu bude identický jako v případě načítání kategorie Čáry.

16.) Categories: Tento uzel umožňuje vybrat danou kategorii, kterou chceme načíst do prostředí Dynama. V našem případě si vybereme kategorii Místnosti.
17.) All Elements of Category: Tento uzel načte všechny elementy zvolené kategorie. 

Výše zmíněné uzly spolu propojíme a přes zkratku Ctrl+g uložíme do jedné skupiny, kterou nazveme Načtení kategorie místnosti do Dynama. 


V dalším kroku si musíme vytvořit algoritmus, který nám v načtených místnostech identifikuje body rozmístěné po křivce. Daný algoritmus obsahuje následující uzly:

18.) Room.IsInsideRoom: Tento uzel zkontroluje, zda se nějaký bod nachází uvnitř načtených místností. Daný uzel propojíme s uzlem List.Map (uzel č.20).
19.) List.FilterByBoolMask: Tento uzel umožní vyfiltrovat elementy, které definuje maska filtru. V našem případě je maska filtru definována uzlem List.Map (uzel č.20.) a seznam elementu definuje uzel All Elements of Category ze skupiny Načtení kategorie místnosti do dynama. Tento uzel slouží jako funkce pro uzel List.Map (uzel č.21).
20.) List.Map: Tento uzel umožní použít funkci na všechny prvky v seznamu. V našem případě bude tento uzel aplikovat funkci z uzlu Room.IsInsideRoom na body, které jsme rozmístili na křivce. 
21.) List.Map: Tento bod umožní použít funkci na všechny prvky v seznamu. V našem případě bude tento uzel aplikovat funkci z uzlu List.FilterByBoolMask na body, které specifikuje uzel 
Room.IsInsideRoom hodnotou True.
22.) Flatten: Tento uzel nám zruší sublisty, které byly vytvořeny uzlem List.Map (uzel č.21).
23.) List.UniqueItems: Tento uzel vytvoří nový seznam obsahující všechny jedinečné položky v daném seznamu, resp. zamezí tomu, aby se v daném seznamu vyskytovali místnosti více než jednou.

Výše zmíněné uzly spolu propojíme a přes zkratku Ctrl+g uložíme do jedné skupiny, kterou nazveme Seřazení místností dle trajektorie čáryPoslední část algoritmu, kterou musíme zasadit do našeho grafu, je část, která nadefinuje formát číslování místností a daný výstup zaimplementuje do parametru Číslo. Algoritmus obsahuje tyto uzly:

24.) Count: Tento uzel vypočítává počet položek v daném seznamu. Uzel propojíme s uzlem Sequence.
25.) Code Block: Do uzlu zapíšeme dvě numerické hodnoty, a to 101; klikneme na Enter a zapíšeme druhou hodnotu 1;. Obě hodnoty vytvoří automaticky dva výstupy, které propojíme s uzlem Sequence v následujícím pořadí: Hodnotu 101 propojíme se vstupem Start a hodnotu 1  propojíme s hodnotou Step
26.) Sequence: Tento uzel vytvoří posloupnost čísel. Dle propojení s uzlem Code Block by měl vytvořit posloupnost v daném formátu 101, 102, 103, ... Počet čísel v posloupnosti specifikuje uzel Count. Uzel následně propojíme s uzlem String from Object.
27.) String from Object: Převede seznam hodnot na formát, který lze načíst do uzlu Element.SetParameterByName.
28.) Code Block: Do uzlu zapíšeme hodnotu Číslo. Jelikož se jedná o textovou hodnotu, je nutné, aby byla v uvozovkách. Daný uzel propojíme s uzlem Element.SetParameterByName do jeho hodnoty vstupu parameterName.
29.) Element.SetParameterByName: Tento uzel umožní zapsat získané hodnoty z posloupnosti, které zapíše do parametru místností Číslo.

Algoritmus by měl mít tuto podobu:


Propojený algoritmus by měl mít tuto podobu:


Algoritmus funguje automaticky, tzn. že lze spouštět napřímo z funkce Dynamo Player. Tato funkce se vám zpřístupní až po instalaci nejnovějšího updatu na Revit 2017.1

Po aplikování algoritmu na daný půdorys by se čísla místnosti měla přečíslovat podle trajektorie dané křivky.Videoukázka:


čtvrtek 9. března 2017

Změna v roli přispěvatelů v BIM 360 Team


Jak jsme již informovali v únoru na sociálních sítích, mění se jedna z rolí uživatelů přizvaných ke spolupráci v týmových aplikacích Autodesk BIM 360 Team a Autodesk Collaboration for Revit.

Role "Project Contributor" ve službě BIM 360 Team je od 15.2.2017 placenou rolí a započítává se tak do počtu subscription k tomuto systému týmové správy projektových dat. Každý uživatel přizvaný ke spolupráci na projektu tak musí být pod subscription.

  • Pokud máte stávající uživatele, kteří byli do nějakého projektu přizváni ještě před 16.2.2017, budou tito uživatelé moci využívat svůj bezplatný přístup až do 31.1.2018 - postačí aby bylo aktivní subscription správce daného projektu
  • Všichni uživatelé přizvaní do nějakého projektu po 16.2.2017 již musí mít subscription (předplatné, pronájem) ke službě BIM 360 Team nebo Collaboration for Revit

Možnost nahlížení a sdílení odkazu k nahlížení není touto změnou dotčena. Stále je možné sdílet nahlížení s uživateli bez předplatného. Stejně tak nejsou dotčeny přístupy na A360 drive a další cloudové služby A360.

Další informace:

středa 1. března 2017

Revit MEP: Vzor ohybného potrubia

Pri definícií ohybného potrubia v Revite má užívateľ k dispozícií osem rôznych spôsobov zobrazenia - tzv. Vzoru ohybu (Flex pattern). Nakoľko sa jedná o systémový prvok, tieto vzory žial nie je možné modifikovať, či vytvárať nové podľa potreby. Je nutné vybrať si z nasledovnej ponuky, ktorú som znázornil na tomto jednoduchom príklade, tzn. výustka vzduchotechniky je pripojená k trase ohybným potrubím podľa:
  • Vzor ohybu: Jediná linie (Flex Pattern: Single Line)
  • Vzor ohybu: Kružnice (Flex Pattern: Circle)
  • Vzor ohybu: Ovál (Flex Pattern: Oval)
  • Vzor ohybu: Ohyb (Flex Pattern: Flex)
  • Vzor ohybu: Ohyb 2 (Flex Pattern: Flex 2)
  • Vzor ohybu: Oblouk (Flex Pattern: Curve)
  • Vzor ohybu: Jediná linie 45 (Flex Pattern: Single Line 45)
  • Vzor ohybu: Nedefinovaný (Flex Pattern: Undefined)

Týchto osem možností sa vzťahuje pre kategóriu Ohebné potrubí (Flex Ducts) a rovnako aj pre kategóriu Ohebné trubky (Flex Pipes). Užívateľ má taktiež možnosť - v dialogu Viditeľnost/Zobrazení - zobrazenie vzoru vypnúť (príp. zobraziť iba os potrubia/trubky) podľa potreby:


Autodesk Revit, Revit MEP