čtvrtek 31. března 2022

Novinky potrubní aplikace AutoCAD Plant 3D 2023

Byla uvolněna nová verze potrubní aplikace AutoCAD Plant 3D 2023. Plant 3D je součástí sjednocené licence AutoCADu 2023. Novinkami Plantu 3D 2023 jsou oblasti tvorby dokumentace – 2D pohledů a izometrií.

Jednočárové zobrazení potrubí na 2D výkresech

U vygenerovaných 2D výkresů lze nastavit zobrazení potrubí jako jedno čárové. V kontextovém menu pro úpravu výkresů přibyly 2 nové příkazy:

 • Single Line Tool – nastavuje zobrazení trubek podle různých kritérií – podle dimenze, čísla trasy, parametru, výběru nebo pro všechny trubky. Volbou DoubleLinePiping se jedno-čárové zobrazení převede zpět na dvou-čarové.
 • Single Line Display – přepínač, který nastavuje systémovou proměnnou PLANTORTHOSINGLELINEDISPLAY, která povoluje nebo zakazuje použití jedno-čárového zobrazení.

Nastavení Izometrie

V nastavení izometrií došlo k výrazným změnám, které ulehčí uživatelům práci s nastavením vzhledu izometrie. Dialog pro nastavení izometrií byl přepracován a umožňuje nyní mnohem více možností nastavení, které se dříve muselo provádět v konfiguračním souboru isoconfig.xml

 • Lze nastavit specifické popisky pro jednotlivé komponenty pomocí různých podmínek nebo existujících filtrů v souboru isoconfig.xml
 • Lze nastavit popisky pro změnu vybraného parametru
 • Pro popisky lze nastavit blok, styl a umístění jak pro ID v tabulkách, typu zakončení, potrubí nebo změnu vlastností
 • Do popisek lze umístit parametry Plant 3D, PCF
 • Lze rozlišit popisky pro potrubní díly a další komponenty jako např. svary
 • Název izometrie může nyní obsahovat parametry z třídy P3d Line Group nebo PCF

Parametr se vzorcem

Již v předchozích verzích bylo možné vytvořit nový parametr s vypočtenou hodnotou pomocí příkazu PLANTDEFINECALCPROPERTIES. Nyní byl tento příkaz zakomponován přímo do nastavení projektu, kde při vytváření nového parametru lze vybrat volbu „Calculated“.


Import dat z Excelu

Při použití Data manageru pro načtení dat z Excelu do více výkresů se zobrazí nový dialog s informací o tom, jakých výkresů se aktualizace dotkne a s průběhem importu.


Vyhledávání projektů

V dialogu pro otevření projektu uloženého ve Vaultu nebo v cloudové službě ACC (Autodesk Construction Cloud) je možné vyhledávat projekty. Vyhledávání probíhá na základě zadání znaků bez ohledu na to, kde se znaky nacházejí, zda na začátku nebo uprostřed názvu.


Instrumenty ve výkazu materiálu na Isometrii

Ve výkazu materiálu na izometrii lze nyní zobrazit i instrumenty. Stačí v nastavení výkazu zatrhnout volbu „Include instruments in BOM“.


Samostatný PCF soubor pro každý výkres izometrie

V nastavení stylu izometrie v Project Setup je nyní možné zatrhnout volbu „Create PCF per Iso Sheet/DWG pro vytvoření PCF souboru pro každý výkres izometrie. Není tedy nutné provádět toto nastavení v souboru isoconfig.xml.

Další vylepšení

 • Dialog Project Setup se nyní zobrazuje výrazně rychleji než v předchozích verzích
 • Byl také zlepšen výkon při vydávání projektu z Vaultu

AutoCAD Plant 3D 2023 také samozřejmě obsahuje veškeré nové funkce a vylepšení AutoCADu 2023 (viz). Viz též informace o novinkách dalších produktů řady Autodesk 2023.

pondělí 28. března 2022

Téměř 50 nových funkcí Autodesk Construction Cloud

Cloudová platforma Autodesk Construction Cloud (ACC) sjednocující nástroje pro návrh budovy, výkaz výměr, výstavbu nebo správu budovy získala dalších téměř 50 nových funkcí, které jsou již nyní z větší části k dispozici nebo budou uvolněny v nejbližší době. Pojďme se podívat na ty nejzajímavější. 

Bridge

Nástroj Bridge byl uveden již v předchozí aktualizaci ACC a umožňoval předávat mezi účty publikované výkresy. S nynější aktualizací mohou členové týmu předávat nejen výkresy, ale i další soubory a  složky a předávat a sdílet si tak data mezi účty a projekty. Sdílení nemusíte provádět ručně, ale lze ho i automatizovat. Tato funkce umožní snadné předávání dat mezi např. generálním dodavatelem a subdodavatelem nebo mezi objednatelem a zhotovitelem.


Správa dokumentů

Při práci se soubory můžete využívat celou řadu nových funkcí:

Migrace složky "For the Fields"

Složku "For the Fields", které je systémově vytvářena v každém projektu je nyní možné přesunout do složky "Soubory projektu". To zjednodušuje správu a organizaci projektových dat.

Filtrování připomínek na vícelistových PDF

Na vícelistových PDF dokumentech lze vložené připomínky vyhledávat pomocí filtru. 
Poznámka: aktuálně se filtr nezobrazuje korektně co se týká pojmenování polí pro filtrování.Uživatelské skupiny

Skupinu uživatelů "Všichni", která umožňuje přiřadit oprávnění do složek všem členům projektu je nyní možné použít u jakékoliv složky. Dříve bylo možné tuto skupinu použít jen ve složce "For the Field". 

Vyhledávání vad

Vady lze nyní vyhledávat nejen podle názvu ale nově i podle ID.


Autodesk Build

Následující seznam uvádí nové funkce uvedené pro produkt Autodesk Build určený pro stavební firmy.

Minimapa

V mobilní aplikaci PlanGrid se při prohlížení 3D modelu zobrazí 2D náhled minimapy pro snazší navigaci podobně jako je to ve webovém rozhraní. Zároveň je možné pro snazší navigaci po patrech používat šipku nahoru a dolu.

Propojení připomínek a komponent

Při vytváření připomínek na výkresech je mohou uživatelé propojit s komponentou. To usnadní snadnější získání informace o tom, kde se komponenta nachází. Model Coordination

Revit Issue Add-In

Doplněk do Revitu pro správu vad Revit Issue Add-In obsahuje ve verzi 4.0 přehledový panel se seznamem vad a jejich stavu. Zároveň je v panelu zobrazena tabulka kolizí se seznam kolizí načtených z modulu Model Coordination. Klepnutím na link pod seznamem vad nebo kolizí lze přejít přímo do webového prohlížeče do projektu a zobrazit vady nebo kolize.

Tolerance kolizí 

U zobrazených kolizí lze nastavit toleranci pro zobrazení kolizí. Pomocí šipek lze určit kolize pod nebo nad určitou hodnotu případně v zadaném rozmezí. Můžete tak například rychle odfiltrovat kolize, které jsou pod určitou hodnotou a nastavit jim všem příznak, že se nejedná o vady nebo naopak vyhledat vady nad určitou hodnotu a vyřešit tak závažnější problémy.  Vyjmutí modelů z automatické detekce

V nastavení kolizí lze vybrat nebo naopak odebrat modely, které bude sytém automaticky porovnávat a vyhledávat kolize. Odebrané modely stále zůstávají v seznamu modelů a je možné je zobrazit a prohlížet. To umožnuje týmům zpřehlednit vyhledávání kolizí na určité části projektu, např. na jednotlivé budovy, patra nebo fáze.
Správa projektu

Ve správě projektu je celá řada menších vylepšení:
 • Informace o schůzkách lze nyní upravovat i v mobilní aplikaci.
 • U RFI (Žádost o informace) lze nyní zadat i umístění
 • Uživatelé mohou nyní sdílet upravený pohled na harmonogram s dalšími členy projektu
 • Milníky projektu lze nyní zobrazit jako svislou čáru při prohlížení Ganttova diagramu
 • Seznam harmonogramů lze zobrazit jako náhledy nebo jako textový seznam

Výkaz výměr (Takeoff)

V modulu Takeoff pro výkaz výměr je nyní podporován i formát IFC.

Chystaná vylepšení

Mezi další funkce, která se objeví v nejbližší době bych zmínil tyto:
 • Zobrazení harmonogramu v mobilní aplikaci
 • Seskupování aktivit podle různých parametrů harmonogramu
 • Detekce symbolů při vytváření výkazu výměr v modulu Takeoff
 • Nový design na stránce pro správu komponent
 • Tvorba kontrolních seznamů i v režimu offline
 • Automatická tvorba reportů podle firmy
 • Nastavení práv podle firmy nebo role při tvorbě formulářů


pondělí 21. března 2022

Varianty návrhov v Revite

    Jednou zo základných funkcií programu Revit, avšak mnohými užívateľmi prehliadanou, sú tzv. varianty návrhov – spôsob, akým mať v rámci jedného projektu / modelu viacero variant určitých konštrukcií, objektov, či súborov konštrukcií.

    Názorným príkladom môžu byť napr. rôzne farebné varianty fasády, viaceré typy konštrukčných vrstiev zelených striech, rozostavenie, či druhy zariaďovacích predmetov, viaceré materiálové charakteristiky nábytku či napr. v  našom príklade viaceré konštrukčné a materiálové typy zábradlia na schodisku.

    Tieto varianty vieme následne veľmi efektívne odprezentovať či už klientovi alebo investorovi.

    Na obrázku, ktorý môžete vidieť vyššie sa nachádza 1 výkres Revitu, do ktorého sú vložené 3 identické 3D pohľady, ktoré sa líšia len zobrazeným variantom zábradlia na schodisku. Môžete teda vidieť lankové zábradlie, zábradlie zo sklenených blokov a zábradlie tvorené oceľovými stojkami.

    Varianty návrhov sa v Revite nastavujú na karte Ribbonu Správa po kliknutí na tlačítko Varianty návrhu. V dialógovom okne, ktoré sa po kliknutí na toto tlačítko otvorí môžeme vidieť sekciu Sada variant a Varianta

    Najskôr je potrebné si vytvoriť sadu variant, čo môže byť určitý celok alebo typ konštrukcie, napr. schodisko, balkón, fasáda, konferenčný stôl a v našom prípade napr. zábradlie schodiska. Následne pre túto sadu variant pridáme konkrétne varianty návrhu, teda v našom prípade lankové zábradlie, sklenené zábradlie a stojkové zábradlie.

    Po definovaní sád variant a konkrétnych variant návrhov prejdeme na priradenie jednotlivých konštrukcií alebo ich častí ku konkrétnej variante v rámci danej sady. Vyberieme si teda objekt zábradlia schodiska, klikneme na malé tlačítko v strednej spodnej časti Revitu s názvom Přidat do sady a vyberieme sadu a konkrétnu variantu, prípadne viacero variant, ku ktorým chceme tento objekt priradiť.

    Ak pridáme zábradlie len do jednej, konkrétnej varianty, tak v ostatných variantoch sa zábradlie nebude vôbec vyskytovať. Workflow, ktorým priradíme objekt, či konštrukciu, ktorá už je priradená v nejakej variante do inej je nasledovný:

    Vyberieme predmetný objekt, ktorý následne skopírujeme, prepneme sa do varianty návrhu, do ktorej chceme tento objekt pridať (toto realizujeme výberom aktuálnych variant v strednej spodnej časti Revitu) a následne v tejto variante vložíme objekt zo schránky zarovnaný na rovnaké miesto a zmeníme jeho typ, prípadne akékoľvek iné vlastnosti (hodnoty parametrov, trajektóriu, profil a pod.) podľa potreby tej danej varianty návrhu.

    Teraz, keď sa budeme prepínať medzi jednotlivými variantami návrhov, tak sa bude zobrazovať vždy konkrétny typ konštrukcie s konkrétnymi nastaveniami pre konkrétny variant návrhu.

    Ak sme prepnutý  v určitej variante návrhu, tak defaultne vieme vyberať len objekty, ktoré do tejto varianty patria. Toto nastavenie sa dá samozrejme zmeniť odškrtnutím voľby na tlačítku Vyloučit varianty / Pouze aktivní.

    Ak máme vybrané zobrazenie tzv. Hlavného modelu, tak sa zobrazuje variant návrhu, ktorý je nastavený v danej sade ako primárny. Toto nastavujeme v dialógovom okne Varianty návrhu rovnomenným tlačítkom.

    Zobrazenie konkrétnych variant v konkrétnych pohľadoch môžeme meniť aj pomocou nastavenia vo vlastnostiach prepísania viditeľnosti / zobrazenia v kategórií Varianty návrhu.

    Nástroj Varianty návrhu, ktorý sme si v tomto článku stručne vysvetlili môžeme použiť na efektívne odprezentovanie viacerých typov či druhov konštrukcií v rámci jedného projektu, napr. aj na jednom spoločnom výkrese.