pátek 26. února 2016

BIM: Příležitost pro výrobce


25. února proběhlo na lodi Rohan Boat setkání na téma BIM: Příležitost pro výrobce uspořádané českým zastoupením výrobní firmy Reynaers. Reynaers je belgický výrobce řešení pro hliníková okna, dveře, fasády, posuvné systémy, zimní zahrady a slunolamy. Akce byla věnovaná problematice BIM a jejím dopadům na výrobce koncových zařízení a BIM knihovnám systémů Reynaers včetně jejich použití v projektech. Účastníci setkání zastupovali většinou různé české výrobce oken.

Společnost CAD Studio zde prezentovala možnosti BIM technologií. Účastníkům jsme ukázali, co je to BIM a a jaké příležitosti dnes představuje pro dodavatele a výrobce koncových prvků ve stavebních projektech. Tato problematika vzbudila zájem a dle reakcí je již řada výrobců na BIM připravena a má své výrobky zpracované do BIM knihoven. Některé výrobce tento proces ještě čeká. Vzhledem ke vzrůstající poptávce po BIM projektech ze strany investorů se taktéž zvyšují požadavky od projektantů směrem k dodavatelům po kvalitně zpracovaných BIM knihovnách - tak jako je má zpracované právě například společnost Reynaers a řada dalších. Společnost CAD Studio je připravena potenciálním zájemcům o BIM knihovny pomoci v podobě realizace, konzultací, nebo dodávky příslušných softwarových BIM nástrojů a jejich zaškolení. Tisíce BIM rodin ke stažení rovněž nabízí knihovna na CADforum.cz.

čtvrtek 18. února 2016

Revit MEP - překrývající se značky elektroinstalačních prvků v půdorysech

Prvky elektroinstalace umístěné v modelu Revitu těsně vedle sebe nebo nad sebou se v symbolickém zobrazení v půdorysech mohou překrývat.


Oprava tohoto nečitelného zobrazení může být snadná při použití knihovních prvků elektroinstalace s parametry, které umožňují posouvání symbolu nezávisle na reálném umístění 3D modelu prvku. Takto upravené rodiny najdete ke stažení na helpdesk.cadstudio.cz - viz Tip 10736

Ukázkové video funkcí těchto rodin:


Další možností je vkládání značek elektroinstalace jako popisek. Popisky lze libovolně posouvat, ať už jsou prvky vedle sebe nebo nad sebou. A také tvorba knihovního prvku popisky může být pro začínajícího uživatele Revitu rychlejší než úprava symbolů v rodinách elektroinstalačních prvků. Samozřejmostí je, že popisky mění svou velikost v závislosti na nastavení měřítka pohledu.

 
Krátká videoukázka použití značek elektroinstalace jako popisek:Viz Revit MEP

středa 17. února 2016

CADstudio BIMsign - ochránte vaše Revit súbory

Chránte Váš BIM obsah pridaním unikátnej neviditeľnej značky - podpisu s menom

Nadstavbová utilita CADstudio BIMsign pre Autodesk Revit označí Váš BIM dokument (projekt, rodina, alebo šablona Revitu) permanentnou neviditeľnou značkou – podpisom, ktorý obsahuje vaše meno, názov spoločnosti a kedy bol dokument podpísaný. Tento doplnok pomáha chrániť vaše duševné vlastníctvo, a umožńuje tak preukázať vlastníctvo vášho pôvodného obsahu v akomkoľvek budúcom Revit-ovom dokumente.

Môžete podpisovať jednotlivé RVT projekty, RFT a RTE šablony, a samozrejme RFA – rodiny. Pokiaľ podpíšete vašu firemnú projektovú šablónu alebo šablónu knižničného prvku, budú všetky nové projekty a rodiny založené na tejto šablóne „podpísané“ (označené značkou, neviditeľným vodoznakom).


Podpis BIMsign nepreukazuje nezmenený stav pôvodného dokumentu (to zaistí elektronický podpis), ale preukazuje, že daný dokument je založený na vašich originálnych dátach. Neautorizovaný používatelia (aj vo vašej firme) nemôžu odstrániť podpis z Revitového dokumentu. Podpis zostáva súčasťou RVT/RFA/RFT/RTE súboru aj bez inštalácie aplikácie BIMsign na danej stanici.

Táto aplikácia je kompatibilná s programami Revit, Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP verzie 2016 (64-bit, akákoľvek jazyková verzia).

Ako to funguje?

BIMsign pridá autorský podpis v zašifrovanej forme do interných dátových štruktúr v Revitovom dokumente. Tento podpis prežije prakticky všetky budúce úpravy daného Revit súboru.

 

Príkazy

Kliknite na ikonu BIMsign v karte ribbonu Doplnky. Dialóg ukazuje, či je daný súbor Revitu niekým podpísaný. Môžete tu použiť nasledovné funkcie:
Podpísať pridá podpis do doposiaľ nepodpísaného dokumentu (nie je možné podpísať už podpísaný dokument)
Odstrániť podpis vymaže váš vlastný podpis z podpísaného dokumentu (nemôžte odstrániť cudzie podpisy) pokiaľ zadáte špeciálne, podpis odstráňujúce heslo, ktoré ste obdržali s vašou licenciou programu BIMsign
Zmeniť heslo pre zmenu vášho podpis odstraňujúceho hesla

Videoukážka:


Download

Aplikáciu BIMsign si môžete zakúpiť na eshope CAD Studia. Cena aplikácie je cca 5000 Kč (185€, bez DPH). Aplikácia je licencovaná na počítač s možnosťou multilicenčných zliav.

Viď stránka BIMsign

pondělí 15. února 2016

DYNAMO - vizuální programování

Evoluce projektování


Profese architekta či stavebního inženýra nebyla, průběhem svého vývoje, nějak zásadně vystavena rychlým změnám, až do té doby, kdy se celý proces vývoje projektu přesunul z papírové do digitální podoby a kdy klienti začali vyžadovat vyšší přidanou hodnotu od svých projektů. Současná doba začala klást na zkušené projektanty vyšší a vyšší požadavky, kdy jsou nuceni se stále vyvíjet, tak aby zůstali konkurenceschopní na trhu práce.

Přechod od rýsovacího prkna na CAD (Computer Aided Design) byl jen pouhým začátkem vývoje novodobého projektování. Začátkem 21. století přišel do povědomí nový pojem a tím je BIM (Building Information Modeling), projektování založené na informačním modelu je v současné době v řadě vyspělých zemí na rozkvětu a prochází nezadržitelně dalším vývojem. Další článek v evoluci projektování lze nazvat jako vizuální programování. Ale co si přesně pod tímto názvem představit?

Co je vizuální programování?


Ve stavebnictví se projektování zaměřuje na vizuální, systematické a geometrické vztahy mezi jednotlivými částmi návrhu, které jsou rozvíjeny prostřednictvím pracovních postupů založených na pravidlech od prvního konceptu až po finální výsledek.  Bez toho aniž bychom si to uvědomovali, pracujeme algoritmicky, tedy tak, že definujeme krok za krokem řadu různých akcí, které následují základní logiku vstupu, zpracování a výstupu. Tímto způsobem můžeme vizuální programování využít pro dokončení našeho návrhu jen s pomocí správného naformulování algoritmů.

Algoritmus v ruce


Zkusíme si tuto definici popsat na hmatatelnějším příkladu, například na tradičním origami vzoru jeřába. Začneme čtvercovým kusem papíru (vstup), následuje řada kroků skládání (zpracování) a konečně výsledný tvar origami jeřába (výstup).

Ptáte se, kde je přesně zmíněný algoritmus? Jedná se o abstraktní sadu kroků, které můžeme prezentovat několika způsoby, jednak buď pomocí textového zápisu anebo grafickou formou.

Textový zápis:

1. Začněte se čtvercovým kusem papíru, barevnou stranou nahoru. Přeložte papír napůl a následně ho rozevřete, dále přeložte napůl i druhou stranu papíru.

2. Otočte papír bílou stranou nahoru. Přeložte papír na polovinu, pořádně přehněte záhyby a papír rozevřete, a pak znovu přeložte v opačném směru.

3. Využijte získané záhyby k tomu, abyste ke spodnímu rohu papíru dostali ostatní zbylé tři rohy.

4. Přeložte krajní klapky papíru směrem k jeho středové ose a vraťte je zpět na původní místo.

5. Přeložte horní roh papíru směrem dolů, vytvořte záhyb a vraťte na původní místo.

6. Spodní roh papíru přeložte směrem nahoru za současného stlačení krajních klapek papíru směrem k ose modelu. Vytvořte přehyb.

7. Otočte opět model na druhou stranu a opakujte bod 4 až 6.

8. Ohněte horní klapky směrem ke středové ose modelu.

9. Opakujte stejný postup i na druhé straně modelu.

10. Ohněte obě „nohy“ směrem nahoru, vytvořte záhyb a vraťte do původní podoby.

11. Již zmíněné „nohy“ inverzně ohněte směrem dovnitř do modelu přes záhyb, který jste vytvořili v minulém bodě.

12. Jednu z „noh“ ve čtvrtině opět otočte inverzně směrem dolů, tato část bude tvořit hlavu, následně sklopte dolů části, které budou tvořit křídla.

13. Model origami je hotový.


Grafický zápis:


Definice programování


Pokud využijeme jeden nebo druhý postup, vždy docílíme stejného výstupu, v našem případě by se vždy jednalo o model jeřába, pokud bychom si daný postup zapamatovali a při dalším pokusu se již spoléhali sami na sebe, dalo by se tvrdit, že již aplikujeme algoritmus. Jediným rozdílem mezi oběma postupy je pouze způsob jakým dané instrukce zpracováváme a to nás přivádí k programování. Programování se dá definovat jako proces zahrnující činnosti od návrhu algoritmu, psaní, testování a ladění zdrojových kódů programů. Pokud bychom výše uvedené zápisy tvorby origami převedli do formátu, který by byl našemu počítači srozumitelný, jednalo by se o proces programování.

Klíčem a současně první překážkou, na kterou při programování narazíme, je ta, že pro účinnou spolupráci s naším počítačem jsme odkázáni na abstraktní formu komunikace, která může mít podobu libovolných programovacích jazyků, jako například JavaScript, Python nebo C++. Pokud by se nám podařilo sepsat opakovatelnou sadu instrukcí jako v případě postupu vytvoření japonského origami a najít vhodný programovací jazyk, kterému by náš počítač rozuměl, tak bychom byli jen krůček od toho naučit náš počítač skládat tradiční model origami jeřába nebo dokonce celou řadu jeřábů, kteří by se mohli vzájemně odlišovat například velikostí nebo barvou. To je síla programování – počítač bude opakovaně a neprodleně vykonávat zadané úkoly, bez chybovosti lidského faktoru.

Definice vizuálního programování


Pokud byste byli pověřeni úkolem sepsat návod na poskládání origami jeřába, jak byste pokračovali? Vytvořili byste daný návod grafickou nebo textovou formou, nebo nějakou kombinací obou dvou?

Pokud jste odpověděli, že grafickou formou, tak přesně pro Vás je vizuální programování určené. Proces sestavování jednotlivých instrukcí by byl pro klasické programování tak i pro vizuální programování stejný. Oba by využívaly stejný rámec formalizace, nicméně při vizuálním programování by se instrukce zadávaly prostřednictvím grafického („vizuálního“) uživatelského rozhraní. Namísto zadávání textu pro vázání syntaxe, by se využilo spojování předpřipravených uzlů dohromady.

Zde je ukázáno srovnání stejného algoritmu "draw a circle through a point" naprogramovaný prostřednictvím spojování uzlů versus klasického kódu:

Vizuální programování:


Textové programování:

myPoint = Point.ByCoordinates(0.0,0.0,0.0);
x = 5.6;
y = 11.5;
attractorPoint = Point.ByCoordinates(x,y,0.0);
dist = myPoint.DistanceTo(attractorPoint);
myCircle = Circle.ByCenterPointRadius(myPoint,dist);Výsledek algoritmu:
Tento charakter programování snižuje překážky vstupu do odvětví jako je architektura a design a nese sebou neomezené možnosti návrhu.

Co je DYNAMO?


DYNAMO je open-source aplikace, kterou lze stáhnout a spustit jako plug-in například pro programy Autodesk REVIT a MAYA. Je koncipována jako vizuální programovací nástroj, který si klade za cíl být nápomocný jak profesionálním programátorům, tak i početné skupině ne-programátorů, jako jsou například architekti či stavební inženýři.

Na co se můžeme těšit příště?


V tomto článku jsme si přiblížili vizuální programování jako takové a příště bychom se podívali blíže na samostatnou aplikaci DYNAMO, popsali bychom si její interface a základní pilíře aplikace, kterými jsou jednotlivé uzly.


Plug-in pro REVIT si můžete stáhnout ZDE.

DYNAMO v akci:

pátek 12. února 2016

BIM 360 Docs - cloudová správa dokumentů

Na konci ledna byla zpřístupněna nová cloudová služba Autodesku pro správu projektové dokumentace Autodesk BIM 360 Docs (dříve známý i jako Project Alexandria). Tato služba umožňuje uživatelům nahrávat, spravovat, připomínkovat a sdílet nejrůznější 2D a 3D typy projektových dokumentů, výkresů a modelů. Všichni členové projektu mají okamžitý přístup k aktuálním verzím dokumentů, ať už přistupují z internetového prohlížeče, tabletu nebo telefonu, a to po celou dobu trvání projektu. Pomocí nastavení práv lze kontrolovat přístupy jednotlivých členů týmu k dokumentaci. BIM 360 Docs doplňuje aktuální nabídku služeb BIM360.

Hlavní funkce aplikace BIM 360 Docs:
  • Propojené prostředí 3D a 2D, s možností interakce uživatelů s modely v jeden okamžik - jak ve 2D pohledech, tak i v 3D vizualizacích. V pohledech je možné zobrazovat vlastnosti jednotlivých objektů, vkládat revizní poznámky;
  • Přístupová oprávnění a schvalovací procesy pro správu aktualizací a uvolňování dokumentů, aby projektový tým nepracoval se zastaralými informacemi. Přizvané účastníky lze členit do skupin podle jejich role (např. investor, subdodavatel a jiné) nebo podle firmy. Konkrétním uživatelům, firmám nebo daným rolím lze přiřadit 4 úrovně oprávnění přístupu k jednotlivým složkám projektu;
  • Velmi rychlé prohlížení rozsáhlých projekčních dokumentů, optimalizované pro mobilní zařízení s Apple iOS;
  • Automatická organizace originálních a aktualizovaných stavebních dokumentů do ucelených sad, s využitím vysoce přesného optického rozpoznávání rohových razítek (OCR). Je možné si vytvořit pro danou složku uživatelské atributy a ty namapovat na zadaná místa v rohovém razítku. Při načtení dokumentu pak dojde k automatickému rozpoznání textu a jeho zapsání do příslušného atributu.
  • Neomezený počet uživatelů
  • Neomezený objem uložených dat
  • Zachování historie dokumentů

Autodesk BIM 360 Docs pomáhá šetřit čas a snižovat rizika a chyby při realizaci stavebních projektů. Všichni uživatelé mají okamžitý přístup ke správným verzím dokumentů a to kdykoliv a kdekoliv.

Službu si můžete zdarma vyzkoušet po dobu 60 dní na adrese bim360.com/docs . Po dobu zkušebního režimu máte možnost vytvářet více projektů. Po 60 dnech se účet automaticky (pokud si službu nekoupíte) převede do režimu zdarma, kdy máte k dispozici jen jeden projekt. K dispozici máte (jak pro placený účet, tak i pro účet zdarma) neomezenou velikost úložiště a neomezený počet uživatelů.

Aplikace je prozatím k dispozici jen v angličtině.

Ukázka použití:


čtvrtek 11. února 2016

Nová verze Revit Tools 2016

Byla uvolněna nová verze CAD Studio Revit Tools 2016. Novou verzi 2.1 je nyní možné stahovat z webových stránek CAD Studia.


Kromě drobných oprav a vylepšení stávajících funkcí prošel tento doplněk faceliftem, při kterém byly vyměněny ikony tlačítek na pásu karet.  Dále přibyla zcela nová funkce pro výpočet počtu výkresových formátů. Ta funguje tak, že se pro všechny výkresy v daném projektu automaticky vypočte počet formátů A4 a hodnota se zapíše do uživatelem zvoleného parametru. Počet formátů je neustále sledován a aktualizován při jakékoliv změně rozměrů výkresů. Vypočtenou hodnotu je samozřejmě možné zobrazovat v rozpiskách a vykazovat v seznamech výkresů - například pro možnost okamžité kontroly nákladů na tisk dokumentace.

Z původních funkcí byla vylepšena především Legenda typů, která slouží jako nástroj pro rychlé vytváření tabulek výrobků s náhledy. V nastavovacím dialogu legendy typů přibylo vyhledávací pole pro vyhledávání v parametrech z  nově je také možné parametry do výkazů vybírat přímo dvojklikem myši, podobně jako například při vytváření výkazů v Revitu.


Nová verze obsahuje i další menší vylepšení a opravy chyb.

Revit Tools je rozšiřující doplněk pro Autodesk Revit obsahující různé nástroje pro zefektivnění práce a přizpůsobení výstupů českým normám. Zákazníci CAD Studia jej dostávají k Revitu zdarma. Bližší informace naleznete na produktové stránce.