úterý 22. prosince 2015

Využití BIM ve facility managementu 2 - seznamte se s COBie

Náklady během životního cyklu stavby
Využití BIM dat pro správu staveb je téma, o kterém se hodně mluví a často je uváděno jako jeden z nejdůležitějších přínosů informačního modelování. Za argument je dáváno to, že velkých finančních úspor je při použití BIM možné dosáhnout právě až v provozní fázi životního cyklu stavby, což je způsobeno tím, že náklady na provoz za celý životní cyklus jsou obvykle několikrát vyšší než náklady ve fázi investiční - tedy náklady spojené s návrhem a realizací. O tom jistě není důvod pochybovat. Jakým způsobem může BIM usnadnit a zefektivnit práci facility managerů jsme si ukázali v minulém článku Využití BIM ve facility managementu. Je však důležité si uvědomit, že zdaleka ne každý informační model stavby lze takovýmto efektivním způsobem využít.
Je známým faktem, že každý prvek informačního modelu budovy může obsahovat velké množství atributů a informací jako jsou geometrické vlastnosti, údaje o materiálech, způsobu zobrazení a mnoho dalších. Možnosti jsou prakticky neomezené. Správce majetku, ale velice často zajímají úplně jiné informace než projektanta. Model, který je hodnotný pro projektanta bude často obsahovat velké množství geometrických parametrů, definice materiálů a další informace sloužící primárně k vytvoření kvalitní tištěné dokumentace a co nejpřesnějších výkazů výměr. Obsahuje tak mnoho informací, z nichž je ale  z pro budoucího správce majetku většina naprosto nevýznamná.
Pokud má investor v plánu využít model pro budoucí správu objektu a vytěžit tak z BIM maximum, je nezbytně nutné, aby již při zadání zakázky na projekt zcela přesně specifikoval, jaké informace a parametry má obsahovat. Bez takového zadání bude výsledný model pro účely FM prakticky nepoužitelný, nebo budou možnosti jeho využití značně omezené, a FM tým bude muset zpracovat obrovské množství informací ručně, stejně jako v případě předání projektové dokumentace v klasické papírové formě.
Dokumentace předaná spolu se stavbou tradičním způsobem
Protože v České Republice dosud neexistují žádné normy pro předávání digitálních dat během životního cyklu budov a rozsah těchto dat není ničím stanoven, závisí stanovení obsahu BIM modelů pouze na dohodě mezi investorem a dodavatelem projektu. Investoři si ale také mohou tápat v tom, jaká data vlastně mají po projektantovi (autorovi BIM dokumentace) požadovat, protože případové studie, na kterých by bylo možné demonstrovat úspěšné využití BIM dat pro FM u nás zatím také prakticky neexistují.  Můžeme se ale inspirovat v zahraničí, kde již takové projekty vznikly a kde se často jako standard pro předání dat o stavbě pro účely facility managementu používá COBie.
Ještě jste neslyšeli o COBie? Standard COBie začal vznikat roku 2005 v USA, kde byl národním ústavem pro stavební vědy (National Institute of Building Sciences) vytvořen tým složený ze stavebních projektantů, vlastníků a správců budov a zástupců softwarových firem, který měl za úkol identifikovat požadavky na předání informací potřebných pro realizaci a provoz staveb. Do roku 2009 se tak z původní myšlenky stal mezinárodně uznávaný formát implementovaný do mnoha komerčních software po celém světě a v současné době je i zakotven v některých národních normách zabývajících se problematikou BIM.  Od března 2013 je COBie součástí americké národní BIM normy (NBIMS-US V2) a od roku 2014 je také částí britské normy BS 1192-4:2014.
V praxi může předávání COBie dat vypadat například tak, že pomocí doinstaloveného pluginu jsou požadované údaje extrahovány z aplikace, ve které byl BIM model vytvořen (např. Revit), do standardizované excelovské tabulky. Data z takové tabulky jsou pak FM aplikace podporující COBie schopny importovat do své databáze, nebo lze pracovat i s tabulkou jako takovou, ačkoli to není primární účel její existence. Ne všechny návrhové BIM programy mají nativně implementovány všechny údaje vyžadované COBie standardem a tak například COBie plugin pro Revit umožňuje i globální doplnění COBie parametrů do projektu tak, aby již projektant věděl, jaká data musí do databáze zadat.
BIM knihovny stavebních komponent a výrobků konkrétních výrobců, které tito výrobci nabízí projektantům ke stažení, již v dnešní době často COBie data obsahují a projektantům i majitelům staveb tak mohou ušetřit značné množství práce s jejich získáváním. Je jasné, že do budoucna bude takovýchto knihoven přibývat a využitelnost BIM ve správě majetku tak bude čím dál snažší.

Budete-li si chtít práci s COBie daty vyzkoušet na vlastní kůži a o formátu se dozvědět víc, můžete si z následujícího odkazu stáhnout plugin COBie Extension for Revit včetně vzorového projektu a shlédnout video, které formát dopodrobna rozebírá.

Přímý odkaz na video najdete zde.

úterý 1. prosince 2015

Setkání leaderů českého stavebnictví - prostor pro BIM

Společnost CEEC Research dnes v Praze pořádala setkání vrcholných představitelů státu a ředitelů stavebních, projektových a developerských společností – konferenci SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2015/H2. Ani společnost CAD Studio, jako přední dodavatel projekčních BIM technologií, nemohla na tomto setkání chybět. Za vládu ČR se této konference zúčastnili ministři financí, dopravy, místního rozvoje a školství. V přednáškách a diskusích zazněly některé zajímavé informace.

A. Babiš uvedl, že stavební produkce v ČR se v Q3 2015 zvýšila o 20% a stavební trh je na vzestupu. Objem zakázek tvořil 40% ze strany státu jako investora. Příští rok se očekává inflace 1,1% a nezaměstnanost 4,7%. Stavebnictví je pro ministerstvo financí prioritou.D. Ťok mj. upozornil, že podle informací z ŘSD jsou kapacity projekčních firem přeplněné. Přitom ale podle analýz CEEC Research plyne, že projekční firmy neplánují příliš navyšovat kapacity - jen 30% z nich bude hledat nové projektanty.


Velké projekční a stavební firmy (např. SKANSKA) naopak problém s kapacitami necítí. Při svém plánování potřebují vidět více dopředu. Jsou připraveni stavět. Pozemní stavitelství pro privátní sektor neroste. Praha tvoří cca 70 % trhu v bytové výstavbě. Jedním z hlavních problémů je neexistence správného právního prostředí.

Podle Ministerstva pro místní rozvoj bude od jara 2016 funkční zákon o zadávání veřejných zakázek. Nemělo by se tak již soutěžit pouze na cenu - od toho si slibuje i zrychlení celého stavebního procesu. Už teď sice lze soutěžit na ekonomickou výhodnost, ale tato možnost není příliš využívána hlavně z důvodu obav zadavatelů z postihů.

Z hodnocení Ministerstva školství potřebuje stavebnictví lidi se vzděláním učňovským, středním i vysokoškolským.


Právě hrozící nedostatek kapacit a odborníků vytváří prostor pro přechod na BIM, který prokazatelně zvýší produktivitu a tudíž může uvolnit kapacity na další projekční zakázky.