Příspěvky

Knihovny, aktualizace a moduly rozšíření nejen v Revitu 2024
Není tomu tak dávno, co byl vydán nový Revit ve verzi 2024. Pokud bychom v nově instalovaném produktu hledali doplňkový obsah (například knihovní prvky, soubory IES, vyhledávací tabulky, šablony projektů a obecné šablony rodin), nemusíme vše z tohoto obsahu ve složkách produktu nalézt. Autodesk ten…

Nový Enscape 3.5
Bola uvedená nová verzia vizualizačnej 3D aplikácie Enscape 3.5 od spoločnosti Chaos Group, ktorá je určená o.i. aj pre Autodesk Revit 2024. KĽÚČOVÉ FUNKCIE ENSCAPE 3.5 editovateľný obsah vylepšené osvetlenie a odrazy nový obsah 3D osôb vylepšenia exportu alpha kanálov aktualizovanie ortografic…

Zmena symbolu v rodine Revitu na základe úrovne detailov
Viditeľnosť jednotlivých elementov rodiny Revitu vieme kontrolovať nielen na základe kategórií, podkategórií, manuálne, či parametricky, ale aj na zákade vybranej úrovne detailov v príslušnom pohľade projektu.      Jedným z mnohých príkladov môže byť rodina sprinkleru – postrekovača stabilný…