Příspěvky

Autodesk FormIt - koncepční BIM editor i pro Android
Autodesk FormIt je mobilní aplikace pro zachycení nápadů a koncepčních návrhů budov - kdykoliv a kdekoliv. Koncepční model můžete umístit do kontextu reálného okolí a snáze tak analyzovat vzájemný vztah stavby a lokality. Pracovní postupy Informačního modelu budov (BIM) můžete synchronizovat pomo…