pátek 29. ledna 2016

BIM a Efektivní Facility Management


Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí zorganizovala setkání projektantů, správců a provozovatelů nemovitostí s názvem "SCHOPNÝ ASSET MANAGEMENT - EFEKTIVNÍ FACILITY MANAGEMENT". Téma BIM technologií se dostává do popředí i u těchto diskusí odborníků z řad Asset, Property a Facility manažerů. Ač je pro řadu z nich BIM zatím nový pojem, bude nabývat na důležitosti s tím, jak narůstá počet projektů řešených pomocí BIM a jak se i posouvá tlak v legislativě na efektivní využití BIM pro veřejné zakázky.

V prezentacích a diskusích zaznělo mimo jiné:

  • Co čekají nájemníci kanceláří? Dobrá kancelář na dobrém místě = benefit pro zaměstnance (open space už není trend)
  • Dobrá kancelář nemusí nutně znamenat moderní budovu. Technologický dopad je na TZB v zahuštěných místech. Activity-based workplace = 20-30 % redukce plochy. Každý pracovník však nemá nárok na místo. Vyžaduje si to také vyšší investici do IT.
  • Aktuálním trendem je zájem o provozování nemovitosti od nájemců. Tlak je na finance a provozní náklady. Aktuálně vyšší frekvence tendrování dodavatelů a služeb. Zvýšené nároky od investorů na reporting. Posílení interního property managementu přímo u investorů.
  • Co přináší BIM. 3D model nemovitosti včetně všech potřebných informací v průběhu celého životního cyklu. Snadný přístup k datům.
  • BIM ve světě a veřejné zakázky. Přesné výkazy výměr pro tendrování. Zvýšení transparentnosti. Koordinace celé stavby = úspory času.
  • BIM = 1:1 virtuální model budovy. Náklady stavby: 10% pozemek, 14% stavba, 48% náklady na správu.

V řadě diskutovaných oblastí by mohlo pomoci nové řešení CAD Studia pro facility management nad BIM daty - BIMforMe.


snímek: ARTN


Více o akci na artn.cz

Revit 2016 R2 - Odpojit od centrály

Aktualizace Autodesk Revit 2016 R2 nabízí oproti starším verzím aplikace Revit i jednu drobnou změnu při otevírání týmového projektu (centrálního modelu) s použitím volby Odpojit od centrály (Detach from Central).Takto otevřený soubor odpojený od centrálního modelu nově obsahuje v názvu příponu _odpojené (v anglické verzi _detached).


Pro zachování odpojeného souboru RVT je nutné samozřejmě uložit. Ale vzhledem k novému názvu již tak snadno nedojde k nechtěnému přepsání původního souboru centrálního modelu.

čtvrtek 28. ledna 2016

Revit a tvorba terénu pomocou výškových bodov

Ďalší z užitočných nástrojov aplikácie Autodesk Revit je vytvorenie terénu na základe importu. Zamerané súradnice dokáže program spracovať, ak sú uložené v textovom súbore (.txt), alebo v Exceli (.csv). V tomto článku sa budeme bližšie venovať importu na základe súboru bodov z "texťáku".
Často sa sretávam s tým, že projektanti dostanú, alebo si vyžiadajú takýto súpis bodov od geodeta, ale nedarí sa im ho správne načítať do Revitu, príp. jednoducho upraviť do takej formy, aby ho Revit bol schopný spracovať a vygenerovať tak model terénu.


Ak sa jedná o súpis bodov v txt súbore, je potrebné upraviť ho tak, aby každý riadok obsahoval iba informáciu o súradnici daného bodu, presne v tomto usporiadaní:
 
 súradnicaX čiarka súradnicaY čiarka súradnicaZ

Všetky ďalšie informácie je nutné vymazať (ako napr. poradové číslo bodu, geodet. poznámka, znaky, nadbytočné medzery medzi suradnicami, tabulátory, atď.), a desatinnú čiarku v súradniciach nahradiť bodkou (123,45 --> 123.45). Texťák pripravený na import do Revitu by mal vyzerať napr. takto:


Spôsob, ako "prečistiť" zoznam súradníc do tejto formy (bez zdĺhavej manuálnej pracnosti), určite odporúčam použiť program Microsoft Word (verzia 2007 alebo vyšší):
Otvorte prázdny Word dokument a pomocou copy+paste tam vložte všetky údaje z txt (alebo .csv) súboru, ktorý dostanete od geodeta.
Ak sú súradnice uvedené s desatinnými čiarkami, pomocou funkcie Find/Replace (na karte ribbonu Home) nahraďte všetky čiarky za bodky.


Pomocou stlačenej klávesy ALT označíte stĺpec (napr. stĺpec medzier, poradových čísel, poznámok,...), a vymažte týmto spôsobom všetko tak, že zostanú len súradnice a medzera medzi nimi.
Nakoniec nahraďte túto medzeru čiarkou a uložte ako txt súbor. Celý postup som tiež znázornil do prehľadného videonávodu (viď na konci článku).


Teraz je textový súbor pripravený a môžeme použiť nástroj importu do Revitu:
Na karte ribbonu Objemy a pozemok kliknite na Povrch terénu > Vytvoriť z importu > Určiť súbor bodov
 
V dialógovom okne zakliknite typ súboru: Text oddelený čárkami a otvorte pripravený textový súbor.
 

Počas importu je nutné zvoliť správny formát jednotiek, napr. v tomto prípade sú súradnice zamerané v metroch.
 
Po potvrdení sa automaticky vygeneruje povrch terénu:

 
Postup si pozrite v nasledovnej videoukážke:


Ďalší príklad importu terénu zo súboru výškových bodov:

pondělí 18. ledna 2016

TOPO ALIGN, stahovatelná Revit aplikace pro modifikaci topografie

V dnešním článku se podíváme na rozšiřující doplněk programu Autodesk Revit s názvem TOPO ALIGN. Jak už název napovídá, jedná se o aplikaci, která se zabývá modifikací topografie, tedy terénních úprav. Úpravy terénu pomocí standardních nástrojů REVITU bývají značně časově náročné na vytvoření a výsledek nebývá ve většině případů příliš uspokojivý. Ve své podstatě je TOPO ALIGN velice jednoduchá aplikace, což považuji za jeden z jejich velkých kladů a zároveň sebou nese vysokou přidanou hodnotu pro uživatele, kteří si v raných fázích projektů chtějí připravit topografii pro osazení hmotové studie.

Aplikace TOPO ALIGN obsahuje pouze 3 příkazy pro modifikaci topografie.
 
ALIGN TO ELEMENT
Tento nástroj umožní dotáhnout hmotu topografie na spodní nebo horní plochu stavebních elementů (stěny, podlahy, střechy, desky stavby) popřípadě lze zvolit jen určitou hranu daného prvku. Tento nástroj dále nabízí nadefinovat odsazení topografie od plochy či hrany zvoleného prvku. Z osobního pohledu velice zajímavá vlastnost, ale prakticky ne příliš využitelná. Spíše než odsazování topografie od prvků by se hodila funkce na modifikaci sklonu násypu či výkopu.
Vývojáři aplikace se dušují, že tento nástroj reaguje omezeně i na některé načitatelné rodiny, ale při testování aplikace jsem nenarazil na žádnou, která by reagovala na nástroj.
Při složitějších stavebních elementech, jako například ostře zakřivená rampa překonávající velký výškový rozdíl, občas dochází k tomu, že ne vždycky se všechny body přesně sladí z hranami prvků, proto je nutné manuálně tyto body v nastavení povrchu vybrat a smazat.
 
POINTS FROM LINES
Points from lines je nástroj, který umožňuje vytvářet dodatečné body topografie dle čárové kresby, která reprezentuje hrany upraveného terénu. Nástroj reaguje pouze na čárovou kresbu vytvořenou pomocí čáry modelu. Při aplikování nástroje je vhodné, aby čárová kresba byla situována pod topografií, do které se budou promítat vytvořené body. Tento nástroj sám o sobě vizuálně nemodifikuje topografii, pouze do ní přidá body - následně, abyste získali kýžený efekt, je nutné využít nástroj ALIGN TO ELEMENT.
 
RESET REGION
Tato funkce funguje pouze v případě, kdy na topografii byla aplikována funkce NOVÁ ÚROVEŇ POVRCHU, tedy až v té chvíli, kdy se ze stávající topografie vytvoří přesná kopie, která se přesune do pozdější fáze projektu a následně při změně generuje výkaz výkopu/násypu. RESET REGION je funkce, která stornuje úpravy topografie vytvořené pomocí ALIGN TO ELEMENT. Na prezentačním videu, které publikovali vývojáři aplikace, vše funguje bez problému, při mém testování tato funkce nereagovala bohužel na nic. Do řádku SOURCE TOPO SURFACE by se měla zadat zdrojová topografie, tedy existující terén a do řádku TARGET TOPO SURFACE by se měla vybrat upravená topografie, na kterou se přenesou výškové poměry z existujícího terénu. Nefunkčnost tohoto posledního nástroje je už pouze malá daň, kterou zastíní celkový přínos této aplikace.
 
Na závěr je potřeba zmínit, že tuto aplikaci je možné stáhnout pouze za úplatu, a to za necelé  2 USD (cca. 50 Kč) a pouze do plných verzí Revitu, jelikož Revit LT bohužel nepodporuje stahovatelné nástroje nezávislých vývojářů z EXCHANGE APPS.
 
 ODKAZ KE STAŽENÍ APLIKACE >>  TOPO ALIGN 2016

Videoukázka:

pátek 8. ledna 2016

A360 Collaboration for Revit konečně celosvětově dostupné


Autodesk včera 7.1.2016 zpřístupnil službu A360 Collaboration for Revit pro celý svět. Dosud byla tato aplikace dostupná pro komerční využití pouze na území Severní Ameriky. Nyní tak mají možnost snadné vzdálené spolupráce na projektech v cloudu i zákazníci z České a Slovenské republiky. Služba funguje na principu ročního, čtvrtletního a měsíčního předplatného a je možné ji objednat u autorizovaných prodejců Autodesku. Součástí předplatného je i cloudová služba A360 Team. Collaboration (C4R) je zatím pro celý svět pouze v angličtině, ale během ledna by se měla postupně rozšířit o všechny stávající jazykové verze Revitu.

BIM spolupráce v cloudu

A co vlastně A360 Collaboration for Revit umí? Služba umožňuje vzdálenou spolupráci na modelech Revitu podobným způsobem jako jste zvyklí  při spolupráci na lokální síti, s tím, že centrální model je uložen v cloudovém prostředí a projektanti tak k němu mohou přistupovat doslova odkudkoli. Můžete tak svůj model sdílet třeba i s projektanty ostatních profesí, kteří mají kancelář v jiném městě a všichni mohou v reálném čase sledovat a reagovat na změny ostatních spolupracovníků. To vše bez složitého nastavování sítí a potřeby pokročilých znalostí z oblasti IT. Doplněk Collaboration pro Revit navíc obsahuje komunikátor, přes který mohou všichni účastníci projektu vzájemně informovat o prováděných změnách a to opět v reálném čase. Aplikace je také přezdívána "Revit Cloud Server" nebo "BIM Cloud Server".
Výhodou řešení je i to, že cloudový projekt můžou přes webovou prohlížečku nebo mobilní aplikaci prohlížet a připomínkovat i uživatelé, kteří nemají k dispozici Revit. Web A360 i mobilní aplikace umožňuje prohlížení 3D modelu i všech vytvořených výkresů a nasdílených pohledů.

Spolupráce prostřednictvím Collaboration v praxi je hezky předvedena v následujícím videu.


Jak službu zprovoznit?

Pro zpřístupnění cloudové spolupráce je nutné do Revitu doinstalovat doplněk A360 Collaboration for Revit, jehož poslední verzi stáhnete zde, být v Revitu přihlášen do účtu A360 vaším uživatelským jménem a mít ve vašem Autodesk účtu tuto službu aktivovanou.


Po instalaci doplňku do Revitu přibudou cloudové funkce do karty Spolupracovat. Po kliknutí na tlačítko Spolupracovat se zobrazí dialog, ve kterém zvolíte, zda chcete zahájit spolupráci na lokální síti klasickým způsobem nebo spolupráci v A360. Při volbě druhé možnosti se projekt nahraje jako centrální model do cloudu a spolupráce může začít.Ve stávající geograficky omezené verzi služba realizovala cca 29 000 souběžných online změn BIM modelů týdně.

Pro ceny a další informace prosím kontaktujte CAD Studio.

středa 6. ledna 2016

Německé spolkové dráhy předepisují použití BIM


Vedle rostoucího počtu národních a mezinárodních (EU) předpisů předepisujících využití BIM technologií pro přípravu a realizaci stavebních projektů (viz např.) si i jednotliví velcí zadavatelé projektů a investoři vytvářejí vlastní předpisy nutící projektanty a dodavatele těchto projektů využívat BIM nástroje šetřící celkové náklady staveb.

Nejnovějším příkladem takovéto instituce jsou Německé spolkové dráhy (DB, Deutsche Bundesbahn). Pro usnadnění realizace projektů a obchodních cílů si tato železniční a logistická společnost vytvořila sadu pravidel definujících způsoby předávání BIM podkladů pro projekty menších a středních železničních stanic a pomocných staveb. Tato pravidla a předlohy jsou od nynějška závazné pro všechny vypisované projekty. Předpis definuje standardy a úrovně předávaných dat a roli jednotlivých účastníků projektu. Projektanti musí data předávat ve formátu RVT, popř. IFC či DWG. Podrobné podklady pro DB-metodiku BIM jsou k dispozici na stránce DB Netze.

Doporučenou BIM aplikací je Autodesk Revit - pro něj také DB poskytuje projektovou šablonu (.RVT) a pluginy pro export formátu cpiXML (Construction Process Integration). Pro předprojektovou přípravu a vizualizace k veřejnému projednávání jsou doporučeny aplikace Autodesk Revit, FormIt 360, InfraWorks 360 či KorFin. DB rovněž nabízí vlastní nástroj s knihovnou RFA rodin iceBIMrail (nadstavba Revitu).

Hlavní cíle BIM-standardizace projektů z pohledu DB jsou:
  • Zajištění plánovatelných nákladů už před vypsáním projektu
  • Předávání definovaných digitálních dat v provozu a údržbě
  • Zvýšení kvality plánování projektů
  • Podpora zapojení veřejnosti

Chcete pomoci s nasazením BIM ve vaší projekční firmě? Kontaktujte CAD Studio, BIM jsme úspěšně nasadili už u řady českých a slovenských firem.