Příspěvky

DYNAMO TIP #5: jak získat a aplikovat hodnoty parametrů
V předcházejícím tipu #4 jsme si popsali, jak si načíst parametry typu či instance do Dynama. V dnešním tipu si pro změnu popíšeme, jak z načtených parametrů získat jejich hodnoty, a jak je dále zpracovat v rámci algoritmu. Nejdříve, než si sestavíme algoritmus v Dynamu, si musíme vytvořit stěnu…

Prefabrikované konstrukce v Revitu
Na Autodesk APP Store je pro uživatele s předplatným k dispozici rozšíření aplikace Revit 2018 pro tvorbu prefabrikovaných  betonových konstrukcí Structural Precast Extension for Revit 2018 . Po instalaci tohoto dříve avizovaného doplňku se v pásu karet Revitu zobrazí nová karta Precast obsahuj…

Nová mobilní aplikace pro zpracovaní skenovaných dat - ReCap Pro for mobile
Autodesk ReCap Pro for mobile je nyní k dispozici všem předplatitelům aplikace ReCap Pro , včetně verze zahrnuté v sadách AEC Collection a Design & Manufacturing Collection. Mobilní aplikace pracuje na zařízení Apple iPad Pro (10,5 "nebo 12,9"). Aplikaci je možné spárovat se skenerem…

Revit 2018 - nová šablona pro betonové konstrukce a vyztužování
V návaznosti na naší šablonu pro betonové konstrukce a vyztužování vydanou pro slovenské uživatele v loňském roce (viz článek na zdi ) si nyní můžete z portálu helpdesk.cadstudio.cz   v sekci Soubory ke stažení>Revit>Šablony stáhnout aktualizovanou šablonu pro betonové konstrukce a vyztužová…

Aktualizace Revit 2018.1
Ani o prázdninách Autodesk nespí a relativně krátce po uvedení Revitu 2018 dnes vydal aktualizaci Revit 2018.1. Aktualizace je k dispozici všem uživatelům s předplatným (subscription či maintenance) a je ke stažení buď pomocí Počítačové aplikace Autodesk (Desktop App) nebo přímo z účtu Autodesk Acc…

Na ocelové konstrukce je Autodesk Revit s Advance Steel
Níže uvedená série videí firmy Autodesk vás provede typickými pracovními postupy při vytváření stavebních projektů ocelových konstrukcí pomocí datově propojených BIM aplikací Autodesk Revit a Autodesk Advance Steel (plus doplňku Advance Steel Extension for Revit). Trial verze Revitu a Addvance …

DYNAMO TIP #4: jak načíst parametry instance a typu
V dnešním tipu bychom si ukázali, jak si načíst elementy Revitu do Dynama, ale především, jak z nich získat jejich parametry. Není žádnou novinkou, že Revit u jednotlivých elementů rozlišuje parametry instance a typu - a právě získání těchto parametrů může být pro začínající uživatele Dynama mírně …

Revit - podkategorie referenčních rovin a čar
Jednou z málo zmiňovaných novinek Revitu je možnost vytvářet podkategorie referenčních rovin. Tato funkce se objevila již u verze 2017. Novinkou verze 2018 je pak možnost vytvářet podkategorie i pro referenční čáry. Díky podkategoriím můžete pro referenční roviny a čáry nastavovat různé tloušťky…