pondělí 31. července 2017

DYNAMO TIP #5: jak získat a aplikovat hodnoty parametrů

V předcházejícím tipu #4 jsme si popsali, jak si načíst parametry typu či instance do Dynama. V dnešním tipu si pro změnu popíšeme, jak z načtených parametrů získat jejich hodnoty, a jak je dále zpracovat v rámci algoritmu.

Nejdříve, než si sestavíme algoritmus v Dynamu, si musíme vytvořit stěnu v Revitu, která nám bude probíhat přes dvě podlaží, a do které zasadíme element okna ve druhém nadzemním podlaží, viz obrázek.


Revit standardně nenabízí informaci o tom, jak je daný element okna výškově odsazen od projektové nuly, ale díky Dynamu jsme schopni tuto informaci získat a aplikovat ji do připraveného parametru. V následujícím kroku si vytvoříme parametr instance, který si nazveme Odsazení od ±0,000. Typ parametru zvolíme Délka a zařadíme ho do skupiny Vazby. V tomto případě můžeme zvolit kategorie pouze Okna, ale lze zvolit i další kategorie, u kterých je žádoucí vědět jejich odsazení od projektové nuly.


Potvrdíme OK a po označení daného okna zjistíme, že se nám parametr přidal do skupiny vazby.

Nyní máme již vše připravené a už nám nebrání nic v tom nastartovat si aplikaci Dynamo a začít si sestavovat daný algoritmus. Tak, jak bylo popsáno v tipu #4, si do pracovní plochy grafu vložíme následující uzly: Categories, All Elements of Category

Další uzel, který si vložíme do grafu, je uzel, kolem kterého se točí tento tip #5, a tím je Element.GetParameterValueByName.


Tento uzel umožňuje právě získat hodnotu z daného parametru a jediné co k tomu potřebuje specifikovat, je daný element a název parametru, proto ho propojíme s uzlem All Elements of Category a pomocí uzlu Code Block, do kterého zapíšeme výraz "Výška parapetu". V náhledu daného uzlu zjistíme, že vybral výšku parapetu daného okna.

Dalším krokem bude získat informaci o tom, k jakému podlaží je vázán daný element okna. K tomu nám poslouží uzel Element.Level, který je součástí stahovatelného balíčku Clockwork for Dynamo 0.9.x.Daný uzel propojíme, stejně jako v předchozím případě, s uzlem All Elements of Category, abychom zjistili podlaží, ke kterému je vázán náš element okna.


V dalším kroku si do grafu vložíme opět uzel Element.GetParameterValueByName, který propojíme s uzlem Element.Level, u kterého budeme hledat informaci o výškovém odsazení od projektové nuly. Tuto informaci obsahuje parametr "Výška", který zapíšeme do uzlu Code Block.


Můžete si povšimnout, že hodnota, kterou uzel Element.GetParameterValueByName zobrazuje ve svém náhledu, není zaokrouhlena, proto propojíme daný uzel ještě s uzlem Math.Round.

Nyní máme vyselektovány hodnoty výšky parapetu okna od podlaží a výšku podlaží od projektové nuly. Teď už jen zbývá obě hodnoty sečíst a zaimplementovat do připraveného parametru Odsazení od ±0,000.

S tím nám pomůže opět uzel Code Block, do kterého zapíšeme vzorec: A+B. Po tomto zápisu se zobrazí na uzlu dva vstupy, do kterých napojíme výstupy z uzlů Element.GetParameterValueByName. Dostali jsme výškové odsazení okna od projektové nuly, teď už zbývá tuto hodnotu zaimplementovat do připraveného parametru.

Předmětem tipu #5 je také uzel Element.SetParameterByName, který pro změnu umí aplikovat zvolenou hodnotu do vybraného parametru.


Zde je nutné si dát pozor na to, že tok informací se otáčí směrem zpátky, ke zdrojovému uzlu All Elements of Category.

Výsledný algoritmus by měl mít tuto podobu:


Videoukázka - odsazení od projektové nuly:


čtvrtek 20. července 2017

Prefabrikované konstrukce v Revitu

Na Autodesk APP Store je pro uživatele s předplatným k dispozici rozšíření aplikace Revit 2018 pro tvorbu prefabrikovaných  betonových konstrukcí Structural Precast Extension for Revit 2018.
Po instalaci tohoto dříve avizovaného doplňku se v pásu karet Revitu zobrazí nová karta Precast obsahující celou řadu nástrojů pro tvorbu prefabrikovaných dílů včetně výztuže, automatické generování výrobních výkresů a export CAM souborů pro obráběcí stroje.


V nastavení prefabrikace lze nastavit celou řadu podrobných parametrů pro vytvoření jednotlivých částí jako např. maximální vzdálenosti pro rozdělení vybraných prvků na části, typy použitých úchopů, styky jednotlivých částí, způsob vyztužování nebo typ kótování na výrobních výkresech. Použít lze vlastní knihovní prvky ať už pro úchyty panelů, přepravní závěsy, spojky nebo vlastní typy prutů a sítí.


Výrobní dokumentaci lze generovat automaticky podle firemních nastavení.


Jednotlivé části lze také exportovat do CAM formátů. Podporované formáty jsou Unitechnik 6.0 a PXLM 1.3

Vytvořené návrhy lze pak přenášet do Navisworks nebo do BIM 360 Team pro snadnější komunikaci a koordinaci se stavbou.

Toto rozšíření je od Autodesku jistě dobrý počin, obsahuje základní spojovací prvky a úchyty. Pro větší použitelnost by to chtělo ještě rozšířit o další konstrukční prvky jako sloupy, patky a další spojovací prvky


úterý 18. července 2017

Nová mobilní aplikace pro zpracovaní skenovaných dat - ReCap Pro for mobile

Autodesk ReCap Pro for mobile je nyní k dispozici všem předplatitelům aplikace ReCap Pro, včetně verze zahrnuté v sadách AEC Collection a Design & Manufacturing Collection. Mobilní aplikace pracuje na zařízení Apple iPad Pro (10,5 "nebo 12,9"). Aplikaci je možné spárovat se skenerem Leica BLK360 přes Wi-Fi připojení.


Aplikace Autodesk ReCap Pro for mobile slouží jako rozhraní k BLK360, přijímá data skenování a může provádět určité počáteční zpracování přímo na místě, například registraci a kontrolu kvality dat. Pro pokročilejší zpracování jsou data přenášena do desktop aplikace ReCap Pro. Pomocí desktop aplikace ReCap Pro můžete vytvářet 3D mračna bodů pro použití v návrhových řešeních společnosti Autodesk, jako jsou aplikace AutoCAD, Revit, Civil3D a Infraworks. Do ReCap Pro můžete dokonce připojit modely Navisworks a obohatit jimi panoramatické pohledy RealView.


S mobilní aplikací Autodesk ReCap Pro for mobile máte přístup ke skenovaným datům odkudkoli a umožňuje vám přímo v terénu skeny prohlížet, provádět nad nimi měření, vytvářet poznámky a komentáře. Data jsou sdílena a synchronizována přes cloud. Aplikaci lze také využívat v režimu offline.

Jak funguje ReCap Pro for mobile se skenerem BLK360:


Autodesk ReCap Pro for mobile lze stáhnout na Apple App Store - zde.

pondělí 17. července 2017

Revit 2018 - nová šablona pro betonové konstrukce a vyztužování

V návaznosti na naší šablonu pro betonové konstrukce a vyztužování vydanou pro slovenské uživatele v loňském roce (viz článek na zdi) si nyní můžete z portálu helpdesk.cadstudio.cz  v sekci Soubory ke stažení>Revit>Šablony stáhnout aktualizovanou šablonu pro betonové konstrukce a vyztužování, určenou pro verzi Revit 2018 a přizpůsobenou českému prostředí. Šablona má název CADStudio_KCE_CZ_2018_v1_0.rte.

Šablona obsahuje celou řadu nastavení a knihovních prvků, které vám usnadní návrh a tvorbu výkresové dokumentace betonových konstrukcí. Nastavení se týká parametrů projektu, organizace prohlížeče projektu, filtrů pohledů, šablon pohledů, tabulek výztuže, materiálů.

Podívejte se na náhledy některých nastavení:

Nově vytvořená organizace Prohlížeče projektu, nové parametry projektu, filtry zobrazení výztuže:


V tabulkách výztuže je zobrazena hmotnost výztuže a náhledy na tvary prutů.


Materiály obsahují kompletní materiálové charakteristiky:


Z konstrukčních prvků jsou do šablony načteny základní tvary nosníků, sloupů a patek.V šabloně jsou vytvořeny běžně používané typy stěn, podlah, schodišť a otvorů do stěn a podlah.

Do šablony jsou načteny základní tvary výztuže a vytvořeny běžně používané průměry prutů včetně jejich hmotnosti. Kromě prutů jsou v šabloně nově obsaženy základní typy svařovaných sítí, spony a háky.


Vložené prvky, jak konstrukční, tak i výztuž, lze popisovat popiskami odpovídající českým standardům.Podrobný popis nastavení najdete v PDF dokumentu s názvem Popis šablony CADStudio_KCE_CZ_2018_v1_0 na helpdesk.cadstudio.cz v sekci Soubory ke stažení>Revit>Datasety a manuály


čtvrtek 13. července 2017

Aktualizace Revit 2018.1

Ani o prázdninách Autodesk nespí a relativně krátce po uvedení Revitu 2018 dnes vydal aktualizaci Revit 2018.1. Aktualizace je k dispozici všem uživatelům s předplatným (subscription či maintenance) a je ke stažení buď pomocí Počítačové aplikace Autodesk (Desktop App) nebo přímo z účtu Autodesk Accounts.

Řada novinek verze 2018.1 je inspirována podněty od uživatelů, které je možné zadávat na stránkách Revit Ideas. Pojďme se podívat, co je tedy v této verzi nového.

Vylepšení Přehrávače skriptů Dynama

Přehrávač skriptů Dynama je již součástí instalace Revitu a vylepšení se týká možnosti zadávat uživatelské vstupy (například výběr prvků) ještě před spuštěním skriptu nebo během něho. To umožňuje uživatelům využívat skripty Dynama aniž by věděli, jak Dynamo používat. To je myslím docela významné vylepšení, které umožní využívání složitějších skriptů i běžným uživatelům. Zároveň se v rámci aktualizace nainstalují další skripty.


Organizace tabulek

V prohlížeči projektu bylo možné organizovat (třídit a seskupovat) pohledy modelu, ale z nějakého důvodu to neplatilo pro tabulky. Konečně je tedy od této verze možné seskupovat a seřazovat tabulky stejným způsobem jako pohledy:


Revit Structure


Volná výztužV oblasti vyztužování je možné vytvářet výztuž libovolného tvaru, jak ve 2D tak i ve 3D. Výztuž lze vytvářet jako samostatné pruty i jako sadu prutů. 


Podívejte se na videoukázku použití této funkce:


Rozšíření Autodesk Structural Precast Extension for Revit 2018

Na Autodesk APP STORE bude v nejbližších dnech k dispozici rozšíření Revitu pro prefabrikované betonové konstrukce. Jakmile bude rozšíření k dispozici, podrobně ho prozkoumáme a napíšeme další článek. Zatím jsou k dispozici jen obrázky:


Revit MEP

V oblasti TZB jsou k dispozici tato vylepšení:

Vylepšení spádování potrubí

Spád potrubí je možné zadávat během trasování potrubí. Je tak možné zadat jiný spád hlavní větvi a odbočce.


Další vylepšení

- Součástí aktualizace jsou i dodatečné knihovní prvky - celkem 25 nových souborů. 
- Pro snadnou změnu a tvorbu vzhledu materiálů je k dispozici nové API
- API bylo vylepšeno i co se týká TZB. Pomocí API je nyní možné získat délku osy kolen, ohybů, T-kusů nebo křížení. 
- Revit 2018.1 obsahuje další knihovní prvky pro vkládání přípojů. Instaluje se obsah pro Spojené státy, Kanadu, Velkou Británii, Indii, Jižní Afriku a Evropu. České zatím bohužel chybí.


úterý 11. července 2017

Na ocelové konstrukce je Autodesk Revit s Advance Steel

Níže uvedená série videí firmy Autodesk vás provede typickými pracovními postupy při vytváření stavebních projektů ocelových konstrukcí pomocí datově propojených BIM aplikací Autodesk Revit a Autodesk Advance Steel (plus doplňku Advance Steel Extension for Revit).

Trial verze Revitu a Addvance Steel 2018 si můžete stáhnout zdarma na stránce cadstudio.cz/trial.


1. Začínáme, nastavení základního bodu projektu


2. Tvorba osnovy X,Y ze základního bodu projektu


3. Tvorba osnovy projektu pro Advance Steel


4. Nastavení podlaží v Revitu pro přenos do Advance Steel


5. Betonové základy v Revitu pro Advance Steel


6. Modelování sloupů v Revitu pro Advance Steel


7. Modelování nosníků v Revitu pro Advance Steel - část 1


8. Modelování nosníků v Revitu pro Advance Steel - část 2


9. Tvorba výkresového listu konstrukce v Revitu


10. Instalace Advance Steel Extension v Revitu


11. Import konstrukčních prvků z Revitu do Advance Steel


Další videa k Advance Steel najdete na YouTube kanálu CAD Studia - Advance Steel videa.

pátek 7. července 2017

DYNAMO TIP #4: jak načíst parametry instance a typu

V dnešním tipu bychom si ukázali, jak si načíst elementy Revitu do Dynama, ale především, jak z nich získat jejich parametry. Není žádnou novinkou, že Revit u jednotlivých elementů rozlišuje parametry instance a typu - a právě získání těchto parametrů může být pro začínající uživatele Dynama mírně matoucí. Pojďme si nyní ukázat, jakým způsobem si načíst jeden element do Dynama tak, abychom primárně získali jeho parametry instance. K tomu nám poslouží jednoduchá rodina okna, kterou si zasadíme do projektu a následně si spustíme programovací nástroj Dynamo. Jelikož je našim úkolem získat parametry instance daného prvku, je nutné si do pracovní plochy grafu vložit následující uzly:

1) Categories: Tento uzel umožňuje vybrat danou kategorii, kterou chceme načíst do prostředí Dynama.
2) All Elements of Category: Tento uzel načte všechny elementy zvolené kategorie.
3) Element.Parameters: Načte všechny parametry prvku

Uzly vkládáme do grafu přes vyhledávací konzoli po stisknutí pravého tlačítka myši, anebo přes vyhledávací konzoli v knihovně Dynama.

Výsledný algoritmus by měl mít tuto podobu:

 

Tímto způsobem jsme získali parametry daného prvku, tedy parametry instance. Uzel Categories se v této situaci zdá být velice výhodný, ale berte ohled na to, že v projektu máme zasazené pouze jedno okno. Pokud bychom pracovali s celým modelem budovy, načetla by se nám opět celá kategorie oken. Následně bychom si museli dát práci s tím, abychom si vyfiltrovali ta okna, se kterými v Dynamu nechceme pracovat, např. přes List.FilterByBoolMask.

Pokud si chceme načíst do Dynama pouze konkrétní prvky a nechceme složitě nastavovat vyfiltrování nežádoucích elementů, můžeme použít následující uzly:

1) Select Model Elements: Tento uzel umožňuje ručně vybrat vícero prvků z projektu Revitu
2) Element.Parameters: Načte všechny parametry prvku

Výsledný algoritmus by měl mít tuto podobu:


U uzlu Select Model Elements je pro změnu nutné vybrat manuálně daný objekt, se kterým chceme pracovat v Dynamu. Výsledný efekt je stejný jako v případě Categories, pouze s tím rozdílem, že jednotlivé parametry mají jiné pořadí indexů.

Nyní již víme, jak získat parametry instance z načtených elementů, ale jak získat parametry typu?

Postup je de facto stejný, jen se musí použít jiný uzel pro načtení daného elementu. Do grafu si zaneseme následující uzly:

1) Family Type: Tento uzel načte všechny typy rodin, jež jsou k dispozici v projektu Revitu
2) Element.Parameters: Načte všechny parametry prvku

Výsledný algoritmus by měl mít tuto podobu:


Z načtených parametrů lze jednoduše získat jejich hodnoty, které se dále mohou zpracovávat v rámci algoritmu. Postup, jak získat hodnoty z daných parametrů, bychom si ukázali až v nadcházejícím tipu #5.

úterý 4. července 2017

Revit - podkategorie referenčních rovin a čar

Jednou z málo zmiňovaných novinek Revitu je možnost vytvářet podkategorie referenčních rovin. Tato funkce se objevila již u verze 2017. Novinkou verze 2018 je pak možnost vytvářet podkategorie i pro referenční čáry.


Díky podkategoriím můžete pro referenční roviny a čáry nastavovat různé tloušťky čar, barvy a styly čar a snadno pak rozeznáte funkci jednotlivých referenčních rovin a čar v projektech a rodinách. Osobně jsem začal tuto novinku hojně využívat při tvorbě knihovních prvků, kde mi zásadně zpřehledňuje orientaci v pohledech, ve kterých pracuji s těmito prvky.

Podkategorie můžete vytvářet buď pomocí dialogu Styly objektů (pás karet Správa) nebo nově od verze 2018 i pomocí rozevíracího seznamu v pásu karet (při tvorbě nových, nebo editaci již existujících objektů referenčních rovina a čar):


Při používání podkategorií referenčních rovin a čar v rodinách dbejte na vhodné pojmenování. Všechny podkategorie se spolu s rodinou načítají do projektů.