středa 27. června 2018

Nastupujeme do BIM - rekonstrukce budovy s Recap, Revit a BIM 360 Docs (4/4)


Zvažujete přechod na BIM nástroje a postupy v projekční přípravě, výstavbě či provozování staveb? Jak se BIM liší od běžných CAD postupů - z pohledu projektantů a architektů? V sérii 4 krátkých videoukázek si představíme typické pracovní postupy využívající softwarové BIM nástroje firmy Autodesk, především Revit a BIM 360. Viz předchozí díl.

4. díl - komunikace návrhů


Podívejme se na to, jak může BIM 360 Docs spolupracovat s nástroji v sadě AEC Collection, včetně Revit, Revit Live a Insight, na projektu modernizace historického mlýna a jeho přestavby na kancelářské prostory.

Jak může projekt rekonstrukce vypadat prakticky?

U každého projektu rekonstrukce a renovace je důležité začít přesnými informacemi o stávajícím stavu budovy. Zachycení reality 3D skenováním je rychlá a levná alternativa k ručnímu odměřování rozměrů. V tomto projektu bylo provedeno laserové oskenování interiéru a exteriéru budovy. Výsledná data mračna bodů byla importována do Autodesk Recap, kde následná editace zajistila, aby rozměry budovy byly co možná nejpřesnější. Tato data jsou pak importována do Autodesk Revitu, kde je vytvářen inteligentní 3D model zakreslením stěn, dveří, oken a dalších prvků budovy nad daty mračna bodů vytvořenými v Autodesk Recap.


Vzhledem k tomu, že záměrem projektu bylo zvýšit energetickou efektivitu projektu pro kancelářské využití, mohou být informace z modelu Revitu následně analyzovány pomocí Autodesk Insight, ve kterém lze procházet indikátory reálného výkonu, typy materiálů, vliv obsazení místností nebo různé varianty ventilace, vytápění a chlazení.

Jak projekt postupuje, může být sdílen se zbytkem projektového týmu pomocí BIM 360 Docs. Zde mohou členové týmu také procházet model a v reálném čase zasílat zpětnou vazbu. BIM 360 Docs může být využit i pro přiřazování a sledování úkolů.

V tomto příkladu byl vznesen požadavek na doplnění čidel na pracovištích. Projektant následně zareaguje odpovědí. Při pozdějším procházení modelem lze zvýraznit tyto změny návrhu. Navíc lze porovnávat různé verze modelu, kde si všimnete i méně patrných změn návrhu. BIM 360 Docs udržuje přesné záznamy o všech otevřených, zodpovězených i uzavřených požadavcích a problémech.

A až přijde čas na prezentaci finální verze návrhu, můžete využít Revit Live. Revit Live je cloudová služba, která promění vaše modely Revitu na virtuální svět, ve kterém každý člen projektového týmu, včetně investorů, lépe pochopí výsledný projekt s vysokou mírou přesnosti, jen s využitím informací poskytnutých v modelu Revitu.
úterý 26. června 2018

ReCap - oblasti podle podlaží

Aplikace Autodesk ReCap (součást AEC Collection), která se používá pro zpracování mračen bodů, má k dispozici řadu pokročilých funkcí. Jednou z nich je i nástroj pro vytváření tzv. oblastí, které mohou být velmi užitečné. Laserové skeny obsahují miliony bodů a výkon systému můžete zvýšit právě využíváním oblastí. Oblasti skenování také pomáhají lépe vizualizovat existující scénu tím, že je můžete libovolně vypínat.Oblasti lze ale také využívat v dalších projekčních aplikacích, jako je AutoCAD nebo Revit, kde chcete mít mračno bodů podložené.

Nadefinovaným oblastem můžete zadat vlastní název a libovolnou barvu. Ale pozor, každý bod patří pouze jedné oblasti. Ty se tedy nemohou překrývat.

Nedávno jsem řešil rozdělení skenu jedné budovy do oblastí podle podlaží. K tomu účelu je užitečné použít funkci Vymezujícího rámečku (ořezového boxu) - postup viz krátká video ukázka:Pro práci v projektu se může hodit i Barevný režim nastavený podle podlaží, viz další video ukázka, ale ten je záležitostí čistě vizuální a pouze pro ReCap. AutoCAD i Revit mají vlastní nastavení barevného zobrazení mračna bodů.


pondělí 25. června 2018

Nastupujeme do BIM - komunikace návrhu s Revit Live (3/4)


Zvažujete přechod na BIM nástroje a postupy v projekční přípravě, výstavbě či provozování staveb? Jak se BIM liší od běžných CAD postupů - z pohledu projektantů a architektů? V sérii 4 krátkých videoukázek si představíme typické pracovní postupy využívající softwarové BIM nástroje firmy Autodesk, především Revit a BIM 360. Viz předchozí díl.

3. díl - komunikace návrhů


Kombinace aplikací Autodesk Revit, Revit Live a BIM 360 Docs nabízí silné nástroje pro zažití vašeho projektového návrhu tak jak byl zamýšlen, pro vizuální identifikaci možných problémů v návrhu, pro jejich sledování a vyřešení.

Jak vypadá tento pracovní postup v reálném nasazení

Jednoduchým exportem Revit modelu do Revit Live jsou všechny v Revitu nadefinované pohledy prezentovány ve fotorealistickém zobrazení, kompletně s přesným přirozeným osvětlením vycházejícím z lokality projektu, datumu a času. Uživatelé se mohou ponořit do projektového návrhu a zkoumat model pomocí virtuálního prožitku.


V tomto příkladu se vedoucí projektu zdravotnického centra chce přesvědčit, že každý úsek modelu poskytuje přístup osobám s postižením, zejména lidem na vozíku. Po provedení odpovídajících výškových nastavení lze návrh zažít z jejich perspektivy a přitom objevit některé problémy návrhu, jako například výšku pítek ve vstupní hale. Při dalším procházení modelu metodou klepni-a-jdi je zřejmé, že i výška madel na pacientských toaletách bude jen obtížně dosažitelná. To lze ověřit kontrolou návrhových vlastností objektu vytvořeného v Revitu.

S těmito zjištěními mohou být tyto chyby nahlášeny prostřednictvím BIM 360 Docs s jeho připomínkovacími funkcemi. Aby se zajistilo vyřešení těchto chyb, je založena sledovatelná závada, kompletně s podrobným popisem problému a doporučeným datem dořešení, a je přiřazena konkrétnímu členovi projektu.

Jakmile jsou v Revitu dokončeny potřebné změny, může projektant odpovědět vedoucímu projektového týmu a dokonce mu poskytnout obrázky změn návrhu pomocí stejného sledovacího nástroje, který udržuje aktuální záznamy o postupu řešení závady.

Potvrzení vyřešení závady lze provést pomocí funkce porovnání v BIM 360 Docs, který vizuálně zvýrazní co přesně bylo upraveno v nejnovější verzi projektového návrhu. V tomto okamžiku může být závada uzavřena, a každý v projekčním týmu vidí, kdo se podílel na jejím vyřešení.viz též čtvrtý díl série

pátek 22. června 2018

Nastupujeme do BIM - týmová spolupráce v BIM 360 (2/4)


Zvažujete přechod na BIM nástroje a postupy v projekční přípravě, výstavbě či provozování staveb? Jak se BIM liší od běžných CAD postupů - z pohledu projektantů a architektů? V sérii 4 krátkých videoukázek si představíme typické pracovní postupy využívající softwarové BIM nástroje firmy Autodesk, především Revit a BIM 360. Viz předchozí díl.

2. díl - týmová spolupráce


Aplikace Autodesk BIM 360 Design umožňuje projektovým týmům spolupracovat na sdílených modelech Revitu. Pomáhá redukovat chyby i opomenutí a umožní rychleji dokončovat projekty.

Jedním u komponentů aplikace BIM 360 Design je cloudová spolupráce - Revit Cloud Worksharing. Systém přístupových oprávnění ke složkám v modulu správy dokumentů umožňuje týmům definovat a řídit, kdo smí přistupovat k jednotlivým typům dat přicházejícím přes Revit Cloud Worksharing.

Pohled architekta

V příkladu pracovního postupu spolupracuje architektka s týmem statiků v projektu využívajícím Cloud Worksharing. Architektka potřebuje zvětšit místnost, takže změní polohu dveří a posune několik příček. Pak použije nástroj publikování v Revitu pro výběr pohledů a listů modelu, které mají být publikovány na cloud. Jakmile jsou tyto změny architektkou provedeny, model je synchronizován s centrálou a poté publikován do prostředí správy dokumentů BIM 360.

Modul projektové spolupráce, který je součástí předplatného k BIM 360 Design, pomáhá týmům efektivně řídit a koordinovat výměnu rozpracovaných dat. V prostoru každého jednotlivého týmu máte k dispozici aktuální pohled na nejnovější stav modelu. Jednotlivé týmy mají plnou kontrolu nad tím, jak ostatní projektové týmy vidí a využívají aktuální stav jejich práce.

Užitečným nástrojem v modulu projektové spolupráce je projektová časová osa. Jde o vizuální reprezentaci výměny dat, zobrazující datové balíčky, které týmy sdílely a využívaly v průběhu celého života projektu. Balíček je kontejner obsahující Revit modely a sady, které jednotliví spolupracující členové sdíleli mezi jednotlivými týmy.


Pohled z perspektivy statika

Stejně jako architektka, může i statik procházet veškerá sdílená projektová data publikovaná do cloudu - pomocí prohlížeče v prostoru jeho týmu. Tento prohlížeč zobrazuje agregovaný pohled na projektový model, kombinující modely vlastněné týmem statiků a i všechny modely využívané (konzumované) v jejich týmovém prostředí. Projektant statiky využil předchozí balíček, který s ním byl sdílen týmem architektů. Nyní se v časové ose objeví nový balíček s aktuálními změnami provedenými architektkou. Díky BIM 360 Design je zobrazení změn během návrhového procesu snadné a intuitivní. Projektant může porovnat změny mezi obdrženým balíčkem a předchozím balíčkem onoho týmu a zobrazit všechny přidané, odstraněné a změněné prvky daného BIM modelu. Jednotlivé týmy mohou procházet změnové informace dle týmu, dle projektové fáze nebo dle podlaží.

V minulosti by projektant procházel revizní obláčky a jednotlivé listy projektu. Pomocí BIM 360 Design může projektant získat rychlý náhled na počet a typ změn provedených architektkou. Jakmile projde všechny změny, může se projektant rozhodnout použít (konzumovat) tento balíček, protože některé architektonické změny ovlivní i jeho statický projekt.
Konzumací balíčku přenese projektant statiky tento architektonický balíček do pracovního prostoru svého týmu. Tímto krokem nepřebírá jeho vlastnictví ani zodpovědnost za obsah, ale jen získá kopii dat architektonického balíčku, zahrne ji do pracovního prostoru svého týmu a použije ji pro další vývoj projektu.

Pokud si uživatelé Revitu připojí konzumované online modely z jiných týmů, budou tyto odkazy Revitu v týmovém pracovním prostředí automaticky aktualizovány. Nyní, s automaticky aktualizovaným propojeným architektonickým modelem, může projektant upravit statický model tak, aby odpovídal změnám architektonického návrhu.

Spolupráce aplikací Revit, BIM 360 Docs a BIM 360 Design poskytuje lepší kontrolu, skvělou správu dat i zlepšenou produktivitu a efektivitu navrhování při multidisciplinární týmové spolupráci.viz též třetí díl série

čtvrtek 21. června 2018

Nastupujeme do BIM - využití detailů z AutoCADu (1/4)


Zvažujete přechod na BIM nástroje a postupy v projekční přípravě, výstavbě či provozování staveb? Jak se BIM liší od běžných CAD postupů - z pohledu projektantů a architektů? V sérii 4 krátkých videoukázek si představíme typické pracovní postupy využívající softwarové BIM nástroje firmy Autodesk, především Revit a BIM 360.

1. díl - detaily z AutoCADu pro BIM


Zákazníci se sadou AEC Collection mohou využít kombinaci AutoCADu a Revitu pro přípravu projektu a pomocí BIM 360 Docs zpřístupnit přesnou dokumentaci všem účastníkům projektu. V příkladu pracovního postupu má projektant stávající knihovnu detailů v AutoCADu a chce ji využít pro BIM projekt vyžadující Revit. Nemusí však vytvářet tuto rozsáhlou knihovnu detailů znovu od začátku, prostě je vloží do projektu Revitu. Všechny nové detaily pak mohou být tvořeny přímo v Revitu pomocí jeho rozsáhlé knihovny komponentů detailů. Během procesu tvorby v Revitu, lze dosáhnout přesného umístění komponentů detailů pomocí různých nástrojů uchopování, které poskytují okamžitou zpětnou vazbu ohledně rozměrů.

Komponenty jako jsou izolace a detaily řezů stěnou mohou být umisťovány přesně a po dokončení detailu jej lze opatřit popiskami a poznámkami napomáhajícími bezchybné výstavbě. Nové detaily lze umístit na stejný list, který obsahuje detaily z AutoCADu. Na stejný list lze navíc vytvořit a umístit i rozstřelené 3D pohledy, které pomohou omezit dotazy a změny během fáze výstavby.

A protože je finální model Revitu publikován v BIM 360 Docs, listy a pohledy jsou automaticky extrahovány pro připomínkování, revize a komentáře ze strany celého projektového týmu.viz též druhý díl série