pondělí 28. května 2012

Statika stavebních konstrukcí s Autodesk Revit a BDS


Zvýhodněná projekční sada "Autodesk Building Design Suite Ultimate 2013" (Revit, AutoCAD Architecture, 3ds Max, Navisworks...) nově obsahuje i aplikaci "Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2013". Ta slouží ke snadnému a rychlému provádění konstrukčních analýz, dimenzování a optimalizaci stavebních konstrukcí metodami konečných prvků (MKP/FEM). Robot Structural Analysis (RSA) umí přebírat 3D BIM model z Revitu a tak výpočty a analýzy konstrukcí lze snadno provádět a aktualizovat ještě během úvodních návrhů stavby. Tlačíko "Analysis & Code Check" na ribbonu "Analyse" v Revitu Structure odešle aktuální model stavby přímo do do RSA (popř. jej zde zaktualizuje).


Návrhy spojů ocelových konstrukcí z Robot Structural Analysis lze případně přenést i zpět do Revitu Structure.

Detaily komunikace mezi aplikacemi Revit Architecture, Revit Structure a Robot Structural Analysis popisuje dokument whitepaper dokument (PDF, 5MB, anglicky) Autodesku.

Viz též:

středa 23. května 2012

Nové BIM aplikace řady Autodesk Fabrication

V říjnu 2011 Autodesk koupil společnost Micro Application Packages Limited (MAP Software), producenta TZB software pro vzduchotechniku. Teď přichází do prodeje (prozatím však ne v ČR) rodina aplikací Autodesk Fabrication, která je založena na původní produktové řadě společnosti MAP, ale integruje BIM produkty Autodesku. Nový BIM software Autodesk Fabrication je určen především pro výrobce vzduchotechnických rozvodů v budovách a průmyslových provozech.
Rodina Autodesk Fabrication zahrnuje tyto produkty:
  • Autodesk Fabrication FABmep 2013 - detaily a výrobní požadavky v BIM pracovních postupech založených na Autodesk Revitu.
  • Autodesk Fabrication CADmep 2013 - detaily a výrobní požadavky rozvodů v postupech založených na prostředí AutoCADu.
  • Autodesk Fabrication ESTmep 2013 - nástroj pro kalkulace a projektové náklady.
  • Autodesk Fabrication CAMduct 2013 - řízení výroby komponentů potrubí využívající parametrické knihovny.
  • Autodesk Fabrication CAMduct Components 2013 - aplikace poskytující další stanice pro zadávání dat a zrychlení výroby..
  • Autodesk Fabrication Tracker 2013 - podpora správy projektu sledováním položek projektu od výroby po instalaci.
  • Autodesk Fabrication RemoteEntry 2013 - pomáhá zvládnout nečekané změny vzdáleným objednáváním komponent podle specifikací přímo ze staveniště.
  • Autodesk Fabrication Review 2013 - bezplatný prohlížecí nástroj pro procházení modelů rozvodů z programů Autodesk Fabrication.