pondělí 9. prosince 2013

Aktualizovaná šablona pro Revit Architecture/Revit LT 2014


Nedávno jsme dali k dispozici výchozí šablonu pro Revit Architecture 2014 a Revit LT 2014, která byla určena pro tvorbu studií, případně dokumentace pro stavební povolení. Aktualizovaná šablona je určena pro tvorbu prováděcí dokumentace. Rozšířili a upravili jsme nastavení v celé řadě oblastí:
-       Nastavili jsme členění dokumentace a výkresů podle vyhlášky 499/2006, které je možné použít při organizaci prohlížeče projektu a výkresů
-       Vybrané materiály mají nastavené tepelné vlastnosti umožňující výpočet součinitele prostupu tepla
-       Přidali jsme nové materiály, typy čar a šrafy
-       Rozšířili jsme seznam parametrů pro vykazování oken a dveří
-       Vytvořili jsme další typy schodišť, zábradlí, oken a dveří
-       Upravili jsem styly kótování a popisek
-      Další drobné úpravy

Podrobný seznam vylepšení a nastavení naleznete v pdf dokumentu na našem Helpdesku, kde je také uložena i šablona. Šablona je rovněž součástí BonusDVD CS+.

čtvrtek 5. prosince 2013

Mezinárodní letiště v Denveru - BIM projekt


Přestavba denverského mezinárodního letiště a jeho nové hotelové a tranzitní centrum je rozsáhlý stavební projekt zastřešovaný firmou HNTB, kde byly s výhodou využity BIM technologie.

Denver International Airport (DIA) je 5. nejfrekventovanější letiště v USA a nejrozsáhlejší letiště na světě. Projekt zahrnoval přesuny zeminy v objemu přes 1 mil m3, spotřeboval 2500 tun oceli a železniční napojení obsahuje 37 km kolejišť.

Na projektu spolupracovalo celkem 260 firem, mezi kterými bylo potřeba sdílet informace všech disciplin. O to se postaralo 46 kompletních BIM modelů. BIM byl použit nejen na samotné stavby a profese, ale i na terén a podzemní sítě.


Mezi spolupracujícími týmy proteklo cca 100GB dat týdně - bez použití cloud nástrojů Autodesku by byl problém už jen s uploadem takového objemu dat. Díky laserovému skenování byl stávající stav zaměřen během 3 dnů, a to bez narušení chodu letiště. Stávající stav byl vytvořen jako detailní 3D model v Revitu a v Navisworks.

Na staveništi používaly stavební týmy výhradně iPady, papírové výkresy zůstávaly ve stavebních buňkách. Mobilní technologie umožňovaly přístup k BIM modelu, snadný přístup pro všechny zúčastněné a důležitou možnost aktualizace skutečného stavu rovnou ze staveniště. Pro provozování letiště (především FM systémy) tak bude k dispozici BIM model skutečného stavu v Revitu.


Díky Autodesk InfraWorks bylo možné vybrat ideální umístění nového nádraží během jednoho dne namísto původně plánovaných týdnů.

Další informace o projektu DIA a dalších zajímavých stavebních projektech viz videozáznam Innovation Forum: Design and Construction—Transformed z Autodesk University 2013.

pondělí 25. listopadu 2013

Autodesk Fabrication - BIM pro výrobce komponent TZB

z Revitu až na plazmovou řezačku

Aplikace řady Autodesk Fabrication rozšiřují pracovní postupy Informačního modelu budovy (BIM) až do oblasti výroby. Nabízejí tvorbu modelů s použitím knihovních prvků konkrétního výrobce, zpracování přesnějších odhadů nákladů na výrobu a umožňují přímo řídit výrobu TZB komponent. Fabrication se tak řadí na pomezí oborů stavebnictví a strojírenství.

Do rodiny Autodesk Fabrication patří tyto aplikace:
 • Fabrication CADmep – nadstavba pro AutoCAD nebo profesní aplikace postavené na platformě AutoCADu, která v sobě spojuje návrh, detailování, koordinace a přípravu modelů systémů technických zařízení budov pro výrobu ve známém prostředí AutoCADu.
 • Fabrication ESTmep – tvorba nabídek, tedy nástroj na kalkulace a sledování nákladů na výrobu.
 • Fabrication CAMduct – aplikace pro řízení výroby komponent vzduchotechnického potrubí.

Workflow těchto výrobních aplikací je velmi jednoduché a umožňuje zpracovat data od návrhu, který byl vytvořen v aplikacích AutoCAD MEP nebo Revit MEP, až po samotnou výrobu.

Popis pracovního postupu:

Návrh systémů TZB vytvořených v AutoCADu MEP nebo Revitu MEP se pomocí exportních plug-inů převede na model aplikace CADmep (přenosový formát RIF), který se skládá z plně parametrických 3D objektů. Součástí instalace Fabrication CADmep 2014 je plug-in pro export RIF souborů (příkaz _EXPORTMEP) z AutoCADu MEP.

Pro export RIF souboru z Revitu je možné použít plug-in "FABmep Import for Autodesk Revit MEP" dostupný jako technologické preview na Autodesk Labs (do 31. března 2014). Jak už název napovídá, plug-in dokáže nejen exportovat, ale i importovat RIF soubory.


Další krok je import RIF souboru do CADmep (příkaz PROCESSRUN). Tento příkaz nám v jednoduchém dialogu dovolí přesně mapovat převod objektů z AutoCADu/Revitu na objekty CADmep:


Převedený model lze dále upravovat. A kromě převodu modelů z návrhových aplikací, obsahuje CADmep i nástroje pro samotnou tvorbu systémů technických zařízení budov od rozvodů klimatizace, vnitřních rozvodů vody, kanalizace, topení až po tvorbu elektrických okruhů. Systémy skládáme z jednotlivých knihovních prvků, nebo pomocí tzv. Design Line kreslíme křivku trasy systému. Případně můžeme trasu mezi dvěma koncovými prvky nechat automaticky navrhnout pomocí „Fill“ funkcí.

Samozřejmě jsou k dispozici i další funkce, jako například kontrola kolizí, nastavení předvoleb pro jednotlivé systémy, úprava databáze knihoven 3D parametrických prvků, které odpovídají reálným výrobkům, a další.
Pokud máme model hotový, přichází na řadu další krok. Vytvoření MAJ nebo EST souboru pro přenos dat do aplikace CAMduct nebo ESTmep.

V programu CAMduct projekt dále upravujeme a řídíme přímo výrobu jednotlivých komponent. Např. i s využitím automatického nestingu (optimalizace rozvržení tvarů).


Všechny aplikace řady Autodesk Fabrication používají sdílený obsah knihoven a databází.


Praktická ukázka pracovního postupu v krátkém videu:


Další informace viz Autodesk Fabrication

středa 13. listopadu 2013

Cloud rendering nyní podporuje RPC objekty Revitu 2014

Po instalaci aktualizace Autodesk Revitu 2014 na "Update Release 2" (UR2) je možné využívat službu cloud renderingu Autodesk 360 i pro stafážní RPC objekty vložené do scény, projektu. Tato nová podpora funguje na všechny typy stafážních objektů ArchVision RPC.

Namísto lokálního renderu tedy nyní můžete použít funkci Pohled > Grafika > Rendrování ve službě Cloud - do renderované scény budou správně zahrnuty i RPC objekty. Použijte některý z pohledů kamery.


Po několika minutách budete mít ve vašem cloud úložišti k dispozici hotový rendrovaný obrázek.

úterý 12. listopadu 2013

Nová aplikace pro mostaře - Autodesk Structural Bridge Design

Autodesk Structural Bridge Design 2014 je nová aplikace v portfoliu Autodesku (původně "Sam" od společnosti Bestech). Obsahuje sadu modulů pro zpracování návrhu a analýzy mostních konstrukcí. Jejich součástí jsou nástroje pro výpočty metodou konečných prvků, statické a dynamické analýzy a nelineární analýzy konstrukcí.


Moduly obsažené v aplikací jsou rozděleny do tří hlavních kategorií:
 • Modul pro návrh průřezů
 • Modul pro návrh prutů
 • Modul pro návrh konstrukce
Zadávání dat v aplikaci je intuitivní a lze je definovat především graficky. V programu jsou poskytnuty výpočtové nástroje pro návrh a analýzu jak ocelových tak betonových mostů podle norem a standardů:
 • Britské standardy BS 5400
 • Americká norma AASHTO  LFRD
 • Australský kód AUSTROADS / AS 5100
 • Novozélandská norma
 • Eurocode EN 1990, 1991, 1992, 1993, 1994
Obsahuje tedy i možnost navrhovat kompozitní materiály dle EN 1994. Předdefinovány jsou Eurokódy s úpravami dle národních příloh pro Británii, Švédsko, Francii a Irsko. Do nastavení Eurokódů lze vstupovat a uživatel může definovat své vlastní hodnoty součinitelů dle předpisu národních příloh pro Eurokódy. V případě Eurokódů lze v přehledné tabulce definovat své vlastní šablony pro nastavení norem.

Nastavení pro Eurokódy

Jedná se o specializovaný software, určený pro specifické konstrukce. Díky tomu je práce v něm v rámci analýz mostních konstrukcí rychlá a efektivní. Umožňuje zpracovávat všechny tvary průřezů a různé materiály. Zároveň generuje výstupy z provedené analýzy ve stylu ručních výpočtů. Podporuje tvorbu vlastních modelů zatížení od dopravy a tvorbu šablon pro taková zatížení. Můžete vytvořit svou vlastní knihovnu pro zatížení od různých vozidel.

Nastavení zatížení od vozidel
Dále podporuje import a export DWG a DXF, obsahuje kreslicí nástroje pro definici samotné geometrie modelu a funkce pro definici zatížení, kombinace zatěžovacích stavů a nástroje pro zpracování výsledků. Software dává konstruktérům větší flexibilitu a efektivitu při tvorbě malých a středně velkých mostních konstrukcí zejména díky integraci těchto nástrojů v jednom prostředí.

Více na Autodesk Structural Bridge Design 2014

pondělí 11. listopadu 2013

Autodesk 360 - Analýza intenzity osvětlení

V nedávné době byly rozšířeny možnosti cloudových služeb "Autodesk 360" dostupných v rámci aplikace Autodesk Revit. Přibyla možnost analyzovat intenzitu denního světla na modelech v Revitu. Tato funkce se stala nedílnou součástí funkce "Rendrování ve službě Cloud", která již velmi dlouhou dobu umožňuje generovat architektonické vizualizace modelu a interaktivní panoramata.
Funkce pro renderování ve službě Cloud
Po vybrání funkce Renderování ve službě Cloud na pásu karet Pohled a po přihlášení na službu Autodesk 360 pomocí vašeho účtu Autodesk (Autodesk ID), je možné definovat nový typ výstupu a to ve formě grafického znázornění Intenzity denního světla daného objektu.

Typy výstupu ve službě Autodesk 360 pro Revit

Mezi nastavení pro tento výstup patří definice časového úseku, ve kterém chceme měřit intenzitu světla. Jedna z možností je využití informací z projektu anebo lze definovat vlastní nastavení času. Jako jednotky ve výstupu lze použít Luxy nebo Footcandles. 

 
Další zajímavou možností je definice různých modelů oblohy, které budou použity při výpočtu intenzity denního světla. Všechny dostupné modely jsou znázorněny na obrázku výše, kde mezi nimi můžeme vybrat preferovaný model. Pro samotný výpočet je nutné mít definován 3D pohled a práce s pohledy funguje obdobně jako při vizualizacích na Cloudu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o cloudovou službu, můžeme počítat s průběžnou aktualizací samotných funkcí a nástrojů. V tomto ohledu také ušetříme svůj čas a výpočetní čas svých počítačů, protože celý výpočet probíhá mimo naší pracovní stanici na Cloudu. Je také nutné při zpracování počítat s využitím cloudových jednotek (kreditů), které máte dostupné v rámci služeb Autodesk 360.

Funkce analýzy intenzity denního světla rozšiřuje samotnou aplikaci Revit o další možnost jak lépe navrhnout stavbu již v počátku projektu. Jak se pracuje s touto novou funkcí je znázorněno ve videu níže.


pátek 18. října 2013

Autodesk FormIt i na vašem PC


Cítili jste se "ukřivděni" že bezplatný koncepční 3D modelář Autodesk FormIt mají k dispozici pouze uživatelé tabletů Apple a Android? Už nemusíte. Ve formě beta verze je nyní FormIt dostupný i v prostředí internetového prohlížeče a je tak dostupný prakticky na jakékoliv platformě.

Autodesk FormIt vám pomáhá digitálně zachytit úvodní nápady a koncepty stavebních konstrukcí a stojí tak na samotném začátku BIM procesu. Aplikace umí kombinovat reálná data stavební parcely s navrhovanými 3D tvary a posuzovat je tak ve vzájemném kontextu. Postupy informačního modelu budov (BIM) umožňují synchronizovat koncept s aplikací Autodesk Revit a pokračovat tak v podrobnějším návrhu.

Webová verze FormIt (prozatím na adrese beta.autodeskformit.com) pracuje v Google Chrome a Firefoxu ve Windows a na Macu. Oproti stávajícím mobilním verzím pro tablety má zatím omezenější funkce, ale zachová vzájemnou kompatibilitu návrhů. Výsledné modely ukládá v formě souborů AXM do složky "FormIt" ve vašem účtu cloud úložiště Autodesk 360 a kromě AXM ukládá i kopie návrhů ve formátu RVT. Ty pak můžete otevřít přímo v Autodesk Revitu z cloud úložiště (Počítač > Autodesk 360 (vášlogin) > FormIt).

Ukázka použití:

středa 9. října 2013

Přínos Advance Steel a Advance Concrete v portfoliu Autodesku

V minulém týdnu jsme oznámili, že Autodesk uskutečnil nákup technologií Advance Steel a Advance Concrete od francouzské společnosti Graitec. Tato akvizice by měla být dokončena již na konci 4. čtvrtletí tohoto roku. Hlavním důvodem akvizice je podle zástupců společnosti Autodesk poskytnout efektivnější práci projektantům a stavebním inženýrům při navrhování a realizaci železobetonových a ocelových konstrukcí. Co konkrétního by nám tyto dva komplexní nástroje v portfoliu produktů společnosti Autodesk mohly v budoucnu přinést?

Advance Steel je zaměřen na navrhování ocelových konstrukcí a obsahuje mimo jiné:

 • Komplexní nástroje pro modelování ocelových konstrukcí
 • Modelování ocelových konstrukcí z plechů
 • Nástroje pro návrh a posouzení přípojů (podle EC3)
 • Přehledný správce přípojů
 • Pokročilé sdílení projektu
 • Automatické výkresy
 • Výpisy materiálů
 • Správa dokumentů
 • Knihovny materiálů a průřezů

Advance Concrete je zaměřen na tvorbu výkresů tvaru a výztuží železobetonových konstrukcí a obsahuje také:

 • Funkce pro správu podlaží
 • Knihovny konstrukčních prvků
 • Knihovny otvorů a prostupů
 • Knihovny materiálů a průřezů
 • Vyztužování ve 2D a ve 3D
 • Výpočet pohledových řezů z 3D prvků Advance Concrete, ACIS modelů a prvků aplikace AutoCAD Architecture
 • Detekce kolizí
 • Automatické vytváření výkazů
 • 3D prohlížeč
 • Asociativní a dynamické kótování
 • Pokročilá spolupráce s více uživateli

Kompatibilita aplikací Advance Steel a Advance Concrete

Vlastnosti

• IFC rozhraní (Import / Export)
Ano
• CIS/2 rozhraní (Import / Export)
Ano
• SDNF rozhraní (Import / Export)
Ano
• PSS rozhraní (Import / Export)
Ano
Spolupráce s aplikacemi

• Autodesk Revit Structure 2014 (32- & 64-bit)
Ano
• Autodesk Revit Architecture 2014 (32- & 64-bit)
Ano
• Synchronizace dat s aplikacemi Graitec
Ano

V současné době Autodesk nabízí pro tvorbu detailních výkresů a výrobní dokumentace ocelových a železobetonových konstrukcí nástroj AutoCAD Structural Detailing, který je dodáván v sadě Building Design Suite. V rámci rozšíření produktového portfolia Autodesku o aplikace jako je Advance Steel a Advance Concrete se ale zákazníkům do ruky dostávají další nové nástroje. Jde například o posuzování ocelových přípojů podle EC3, které je pro zákazníky Autodesku prozatím dostupné v samostatné aplikaci pro analýzu - Robot Structural Analysis (PDF), nebo pokročilá spolupráce uživatelů na jednom projektu a další. V některých ohledech nepochybně tyto funkce zlepší a zefektivní používané postupy návrhu ocelových a železobetonových konstrukcí.

středa 2. října 2013

Advance Steel a Advance Concrete odkoupeny Autodeskem


Autodesk oznámil odkoupení části technologií francouzské společnosti Graitec, konkrétně produktů Advance Steel a Advance Concrete pro BIM projektování ocelových a betonových konstrukcí. Zároveň s odkupovanými produkty přechází do Autodesku i související personál. Vývojovým centrem pro produkty Graitec je rumunská pobočka této firmy. Firma je vývojářem aplikací od roku 1997.

Aplikace Advance Steel a Advance Concrete jsou kompatibilní s produktovou řadou AutoCAD a Revit. Automatizují vytváření výkresů, výztuží, výpisů, výkazů materiálů a NC souborů (dělení oceli, DSTV). Nové nástroje tak doplní portfolio projekčních aplikací Autodesku, které dnes najdeme především v sadách Autodesk Building Design Suite. Vedle nosných stavebních konstrukcí řešených například v Revit Structure mohou uživatelé automatizovat výkresy a výrobu pomocných konstrukcí jako jsou schodiště, zábradlí, střechy. Obě aplikace obsahují knihovny konstrukčních prvků a funkce pro rozvržení ve 2D i 3D.

Na trhu AEC (Architecture, Engineering, Construction) prozatím Autodesk nabízel řešení pro velké "A", menší "E" a jen malinkaté "C". To plánuje změnit.

sobota 14. září 2013

Autodesk FormIt - koncepční BIM editor i pro Android


Autodesk FormIt je mobilní aplikace pro zachycení nápadů a koncepčních návrhů budov - kdykoliv a kdekoliv. Koncepční model můžete umístit do kontextu reálného okolí a snáze tak analyzovat vzájemný vztah stavby a lokality. Pracovní postupy Informačního modelu budov (BIM) můžete synchronizovat pomocí cloudu pro další zpracování v programu Autodesk Revit nebo v jiných programech.

FormIt lze nyní kromě Apple iPadu používat zdarma i na tabletech s operačním systémem Android.

Autodesk FormIt nabízí intuitivní nástroje jako:
 • Vytažení 3D objektů z předdefinovaných tvarů nebo z nakreslených linií
 • Snadná přímá manipulace s 3D objekty pomocí gest
 • Nastavení lokality projektu vyhledáním pomocí mapového rozhraní
 • Import satelitních snímků vaší lokality
 • Prozkoumání vlivu Slunce pomocí nástrojů studie oslunění
 • Ukládání a sdílení návrhů v cloudu Autodesk 360
 • Přenos návrhů do stolních aplikací pomocí datových formátů RVT a SAT
 • Zkoumání nápadů a detailů už v úvodních fázích návrhu pomocí BIM technologií


Zároveň byla zaktualizována i verze FormIt pro iPad. Verze 5.0 přináší kopírování objektů, editaci kót, výkaz ploch po podlažích, výběr objektů lasem a vyhlazování importovaných 3D CAD objektů.
Stáhněte si FormIt ze stránky Mobilní aplikace Autodesk

úterý 27. srpna 2013

Energetická analýza v Revitu 2014

Jsme zvyklí již od počátku návrhu stavby využívat funkce Revitu nejen pro modelování, ale i pro analýzy budoucích energetických nároků budovy a to ve fázi koncepční studie. S příchodem nové verze Revitu 2014 jsme schopni takové analýzy provádět nově i v režimu pro konkrétní stavební prvky.

Díky této nové funkci je energetická analýza o poznání přesnější a její výsledky lze použít při zhodnocení energetických nároků stavebních objektů nejen ve fázi koncepčního návrhu, ale i po samotné realizaci stavby. V neposlední řadě tyto postupy také vedou k návrhům s větší mírou udržitelnosti.

Jak nová funkce funguje a co přináší?

Stejně jako u analyzování koncepcí je funkce energetické analýzy pro stavební prvky přístupná přes rozhraní Revitu. Výpočet samotný probíhá v rámci webových služeb Energy Analysis pro Revit a Autodesk Green Building Studio (GBS), které patří mezi benefity pro předplatitele služby Autodesk Subscription. V Revitu zadáme potřebné parametry pro simulaci a přes uživatelský účet Subscription zašleme informace pro výpočet.

Je možné provádět více analýz pro jeden objekt. Pokud modifikujeme nějakým způsobem geometrii, tepelné vlastnosti objektu a další parametry, energetické změny lze porovnávat. Všechna data můžeme exportovat pro další zpracování ve formě PDF nebo ve formátech gbXML, VRML, DOE-2 či EnergyPlus a Weather.

Po otevření výsledků analýzy v Revitu se informace celé simulace automaticky stáhnou na náš počítač a jako uživatel k nim můžeme přistupovat i bez nutnosti přihlášení na účet Subscription.

Autodesk Green Building Studio v kostce

Pokročilejší práci s daty umožňuje pak cloudová služba Autodesk Green Building Studio, kterou lze otevřít ve webovém prohlížeči z okna Výsledků a porovnání v aplikaci Revit nebo k ní můžeme přistupovat na stránkách https://gbs.autodesk.com/.

image

Možnosti, které nabízí služba Autodesk Green Building Studio, jsou poměrně značné. Zde uveďme např. možnost zadávat data o cenách energií v průběhu roku pro daný objekt do tabulky v Excelu. Tabulka je propojena přes účet Subscription se službou GBS a informace lze nahrávat přímo z Excelu na cloud, kde jsou využita pro další analýzy. Tabulka je ke stažení na stránkách služby GBS.

image
Tabulka v Excelu připravená pro spolupráci s cloudovou službou Green Building Studio


Testovací analýza ve zkratce

Jakým způsobem se mohou lišit výsledky analýzy provedené pro různá nastavení v režimech koncepční studie a pro stavební prvky si ukážeme na stavebním objektu RD.

Jsou zde uvedeny výsledky pro tři typy analýz. Jedna je provedena v nastavení pro koncepční studii a další dvě v režimu stavebních prvků se zahrnutím tepelných vlastností stavebních prvků a bez zahrnutí tepelných vlastností stavebních prvků. Pokud nezahrneme námi nastavené tepelné vlastnosti komponent do analýzy, jsou využita základní nastavení tepelných vlastností, která jsou definovaná v samotné aplikaci GBS pro jednotlivé prvky.

Postup pro energetické analýzy:

 • Nejprve vytvoříme model stavebního objektu ve fázi koncepčních objemů nebo pomocí stavebních prvků.
 • Na panelu rychlého přístupu přejdeme do výchozího 3D pohledu image
 • Na kartě Analyzovat v části Energetická analýza zvolíme typ analýzy.
  • Použít režim koncepčního modelu
  • Použít režim stavebního prvku

   image

 • V dialogu Energetická nastavení zvolíme zejména lokalitu umístění objektu a nastavení pro zahrnutí tepelných vlastností  -> OK.

  image
  Zahrnutí tepelných vlastností v nastavení energetické analýzy


 • Klikneme na funkci Provést energetickou analýzu (pro tuto volbu je nutné se přihlásit v Revitu na službu Subscription centrum) –> Vytvořit energetický model –> Zahájení výpočtu.

Poznámka:

 • Na dokončení analýzy Revit upozorní informačním oknem. Pomocí funkce Výsledky a porovnání na pásu karet Analyzovat v části Energetická analýza můžeme výsledky prohlížet.
 • Při volbě a nastavení stavebních prvků nastavíme tepelné vlastnosti u jednotlivých materiálů pro každou komponentu obvodových konstrukcí (jak pro stěny, tak pro střešní konstrukce) - čím přesnější budou tato nastavení, tím přesnější pak bude výpočet.

Ukázka výstupů

Uvedena jsou data všech tří analýz, která naznačují možné energetické úspory pro daný objekt.

image

Režim stavebních prvků bez zahrnutí tepelných vlastností

image

Režim stavebních prvků se zahrnutím tepelných vlastností

image

Režim koncepční studie

Autor: L.Staník

pondělí 5. srpna 2013

Nová šablona pro Revit Architecture/Revit LT 2014

Trochu se zpožděním oproti uvedení verze Revitu 2014, ale přece, je k dispozici nová šablona šablona pro Revit Architecture 2014 a Revit LT 2014. Píšu pro Revit Architecture záměrně, protože se chystá další šablona, tentokrát pro Revit MEP a Revit Structure a také rozšířená šablona pro Revit Architecture.

A proč to zdržení? Předchozí šablony byly v podstatě upgradovány ze starších verzí, a tak příliš nereagovaly na nové nástroje z nových verzí a nesly si s sebou některé drobnější chyby. Nová šablona je vytvořena zcela od nuly a je určena pro tvorbu studií, případně dokumentace pro stavební povolení. Z toho důvodu obsahuje celou řadu 3D prvků, které mají nastavené reálné textury a vypadají dobře i v 3D pohledech a renderech.

Co je tedy nastaveno?
 • Základní typy stěn a obvodových plášťů
 • Nastavení materiálů
 • Styly čar
 • Typy čar
 • Šrafovací vzory
 • Nastavení zobrazovaní konstrukcí v pohledech a řezech
 • Kótovací styly
 • Nastavení fází pro tvorbu rekonstrukcí
 • Typické skladby podlah a stropů
 
 • Základní výkazy prvků
 • Nejčastěji používané zařizovací předměty
 
 • Základní typy schodišť a zábradlí
 
 • Dveře, okna, světlíky, střešní okna
 • a další...

RVT šablona CAD Studia je ke stažení na Helpdesk stránce Download. Šablona je rovněž součástí BonusDVD CS+.

úterý 30. července 2013

WebGL-Publisher Export - z Revitu rovnou na web

Na stránkách služby Autodesk Exchange Apps je ke stažení zajímavý doplněk pro Revit, který umožňuje snadný export 3D modelu Revitu do podoby interaktivní 3D grafiky pro zobrazení přímo ve webovém prohlížeči. Můžete tak jednoduše prezentovat 3D data vašich projektů rovnou na vašich webových stránkách. Tato cesta je tak alternativou publikačních cloud nástrojů Autodesk 360.

Doplňková aplikace WebGL-Publisher Export je nabízena jako 30denní trial verze a po uplynutí zkušební doby ji lze licencovat na stránkách výrobce. Cenu za jednu licenci výrobce stanovil na 30 Euro. Aplikace není lokalizována do češtiny, ale vzhledem k tomu, že se jedná o jednoduché rozhraní, to potřeba není.

Instalace, jak už u aplikací z Exchange Apps bývá zvykem, je velice jednoduchá a rychlá. Doplněk se nainstaluje přímo do prostředí Revitu, kde ho lze na kartě „Doplňky“ kdykoliv spustit. Pomocí jednoduchého dialogu můžete začít exportovat vaše modely.

Výstupem této aplikace je soubor .html a soubor .wpm (WebGL-Publisher), plus složky obsahující data o texturách a knihovny Javascriptu, které se generují automaticky. Pro publikaci na internetu pak stačí tato data zkopírovat na server do složky pro web.

Výrobce uvádí podporu všech nejpoužívanějších prohlížečů jaké známe a neměl by být problém je tedy spustit. Ve skutečnosti ale ne každý prohlížeč podporuje nativně javascriptové API WebGL rozhraní, které je pro zobrazení a běh výstupu nezbytné. Proto je nutné tuto podporu u některých prohlížečů nastavit ručně. Jak to udělat se dočtete v technických informacích výrobce zde. Stinnou stránkou této aplikace je, že ne vždy se povede vyexportovat správně celý model a může se stát, že vám v modelu budou chybět některé prvky.

Aplikace je snadná na ovládání, instalaci i na vytváření samotných exportů. Výstup je po grafické stránce na dobré úrovni a lze jej použít jako prezentaci na internetu. Až na občasný chybný export lze tuto utilitku hodnotit kladně. Můžete posoudit ve videu.


L.Staník, CAD Studio

středa 12. června 2013

Revit vs. Revit LT - poznáte 4 rozdíly?

Zajímavé porovnání funkcí Revitu a jeho odlehčené verze "Revit LT" připravil kolega Pavel Homan v podobě cca osmiminutového videa. Ve čtyřech kapitolách (legendy, řezy, asociativita pohledů, výkresy) v něm prezentuje typické projekční postupy v obou aplikacích - tyto postupy jsou až na drobnosti naprosto shodné. Autodesk Revit LT tak představuje (při aktuální ceně necelých 28.000 Kč, nižší než za AutoCAD LT) ekonomicky zajímavou a plně kompatibilní alternativu k různým 2D kreslítkům a nespolehlivým klonům AutoCADu.

Hledáte-li naopak rozdíly a omezení Revitu LT, navštivte stránku CADstudio.cz/RevitLT

Videoukázka - porovnání:

Autodesk BIM pro projekty infrastruktury

Představení základních možností aplikací sady Autodesk Infrastructure Design Suite 2014. Jak pomáhají BIM aplikace v projektech infrastruktury - inženýrské a dopravní stavby, urbanismus, terénní úpravy, hydrologie, ekologické stavby. Programy AutoCAD Civil 3D, Autodesk Infraworks, Navisworks, mobilní cloud nástroje a další.Viz Infrastructure Design Suite

pondělí 20. května 2013

Chraňte se před vyhynutím - výhody BIM


Přechod na BIM je významným rozhodnutím měnícím řadu zažitých pracovních postupů. Před tímto rozhodnutím ale neutečete. V přiložené infografice jsou shrnuté nejčastější obavy, mýty, přínosy a návody na přežití. Dinosauři zde létají na meteorech, nosí ochranné helmy, počítají peníze, ale hlavně - radí jak mohou BIM procesy pomoci i ve vaší firmě, zvýšit vaši produktivitu, zlepšit spolupráci a výnosy projektů, nebo omezit rizika.


BIM - lépe, rychleji, silněji

Nezapomeňte, že díky Revitu LT vás teď přijde vstup do světa BIM levněji než AutoCAD LT.

via Line/Shape/Space

pondělí 13. května 2013

Aktualizovaná verze cloud aplikace Autodesk BIM 360 Glue

Autodesk uvolnil novou verzi web-cloud aplikace Autodesk BIM 360 Glue (nově BIM 360 Coordinate). Ta nabízí optimalizované uživatelské rozhraní, rozšířené funkce a těsnější integraci s desktop BIM programy.

Autodesk BIM 360 Coordinate (Glue) rozšiřuje BIM procesy z projektování až do výstavby, všem účastníkům poskytuje přístup k projektovým informacím pro rychlou koordinaci aktuálních verzí modelu a detekci kolizí v reálném čase - a to v desktop programech, na mobilních zařízeních i na webu.

Nová verze poskytuje nové uživatelské rozhraní pro rozsáhlé projekty a zlepšuje koordinaci modelů z programů Autodesk Revit, Autodesk AutoCAD a Autodesk AutoCAD Civil 3D. Pomocí BIM 360 Coordinate mohou uživatelé využívat pracovní postupy propojující koordinační aplikaci Autodesk Navisworks. Lze zpracovávat 3D modely z více než 50 různých CAD formátů a koordinovat je v projekčním týmu. Lze vytvářet animované 4D časové postupy a výkazy výměr založené na modelových datech. Aktualizovaná verze mobilní aplikace BIM 360 Coordinate nabízí lepší anti-aliasing a okamžitý přístup ke kritickým projektovým datům odkudkoliv.

Novinky Autodesk BIM 360 Coordinate:


Další informace na www.cadstudio.cz/bim360 a www.bim360glue.com

pátek 26. dubna 2013

Úroveň podrobností v BIM projektu

Každý projekt postavený na konceptu informačního modelu budovy (BIM) pracuje s určitou úrovní detailu. Čím vyšší je úroveň podrobností dat, tím vyšší je hodnota BIM informací použitelných pro další zpracování projektu (rozpočtování, statické a energetické analýzy, správu majetku, provoz...). Proto se řada národních a profesních norem BIM věnuje i minimální požadované úrovni podrobností (level of detail, LOD). A proto by také měla být úroveň detailů sjednána mezi objednatelem a projektantem, pokud daný projekt nevzniká přímo dle dohodnuté BIM normy.

S úrovní podrobností souvisí i podobný koncept, úroveň vývoje (level of development) - tedy stupeň spolehlivosti a důvěryhodnosti připojených informací. Tato úroveň zpravidla stoupá v průběhu vývoje projektu. Rovněž tato úroveň bývá v různých normotvorných dokumentech standardizována.

Častým nedorozuměním v chápání konceptu BIM je spojování požadavků na datové informace se vzhledem výkresu, s grafickou informací. Vzhled přitom není pro účely využití BIM dat stěžejní a bývá dobře (a nezávisle na BIM) standardizován projekčními normami a zvyklostmi.

Požadavky na úroveň informací v BIM projektu mohou například vypadat takto:

LOD 100 = je zde křeslo
LOD 200 = je zde křeslo vyžadující plochu 1500x1500 mm
LOD 300 = je zde křeslo s područkami a s kolečky
LOD 400 = je zde křeslo model XY od výrobce PQ
LOD 500 = je zde křeslo model XY od výrobce PQ nakoupené od FG dne 1.1.2013

Požadavky na úroveň podrobností dat se mohou týkat i požadavků na detaily zobrazení (příklad z britského AEC BIM Protocol):


Pamatujte, že teprve rozsah a kvalita datových informací tvoří skutečnou hodnotu BIM projektu pro uživatele - ať je jím inženýrská firma spolupracující na projektu nebo přímo investor či provozovatel využívající data BIM projektu pro FM systém správy majetku.

Zajímavé informace k problematice úrovně podrobností najdete v příspěvku What is this thing called LOD na blogu Practical BIM.

Více o konceptu BIM

čtvrtek 25. dubna 2013

Nové možnosti Autodesk cloud renderingu

Cloudová služba Autodesk 360 Rendering byla v těchto dnech rozšířena o nové funkce a možnosti. Uživatelé BIM a CAD aplikací tak mohou vytvářet kvalitnější a přesnější fotorealistické vizualizace a interaktivní panoramata svých projektů a návrhů.


Podstatnou změnou je možnost dokupování tzv. "cloud kreditů", tedy hrazení doplňkových služeb pro rozsáhlé renderingy ve vysoké kvalitě. Rendering ve standardní (pro většinu situací dostatečné) kvalitě zůstává dostupný zdarma. Více o způsobu výpočtu ceny cloud služeb vyjádřené v kreditech a jak lze dodatečné kredity pořídit najdete v článku Autodesk 260 cloud credit.

Do možností nastavení velikosti rendrovaných obrázků přibyla možnost "Maximální" (4000x4000 pixelů, tedy 16 Mpx) - původní maximum bylo 4 Mpx. Volby kvality rendrování byly zjednodušeny na dvě (souvisejí s výpočtem kreditů) - Standardní a Finální. Při volbě výstupního formátu PNG nebo TIFF lze rendrovat s alfa kanálem (průhledným pozadím scény). Výsledný model tak lze snadno osadit do předpřipraveného pozadí, například fotografie.

Hodnotu scény v kreditech při aktuálním nastavení parametrů renderingu a váš aktuální stav kreditů zobrazuje webový ovládací panel průběžně - můžete se tak rozhodnout, jak a zda vaše kredity čerpat (viz ukázka).

Vyzkoušejte si sami na rendering.360.autodesk.com

středa 10. dubna 2013

Nová verze mobilní aplikace Autodesk FormIt 3.0


Autodesk uvedl novou verzi mobilní aplikace "FormIt 3.0" pro tablety Apple iPad. FormIt umožňuje jednoduchými gesty digitálně zachytit nápady a koncepty staveb v kontextu okolního prostředí. Model můžete analyzovat co do podlahové plochy nebo oslunění. Koncepční model lze dále zpracovávat v Autodesk Revitu. Pracovní postupy BIM tak mohou začít už v ranných fázích projektu.

Novinky verze FormIt 3.0:

 • Nové vizuální styly s načrtnutými liniemi, přetahy a skrytím hran
 • Na rovinu terénu lze importovat několik obrázků najednou
 • Převod více obrázků do Revit souboru v cloudu
 • Aplikace textur na plochy a objekty
 • Pohled na náčrt v ortografickém půdorysu
 • Synchronizace všech náčrtů s cloudem popotažením stránky Galerie
 • Přepínání zobrazení mřížky kreslicí roviny
 • Nová ikona
 • Opravy menších chyb

FormIt si můžete stáhnout zdarma na Apple iTunes. Viz též mobilní aplikace Autodesk.

úterý 12. března 2013

Výsledky rozsáhlého britského průzkumu o BIM

NBS (National Building Specification), součást Královského institutu britských architektů (RIBA), zveřejnil výsledky rozsáhlého průzkumu věnovaného uplatnění BIM v britském stavebním průmyslu. Průzkum byl prováděn od prosince 2012 do února 2013 mezi 1350 profesionály z různých typů a velikostí architektonických, projekčních a geodetických firem. Výsledky jsou porovnávány s podobnými průzkumy prováděnými v letech 2011 a 2010.

V současné době používá BIM technologie již 39% dotazovaných respondentů (v roce 2010 to bylo 13%). 71% respondentů průzkumu NBS souhlasí, že BIM představuje budoucnost projektových informací, a 73% souhlasí, že klienti budou stále více trvat na použití BIM. Připomínáme, že pro státní projekty bude ve Velké Británii od roku 2016 povinné využití 3D BIM technologií.


Z projekčních společností, které již dnes využívají BIM, odpovídá 55% respondentů, že zavedení BIM vedlo k úspoře nákladů a 76% firem kladně hodnotí lepší koordinaci projekčních dokumentů. Dalšími zjišťěnými přínosy v tomto průzkumu byly snadnost zjišťování informací z projektu a lepší kvalita vizualizací. Pouhých 6% firem lituje zavedení BIM do svých projekčních procesů.

BIM Survey 2013 - klikněte pro stažení PDF
BIM Survey 2013 - klikněte pro stažení PDF

Viz BIM technologie projektování

čtvrtek 28. února 2013

3D modely měst pro BIM a GIS - CyberCity 3D


Společnost CyberCity 3D nabízí uživatelům produktů Autodesk rozsáhlé a podrobné 3D modely měst pro využití v BIM a GIS aplikacích. Nová služba na webu www.cybercity3d.com obsahuje detailní 3D informace o budovách, užitečné pro projektování pozemních a inženýrských staveb, urbanistické plánování a další geoprostorové aplikace. Modely jsou odvozeny z leteckých snímků a vykazují přesnost cca 15 cm. Modely měst jsou použitelné například v aplikacích Autodesk Infrastructure Design Suite nebo Autodesk Infrastructure Modeler.

Knihovna v současné době nabízí více plochu než 760 km2 měst, 500.000 odměřených budov včetně geometrie střech, v celkem 21 městech, zatím většinou v USA. Další města se připravují. Cena modelů je přibližně 300$ na km2. Přehled nabízených modelů najdete na stránce modely měst.

Další možnosti vytváření 3D modelů měst popisuje video CAD Studia k aplikaci Infrastructure Modeler.

úterý 12. února 2013

Project Dasher - spolupráce Autodesku s NASA


Už v CAD News z prosince 2010 jsme informovali o projektu "Dasher" - web technologii spojující BIM model stavby s reálnými senzory a čidly v budově pro snazší přehled o energetickém využití budovy.

Autodesk Research a NASA nyní spolupracují na využití této technologie v reálném provozu pro optimalizaci energetické spotřeby rozsáhlé administrativní budovy NASA Ames Sustainability Base s více než 4.600 m2 kancelářské plochy. Autodesk Project Dasher využívá informačního modelu budovy (BIM) a technologie vyvinuté v NASA pro vesmírné projekty, aby poskytl okamžitý a přesný přehled o výkonnosti budovy v reálném čase. Informace slouží k řízení výkonnosti budovy a optimalizaci využití provozních zdrojů a kritických zařízení.

Sama budova "NASA Ames Sustainability Base" byla zčásti vyprojektována v BIM aplikacích Autodesku. Má kladnou bilanci spotřeby elektřiny, protože její fotovoltaické a palivové články vyrobí více elektřiny než budova spotřebuje. Přebytek je je pak odváděn do rozvodné sítě areálu. Zajímavostí je také využití podzemních vodních zdrojů snižující spotřebu pitné vody až o 90 % oproti tradičním budovám stejné velikosti.


Project Dasher působí na principu vizualizačního nástroje sbírajícího informace z různých zdrojů v celé budově - ty zpracovává a výsledek prezentuje ve 3D pohledech. Vlastníkům a provozovatelům budov tak pomáhá identifikovat komplexní příčinné vztahy důležité pro výkonnost budovy a celkové provozní požadavky.

úterý 22. ledna 2013

Přesvědčte klienta 360° panoramatem

Vděčným typem prezentace architektonického projektu, který dává i laikovi poměrně věrnou představu o prostoru a pomůže přesvědčit klienta o kvalitách návrhu, jsou interaktivní panoramatické snímky. V nich se může pozorovatel volně "rozhlížet" kolem dokola, nahoru nebo dolů, najíždět na detaily nebo "odstoupit" pro celkový pohled.

Pro vytváření takovýchto panoramatických snímků přitom nepotřebujete žádný software. Fotorealistický rendering interiérů nebo exteriérů 3D projektů z AutoCADu nebo Revitu zvládne i cloud aplikace Autodesk 360 Rendering, součást web-cloud služeb "Autodesk 360".

Stačí se přihlásit na váš Autodesk účet a na službu "360 Rendering" uploadovat váš DWG nebo RVT soubor projektu (s případnými doplňujícími materiály a texturami). Pak už jen zvolíte pohled kamery, zadáte parametry požadované kvality renderingu a necháte pracovat servery v cloudu Autodesku. Výsledný rendering se objeví ve vaší soukromé galerii v okně web služby nebo obdržíte e-mailové upozornění, že vaše série úloh byla dokončena.Obr.1: RVT soubor uploadován, cloud počítá první vizualizaci...Obr.2: volbou "Rendrovat jako > Panoráma" vytvoříte ze snímku 360° panoramaObr.3: výsledné panorama můžete interaktivně prohlížet přímo v okně web prohlížeče


Z místní nabídky panoramatu si můžete obrázek panoramatu také Stáhnout. Výsledný JPG soubor ve vysokém rozlišení obsahuje 6 pohledů na rendrovanou scénu a lze jej interaktivně prohlížet buď pomocí web aplikací (např. flash - Pano viewer) v Internet Exploreru nebo i off-line - viz Tip 9049 s ukázkou.