úterý 21. června 2022

Nová BIM knihovna ostění a překladů HELUZ

Reference - vývoj pro společnost HELUZ

Příspěvek hosta blogu

V poslední době je digitalizace stavebnictví často skloňovaný pojem, ve kterém vidíme velký potenciál a hlavně smysl. Celé odvětví dnes prochází rychlou transformací a posouvá se k lepším výsledkům – vyšší efektivitě, přesnosti, kvalitě a nové technologie nacházejí čím dál širší uplatnění.

Z pohledu významného výrobce cihelných prvků pro hrubou stavbu chápeme BIM jako příležitost, abychom i my zrevidovali své firemní procesy, které povedou ke zvýšení efektivity, a k poskytování lepší podpory a kvalitnější služby našim zákazníkům. Jedním z našich cílů je poskytovat odborné veřejnosti informace o našich výrobcích v takovém formátu, aby odpovídaly aktuálním technologickým a softwarovým standardům.

Společnost Arkance Systems (dříve CAD Studio) jsme si vybrali jako stálého partnera pro vývoj BIM řešení pro Autodesk Revit. Využili jsme dlouholeté zkušenosti s vývojem v oblasti BIM a společně vytvořili a dále rozvíjíme BIM rodiny HELUZ a chytré nástroje, které poskytujeme zdarma ke stažení na Selektoru konstrukcí.

Rodiny sortimentu HELUZ obsahují kompletní výrobkovou a konstrukční databázi:

 • zdiva (např. cihly pro jednovrstvé zdivo produktové řady FAMILY 2in1, akustické zdivo),
 • překladů nad stavební otvory (např. univerzální překlady pro zabudování různých typů stínící techniky HELUZ FAMILY 3in1 nosný)
 • panelů (včetně panelů pro těžké střechy),
 • trámečkových stropů HELUZ MIAKO,
 • komínových systémů.

V rámci vývoje nástrojů, které usnadňují práci při navrhování konstrukcí z našich produktů do potřebných stavebních detailů, byl společností Arkance Systems vyvinut jedinečný doplněk pro navrhování staveb z cihel HELUZ – Ostění a překlady. Tento nástroj je určen pro rychlé a správné navrhování stavebních otvorů včetně automatického generování výrobků HELUZ vázaných na konkrétní otvor tzn. generování doplňkových cihel do ostění, parapetů a překladů do nadpraží. Doplněk automaticky detekuje stavební otvory, ke kterým vytváří kladecí plán doplňkových cihel, a to jak do ostění, tak do parapetu. Do nadpraží stavebního otvoru na základě výběru uživatele umisťuje překlady tak, aby byly dodrženy požadavky na minimální uložení. Nástroj vnáší do fáze navrhování, provádění a oceňování stavby tolik potřebnou přesnost.


Záznam webináře HELUZ


RFA knihovny HELUZ najdete i v BIM knihovně na portálu CADforum.cz.


Autor: Bc. Jan Urbánek, HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

pondělí 20. června 2022

Aplikace Holixa T4R vydána s podporou pro Revit 2023

Nová verze aplikace Holixa T4R v3.4 s podporou pro Autodesk Revit® 2023 byla vydána tento týden. Aplikace byla dříve známá pod názvem Revit Tools a obsahuje mnoho nástrojů pro zefektivnění práce projektantů. Kromě podpory nového Revitu 2023 obsahuje vydaná verze aplikace i několik oprav, týkajících se například Správce parametrů rodin, Hromadného čištění projektu či nástroje pro TZB Směr potrubí / trubek.

Nejnovější verze je pro zákazníky s aktivním pronájmem ke stažení na portálu Holixa. Zákazníci Arkance Systems s pronajatou aplikací Autodesk Revit® nebo AEC Collection dostávají Holixa T4R zdarma. Ti, kdo mají zájem aplikaci vyzkoušet, mohou patnáctidenní zkušební verzi stáhnout z produktových stránek aplikace. Tato verze je kromě Revitu 2023 kompatibilní i s verzemi 2022, 2021 a 2020.


čtvrtek 16. června 2022

Uživatelé Autodesk Docs mohou nyní používat mobilní aplikaci

Autodesk Docs je základní modul platformy Autodesk Construction Cloud (ACC) používaný jako společné datové prostředí (CDE), při spolupráci na BIM projektech. ACC je nástupcem BIM 360 a ačkoli nabízí více funkcí, tak uživatelům chyběla možnost prohlížet data pomocí mobilní aplikace, kdy tato možnost byla dostupné jen uživatelům s licencí Autodesk Build, pomocí mobilní aplikace PlanGrid. Až do teď.

Od konce května umožňuje Autodesk přistupovat k projektům uloženým v cloudu ACC pomocí mobilní aplikace PlanGrid i uživatelům s licencí Autodesk Docs, BIM Collaborate a BIM Collaborate Pro. Uživatelé tak mohou prohlížet 2D výkresy nebo 3D modely, odměřovat vzdálenosti a využívat další funkce dostupné na desktopech jako minimapu, navigace v podlažích, gyroskop a další. Porovnání dostupných funkcí pro jednotlivé produkty najdete v tabulce níže.

Původní nedostupnost mobilní aplikace pro Autodesk Docs byla jednou z příčin, proč uživatelé zakládali projekty na starší platformě BIM 360, což může s touto novinkou skončit a uživatelé tak budou moci zakládat projekty na platformě ACC a přitom využívat veškeré funkce, které platforma ACC nabízí.


Mobilní aplikace Autodesk PlanGrid Build je dostupná jak pro Google Android, tak i pro Apple iOSúterý 14. června 2022

Revit Worksharing (mini séria) - časť 1 – spolupráca

    Toto je prvý článok z mini série článkov a videí, ktoré som sa rozhodol napísať a natočiť ohľadom problematiky zdieľanej práce v Revite, ktorú budem nazývať jej zaužívaným anglickým pojmom – worksharing.

    V prvom článku si spravíme úvod do worksharingu, vysvetlíme si, čo worksharing vlastne je, čo je to centrálny model a lokálne kópie tohto modelu, ako si ich vytvárať a ako k nim pristupovať, vysvetlíme si, čo sú to pracovné sady a ako sa spravujú a ako prácu v rámci worksharingu synchronizovať s centrálnym modelom tak, aby sa všetky zmeny na projekte premietli ostatným účastníkom tohto zdieľaného modelu, ktorí na ňom pracujú.

    V druhej časti série si nasimulujeme a ukážeme reálnu spoluprácu viacerých užívateľov Revitu na jednom a tom istom projekte, vypožičiavanie a následne modifikovanie jednotlivých elementov, prístup k centrálnemu modelu na priamo, históriu záloh a worksharing monitor – nástroj na správu a monitorovanie aktuálne pripojených lokálnych užívateľov na centrálny model, synchronizácii a pod.

    Posledný článok bude riešiť koordináciu v rámci projektu, kopírovanie a sledovanie elementov z externých referencií a kontrolu kolízií objektov.


    Worksharing je spolupráca viacerých užívateľov na jednom a tom istom modeli. Skladá sa z centrálneho modelu – hlavného RVT súboru, ktorý zahŕňa všetky elementy, z ktorých sa projekt skladá. Tento centrálny model budujú jednotlivý účastníci projektu, ktorý si z neho vytvárajú tzv. lokálne kópie a všetky zmeny, nové konštrukcie a celú svoju prácu na svojej časti projektu s týmto centrálnym modelom synchronizujú, čím umožňujú ostatným účastníkom projektu na tomto modeli vidieť ich časť práce a interagovať s nimi.


    Centrálny model je zvyčajne uložený na zdieľanom úložisku alebo serveri, ku ktorému musia mať prístupové práva na čítanie a zapisovanie dát všetci užívatelia, ktorí na tomto modeli pracujú.
 • V rámci siete (interná lokálna sieť, Revit server a pod.)
 • V cloude (potreba licencií na služby Autodesk BIM360, či Autodesk Construction Cloud)
    Lokálne kópie, ktoré si vytvárajú jednotliví účastníci projektu z centrálneho modelu sú aktuálne kópie centrálneho modelu, avšak tieto kópie sú uložené na lokálnych diskoch ich pracovných staníc. Všetky zmeny na modeli, ktoré teda vykonajú zostanú len u nich až do času, kým túto svoju lokálnu kópiu nezosynchronizujú späť s centrálnym modelom.

Vytvorenie centrálneho modelu

    Spolupracovat Spolupracovat → vyberieme si, či budeme na centrálny model pristupovať v rámci lokálnej, či vzdialenej siete, alebo cez cloudové serveri spoločnosti Autodesk v rámci služieb BIM360 či ACC.
    V rámci série týchto článkov si vyberieme prvú možnosť, t.z. označíme voľbu V rámci sítě a potvrdíme ju, čím sme aktivovali worksharing na našom projekte a sprístupnili si tlačítko Pracovní sady (Worksets).


    V ďalšom kroku je potrebné si model uložiť. V dialógu ukladania si všimneme po kliknutí na tlačítko Možnosti automaticky zaškrtnutú voľbu Po uložení nastavit jako centrální model. Je správnym zvykom napísať do názvu súboru sufix „_CENTRAL“, aby celý projektový tím ľahko identifikoval, že sa nejedná o bežný RVT súbor, ale o súbor centrálneho modelu. Pripomínam ešte raz, že centrálny model musí byť uložený v priečinku, do ktorého majú prístup všetci užívatelia na tomto projekte.


    Teraz si už môžeme otvoriť Spolupracovat Pracovní sady.

   Pracovné sady môžu mať viacero definícií, ale asi najvýstižnejšia je z môjho pohľadu tá, že sú to určité celky alebo ucelené časti stavby kde na jednej alebo viacerých pracovných sadách pracuje vždy jeden projektant.

    Príklady pracovných sád:
 • interiér  /  exteriér  /  stavenisko
 • fasádne elementy  /  nosné konštrukcie  /  nenosné konštrukcie  /  zariadenie, ...
 • vzduchotechnika  /  ZTI inštalácie  /  vykurovanie  /  elektroinštalácie, ...
 • silnoprúd  /  slaboprúd  /  elektronické zabezpečovacie systémy, ...
 • 2.PP  /  1.PP  /  1.NP  /  2.NP  /  3.NP  /  zariadenie staveniska, ...
    Príkladov je mnoho a je len na nás, resp. na BIM koordinátorovi, či manažérovi na aké pracovné sady si rozdelíme náš projekt.


    Po kliknutí na tlačítko Pracovní sady, si môžeme všimnúť, že Revit automaticky vytvoril 2 pracovné sady – Pracovní sada1 a Sdílená podlaží a osnovy.

    Do pracovnej sady 1 sú priradené všetky existujúce konštrukcie, prvky a elementy, ktoré sa v čase aktivovania worksharingu v našom modeli nachádzali.

    V pracovnej sade Sdílená podlaží a osnovy sú, ako názov tejto pracovnej sady napovedá, tieto predmetné entity Revitu.

    Pracovné sady si môžeme premenovávať, vymazávať a vytvárať nové. Tu platí pravidlo že z dôvodu zachovania modelu optimalizovaného vytvárame len toľko pracovných sád, koľko je nevyhnutých pre efektívnu prácu na zdieľanom modeli.


    Ak je pracovná sada nastavená ako editovateľná, znamená to, že sme jej vlastníkom, ak je pracovná sada otvorená, znamená to že je načítaná v našom aktuálnom projekte a zobrazuje všetky elementy, ktoré sú v tejto sade priradené.


    Vlastníctvo pracovnej sady znamená, že daný užívateľ vlastní predmetnú pracovnú sadu a zároveň aj všetky elementy, ktoré táto sada zahŕňa, t.z. ostatní užívatelia k daným elementom nemajú prístup, nemôžu ich modifikovať, vymazávať, presúvať, ani nijak meniť ich parametre či vlastnosti, pokiaľ im to „vlastník“ pracovnej sady neumožní.

    Jednotlivé objekty, či elementy v Revite priraďujeme konkrétnej pracovnej sade jednoducho tak, že si ich vyberieme a na paneli ich vlastnosti rozklikneme a zmeníme hodnotu parametra Pracovní sada.


    Všimnite si ešte v spodnej časti Revitu zhruba v strede znovu tlačítko Pracovní sady a vedľa neho názov aktuálnej pracovnej sady. Aktuálna pracovná sada znamená, že všetky nové elementy, ktoré budú následne v projekte vytvárané, budú priradené k tejto aktuálnej pracovnej sade.


    Aby sme vedeli ľahko vizuálne rozlíšiť, ktoré elementy sú priradené k jednotlivým pracovným sadám, resp. rozlíšiť elementy v modeli na základe ich vlastníctva, stavu vydania, či aktualizácii v modeli, slúži nám na to nastavenie zobrazenia zdieľania práce (viď. obrázok nižšie).


    Zobrazovanie či skrývanie pracovných sád (vrátane všetkých elementov, ktoré obsahujú) nemusíme riadiť globálne pre celý projekt (otvorené / zatvorené pracovné sady), ale toto zobrazenie môžeme riadiť lokálne pre konkrétne pohľady v dialógovom okne Přepsání viditelnosti / zobrazení na záložke Pracovní sady.


    Voľbou „Šedé zobrazení neaktivní pracovní sady“ v nastaveniach pracovných sád môžeme veľmi rýchlym spôsobom rozlíšiť, ktoré elementy patria k aktuálne aktívnej pracovnej sade tým, že ostatné elementy budú zobrazené poltónmi.


    Po nastavení požadovaného množstva pracovných sád a po prvotných zmenách a nastaveniach v centrálnom modeli je nutné ho synchronizovať s centrálnym súborom kliknutím na rovnomenné tlačítko na karte Ribbonu Spolupracovat.

    Dialógové okno nastavenia synchronizácie obsahuje:
 • umiestnenie centrálneho modelu
 • voľbu Kompaktní centrální modelumožňuje odstrániť nepotrebné, zastarané časti centrálneho modelu, čím sa veľkosť centrálneho modelu zredukuje, ale na úkor dlhšieho času pri samotnom procese ukladania
 • voľbami Po synchronizaci uvolněte následujíci pracovní sady a prvky sa po synchronizácii vzdáme vlastníctva pracovných sád, či dočasného vypožičania konkrétnych elementov, čím ich sprístupníme ostatným užívateľom
 • Komentář voliteľná funkcia, využívaná najmä pri synchronizácií väčších zmien, či míľnikov na projekte, do ktorej môžeme napísať ľubovoľný reťazec znakov, ktorý sa potom bude zobrazovať v histórií synchronizácií s centrálnym modelom
    Centrálny model je po potvrdení synchronizácie nastavený, synchronizovaný a pripravený na použitie pre ostatných účastníkov projektu.
    Je veľmi, podotýkam veľmi dôležité, aby jednotliví užívatelia pristupujúci na tento centrálny model, neotvárali tento model na priamo, ale aby si vždy po každom otvorení projektu vytvorili z centrálneho modelu lokálnu kópiu. Robí sa to nasledovným spôsobom:
 • SouborOtevřít Projekt, označíme súbor centrálneho modelu a zaškrtneme voľbu Vytvořit nový místní
    * Nikdy teda v prípade práce na modeli worksharingu  neotvárame súbor centrálneho modelu dvojklikom mimo prostredia Revitu, lebo tým by sme otvorili samotný centrálny model. Správa centrálneho modelu by mala byť v kompetencii jedného, konkrétneho účastníka projektu (napr. BIM koordinátora) – viac ohľadom tejto časti zdieľanej práce si povieme v ďalšom článku.

    Po kliknutí na Otevřít nám Revit vytvorí novú lokálnu kópiu daného centrálneho modelu a k názvu súboru pripojí naše užívateľské meno.


    Ak máme aktívnu voľbu Pouze upravitelné, tak je nám znemožnené vybrať si akýkoľvek element v projekte. Je to tak z dôvodu, že zatiaľ nie sme vlastníkom žiadnej pracovnej sady. Ak sa chceme stať vlastníkom konkrétnej pracovnej sady, tak klikneme na rovnomenné tlačítko či zo spodnej strednej časti Revitu, alebo na karte Ribbonu Spolupracovat → vyberieme pracovnú sadu, ktorú si chceme privlastniť a klikneme na Editovatelné, čím sa vyplní naše meno do kolónky Vlastník.

    Následne môžeme prvky priradené tejto pracovnej sade upravovať, modifikovať, vymazávať a pod.

    Ak voľba Pouze upravitelné nie je aktívna, tak si môžeme vyberať akýkoľvek element z celého projektu bez ohľadu na to, ku ktorej pracovnej sade je prvok priradený.

    Výber prvku a akákoľvek jeho modifikácia z pracovnej sady, ktorá zatiaľ nemá vlastníka spôsobí, že sa staneme dočasným vypožičiavateľom tohto prvku v rámci tejto pracovnej sady, čo môžeme vidieť v dialógovom okne nastavení pracovných sád. Ak si prvok, či konkrétnu pracovnú sadu privlastnil pred nami iný užívateľ, tak nám musí daný prvok tento užívateľ uvoľniť, o čom bude upovedomený notifikáciou v reálnom čase. Na tento proces sa bližšie pozrieme v ďalšej časti tohto seriálu.


    Pravidelnosť synchronizácie lokálneho súboru s centrálnym modelom nie je exaktne určená, avšak je dobré si zvyknúť model synchronizovať v relatívne pravidelných intervaloch a tým častejšie, čím väčšie zmeny, či viac nových elementov je do projektu pridaných, aby sa všetky tieto zmeny, ktoré sme na projekte urobili jednak do tohto modelu nahrali, a najmä zobrazili všetkým ostatným užívateľom, ktorí takisto zosynchronizujú svoje zmeny s centrálnym modelom.

    V budúcej časti tohto seriálu sa pozrieme na samotný proces zdieľanej práce viacerých užívateľov na 1 centrálnom modeli v reálnom čase, ukážeme si notifikácie a požiadavky na úpravu, prístup k centrálnemu modelu na priamo, worksharing monitor a históriu úprav a záloh.viď časť 2