čtvrtek 18. prosince 2014

Site Designer - terénní funkce pro Revit

V rámci uvedení nové verze Revitu 2015 R2 uvolnil Autodesk souběžně i doplněk Site Designer, o kterém jsme informovali v našem předchozím článku zde. Tento doplněk je ke stažení pro uživatele v rámci Subscription zdarma. Po instalaci do Revitu se funkce tohoto doplňku skrývají na panelu Site Designer.

Celý doplněk Ste Designer je členěn do Panelů Import/Export, Convert, Locate, Modify, Reports, Family Manager, Settings.


Site Designer umožňuje uživateli mimo jiné pracovat s entitami Topografie Revitu, tak aby uživatel byl schopný vytvářet modely zemních těles, jako jsou výkopové jámy, svahy, zářezy, násypy a další. Dále umožňuje import a export LandXML souboru pro zpracování pomocí aplikace Autodesk Civil 3D.

Site Designer pro Revit využívá koncepci tvorby "návrhových" topografií, na kterých jsou vyrobeny všechny změny. Před tím než editujete samotný stávající terén, Site Designer vytvoří pomocí funkcí na panelu Convert kopii vybrané topografie, jíž přiřadíte název topografie a fázi výstavby. Pokud vyberete více než jednu existující topografii v modelu, Site Designer je v kopii zkombinuje do jedné topografie. Site Designer tedy pracuje vždy s kopií již vytvořeného stávajícího terénu a jako uživatelé pak ovládáme v jakých fázích výstavby se vytvoří nový modifikovaný terén, tak aby správně proběhl výpočet kubatur násypů a zářezů.

Na panelu Locate a Modify jsou funkce pro vytváření a dodatečnou úpravu různých zemních těles nebo prvků souvisejících s terénem. V terminologii Revitu využívá Site Designer speciální rodiny, které umožňují editovat topografii terénu do požadovaného tvaru.


Poslední dva panely obsahují funkce pro popisky topografie terénu a správu rodin, ze kterých se vytváří tělesa topografie. Ve správci je možné nastavit potřebné parametry sklonů a geometrie vytvářených těles. 


Správce Typů Rodiny
Editor parametrů

Ve videu níže je názorná ukázka práce s doplňkem Site Designer pro Revit, který velmi ulehčuje a urychluje práci s entitou Topografie v Revitu - posuďte sami:

pondělí 8. prosince 2014

BIM modelář FormIt se souběžnou prací z PC i iPadu


Navrhování je týmový sport. Proto nová verze koncepčního BIM modeláře Autodesk FormIt nyní podporuje souběžné modelování z více počítačů, a to jak z PC (web browser verze) tak z iPadu. Můžete spolu s kolegy interaktivně vytvářet 3D model zasazený do kontextu reálného okolí. Jak taková souběžná práce v reálném čase může vypadat, si můžete prohlédnout na ukázkovém videu:


FormIt V8.0 pro IOS si můžete stáhnout z Apple iTunes (viz cadstudio.cz/download). Verzi v PC web browseru spustíte z adresy beta.autodeskformit.com. Z každého modelu vytvořeného ve FormIt můžete snadno vygenerovat RVT soubor pro BIM aplikaci Autodesk Revit.

V nové Galerii FormIt projektů si také můžete prohlédnout výsledky práce ostatních uživatelů nebo přispět svým vlastním výtvorem.

středa 3. prosince 2014

Project Scorch - požární analýza CAD/BIM modelu


Na Autodesk Labs se před časem objevil zajímavý nový projekt pro simulaci a analýzu šíření požáru uvnitř konstrukce budovy - "Project Scorch" (žár). Project Scorch pomáhá vytvářet simulace požárů a jejich šíření v budovách. Pro simulace využívá výpočetní model "NIST Fire Dynamics Simulator" (FDS), který řeší chování požáru v uzavřeném prostoru, vývin a šíření kouře, chování sprinklerů, apod. Project Scorch zjednodušuje zadávání parametrů a interpretaci výsledků simulace dat s využitím CAD a BIM modelu. Obsahuje nástroje pro meshing 3D modelu a správu jeho struktury. Do analýzy lze načítat modely ve formátu DWG, DWF, FBX, 3DS a dalších.

Ukázka aplikace:


Aktuální verze expiruje 19. února 2015.

Project Scorch na Autodesk Labs