pátek 12. května 2017

Soutěž Autodesk Excellence Awards 2017


Stejně jako vloni a v předchozích třech letech pořádá společnost Autodesk mezinárodní soutěž projektů z oblasti stavebnictví - Autodesk AEC Excellence Awards 2017. Pátý ročník tohoto klání je rozdělen do kategorií Building, Infrastructure, Construction a Sustainability. V soutěži se utkají nejlepší projekty zaměřené na budoucnost vytváření světa kolem nás, z oblasti stavebnictví a inženýrských staveb infrastruktury, s využitím inovativních a propojených BIM technologií i dalších produktů Autodesku.

Soutěž může být zajímavou příležitostí i pro účastníky z Česka a Slovenska. Přihlaste až 5 vašich projektů a získejte pro ně mezinárodní uznání. Pokud využíváte BIM postupy při návrhu, realizaci nebo provozu staveb budov či infrastruktury - od úvodních fází plánování a konceptů, až po podrobné projekty, koordinaci výstavby a předání projektových dat - je tato soutěž určena i pro vás.


Na vítěze čekají ceny v hodnotě 80 tisíc dolarů, včetně pracovních stanic HP nebo účasti na Autodesk University Las Vegas 2017. Pro vyhodnocení musíte vyplnit soutěžní dotazník v angličtině - název projektu, obrázky, jeho charakteristiku a popis jakým způsobem byly při jeho zpracování využity Autodesk technologie.

Loňské vítězné práce si můžete prohlédnout zde.

Uzávěrka soutěže je 23. června. Další pokyny najdete na stránce aecexcellence.autodesk.com

úterý 9. května 2017

Konštrukčné prípoje v Revite 2018 - úvod

Knižnica konštrukčných prípojov prešla vo verzií Revitu 2018 výrazným rozšírením, po novom je možné vyberať z viac ako 100 parametrických typov prípojov.


Obdobne ako bolo tomu aj v predchádzajúcej verzií, prvky ocelových prípojov sú prístupné k načítaniu do projektu až po (jednorázovej) inštalácií doplnku Revit 2018 Steel Connections. Inštaláciu nájdete vo vašom účte Autodesk Accounts alebo pomocou Autodesk Desktop App.


Doplnok Steel Connections je momentálne k dispozícií iba v týchto jazykových verziách: angličtina (USA), francúžtina, nemčina a polština. To znamená, že aj pri spustenej českej jazykovej verzií Revitu sa zobrazia vo vlastnostiach názvy prípojov v angličtine (alebo alternat. v FR/DE/PL).


V nasledujúcom odkaze sme preto pre Vás pripravili prehľadný zoznam všetkých typov prípojov v Revite 2018 s českým prekladom (podľa Advance Steel 2018). Podrobnému predstaveniu konštrukčných prípojov (parametrizácia, vkladanie do modelu a nastavenie, prepojenie s Advance Steel 2018,...) sa budeme venovať v ďalších pripravovaných článkoch.


Dokument je k dispozícií tiež na našom portále helpdesk.cadstudio.cz v sekcií Soubory ke stažení.

pátek 5. května 2017

Revit 2018: Model koordinace

V nasledujúcom článku si predstavíme jednu z nových funkcionalít Revitu 2018 - Model koordinace. Táto novinka umožňuje pripojiť k modelu Revitu súbor z aplikácie Navisworks (podporované formáty sú NWD alebo NWC). Pomocou Navisworksu dokážeme kombinovať multioborové data návrhu do jedného modelu - a tie vieme po novom v Revite využiť napr. ako podklad pre návrh, alebo pre účely koordinácie.


Využitie tohto nástroja možno tiež predstaviť na jednoduchom príklade:
Architekt používa k návrhu budovy program Revit, statik používa iný (výpočtový) software pre konštrukčný návrh budovy. Po novom môže architekt oveľa jednoduchšie preniesť návrh od statika (cez formáty Navisworksu) priamo do Revitu a použiť ich ako podklad, napr. pre kontrolu správneho zarovnania arch. prvkov s nosnými prvkami zo stat. modelu. Pravidelným načítaním aktualizovaného modelu koordinácie tak možno výrazne znížiť riziko kolízí, či urýchliť samotný proces návrhu.


Pripojený model koordinácie je možné zobraziť v 2D a 3D pohľadoch vrátane pôdorysov, rezov, pohľadov, apod., možno ho priradiť k pracovnej sade, pripnúť, exportovať do obrázku ako súčasť pohľadu či nastaviť zobrazenie pri tlači.
Zaujímavou možnosťou je úprava priehľadnosti - cez dialóg Viditelnost/Zobrazení - ktorý umožňuje graficky rozlíšiť modely Revitu s koordinačnými modelmi.


Výsledný efekt môže vypadať napr. takto:


Treba však upozorniť na jednu vec, Revit spracováva model koordinácie ako jeden celok - tzn. nedokáže zatiaľ rozlíšiť jednotlivé prvky, vybrať len niektoré položky z pripojenia či zobraziť ich vlastnosti.


Podobne ako sme tomu zvyknutí pri pripojených Revit, IFC, či CAD súboroch, aj pri modeloch koordinácie je možné kedykoľvek v priebehu projektu uvolniť a dočasne odobrať pripojenie z modelu (používame napríklad pre účely zvýšenia výkonu), umožňuje tiež opätove načítať model - v tomto prípade sa načíta s rovnakou polohou a orientáciou, alebo je taktiež možné načítať model koordinácie znovu, aby sa prejavili posledné aktualizácie.


Podrobnejšiemu predstaveniu tejto funkcie ako aj ďalších noviniek verzií 2018 sa budeme venovať na pripravovaných webinároch. Zoznam noviniek pre Revit 2018 nájdete tiež v tomto odkaze.