středa 28. listopadu 2018

BIM 360 - listopadová aktualizace

Poslední aktualizace (za posledních 14 dní) cloudové služby Autodesk BIM 360 Docs pro správu dokumentace obsahuje řadu zajímavých a uživateli žádaných vylepšení. Zde je jejich seznam:

- Document Log
Pro každý adresář umístěný jak v projektové části (Project Files), tak i ve finální dokumentaci (Plans) je možné vygenerovat seznam aktivit. Pro vygenerování reportu klepněte na ikonu "Document Log".


Následně vám přijde do emailu excelovský soubor, v kterém najdete podrobné informace o jednotlivých souborech a zároveň zabezpečený link na daný soubor v BIM 360.


- Pracovní postup pro revize a schvalování
Toto je výrazné vylepšení funkcionality, kdy je možné vytvořit různé způsoby schvalování dokumentace a zlepšit tak proces schvalování.
Součástí této funkcionality jsou:
- Možnost vytvářet šablony schvalovacích procesů.
- Inicializace procesu. Schvalovací proces mže inicializovat každý uživatel nastavený v konfiguraci.
- Automatická notifikace do emailu
- Možnost vkládat komentáře
- Vkládat stavy schválení s možností je uživatelsky pojmenovat
- Po schválení je možné nastavit akci - přesun do jiného adresáře

Postup vytvoření pracovního postupu je okomentován na následujícím videu:


- Aktualizace správy Issue
V rámci rodiny BIM 360 došlo ke sjednocení správy Issues, která se do této doby různě nastavovaly v jednotlivých službách (Field, Docs). Od 9. 11. došlo k těmto změnám:
- Seznam Issues je nyní jednotný. Ve službě Docs je možné vybírat i z typů, které byly dříve dostupné v ostatních službách. Jako výchozí je nastaven typ "Design".


- Issues se nyní nastavují samostatně v administraci projektu, kde je možné nastavovat práva a určovat tak, kdo smí vytvářet issues a kdo je smí prohlížet.
Vytvářet Issues smí jen uživatelé, firmy nebo role s právy CREATE. Prohlížet všechny Issues smí jen uživatelé, firmy nebo role s právy VIEW nebo FULL CONTROL. U stávajících projektů si můžete zvolit, jaké schéma chcete používat, zda to dosavadní nebo nové.


- Pro všechny issues lze nyní vytvářet nové typy, podtypy  a atributy.


Videoukázku s nastavením Issues můžete shlédnout zde:

úterý 13. listopadu 2018

Project Refinery - generativní navrhování ve stavebnictví

V americkém Las Vegas začíná výroční konference "Autodesk University 2018" a jako každý rok jsou v rámci této akce představovány zajímavé technologické novinky. Tou první v oblasti stavební projekce je uvolnění veřejné beta verze aplikace Project Refinery. Jde o optimalizační nástroj pro Dynamo, který byl vloni využit holandskou firmou Van Wijnen pro postup "generativního urbanistického navrhování" (viz zpráva z loňské AU2017).


Tento nástroj umí vytvořit tisíce variant určitého projekčního řešení, přičemž může vytvářet náhodná řešení, použít systematické postupy změn parametrů, nebo hledat optimální řešení za pomoci evolučních výpočtů. Vychází rovněž z výzkumů Autodeskem získané (2014) společnosti The Living a z výsledků projektu "Project Fractal" (viz CAD News 6/2016). V oblasti strojírenství je tato problematika řešena v nástroji "Project Dreamcatcher", a z něj vzešlé generativní navrhování je nyní již uživatelům k dispozici v aplikaci Autodesk Fusion 360. Nyní tedy dostávají i projektanti podobný nástroj v podobě Project Refinery - přímo propojený s BIM aplikací Revit.

Chcete-li se zapojit do beta-testování Projektu Refinery, přihlaste se na stránce Project Refinery - beta.

úterý 6. listopadu 2018

Nová verze oblíbené aplikace Enscape

Enscape 2.4

Nová aktualizace aplikace Enscape, sloužící pro vizualizace BIM projektů nejen z aplikace Revit, obsahuje hned několik zajímavých novinek. Mezi ty nejzásadnější patří nová knihovna prvků dostupná přímo v aplikaci Enscape, dále možnosti individuálního nastavení chování travnatých ploch anebo export vizualizace do webového prohlížeče. Jednotlivé novinky si přiblížíme podrobněji.

Asset Library
V nové aktualizaci Enscape 2.4 přibyla možnost využívat knihovní prvky přímo z aplikace Enscape. Přidáním 3D modelů do vašeho projektu může být způsobem, jak dotvořit náš projekt a zaujmout tak investora. Knihovna prvků v Enscape může ušetřit čas, který bychom věnovali hledání stafážních prvků do BIM projektu, tak aby výsledná vizualizace vypadala co nejefektněji. V případě načtení knihovního prvku přes panel Tools karty Enscape se daný prvek stává součástí projektu a tudíž i knihovny komponent samotného Revitu, a můžeme ho znovu jednoduše vyvolat jako načtenou komponentu modelu.

V případě, že budeme chtít vytvořit interiérové stafážní prvky, například kancelářský stůl, na kterém chcete mít třeba počítač, šanony či knihy, tak narazíme na drobné nedokonalosti vytvořených 3D modelů aplikace Enscape. Pokud budeme danou scénu modelovat z komponent Revitu, u kterých bylo při vytváření povoleno hostování na aktuální pracovní rovině, můžete je umisťovat přímo na sebe - tedy na vložený stůl můžeme vložit další komponenty (knihy, hrnek s kávou, atd.). Při využití 3D prvků knihovny Enscape, se budou dané modely umisťovat na podlaží projektu, ve kterém je vkládáme a budeme jejich pozici muset manuálně upravovat. Další drobností, se kterou se můžeme setkat, je to, že 3D prvky z Enscape mají vlastní materiály a v realistickém zobrazení v Revitu se materiály nepřenášejí spolu s komponentou a výslednou podobu tedy uvidíme až v provedené vizualizaci. To jsou však jen drobné vady na kráse jinak promyšleného kroku Enscapu, který přišel s možností, jak usnadnit a práci projektanta při dotváření finální vizualizace pro investora projektu.

Výborná ukázka využití knihovny Asset Library od Enscape je při tvoření vegetace v okolí modelovaného objektu. Na pár kliknutí myší jste schopni dotvořit celkový vzhled objektu.

 

[1] https://enscape3d.com/best-practices-asset-library/

Tráva ve vizualizaci
Další novinkou, se kterou Enscape 2.4 přišel, je zobrazení trávy při vizualizaci. Dobře vypadající trávník před modelovaným objektem byl vždy oříšek pro projektanta. V roce 2017 přišel Enscape s trojrozměrnou trávou a nyní posouvá možnosti zobrazení trávníku na další úroveň. S novou verzí můžeme ovládat výšku, barvu i typ trávníku. Veškeré materiály, které mají v Revitu ve svém názvu slovo tráva (grass), se automaticky převedou v Enscapu na zatravněnou plochu.

Enscape přebírá informace o trávě z Revitu. Takže pokud budeme mít u materiálu reprezentujícího zatravněnou plochu v názvu jednu z možností „grass“, „short grass“, „tall grass“ nebo „wild grass“, pokaždé bude výsledná tráva jinak dlouhá. Obdobným principem lze regulovat barevnost samotné trávy, kde můžeme u materiálu poupravit barevný odstín trávy, což se nám odrazí ve vizualizaci.

Další novinka týkající se zatravněných ploch je možnost volit si typ trávy, která má být použita. V galerii materiálů se s aktualizací Enscapu postahovaly základní typy jako např. Centipede, Bermuda, St. Augustine a Zoysia, můžeme si však vytvořit jakýkoliv typ trávy, pro který najdeme odpovídající obrázek na internetu a načteme ho do vzhledu příslušného materiálu v Revitu. Máme tedy možnost si nastavit délku, barvu a typ trávy, která bude použita při vizualizaci.


Export vizualizace do webového prohlížeče
Tvorbu a odeslání samostatně spustitelného programu bez nutnosti vlastnictví aplikace Enscape nabízela už předchozí verze aplikace. Nyní přichází Enscape s možností sdílení vizualizace přes webový prohlížeč. V aplikaci pouze necháme vyexportovat náš projekt do webového prohlížeče a poté jen zašleme investorovi odkaz na otevření vizualizace. Samostatná webová vizualizace projektu tak může být spuštěna na libovolném počítači s kompatibilním web prohlížečem podporujícím WebGL2 (Chrome, Firefox). Vše co potřebujeme, je připojení k internetu. Odpadá tím také potřeba výkonné grafické karty, takto vyexportovaný model můžeme zobrazit třeba i na mobilním telefonu nebo tabletu. Můžeme jej poslat komukoli a může být okamžitě otevřen. Pro příklad Enscape nabízí možnost zobrazit si vizualizaci projektu provedeného v aplikaci Revit:

Příklad web prohlížeče projektu

https://api2.enscape3d.com/v1/view/d436e62a-93d9-45f1-815e-b0db284b76a0
Rychlejší video animace
V poslední řadě Enscape přichází s tím, že nejnovější verze může mnohem lépe využívat video animace, kdy nyní by rychlost vykreslování videa měla být až šestkrát rychlejší než v předchozí verzi.

Souhrn novinek ve videu: