čtvrtek 19. května 2022

Použitie parametra Revitu Počet (Count) vo vzorcoch výkazov

    Potrebovali ste niekedy použiť vo výkazoch BIM aplikácie Autodesk Revit parameter POČET („COUNT“), ktorý ste ale chceli použiť vo výpočtových vzorcoch výkazov ako je napr. vynásobenie nejakého iného parametra týmto parametrom Počet, alebo prenásobenie samotného parametra Počet nejakým koeficientom?

    Ak áno, tak ste určite veľmi rýchlo zistili, že akonáhle potrebujeme tento parameter POČET vo vzorcoch použiť, nemáme ho k dispozícií, resp. Revit natívne nevie pracovať s týmto systémovým parametrom vo vlastných vypočítaných vzorcoch výkazov.

    Príkladov, kedy by sa nám použitie parametra Počet vo vlastných vzorcových parametroch výkazov mohlo hodiť, je hneď niekoľko. Uvediem príklad prenásobenia kusovníka tvaroviek TZB inštalácií určitým koeficientom, aby sme dostali celkové množstvo aj s určitou rezervou.

    Ako teda obísť systémové správanie programu Revit, ktorý nám neumožňuje použiť parameter počet vo vzorcoch výkazov?

    Najskôr si vytvoríme pomocný vypočítaný parameter, ktorý nazveme napr. Počet (vlastný), jeho typ bude Číslo a do vzorca zadáme jednoducho číslo 1.

    Následne bude Revit zobrazovať pre každú jednu položku vo výkaze v tomto parametri vždy hodnotu 1. V podstate to isté, ako je systémový parameter Počet bez zaškrtnutej voľby Zobrazit každou instanci, ale s tým rozdielom, že tento nový vlastný pomocný parameter už vieme využiť vo vzorcoch.

    Vytvoríme si teda nový vypočítaný parameter – Počet (s rezervou), takisto typu Číslo a do vzorca zadáme:

   • [POČET (vlastný)] * nejaký koeficient, napr. 1.3.

    Aby sa nám vo výkaze zobrazovali medzisúčty jednotlivých položiek výkazu, ktoré sú zoskupené podľa určitého parametra, tak je potrebné ešte vo vlastnostiach výkazu na záložke Formátování vybrať parametre Počet a Počet (s rezervou) a zapnúť vypočítavanie ich súčtov.

    Na záložke Seřazení/Seskupování ešte zapneme zobrazovanie celkových súčtov v zápatí.

    Ak nechceme, aby nám parameter Počet (s rezervou) zobrazoval počty kusov v desatinných číslach, tak na záložke Formátování vyberieme tento parameter -> Formát pole -> vypneme výchozí nastavení -> jednotky prepneme na Dané a nastavíme zaokrúhľovanie na 0 desatinných miest.

    Týmto jednoduchým trikom viete suplovať systémový parameter Počet aby sme s ním vedeli pracovať aj v iných parametroch.

Videoukážka:


pondělí 16. května 2022

Autodesk Spacemaker - optimalizujte projekty pomocí AI nástrojů

Jedním z posledních přírůstků do rodiny projekčních produktů Autodesk se stal produkt Spacemaker. Jedná se o cloudovou aplikaci, která slouží primárně pro architektonické a urbanistické studie. Nicméně využití Spacemakeru je širší a mohou z něho těžit i developeři nebo projektanti, kteří chtějí vytvářet například 3D hmotové studie nebo jen studie vlivu okolí na navrhovaný projekt. Spacemaker má mnoho funkcí, které umožňují provádět samotný návrh stavby, a to ať už jedné budovy nebo více budov na jednom pozemku. Výhoda Spacemakeru je také v tom, že umožňuje různé návrhy a studie vytvářet automaticky za pomoci generativního designu (AI), kde na základě zadání vstupních parametrů vznikne několik možných návrhů a autor si může jeden z nich vybrat a ten rozvíjet dál. Nicméně lze pracovat i s manuální tvorbou a tvořit návrhy budov pomocí umisťování objektů na staveniště. 

Pro navržený model máme ihned k dispozici posouzení hrubých a čistých podlahových ploch a také posouzení využití dostupné plochy staveniště pro zastavěnou plochu. Následně Spacemaker nabízí různé možnosti analýz a posouzení jednak vlivu vašeho návrhu na mikroklima okolí, ale také posouzení vašeho návrhu z pohledu vnějších vlivů, jako je například analýza hluku na základě dopravy v okolí, analýza větru na zástavbu, vliv oslunění na teploty - jednak na fasádě budovy, ale také v jednotlivých podlažích budovy. V případě, že se plánuje využití solární energie, Spacemaker umí stanovit množství získané sluneční energie v případě osazení střech solárními panely. Dále také umožňuje posouzení podlahových ploch a také umí navrhnout změny výšek jednotlivých budov tak, aby došlo k maximalizaci užitné plochy při zachování zadaných hodnot, kterými může být třeba maximalizace plochy fasády s dopadajícím sluncem po stanovenou dobu.Výhody Spacemakeru ocení hlavně ti, kteří jsou na počátku projektu. Ve fázi, kdy se rozhoduje o umístění stavby v rámci pozemku, o natočení stavby s ohledem na světové strany, vlivu okolních objektů na samotnou stavbu či k samotné studii proveditelnosti. Následně při rozhodování o tom, jak realizovat okolí stavby, tak aby vzniklo co nejlepší mikroklima v okolí nově vznikajícího projektu. 

Výsledné studie lze propojit s BIM aplikací Autodesk Revit, kam se data přenesou včetně povrchů, které si Spacemaker načítá z mapových podkladů, a kde je model dále rozpracováván do projektové dokumentace, která následně bude sloužit pro samotnou realizaci modelu.Nicméně může být i cesta obrácená a pokud již model máte a chcete vidět, jak model bude v rámci pozemku a okolní zástavby fungovat a jaký bude mít případně vliv na okolí stavby, lze do Spacemakeru také načítat modely. Spacemaker akceptuje více formátů, ale co je důležité, akceptuje také BIM data ve formátu IFC.


Pro koho je Spacemaker určen

Autodesk Spacemaker je intuitivní, cloudový software s umělou inteligencí (AI), který umožňuje provádět studie a analýzy a tím pomoci k efektivnějším architektonickým, urbanistickým nebo třeba i developerským návrhům. Takže jeho hlavními uživateli jsou architekti, urbanisti a developeři. K hlavním přínosům aplikace lze zařadit:

 • Zjednodušení při rozhodování a posuzování více variant návrhu projektu. Na základě poznatků založených na datech, získaných ze Spacemakeru, jednejte tak, abyste získali to nejlepší možné řešení pro váš projekt.
 • Zefektivnění a zrychlení plánování stavby s intuitivními nástroji a automatizacemi Spacemakeru, které jsou dostupné v jediném softwaru.
 • Zlepšete spolupráci. Spolupracujte ve stejném cloudovém 3D modelu kdykoli a odkudkoli a posuňte váš projekt společně kupředu.

Krátká ukázka použití Spacemakeru (česky):
Příklady využití u zákazníků:Spacemaker ve společnosti NREP


Spacemaker v dánské společnosti Cobe


V našem přehledu plánovaných akcí najdete webinář pořádaný 7.6.2022 od 10:00 hodin, kde představíme Spacemaker naživo.

Autodesk Spacemaker pomůže zvýšit užitnou hodnotu a výnosnost vašich projektů. Vyzkoušejte si vlastní návrh pomocí trial verze Spacemakeru už nyní. Vyžádejte si cenovou nabídku Spacemakeru - kontaktujte Arkance Systems, Platinum partnera Autodesku. 

pátek 13. května 2022

Vyhľadávacie tabuľky (Lookup Tables) v Revite

    Ak ste niekedy potrebovali vypĺňať hodnoty parametrov v Revite z externej tabuľky (vytvorenej v nejakom tabuľkovom editore – napr. v Exceli) alebo ste potrebovali pri zmene jedného parametra automaticky zmeniť hodnoty ostatných parametrov, ktoré prislúchajú tomuto parametru a sú uvedené v nejakej tabuľke, tak odpoveďou je použitie tzv. Vyhľadávacích tabuliek (Lookup Tables, Vyhledávací tabulky).


    Vyhľadávacia tabuľka je CSV súbor, ktorý obsahuje v jednotlivých jeho stĺpcoch typy a hodnoty parametrov, ktoré sú priradené ku iným hodnotám v danom riadku.

    Využitie môže byť veľmi široké, ako príklad uvediem potrubie s rôznymi nominálnymi priemermi, kde pri zmene priemeru sa zmení aj hrúbka steny a zároveň aj hrúbka prislúchajúcej izolácie.

    Klasickými vzorcami by nebolo možné nasimulovať priradenie korektných hodnôt pre konkrétne nominálne priemery, pretože tu nie je jasne (funkciou) definovaný vzťah (resp. len veľmi zložitý, čo by znamenalo použitie veľmi zložitého vzorca). Tieto príslušné hodnoty ale môžu byť uvedené v tabuľke, z ktorej ich Revit potrebuje prečítať.

    Ďalším príkladom je napr. vytvorenie rôznych typov požiarnych odstupov pre konkrétne typy konštrukcií, kde každý typ má nejaký nadefinovaný požiarny odstup.

    Ak by sme nepoužili vyhľadávacie tabuľky, tak by sme museli nadefinovať pre každý požiarny odstup samostatný typ v rámci rodiny, čo by mohlo viesť k extrémnemu nárastu počtov takýchto typov, v rámci jednej rodiny.

    Využitie vyhľadávacích tabuliek si môžete takisto predstaviť aj ako súbor podtypov v rámci jedného typu v rodine.

ŠTRUKTÚRA VYHĽADÁVACEJ TABUĽKY:    Keď máme tabuľku pripravenú, uložíme ju do formátu CSV. Tu chcem upozorniť, že je dôležité, aby pri nasledovnom načítaní tejto tabuľky do Revitu nebolo predmetné CSV-čko aktuálne otvorené v inom programe.

    V Revite si otvoríme alebo založíme novú rodinu (typ nie je dôležitý – ja použijem rodinu Obecného modelu). Následne na karte Ribbonu Vytvořit klikneme na tlačítko Typy rodin a Správa vyhledávacích tabulek.

    V malom dialógovom okne, ktoré sa nám otvorí klikneme na Importovat a načítame predmetnú CSV tabuľku.


Následne si vytvoríme 2 nové textové parametre:
 • parameter CSV, do ktorého vzorca zadáme do úvodzoviek názov vyhľadávacej tabuľky, z ktorej chceme čítať hodnoty, teda „Vyhladavacia_tabulka_PO“
 • parameter Typ_poziarneho_odstupu, teda parameter, ktorým budeme ovládať ostatné hodnoty v iných parametroch, ktoré budeme čítať z tabuľky
 • jednotlivé parametre, ktorých hodnoty chceme vypĺňať z externej tabuľky, napr. Odstup_1, Odstup_2, atď. – tieto budú dĺžkového typu, nakoľko aj hodnoty v tabuľke sú dĺžkové

Následne zadáme do ich vzorca nasledovnú formulku:


    To isté spravíme aj pre ostatné parametre, ktorých hodnotu chceme čítať z externej tabuľky.
   Ak následne budeme vypĺňať hodnotu parametra z tabuľky v druhom stĺpci, do nášho parametra „Typ_poziarneho_odstupu“, tak sa nám budú automaticky vypĺňať príslušné hodnoty ostatných parametrov z ďalších stĺpcov toho istého riadku v tabuľke, teda v našom prípade toho istého typu.

    Takýmto spôsobom vieme nadefinovať rôzne kombinácie hodnôt parametrov, ktoré Revit bude čítať z externých tabuliek, len na základe zmeny jediného parametra.


    Ak teda potrebujete vytvoriť niekoľko stoviek, alebo aj viac podtypov nejakého knižničného prvku, alebo len potrebujete vyplniť pre konkrétne typy rodiny hodnoty jej parametrov z externej tabuľky – vyhľadávacie tabuľky sú tou správnou cestou.

Viď ukážka použitia:


A dataset - príklad k stiahnutiu: Lookup Tables RFA.rfa (2022)

čtvrtek 12. května 2022

PlanGrid - Jak prohlížet/připomínkovat BIM soubory na mobilních zařízeních

S rostoucí popularitou BIM projektů a mobilních řešení roste potřeba pohodlné, flexibilní a rychlé metody okamžitého přístupu k aktuálním verzím projektové dokumentace a 3D modelů, včetně možnosti jejich online připomínkování nebo řešení změnových pracovních postupů. Autodesk zároveň v nedávné době aktualizoval a přeskládal portfolio produktů pro BIM spolupráci v cloudu. Jaké jsou tedy aktuální možnosti mobilního přístupu k BIM datům uložených v centrálním úložišti, CDE platformě Autodesk Construction Cloud (ACC)?

Pro prohlížení BIM modelů (3D i 2D dokumentace - například z aplikací Autodesk Revit nebo Navisworks - na mobilním zařízení lze použít aplikaci PlanGrid, která je součástí licence produktu Autodesk Build. Na aplikaci PlanGrid tedy můžeme hledět jako na "mobilní přístup na Autodesk Construction Cloud". Stačí si na mobilním zařízení nainstalovat aplikaci PlanGrid Build Field (PlanGrid Build Field App), která je dostupná jak pro OS Android (viz), tak i pro iOS (viz) a pomocí ní pak přistoupit do projektu, kterého jste členy. Okamžitě tak získáte na základě svých práv přístup ke všem dokumentů projektu, se kterými můžete pracovat. Aplikace vám umožní prohlížet 2D nebo 3D modely různých formátů (DWG, RVT, NWD a mnoho dalších), zobrazovat vlastnosti vybraných prvků, odměřovat vzdálenosti. Máte zároveň přístup k vadám, připomínkám, RFI, harmonogramu stavby, fotkám nebo formulářům vytvořeným v projektu. Aplikace přistupuje k datům online, ale pro případ, že budete mimo signál, je možné si je uložit předem do mobilního zařízení (cache) a přistupovat k datům offline.

Autodesk Build je propojen s daty v cloudu ACC. Pokud je tedy například váš projekt vytvořen v Autodesk Docs (součást licence projekční sady Autodesk AEC Collection) a pozvete do tohoto projektu člena týmu s licencí Build, tak získá mobilní přístup i k projektovým souborům uloženým v Docs (samozřejmě jen k těm, k nimž má přiřazené oprávnění).

Máte-li dotazy k licencování nebo k nasazení mobilních aplikací pro přístup k ACC, neváhejte nás kontaktovat.

úterý 10. května 2022

Nová verze aplikace CS Legend Generator pro Revit

Tento týden byla vydána nová verze aplikace CS Legend Generator. Tato nástavbová aplikace pro Autodesk Revit® umožňuje efektivně vytvářet výkazy oken a dveří tak, jak je zvykem České republice a na Slovensku. Výstup obsahuje nejenom zvolené parametry oken a dveří, ale i jejich počet, grafické znázornění prvku a popřípadě i automaticky zakótovaný rozměr prvku. Vytváření dokumentace vnitřních i vnějších výplní se tak stává mnohem snazší a rychlejší.

Nová verze CS Legend Generator v1.1 obsahuje nové funkce a vylepšení, která mimo jiné vznikla i na základě zpětné vazby od našich zákazníků. Tato vylepšení jsou zaměřena především na rozšíření flexibility aplikace tak, aby si každý uživatel mohl výstup přizpůsobit dle svých požadavků. Pro výkazy oken a dveří totiž neexistuje jednotná norma a různé projekční kanceláře tak můžou mít mírně odlišné výstupy. CS Legend Generator umožňuje uživateli maximální flexibilitu výstupu při zachování jednoduchosti zadání.


Novinky aplikace verze 1.1 jsou tyto:

Podpora pro prvky oken a dveří v obvodových pláštích

Na základě požadavků zákazníků byla doplněna možnost vykazovat i okna dveře obvodových plášťů. Nyní již tedy v projektu není ani jedno okno či dveře, které by CS Legend Generator nedokázal zpracovat. Zde je nutné upozornit, že automatické kótování těchto prvků ve výkazu nedokáže aplikace zajistiti se 100% spolehlivostí. Jelikož rodiny oken a dveří v Revitu mohou být vytvořeny různými způsoby, není možné programaticky garantovat umístění kót ve všech případech.

Výběr vlastního razítka

Nově je doplněna možnost výběru vlastního razítka z projektu. Uživatel tedy není omezen pouze na možnost úpravy výchozího razítka CS Legend Generator. Zůstává zachováno omezení na velikost stránky A4 s orientací portrét.

Výběr šablony pohledu

Pro schematický pohled prvku nyní může uživatel vybírat šablonu pohledu. To umožňuje mít zobrazení dveří nebo oken ve výkazu i v jiném měřítku, než 1:50, nebo grafické zobrazení s barvami či texturami.

Výběr pohledu ze strany exteriéru, nebo ze strany interiéru

Uživatel nově může určovat, zda má být pohled na prvek výkazu ze strany interiéru nebo ze strany exteriéru.

Výběr jednoho nebo dvou prvků na stránku

Uživatel má nyní možnost určit, zda na jedné stránce budou vykázány dva prvky (okna nebo dveře), či pouze jeden prvek.

Nový algoritmus detekce velikosti a umístění prvků výkazu na stránce

Nový algoritmus umístění prvků výkazu na stránce zajišťuje přesné umístění na stránce i v případě atypických rozměrů rozpisky.

Další drobné opravy

Mnoho drobných oprav kódu pro zefektivnění chodu aplikace.

Typický výstup aplikace CS Legend Generator

Aplikace je v nové verzi k dispozici pro Autodesk Revit 2019/2020/2021/2022. Cena ročního pronájmu aplikace činí 3.000 Kč bez DPH, k dispozici je i 14denní zkušební verze, která ve své funkčnosti není omezena oproti komerční verzi. Více informací o aplikaci naleznete na produktových stránkách CS Legend Generator.


pátek 29. dubna 2022

Hromadné přejmenování rodin v projektu Revitu

Chystal jsem se upravit naší šablonu na školení Revitu a zjistil jsem, že v ní máme řadu rodin s předponou „CS“ ještě z časů CADSTUDIA. Chtěl jsem předponu změnit podle aktuálního názvu firmy Arkance Systems na ARS, ale ruční přejmenování všech rodin by mi zabralo dost času.


Naštěstí máme v Revitu k dispozici Dynamo, kde takováto úloha zabere včetně vytvoření skriptu několik minut. Protože se s podobným požadavkem můžete také setkat zde je návod jak na to:

1. Nejprve je třeba načíst všechny rodiny bez ohledu na to, zda jsou v projektu vloženy nebo ne. K tomu poslouží uzly „Element Classes“, kde jako třídu zvolte „Family“ a uzel „All Element of Class“, který načte všechny rodiny. Oba uzly najdete v knihovně Revit>Selection2. Nyní je třeba odfiltrovat jen rodiny obsahující v mém případě předponu „CS“. Ve vašem případě to může být libovolná sekvence znaků. Nejprve je třeba převést seznam rodin na text a k tomu lze použít uzel „String from Object“, který najdete v knihovně String>Generate. Následně v tomto seznamu najdu ty rodiny, které obsahují text „CS“. K tomu použiji uzel String.Contains z knihovny String>Inspect. Tento uzel mi vrátí seznam všech rodin s informací zda obsahuje nebo neobsahuje daný řetězec – hodnoty True/false. Pro odfiltrování jen rodin s požadovaným textem pak použiji uzel List.FiltrByBoolMask, který najdete v knihovně List>Modify. Jako vstupy použijeme seznam všech rodin a seznam True/False. Výstupem pak bude nový seznam, který tentokrát obsahuje jen rodiny obsahující text „CS
3. V dalším kroku pak zaměníme text za jiný pomocí uzlu String.Replace, který najdete v knihovně String>Modify. Tento uzel má jako vstup textový řetězec a proto ještě musíme seznam rodin převést na text. K tomu můžeme použít uzel „Elemen.Name“ z knihovny Revit>Elements>Element
4. V posledním kroku pak nahrazený text zapíšeme zpět do rodin. Tady si již nevystačíme s výchozími  uzly Dynama, ale musíme použít uzel z balíčku Clockworks s názvem Element.Set Name.

Hotový skript si můžete stáhnout z našeho helpdesku.
středa 20. dubna 2022

Autodesk ReCap 2023 - novinky


V aplikaci Autodesk ReCap 2023 pro zpracování mračen bodů z laserového skenování a pro tvorbu 3D modelů z fotografií přibylo několik užitečných vylepšení. Zde je jejich výčet. 

Publikace mračna bodů ve službě Autodesk Docs

ReCap nabízí možnost publikovat vaše projekty na Autodesk Drive nebo Autodesk Docs (BIM 360) a soukromě je sdílet prostřednictvím e-mailu s kýmkoli si přejete. V aplikaci Autodesk Drive můžete k projektu přidat osoby, aby si mohly soubor prohlédnout nebo s ním manipulovat. Vaše projekty skenování/point cloud lze kdykoli publikovat na cloudové služby Autodesk Drive nebo Autodesk Docs (BIM 360, ACC) prostřednictvím nabídky ReCap Home.

Automatické extrahování cílů

Automaticky rozpoznávat odpovídající cíle ve skupině skenů během registrace, když je ručně přidán cíl.

Podpora více násobného výběru při změně viditelnosti skenování.

Nyní můžete hromadně vybírat skeny v navigátoru projektu pro změnu zobrazení jejich viditelnosti.  

Nastavení a resetování uživatelských souřadnic

Nyní můžete určit uživatelský souřadnicový systém pomocí nástroje dostupných z ViewCube. 

Výchozí jednotky aplikace Autodesk ReCap Pro

Můžete změnit nastavení výchozích jednotek v aplikaci Autodesk ReCap Pro.

Skenování do 3D sítě (mesh)

Převeďte mračno bodů na síť (3D mesh) pomocí služby skenování do sítě (scan-to-mesh). Tu lze následně použít v návrhových produktech společnosti Autodesk.

Export obrázků RealView

Nyní můžete v navigátoru projektu vybrat více míst skenu za účelem změny viditelnosti skenů a exportu obrázků RealView.

Rozšířená registrace

Kombinujte pozemní a laserové skeny s nestrukturovanými mračny bodů. Do projektu aplikace Autodesk ReCap můžete zahrnout data z bezpilotních dronů a z ručních skenů.

Interakce s CAD modely v pohledu RealView

Připojte do svých projektů aplikace Autodesk ReCap soubory aplikace Navisworks a zobrazujte modely v pohledu RealView s plným fotorealistickým kontextem.

Export obrázků ve vysokém rozlišení

Potřebujete rychlý snímek obrazovky? V aplikace Autodesk ReCap Pro nebylo nikdy jednodušší zachycovat vysoce kvalitní a čisté snímky obrazovky. Můžete vytvářet komprimované soubory JPG i bezztrátové soubory PNG s možností průhledného pozadí.


Přizpůsobitelná pozadí

K projektům aplikace Autodesk ReCap můžete přidat další úroveň podrobností díky vlastním jednobarevným i přechodovým pozadím. Vzhled se zkopíruje do Stavů pohledů, což vám usnadní ovládání.

Export videofilmů

Díky vysoce kvalitním průletům mračny bodů a animovaným pohledům RealView můžete svými videofilmy vyprávět celé příběhy. Můžete vytvářet stavy pohledů, například klíčové snímky s poznámkami, oříznutí nebo vlastní barvy pozadí.

Automatická registrace

Aplikace Autodesk ReCap Pro automaticky zaregistruje vaše projekty pozemního skenování, abyste se mohli plně soustředit na další úkoly.

Rozšířená podpora pro formáty dodavatelů hardwaru.

Skeny ve formátech Faro, Z +D, Topcon, Riegl a Dot Product můžete importovat přímo do aplikace Autodesk ReCap.

Bohatší 3D dokumentace

Ke 3D poznámkám, připomínkám a měřením můžete připojovat obrázky a hypertextové odkazy. Také můžete využít službu Autodesk Cloud pro synchronizaci a spolupráci.

Odebírání bodu z RealView

Můžete odstranit mračna bodů z vašeho 3D skenu. Po odstranění můžete optimalizovat skenování pro zakrytí smazaných mračen bodů. 


Licencování

Autodesk ReCap Pro můžete nově licencovat dle potřeby i po jednotlivých dnech (bez nákupu licence) díky flexibilnímu licencování Flex Token. Funkce převodu fotografií na 3D model a mračen bodů na 3D model (mesh) jsou účtovány samostatně, podle objemu vstupních dat a požadované přesnosti - viz tabulka úhrad ve Flex Tokenech. Cenové relace najdete na CAD eShopu.

úterý 19. dubna 2022

Autodes NavisWorks 2023 - co je nového

Koordinační aplikace Autodesk NavisWorks ve verzi 2023 nepřišla s žádnou zásadně novou funkcí, ale vylepšuje několik stávajících funkcí. NavisWorks značně rozšiřuje možnosti importu exportu a čtení dat. Navisworks Manage je možné licencovat pomocí Flex Tokenů


Soubory Revit
 • Navisworks nyní podporuje vlastnosti Structural Usage přiřazené prvkům v Revitu. 
 • Pro rodiny Revit je nyní v Navisworks podporováno více URL definovaných v dialogovém okně Vlastnosti typu. Dříve byla podporována pouze jedna adresa URL. 
 • Při práci s propojenými soubory Revit nyní Navisworks podporuje parametry projektu nebo sdílené parametry, které jsou vlastnostmi Připojeného souboru RVT. 
 • Materiálové plochy a objemy se nyní zobrazují u konstrukčních prvků v souborech Revit na kartě Selection Tree > Properties > Element tab.
 • Vlastnosti informací o projektu v souborech Revit se nyní zobrazují na kartě Projekt v okně Properties v Navisworks. 
Soubory FBX 
 • Uživatelsky definované vlastnosti jsou nyní podporovány pro importované soubory FBX a zobrazují se v okně Selection Tree > Properties
 • Uživatelsky definované vlastnosti lze nyní exportovat z Navisworks pomocí volby Karta Output  > Export Scene > FBX
 • Bylo sníženo množství duplicitní geometrie vytvořené při exportu z NWD do FBX, což má za následek menší velikost souboru a efektivnější proces exportu. 
Soubory IFC
 • V systému Navisworks je nyní podporována 3. verze čtečky souborů IFC, která poskytuje obecné zlepšení výkonu včetně respektování jednotek vlastností souborů IFC a včetně správného zobrazení IFC GUID v okně Vlastnosti. 
 • Dialogové okno Editor > File Readers node > IFC nyní obsahuje možnost Vytvořit výběrové sady. Tato volba je ve výchozím nastavení zapnutá, ale lze ji vypnout a zakázat tak automatické vytváření sad výběrů při připojování modelů IFC do systému Navisworks. 
 • Dialogové okno Editor > File Readers > IFC nyní obsahuje možnost převést nebo vyloučit osy objektů při importu souborů IFC. Tato volba je ve výchozím nastavení vypnutá a zlepšuje prohlížení a navigaci. 
Výkon
 • Zlepšení výkonu v systému Navisworks při práci se soubory RVT a IFC. 
 • Vylepšený výkon při práci s velkými soubory v doplňku Autodesk Vault. 
Další
 • Při použití nástroje Porovnat v aplikaci Navisworks se nyní porovnávané modely automaticky zobrazují v režimu stínování, což poskytuje lepší vizualizaci zvýrazněných výsledků. 
 • Exportér Microstationu byl aktualizován na 64bitový a byla přidána podpora pro MicroStation Connect a OpenBuilding Designer. 
 • Dialogové okno Editor > File Readers > VUE nyní obsahuje možnost použít transformační data z přidružených souborů IOP. 
 • ID zobrazení se nyní zobrazují v dialogovém okně TimeLiner Overlay Text. 
 • Lineární a úhlovou rychlost lze nyní upravovat pro více pohledů. 
 • Funkce Switchback Navisworks a Inventor nyní podporují svařované spoje v souborech Inventoru. 
 • Při načítání SKP souborů ze SketchUpu do Navisworks se nyní importují materiály. 
 • Při připojování souborů NWC nebo RVT Navisworks nyní zachovává vztah mezi hostitelskými a vnořenými rodinami a zobrazuje sdílené parametry v okně Properties > Type
 • Byl přidán příkazový řádek pro automatické načítání a použití profilů vzhledu. 
 • Navisworks 2023 podporuje Windows 11. 
 • Navisworks nyní zachovává vlastní výběr barev mezi relacemi. 
 • Offline nápověda je nyní k dispozici ke stažení na adrese https://www.autodesk.com/navisworks-offline-help-download. Není již součástí standardní instalace Navisworks.

pátek 8. dubna 2022

Advance Steel 2023 - co je nového

Spolu s dalšími produkty vydává Autodesk novou verzi aplikace Advance Steel 2023, určenou pro návrh ocelových konstrukcí a efektivní tvorbu výrobní dokumentace včetně NC souborů.

Pokud jste již instalovali jinou aplikaci řady 2023, jistě jste si všimli nového loga a barev, které jsou živější než v předchozích verzích.To hlavní, co nás ale zajímá, jsou nové funkce. Ty jsou rozděleny do oblastí pro návrh a pro tvorbu dokumentace. Seznamte se s novými nástroji, které můžete ve verzi 2023 využívat.

Návrh

Nezávislé uzlové body u kamer

Kamery jsou v Advance Steel často používány pro generování výkresů z důvodů jejich flexibility. V předchozích verzích se velikost kamery měnila při tažení za uzlové body symetricky ke středu. Nyní je možné měnit rozsah kamery nezávisle v obou směrech. Vyhledávací kritéria pro výběr objektů kamery

Další funkce u kamer, která usnadní generování dokumentace, je možnost vybrat objekty do kamery pomocí předem uložených filtrů, které se nyní zobrazí v seznamu. Můžete tak vybrat objety ručně nebo pomocí definovaných filtrů výběru. Pomocí tlačítka Označit výběr můžete vybrané objekty v modelu zvýraznit. 
Nosník z křivky

Tento příkaz pro konvertování křivky na nosník byl již v předchozích verzích a byl vylepšen o možnost konvertovat křivky s jedním segmentem na přímé nebo zakřivené nosníky.Vylepšení zobrazení osnovy

Osnovy mohou být viditelné v uloženém pohledu na model nebo na výkrese, i když nejsou fyzicky obsaženy ve výřezu modelu. V makru osnovy je nová karta Promítnutí osnovy, kde je možné zatrhnout volbu „promítnout osnovu vertikálně u pohledů modelu a u výkresu“. Volba je ve výchozím stavu zatržena.Správce dokumentů

Ve Správci dokumentů došlo k několika příjemným změnám. Správce zůstává zobrazen během práce. To znamená, že můžete například upravovat výkresové styly nebo prozkoumávat 3D model a Správce dokumentů bude stále zobrazen. Pokud vytvoříte nový výkres, zobrazí se ve správci, aniž byste ho museli zavírat a opět otevírat. To si myslím, že uvítá většina uživatelů.  Ve stavové liště Správce dokumentů se zobrazuje název modelu pro snazší orientaci, ke kterému modelu výkresy patří, v případě, že jich máte otevřeno více najednou. Ve spodní části se zobrazuje nová stavová ikona s připomenutím na kontrolu stavu dokumentů.


Odkazová čára popisu šroubů

V předchozí verzi byla představena funkce pro flexibilní popisování děr. Ve verzi 2023 byla tato funkce rozšířena i na šrouby. Pokud přemisťujete popisku sady šroubů, automaticky se přemisťuje v rámci pole na nejbližší šroub tak, aby se vytvořila co nejkratší odkazová čára. Toto chování lze nastavit ve vlastnostech popisu volbou „Automatická pozice odkazové čáry pro popisky u vzorů děr nebo šroubů“.


Automatické zrušení registrace výkresů

V případě, že se výkresy související s modelem nenachází na disku nebo na nastavené cestě, dojde k automatickému zrušení jejich registrace do modelu. S tímto chováním souvisí dvě změny, které byly do Advance Steel přidány:
 • Do Management Tools >Defaulty>Systém přibyla možnost zapnout nebo vypnout toto chování pomocí parametru „Automatické zrušení registrace dokumentace při spuštění Správce dokumentů“
 • Na panelu Správce dokumentů je k dispozici příkaz „Zrušit registraci chybějící dokumentace“ umožňující ruční odregistrování dokumentů.


Vylepšení výkonu

Advance Steel 2023 nyní podporuje nový grafický systém GSF (Graphics System Fabric), který usnadňuje snadnější navigaci v rozsáhlých modelech. Tato funkce využívající 3D funkce grafických karet je ovládána systémovou proměnnou FASTSHADEDMODE.

čtvrtek 7. dubna 2022

Autodesk 3ds Max 2023 – novinky a vylepšenia

Softvér Autodesk 3ds Max® je tou správnou voľbou, pokiaľ požadujeme nástroj pre tvorbu od zložitých detailov predmetov a postáv až po ohromujúce prostredia a svety a pre tvorbu dychberúcich  herných zážitkov a vizualizácie zložitých návrhov.


KĽÚČOVÉ NÁTROJE 3DS MAX 2023

RETOPOLOGY TOOLS (nástroje pre retopologizáciu geometrie objektov)
Automaticky optimalizujte geometriu modelov s vysokou hustotou polygonálnej siete, aby ste mohli čo najľahšie vytvoriť čistú, štvorcovú geometriu (mesh).SMART EXTRUDE (inteligentné vysunutie)
Vysúvajte povrchy a polygóny na 3D objektoch intuitívnym a flexibilným spôsobom. Automaticky prebudujte a zošite susedné plochy povrchov a polygónov.OPEN SHADING LANGUAGE (OSL) SUPPORT (podpora OSL – otvoreného jazyka pre tvorbu materiálov / shaderov)
Vytvárajte alebo používajte už existujúce procedurálne mapy OSL s ľubovoľným podporovaným renderovacím modulom.BAKING TO TEXTURE (zapekanie textúr)
Vyskúšajte efektívne, intuitívne a plne skriptovateľné zapekanie textúr.


INTEGROVANÝ ARNOLD RENDERER
Arnold for 3ds Max (MAXtoA) teraz podporuje interaktívny rendering priamo z rozhrania 3ds Max.


INTERACTIVE VIEWPORTS (interaktívne navigačné okná)
Zobrazenie v navigačných oknách je takmer v renderovacej kvalite, priame zobrazenie PBR materiálov (fyzikálne presných a korektných materiálov), zobrazenie rôznych efektov kamery a pod.


SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENIE
Použite Safe Scene Loading (bezpečné načítanie scény) na ochranu vašej práce pred potenciálne škodlivými skriptami, ktoré by mohli byť súčasťou súborov scény.


OSTATNÉ NOVINKY 3DS MAX 2023

Podpora gITF
glTF je špecifikácia pre efektívny prenos 3D scén a stala sa de-facto formátom pre 3D na webe a v internetových obchodoch. Teraz môžete jednoducho publikovať 3D obsah priamo do glTF 2.0 a zobrazovať ho vo webových aplikáciách, online e-shopoch, hrách, v prehliadačoch, pričom zaistíte zachovanie vizuálnej kvality.Umiestnenie pracovného pivotu (gizma)
Bola pridaná séria nových nástrojov Working Pivot (pracovný pivot) na zlepšenie vašich kreatívnych pracovných postupov – od modelovania pomocou funkcií, ako je Smart Extrude, až po vytváranie rigov postáv a pomoci pri animáciách.


Vytvorenie bodu z pracovného pivotu (gizma)
Od modelovania až po animáciu je vždy potrebné pridať do scén 3ds Max nové pomocné objekty pre otáčanie, ktoré vám pomôžu vytvoriť hierarchie a rigy. Pri použití príkazu „Vytvoriť pomocníka bodu z pracovného pivotu“ funkcie Working Snap Pivot sa do scény pridá nový objekt Pivot Helper a zarovná sa do polohy a orientácie pracovného pivotu. To uľahčuje pridávanie a zarovnávanie viacerých pomocníkov pivotov pri práci a vytváraní usporiadania hierarchie scény.


Vytvorenie mriežky z pracovného pivotu (gizma)
Jednoducho umiestnite a aktivujte Pomocníka mriežky vo svojej scéne 3ds Max pomocou príkazu „Vytvoriť mriežku z pracovného pivotu“ funkcie Working Snap Pivot. Tento pomocník mriežky sa zarovná podľa aktuálnej polohy a orientácie umiestneného pracovného pivotu, čo vám umožní intuitívnejšie rozšíriť vašu scénu.


Zarovnanie pracovného pivotu (gizma)
Zarovnanie pracovného pivotu vám umožňuje interaktívne upraviť a znova zarovnať orientáciu osi pracovného pivotu kliknutím a potiahnutím osi, aby ste sa prichytili ku komponentom vrcholov, hrán alebo plôch.


Pivot výberu
Keď použijete nástroj Pivot výberu, zarovnáte polohu a orientáciu pracovného pivotu s vypriemerovaným aktuálnym výberom vrcholov, hrán alebo plôch.


Nové parametre pridané do fyzikálnych materiálov
Do fyzikálnych materiálov boli pridané 2 nové parametre:
 • Sheen (lesk) možno použiť na povrchy simulujúce tkaniny,
 • Thin film (tenký film) možno použiť na povrchy mydlových bublín alebo na mastné povrchy.
Navyše, fyzikálny materiál je teraz zosúladený s Autodesk Standard Surface a je podporovaný FBX, aby umožnil zdieľanie materiálov medzi 3ds Max a Maya bez straty akýchkoľvek údajov.
Panel s nástrojmi automatického zálohovania
Do defaultného užívateľského rozhrania bol pridaný nový panel s nástrojmi automatického zálohovania. Tento panel poskytuje jednoduchý a prístupný spôsob vizualizácie a interakcie s procesom automatického zálohovania a prostredníctvom nového používateľského rozhrania časovača automatického zálohovania vás upozorní, keď sa má automatické zálohovanie aktivovať. Poskytuje tiež ovládacie prvky na preskočenie ukladania automatického zálohovania, dočasné vypnutie automatického zálohovania alebo úpravu nastavení automatického zálohovania. Toto vylepšenie vám umožňuje zostať produktívnymi a zároveň ťažiť z efektivity, ktorú ponúka automatické zálohovanie v prípade zlyhania, výpadku napájania alebo individuálnych chýb užívateľov.Vylepšenia automatického zálohovania 
Vylepšenia systému automatického zálohovania, vrátane užívateľmi požadovaných zlepšení, vám umožňujú sústrediť sa na dokončenie úloh s menším počtom prerušení:
 • Scéna sa nepovažuje za „zmenenú“, kým sa nepoužije konkrétna akcia / príkaz. Uložením scény sa teraz resetuje časovač automatického zálohovania, aby sa predišlo situáciám, v ktorých by sa 3ds Max mohol pokúsiť o automatické zálohovanie priamo po uložení.
 • Automatické zálohovanie sa neaktivuje pri vykonávaní činnosti v 3ds Max, ako je používanie myši na interakciu so scénou, navigačným oknom alebo prvkami používateľského rozhrania; úpravy hodnôt vo widgetoch užívateľského rozhrania; práci v modálnych dialógoch; alebo keď 3ds Max spracováva simulácie, generuje náhľady, pečie textúry a pod.
 • Nové nastavenia automatického zálohovania umožňujú väčšiu flexibilitu v spôsobe organizácie záloh.
 • Predvolený interval časovača automatického zálohovania sa zvýšil z 10 na 15 minút, zatiaľ čo predvolený počet záložných súborov sa teraz zvýšil z 3 na 10.
 • Môžete sa rozhodnúť pridať názov aktuálnej scény ako prefix pred záložný súbor, čo poskytuje jasnejšie informácie o tom, ktorá scéna bola zálohovaná.
 • Simultánne relácie 3ds Max si navzájom neprepíšu záložné súbory, kým sa nedosiahne limit, ktorý ste nastavili pre dané umiestnenie súboru zálohy a kombinácie názvu.


Rýchlejšie renderovanie s Arnoldom
Toto vydanie 3ds Max obsahuje najnovšiu verziu Arnold rendereru, ktorá vám pomôže zvládnuť zložité projekty, prispôsobiť vašu pipeline a čo najrýchlejšie renderovať vysokokvalitné 3D obrázky. Medzi nové funkcie patrí NVIDIA OptiX 7 Denoiser pre konzistentné, vysokokvalitné odšumovanie a výkonné vylepšenia USD, interaktívny rendering a Triplanar shader.Vylepšenia uzatvorených výberov
Generujte výber uzatvorených vrcholov, hrán alebo poly-komponentov rýchlejšie ako predtým – dokonca aj na polygonálnych hustých modeloch s miliónmi trojuholníkov. Presnosť výberu sa tiež výrazne zlepšila, pretože už nie je založená na pixeloch obrazovky. Teraz vzdialenosť objektov na monitore neovplyvní presnosť vybraných komponentov. Geometrické medzery alebo otvory, ktoré by ľudská myseľ považovala za skryté už nebudú zahrnuté do výberu.
Navyše, keď používate ortografický režim zobrazenia, Uzatvorený Výber je teraz presnejší pri použití rôznych výberov v štýle, ako je obdĺžnik, kruh a voľný tvar.Klávesové skratky pre rozbaľovanie UVW mapovania
Nové a aktualizované klávesové skratky boli priradené rôznym operáciám, ktoré sa nachádzajú v modifikátore Unwrap UVW, takže môžete zostať produktívni pri vytváraní a manipulácii s UV údajmi.Ostatné vylepšenia
 • Objemy v navigačných oknách: Načítajte a vizualizujte objemové dáta priamo v navigačných oknách prostredníctvom nového API.
 • Inštančné API: Načítajte inštančné objekty do navigačných okien a rendererov cez agnostické API.
 • Vylepšenie výkonu ukladania komprimovaných scén: Komprimované súbory scén sa teraz uložia dvakrát rýchlejšie vďaka novej archivačnej knižnici, multithreadingu a ďalším optimalizáciám.
 • Python 3.9: 3ds Max sa dodáva s platformou VFX, ktorá odporúča Python 3.9.7 a ktorá sa môže pochváliť vylepšeniami výkonu, praktickými novými funkciami reťazcov a zlepšenou kvalitou.
 • SSSE pre skriptovaný obsah scén: 3ds Max vás chráni pred potenciálne škodlivými skriptami, ktoré sa tvária ako obsah pre scénu a mohli by byť spustené bez vášho súhlasu.
 • Postavené pomocou Visual Studio 2019: 3ds Max bol vytvorený pomocou Visual Studio 2019, jedného z najpokročilejších nástrojov na vytváranie efektívneho a robustného softvéru. To umožňuje 3ds Max a všetkým vývojárom doplnkov tretích strán využívať optimalizáciu kompilátora a vylepšenia behu programu.
 • Filtrovanie podľa navigačných okien: Maxscript Exposure: Pokročilí používatelia majú prístup k ďalším novým funkciám v MAXScript pre filtrovanie podľa navigačných okien.
 • Filtrovanie podľa navigačných okien: Multi-výber: Teraz môžete vykonať viacnásobný výber položiek v dialógovom okne Filtrovania podľa navigačného okna.
Ceny Autodesk 3ds Max nájdete v CAD eShope, skúšobnú verziu si môžete stiahnuť na Download.