čtvrtek 19. května 2022

Použitie parametra Revitu Počet (Count) vo vzorcoch výkazov

    Potrebovali ste niekedy použiť vo výkazoch BIM aplikácie Autodesk Revit parameter POČET („COUNT“), ktorý ste ale chceli použiť vo výpočtových vzorcoch výkazov ako je napr. vynásobenie nejakého iného parametra týmto parametrom Počet, alebo prenásobenie samotného parametra Počet nejakým koeficientom?

    Ak áno, tak ste určite veľmi rýchlo zistili, že akonáhle potrebujeme tento parameter POČET vo vzorcoch použiť, nemáme ho k dispozícií, resp. Revit natívne nevie pracovať s týmto systémovým parametrom vo vlastných vypočítaných vzorcoch výkazov.

    Príkladov, kedy by sa nám použitie parametra Počet vo vlastných vzorcových parametroch výkazov mohlo hodiť, je hneď niekoľko. Uvediem príklad prenásobenia kusovníka tvaroviek TZB inštalácií určitým koeficientom, aby sme dostali celkové množstvo aj s určitou rezervou.

    Ako teda obísť systémové správanie programu Revit, ktorý nám neumožňuje použiť parameter počet vo vzorcoch výkazov?

    Najskôr si vytvoríme pomocný vypočítaný parameter, ktorý nazveme napr. Počet (vlastný), jeho typ bude Číslo a do vzorca zadáme jednoducho číslo 1.

    Následne bude Revit zobrazovať pre každú jednu položku vo výkaze v tomto parametri vždy hodnotu 1. V podstate to isté, ako je systémový parameter Počet bez zaškrtnutej voľby Zobrazit každou instanci, ale s tým rozdielom, že tento nový vlastný pomocný parameter už vieme využiť vo vzorcoch.

    Vytvoríme si teda nový vypočítaný parameter – Počet (s rezervou), takisto typu Číslo a do vzorca zadáme:

      • [POČET (vlastný)] * nejaký koeficient, napr. 1.3.

    Aby sa nám vo výkaze zobrazovali medzisúčty jednotlivých položiek výkazu, ktoré sú zoskupené podľa určitého parametra, tak je potrebné ešte vo vlastnostiach výkazu na záložke Formátování vybrať parametre Počet a Počet (s rezervou) a zapnúť vypočítavanie ich súčtov.

    Na záložke Seřazení/Seskupování ešte zapneme zobrazovanie celkových súčtov v zápatí.

    Ak nechceme, aby nám parameter Počet (s rezervou) zobrazoval počty kusov v desatinných číslach, tak na záložke Formátování vyberieme tento parameter -> Formát pole -> vypneme výchozí nastavení -> jednotky prepneme na Dané a nastavíme zaokrúhľovanie na 0 desatinných miest.

    Týmto jednoduchým trikom viete suplovať systémový parameter Počet aby sme s ním vedeli pracovať aj v iných parametroch.

Videoukážka:


pondělí 16. května 2022

Autodesk Spacemaker - optimalizujte projekty pomocí AI nástrojů

Jedním z posledních přírůstků do rodiny projekčních produktů Autodesk se stal produkt Spacemaker. Jedná se o cloudovou aplikaci, která slouží primárně pro architektonické a urbanistické studie. Nicméně využití Spacemakeru je širší a mohou z něho těžit i developeři nebo projektanti, kteří chtějí vytvářet například 3D hmotové studie nebo jen studie vlivu okolí na navrhovaný projekt. Spacemaker má mnoho funkcí, které umožňují provádět samotný návrh stavby, a to ať už jedné budovy nebo více budov na jednom pozemku. Výhoda Spacemakeru je také v tom, že umožňuje různé návrhy a studie vytvářet automaticky za pomoci generativního designu (AI), kde na základě zadání vstupních parametrů vznikne několik možných návrhů a autor si může jeden z nich vybrat a ten rozvíjet dál. Nicméně lze pracovat i s manuální tvorbou a tvořit návrhy budov pomocí umisťování objektů na staveniště. 

Pro navržený model máme ihned k dispozici posouzení hrubých a čistých podlahových ploch a také posouzení využití dostupné plochy staveniště pro zastavěnou plochu. Následně Spacemaker nabízí různé možnosti analýz a posouzení jednak vlivu vašeho návrhu na mikroklima okolí, ale také posouzení vašeho návrhu z pohledu vnějších vlivů, jako je například analýza hluku na základě dopravy v okolí, analýza větru na zástavbu, vliv oslunění na teploty - jednak na fasádě budovy, ale také v jednotlivých podlažích budovy. V případě, že se plánuje využití solární energie, Spacemaker umí stanovit množství získané sluneční energie v případě osazení střech solárními panely. Dále také umožňuje posouzení podlahových ploch a také umí navrhnout změny výšek jednotlivých budov tak, aby došlo k maximalizaci užitné plochy při zachování zadaných hodnot, kterými může být třeba maximalizace plochy fasády s dopadajícím sluncem po stanovenou dobu.Výhody Spacemakeru ocení hlavně ti, kteří jsou na počátku projektu. Ve fázi, kdy se rozhoduje o umístění stavby v rámci pozemku, o natočení stavby s ohledem na světové strany, vlivu okolních objektů na samotnou stavbu či k samotné studii proveditelnosti. Následně při rozhodování o tom, jak realizovat okolí stavby, tak aby vzniklo co nejlepší mikroklima v okolí nově vznikajícího projektu. 

Výsledné studie lze propojit s BIM aplikací Autodesk Revit, kam se data přenesou včetně povrchů, které si Spacemaker načítá z mapových podkladů, a kde je model dále rozpracováván do projektové dokumentace, která následně bude sloužit pro samotnou realizaci modelu.Nicméně může být i cesta obrácená a pokud již model máte a chcete vidět, jak model bude v rámci pozemku a okolní zástavby fungovat a jaký bude mít případně vliv na okolí stavby, lze do Spacemakeru také načítat modely. Spacemaker akceptuje více formátů, ale co je důležité, akceptuje také BIM data ve formátu IFC.


Pro koho je Spacemaker určen

Autodesk Spacemaker je intuitivní, cloudový software s umělou inteligencí (AI), který umožňuje provádět studie a analýzy a tím pomoci k efektivnějším architektonickým, urbanistickým nebo třeba i developerským návrhům. Takže jeho hlavními uživateli jsou architekti, urbanisti a developeři. K hlavním přínosům aplikace lze zařadit:

  • Zjednodušení při rozhodování a posuzování více variant návrhu projektu. Na základě poznatků založených na datech, získaných ze Spacemakeru, jednejte tak, abyste získali to nejlepší možné řešení pro váš projekt.
  • Zefektivnění a zrychlení plánování stavby s intuitivními nástroji a automatizacemi Spacemakeru, které jsou dostupné v jediném softwaru.
  • Zlepšete spolupráci. Spolupracujte ve stejném cloudovém 3D modelu kdykoli a odkudkoli a posuňte váš projekt společně kupředu.

Krátká ukázka použití Spacemakeru (česky):
Příklady využití u zákazníků:Spacemaker ve společnosti NREP


Spacemaker v dánské společnosti Cobe


Dne 7.6.2022 jsme pořádali webinář (viz aktuální přehled plánovaných akcí, na kterém jsme představili Spacemaker naživo. Záznam tohoto webináře najdete zde:Autodesk Spacemaker pomůže zvýšit užitnou hodnotu a výnosnost vašich projektů. Vyzkoušejte si vlastní návrh pomocí trial verze Spacemakeru už nyní. Vyžádejte si cenovou nabídku Spacemakeru - kontaktujte Arkance Systems, Platinum partnera Autodesku. 

pátek 13. května 2022

Vyhľadávacie tabuľky (Lookup Tables) v Revite

    Ak ste niekedy potrebovali vypĺňať hodnoty parametrov v Revite z externej tabuľky (vytvorenej v nejakom tabuľkovom editore – napr. v Exceli) alebo ste potrebovali pri zmene jedného parametra automaticky zmeniť hodnoty ostatných parametrov, ktoré prislúchajú tomuto parametru a sú uvedené v nejakej tabuľke, tak odpoveďou je použitie tzv. Vyhľadávacích tabuliek (Lookup Tables, Vyhledávací tabulky).


    Vyhľadávacia tabuľka je CSV súbor, ktorý obsahuje v jednotlivých jeho stĺpcoch typy a hodnoty parametrov, ktoré sú priradené ku iným hodnotám v danom riadku.

    Využitie môže byť veľmi široké, ako príklad uvediem potrubie s rôznymi nominálnymi priemermi, kde pri zmene priemeru sa zmení aj hrúbka steny a zároveň aj hrúbka prislúchajúcej izolácie.

    Klasickými vzorcami by nebolo možné nasimulovať priradenie korektných hodnôt pre konkrétne nominálne priemery, pretože tu nie je jasne (funkciou) definovaný vzťah (resp. len veľmi zložitý, čo by znamenalo použitie veľmi zložitého vzorca). Tieto príslušné hodnoty ale môžu byť uvedené v tabuľke, z ktorej ich Revit potrebuje prečítať.

    Ďalším príkladom je napr. vytvorenie rôznych typov požiarnych odstupov pre konkrétne typy konštrukcií, kde každý typ má nejaký nadefinovaný požiarny odstup.

    Ak by sme nepoužili vyhľadávacie tabuľky, tak by sme museli nadefinovať pre každý požiarny odstup samostatný typ v rámci rodiny, čo by mohlo viesť k extrémnemu nárastu počtov takýchto typov, v rámci jednej rodiny.

    Využitie vyhľadávacích tabuliek si môžete takisto predstaviť aj ako súbor podtypov v rámci jedného typu v rodine.

ŠTRUKTÚRA VYHĽADÁVACEJ TABUĽKY:    Keď máme tabuľku pripravenú, uložíme ju do formátu CSV. Tu chcem upozorniť, že je dôležité, aby pri nasledovnom načítaní tejto tabuľky do Revitu nebolo predmetné CSV-čko aktuálne otvorené v inom programe.

    V Revite si otvoríme alebo založíme novú rodinu (typ nie je dôležitý – ja použijem rodinu Obecného modelu). Následne na karte Ribbonu Vytvořit klikneme na tlačítko Typy rodin a Správa vyhledávacích tabulek.

    V malom dialógovom okne, ktoré sa nám otvorí klikneme na Importovat a načítame predmetnú CSV tabuľku.


Následne si vytvoríme 2 nové textové parametre:
  • parameter CSV, do ktorého vzorca zadáme do úvodzoviek názov vyhľadávacej tabuľky, z ktorej chceme čítať hodnoty, teda „Vyhladavacia_tabulka_PO“
  • parameter Typ_poziarneho_odstupu, teda parameter, ktorým budeme ovládať ostatné hodnoty v iných parametroch, ktoré budeme čítať z tabuľky
  • jednotlivé parametre, ktorých hodnoty chceme vypĺňať z externej tabuľky, napr. Odstup_1, Odstup_2, atď. – tieto budú dĺžkového typu, nakoľko aj hodnoty v tabuľke sú dĺžkové

Následne zadáme do ich vzorca nasledovnú formulku:


    To isté spravíme aj pre ostatné parametre, ktorých hodnotu chceme čítať z externej tabuľky.
   Ak následne budeme vypĺňať hodnotu parametra z tabuľky v druhom stĺpci, do nášho parametra „Typ_poziarneho_odstupu“, tak sa nám budú automaticky vypĺňať príslušné hodnoty ostatných parametrov z ďalších stĺpcov toho istého riadku v tabuľke, teda v našom prípade toho istého typu.

    Takýmto spôsobom vieme nadefinovať rôzne kombinácie hodnôt parametrov, ktoré Revit bude čítať z externých tabuliek, len na základe zmeny jediného parametra.


    Ak teda potrebujete vytvoriť niekoľko stoviek, alebo aj viac podtypov nejakého knižničného prvku, alebo len potrebujete vyplniť pre konkrétne typy rodiny hodnoty jej parametrov z externej tabuľky – vyhľadávacie tabuľky sú tou správnou cestou.

Viď ukážka použitia:


A dataset - príklad k stiahnutiu: Lookup Tables RFA.rfa (2022)

čtvrtek 12. května 2022

PlanGrid - Jak prohlížet/připomínkovat BIM soubory na mobilních zařízeních

S rostoucí popularitou BIM projektů a mobilních řešení roste potřeba pohodlné, flexibilní a rychlé metody okamžitého přístupu k aktuálním verzím projektové dokumentace a 3D modelů, včetně možnosti jejich online připomínkování nebo řešení změnových pracovních postupů. Autodesk zároveň v nedávné době aktualizoval a přeskládal portfolio produktů pro BIM spolupráci v cloudu. Jaké jsou tedy aktuální možnosti mobilního přístupu k BIM datům uložených v centrálním úložišti, CDE platformě Autodesk Construction Cloud (ACC)?

Pro prohlížení BIM modelů (3D i 2D dokumentace - například z aplikací Autodesk Revit nebo Navisworks - na mobilním zařízení lze použít aplikaci PlanGrid, která je součástí licence produktu Autodesk Build. Na aplikaci PlanGrid tedy můžeme hledět jako na "mobilní přístup na Autodesk Construction Cloud". Stačí si na mobilním zařízení nainstalovat aplikaci PlanGrid Build Field (PlanGrid Build Field App), která je dostupná jak pro OS Android (viz), tak i pro iOS (viz) a pomocí ní pak přistoupit do projektu, kterého jste členy. Okamžitě tak získáte na základě svých práv přístup ke všem dokumentů projektu, se kterými můžete pracovat. Aplikace vám umožní prohlížet 2D nebo 3D modely různých formátů (DWG, RVT, NWD a mnoho dalších), zobrazovat vlastnosti vybraných prvků, odměřovat vzdálenosti. Máte zároveň přístup k vadám, připomínkám, RFI, harmonogramu stavby, fotkám nebo formulářům vytvořeným v projektu. Aplikace přistupuje k datům online, ale pro případ, že budete mimo signál, je možné si je uložit předem do mobilního zařízení (cache) a přistupovat k datům offline.

Autodesk Build je propojen s daty v cloudu ACC. Pokud je tedy například váš projekt vytvořen v Autodesk Docs (součást licence projekční sady Autodesk AEC Collection) a pozvete do tohoto projektu člena týmu s licencí Build, tak získá mobilní přístup i k projektovým souborům uloženým v Docs (samozřejmě jen k těm, k nimž má přiřazené oprávnění).

Máte-li dotazy k licencování nebo k nasazení mobilních aplikací pro přístup k ACC, neváhejte nás kontaktovat.

úterý 10. května 2022

Nová verze aplikace CS Legend Generator pro Revit

Tento týden byla vydána nová verze aplikace CS Legend Generator. Tato nástavbová aplikace pro Autodesk Revit® umožňuje efektivně vytvářet výkazy oken a dveří tak, jak je zvykem České republice a na Slovensku. Výstup obsahuje nejenom zvolené parametry oken a dveří, ale i jejich počet, grafické znázornění prvku a popřípadě i automaticky zakótovaný rozměr prvku. Vytváření dokumentace vnitřních i vnějších výplní se tak stává mnohem snazší a rychlejší.

Nová verze CS Legend Generator v1.1 obsahuje nové funkce a vylepšení, která mimo jiné vznikla i na základě zpětné vazby od našich zákazníků. Tato vylepšení jsou zaměřena především na rozšíření flexibility aplikace tak, aby si každý uživatel mohl výstup přizpůsobit dle svých požadavků. Pro výkazy oken a dveří totiž neexistuje jednotná norma a různé projekční kanceláře tak můžou mít mírně odlišné výstupy. CS Legend Generator umožňuje uživateli maximální flexibilitu výstupu při zachování jednoduchosti zadání.


Novinky aplikace verze 1.1 jsou tyto:

Podpora pro prvky oken a dveří v obvodových pláštích

Na základě požadavků zákazníků byla doplněna možnost vykazovat i okna dveře obvodových plášťů. Nyní již tedy v projektu není ani jedno okno či dveře, které by CS Legend Generator nedokázal zpracovat. Zde je nutné upozornit, že automatické kótování těchto prvků ve výkazu nedokáže aplikace zajistiti se 100% spolehlivostí. Jelikož rodiny oken a dveří v Revitu mohou být vytvořeny různými způsoby, není možné programaticky garantovat umístění kót ve všech případech.

Výběr vlastního razítka

Nově je doplněna možnost výběru vlastního razítka z projektu. Uživatel tedy není omezen pouze na možnost úpravy výchozího razítka CS Legend Generator. Zůstává zachováno omezení na velikost stránky A4 s orientací portrét.

Výběr šablony pohledu

Pro schematický pohled prvku nyní může uživatel vybírat šablonu pohledu. To umožňuje mít zobrazení dveří nebo oken ve výkazu i v jiném měřítku, než 1:50, nebo grafické zobrazení s barvami či texturami.

Výběr pohledu ze strany exteriéru, nebo ze strany interiéru

Uživatel nově může určovat, zda má být pohled na prvek výkazu ze strany interiéru nebo ze strany exteriéru.

Výběr jednoho nebo dvou prvků na stránku

Uživatel má nyní možnost určit, zda na jedné stránce budou vykázány dva prvky (okna nebo dveře), či pouze jeden prvek.

Nový algoritmus detekce velikosti a umístění prvků výkazu na stránce

Nový algoritmus umístění prvků výkazu na stránce zajišťuje přesné umístění na stránce i v případě atypických rozměrů rozpisky.

Další drobné opravy

Mnoho drobných oprav kódu pro zefektivnění chodu aplikace.

Typický výstup aplikace CS Legend Generator

Aplikace je v nové verzi k dispozici pro Autodesk Revit 2019/2020/2021/2022. Cena ročního pronájmu aplikace činí 3.000 Kč bez DPH, k dispozici je i 14denní zkušební verze, která ve své funkčnosti není omezena oproti komerční verzi. Více informací o aplikaci naleznete na produktových stránkách CS Legend Generator.