Příspěvky

MEP Fabrication Data Manager
MEP Fabrication Data Manager (FDM) je cloudová služba, která usnadňuje sdílení, správu a tvorbu obsahu TZB (databáze produktů Autodesk Fabrication) pro využití v BIM aplikaci Autodesk Revit, kde tento obsah známe pod názvem Díly výroby (Fabrication Parts). FDM umožňuje jednoduchou a efektivní spolu…

Tvorba objemu v Revite s použitím geometrie založenej na vzoroch - časť 1
V dnešnom článku si priblížime postup tvorby 3D geometrie v Revite, ktorá je zložená z nejakých v podstate opakujúcich sa elementov, resp. má nejaký raster (vzor) . Príkladov takýchto konštrukcií je obrovské množstvo, v článku sa zameriame na hrubé vymodelovaniu Katarskej budovy známej pod ná…