čtvrtek 28. února 2013

3D modely měst pro BIM a GIS - CyberCity 3D


Společnost CyberCity 3D nabízí uživatelům produktů Autodesk rozsáhlé a podrobné 3D modely měst pro využití v BIM a GIS aplikacích. Nová služba na webu www.cybercity3d.com obsahuje detailní 3D informace o budovách, užitečné pro projektování pozemních a inženýrských staveb, urbanistické plánování a další geoprostorové aplikace. Modely jsou odvozeny z leteckých snímků a vykazují přesnost cca 15 cm. Modely měst jsou použitelné například v aplikacích Autodesk Infrastructure Design Suite nebo Autodesk Infrastructure Modeler.

Knihovna v současné době nabízí více plochu než 760 km2 měst, 500.000 odměřených budov včetně geometrie střech, v celkem 21 městech, zatím většinou v USA. Další města se připravují. Cena modelů je přibližně 300$ na km2. Přehled nabízených modelů najdete na stránce modely měst.

Další možnosti vytváření 3D modelů měst popisuje video CAD Studia k aplikaci Infrastructure Modeler.

úterý 12. února 2013

Project Dasher - spolupráce Autodesku s NASA


Už v CAD News z prosince 2010 jsme informovali o projektu "Dasher" - web technologii spojující BIM model stavby s reálnými senzory a čidly v budově pro snazší přehled o energetickém využití budovy.

Autodesk Research a NASA nyní spolupracují na využití této technologie v reálném provozu pro optimalizaci energetické spotřeby rozsáhlé administrativní budovy NASA Ames Sustainability Base s více než 4.600 m2 kancelářské plochy. Autodesk Project Dasher využívá informačního modelu budovy (BIM) a technologie vyvinuté v NASA pro vesmírné projekty, aby poskytl okamžitý a přesný přehled o výkonnosti budovy v reálném čase. Informace slouží k řízení výkonnosti budovy a optimalizaci využití provozních zdrojů a kritických zařízení.

Sama budova "NASA Ames Sustainability Base" byla zčásti vyprojektována v BIM aplikacích Autodesku. Má kladnou bilanci spotřeby elektřiny, protože její fotovoltaické a palivové články vyrobí více elektřiny než budova spotřebuje. Přebytek je je pak odváděn do rozvodné sítě areálu. Zajímavostí je také využití podzemních vodních zdrojů snižující spotřebu pitné vody až o 90 % oproti tradičním budovám stejné velikosti.


Project Dasher působí na principu vizualizačního nástroje sbírajícího informace z různých zdrojů v celé budově - ty zpracovává a výsledek prezentuje ve 3D pohledech. Vlastníkům a provozovatelům budov tak pomáhá identifikovat komplexní příčinné vztahy důležité pro výkonnost budovy a celkové provozní požadavky.