úterý 15. dubna 2014

Fabrication CADmep - knižničné prvky a trasovanie pomocou Design Line

Autodesk Fabrication CADmep je jedným zo základných nástrojov pre tvorbu, návrh, koordináciu a prípravu modelov systémov technických zariadení budov so zameraním priamo pre výrobu. Popis a predstavenie celej rodiny Autodesk Fabrication sme publikovali tu. My si v nasledujúcom článku ukážeme, ako správne nastaviť a používať funkcie automatického trasovania pomocou tzv. Design Line, a prácu s knižničnými prvkami v Autodesk Fabrication CADmep.

Funkcia Design Line, slúži užívateľom predovšetkým pre nakreslenie trasy požadovaného systému TZB, príp. jeho editáciu, kde užívateľ len narysuje krivku trasy systému a CADmep automaticky vyplní túto líniu z dostupných knižničných prvkov. Základom je správne nastavenie a namapovanie týchto položiek z celkovej databázy, ktorú má užívateľ načítanú v projekte. Toto namapovanie robíme pomocou funkcie priradiť Tlačítko.

V 1. kroku je potrebné vytvoriť/upraviť servisnú šablónu v dialogu Nastavení servisu. Je to príkaz, kde používateľ nadefinuje konkrétne z ktorých knižničných prvkov požaduje následne trasu pomocou Design Line vytvárať. CADmep umožňuje v tomto nastavení zadať a triediť jednotlivé položky do skupín, kvôli lepšiemu prehľadu.

2. krok spočíva v priradení Tlačítka ku prvku, ktorý sa nachádza v uvedenej servisnej šablóne, ktorú sme vytvorili v 1.kroku. Jednotlivé tlačítka sa rozdeľujú do viacerých druhov podľa tvaru prvku, ku ktorému sú priradené, napr.: Bend - kolená, RedILTee - rozbočka, ShapeChange - redukcia, Offset - odsadenie, ...,  podľa čoho následne CADmep rozoznáva, ktorý prvok kam na trase správne vložiť.
Pre správne fungovanie trasovania je potrebné, aby užívateľ týmto spôsobom priradil Tlačítko ku každému knižničnému prvku, z ktorého požaduje trasu vytvárať, aby nevznikali tzv. "prázdne miesta".

Tlačítko k knižničnému prvku priradíte pravým kliknutím myši na danú položku a zvoľte voľbu Vlastnosti tlačítka.

V dialógovam okne priraďte k prvku príslušný kód tlačítka.

Vytváranie jednoduchej trasy pomocou Design Line a priradenie tlačítok k jednotlivým knižničným prvkom je znázornené na nasledujúcom videu:Cieľom vytvárania trasy pomocou Design line, je efektívnejšie modelovanie jednotlivých systémov, zrýchlenie tvorby zložitejších úsekov, a úspora času oproti vytváraniu systému z jednotlivých knižničných prvkov samostatne po jednom.

Viac na cadstudio.cz/fabrication

pondělí 7. dubna 2014

Sdílené souřadnice v Revitu

V tomto příspěvku si ukážeme, jakým způsobem můžeme v Revitu sdílet souřadnice z DWG souboru v rámci JTSK souřadnic a podkladů od geodeta a zaměření pozemku. V závislosti na tom lze pracovat se souřadnicemi projektu např. pro potřeby vytyčení.

Revit používá vnitřní souřadnicový systém pro všechny prvky, které tvoří model v projektu. Souřadnice modelu Revitu jsou určeny tzv. "Základním bodem projektu" a "Zeměměřičským bodem", případně pomocí sdílených souřadnic. Základní bod projektu nám určuje tzv. nulu projektu. Zeměměřičský bod nám pomáhá při vytyčování projektu na pozemku. Může to být pomocný bod v blízkosti stavby, u kterého jsou známy souřadnice JTSK a k němu pak vztahujeme souřadnice Základního bodu projektu nebo nám může určovat nulu v daných souřadnicích. Jestliže se významné souřadnice pro projekt nacházejí v připojeném modelu, například v koordinační situaci nebo zaměření od geodeta, je možné získat souřadnice z připojeného modelu, v našem případě z DWG souboru.

Pro sdílení souřadnic z DWG souboru postačí nastavit lokální souřadnicový systém v AutoCADu, který chceme pro sdílení využít.

V pohledech Revitu je možné Základní bod a Zeměměřičský bod skrýt nebo zobrazit. Tuto funkci nalezneme v dialogu Přepsání Viditelnosti/Zobrazení (klávesová zkratka VV) pro konkrétní pohled v kategorii Pozemek, viz obrázek níže.

Dialog Přepsání Viditelnosti/Zobrazení

V přednastaveném režimu jsou tyto dva body připnuty pomocí "Sponky".


V režimu "připnutí" Základního bodu projektu se při posunutí tohoto bodu současně posouvá celý projekt vzhledem k Zeměměřičskému bodu a vnitřní nule projektu. Po odepnutí je možné posouvat Základní bod projektu aniž bychom posouvali samotným projektem a nastavit lze takto i nulu projektu výškově.

Po připojení DWG souboru jako externí reference si před využitím funkce sdílených souřadnic nastavte tzv. Projektový sever. Ujistěte se, že ve vlastnostech pohledu máte nastaven parametr Orientace na hodnotě Projektový sever a poté  DWG podklad otočte do projektového severu dle potřeb. Dále si určete místo nuly projektu a posuňte do určeného bodu Základní bod projektu (sponka vypnuta). Poté klikněte na instanci DWG reference a na panelu vlastností Instance klikněte na hodnotu parametru Sdílené umístění. V dialogu Sdílet souřadnice zvolte možnost Získat systém sdílených souřadnic.


V tuto chvíli jsou souřadnice bodu Revitu přebírány z připojeného DWG souboru a při přepínání parametru Orientace na Projektový sever a Skutečný sever můžeme v každém pohledu zobrazit natočení projektu dle souřadnic. Další informaci viz video níže:Výstupy modelu z Revitu ve formě DWG jsou při použití sdílených souřadnic tvořeny automaticky v lokálním souřadnicovém systému, který odpovídá sdíleným souřadnicím z Revitu a v AutoCADu s nim pak můžeme dále pracovat.

pátek 4. dubna 2014

Není ten BIM nádherný?

Podrobný výkres úžasného BIM modelu s TZB rozvody zveřejnil blog NL Architects. Architektonická firma Huisman & Van Muijen ve spolupráci s kanceláří ABT pracuje v Revitu na velmi detailním modelu stavby Groninger Forum se všemi ventilačními rozvody, šachtami, potrubními systémy, elektrorozvody, osvětlením a hasicím systémem. Analýza BIM modelu dosud odhalila 4200 prostorových kolizí - ty byly postupně vyřešeny, takže nebudou později představovat problém na stavbě.

(určitě nezapomeňte kliknutím obrázek zvětšit, popř. uložit v hi-res verzi)

Nové kulturní centrum v holandském městě Groningen má 18.000 čtverečních metrů ploch a stavba má být dokončena v roce 2017. Celý projekt vzniká od počátku pomocí BIM technologií.

Takový výstup z BIM aplikace je už na pomezí technického díla a umění...