pondělí 23. ledna 2023

Data Exchange Connector for Autodesk Revit – PUBLIC BETA

 


    Vytvárajte a aktualizujte výmeny údajov (Data Exchanges) priamo v aplikácii Revit pomocou nového desktop konektora pre výmenu údajov (Data Exchange Connector for the Desktop).


    V apríli minulého roku Autodesk spustil DATA EXCHANGES, nový spôsob zdieľania a správy dát a údajov v tímoch a aplikáciách, s ktorými pracujete, a to všetko prostredníctvom cloudu. Výmeny dát fungujú ako neutrálne, bezpečné kontajnery, pomocou ktorých môžete zdieľať dáta a určité podmnožiny svojich modelov budov so zainteresovanými stranami. Nie je potrebné odovzdávať celý svoj model tým, s ktorými spolupracujete – namiesto toho poskytujete len tie údaje, ktoré steakholderi potrebujú.


    Keď Autodesk pôvodne vydal Data Exchanges, poskytoval podporu pre vytváranie, aktualizáciu a správu výmen prostredníctvom Autodesk Docs na modeloch Revitu, ktoré boli publikované. Teraz môžeme s potešením oznámiť podporu rovnakej funkcie priamo v rámci aplikácie Revit s naším konektorom na výmenu údajov (Data Exchange Connector). To znamená, že ako používateľ Revitu môžete teraz vytvárať a aktualizovať svoje výmeny dát priamo z aplikácie Revit bez toho, aby ste museli prechádzať na Autodesk Docs alebo Autodesk Construction Cloud.

Výmena údajov (Data Exchanges) umožňuje používateľom aplikácie Revit zdieľať podrobné údaje z Revitu. V tomto príklade, ktorý je vytvorený pomocou konektora Revit to Power Automate Connector, výmena údajov vytvorená v Revite automatizuje notifikácie v aplikácii Microsoft Teams.

    

    Po vytvorení výmeny údajov môžete svoje údaje zdieľať, pripojiť a načítať do iných aplikácií. Chcete automatizovať pracovné postupy pomocou podmnožín údajov o vašom projekte? Pomocou konektora Power Automate Connector môžete automaticky vygenerovať napr. výkaz materiálov v Exceli. Čo tak použiť špecifické prvky vášho návrhu pre urýchlenie doprojektovania výrobnej linky továrne? Pomocou konektora Inventor Connector môžete umiestniť podlahy, steny a stĺpy okolo strojov naprojektovaných v Inventore. Data Exchanges zefektívňujú zdieľanie údajov a poskytujú väčšiu kontrolu nad tým, čo a s kým zdieľate – čím sa eliminuje potreba vymieňať súbory celého projektu a modely BIM. 


Máte záujem vyskúšať si tento Revit Connector?

<<< Pripojte sa k verejnej beta verzii ešte dnes >>>


    Výmena údajov je možná aj prostredníctvom Microsoft Power BI. Ak máte akékoľvek otázky, navštívte stránku Forge Data Exchange API (novo: Autodesk Platform Services) a ak máte akékoľvek nápady alebo postrehy pre akékoľvek ďalšie konektory – áno, Autodesk pripravuje ďalšie! - kontaktujte Autodesk na adrese data.exchange.support@autodesk.com.

středa 18. ledna 2023

3D tisk z BIM aplikace Autodesk Revit

 Dnešní článek nepojednává o žádné konkrétní funkci, ale zaměřuje se na postup 3D tisku, v budoucnu možná neodmyslitelné části prezentace vašich návrhů investorovi. Postupně vám vysvětlím, jakým způsobem jsem vytiskl celý půdorys domu v libovolném měřítku. Ukážu vám chyby, které jsem udělal při prvních pokusech a na jaká úskalí a nedostatky softwaru jsem narazil.  


1. Pokus: Nativní formát 

 V prvním pokusu jsem se rozhodl vyexportovat model a vložit ho do software pro 3D tiskárnu jako celek.  


Export modelu probíhá přes 3D pohled. Je tedy vhodné si vytvořit nový 3D pohled, který bude digitálním dvojčetem vytisknutého modelu. Ve viditelnosti zobrazení jsem vypnul všechny kategorie, které jsem nechtěl tisknout. Pro začátek jsem ponechal pouze stěny a podlahu. Ale není problém v budoucnu vytisknout projekt třeba také se zařizovacími předměty. Důležitou zásadou je, že pokud je prvek příliš malého rozměru, při generování G-kódu bude prvek vyloučen, například sklo nebo stojky zábradlí. 

Pokud byste chtěli tisknout prvek okna i se sklem, je potřeba zvětšit tloušťku skla. Minimální tisknutelný rozměr se odvíjí od měřítka tisku.  

Revit při exportu do formátu STL neumožní nastavit měřítko a automaticky exportuje v měřítku 1:1. Po vložení modelu do softwaru vytvářejícího G-kód je model automaticky zmenšen, aby se vešel na tiskovou plochu/objem. Konverzi na menší měřítko nedokážeme nijak ovlivnit a jeho hodnotu se nedozvíme. Nedokážeme tedy tímhle způsobem vytisknout model v libovolném měřítku.  


Jednou z možností je nastavit přesný rozměr tisku. Tedy vím, že můj model v 1:1 má rozměr např. 19000 mm. V měřítku 1:200 je rozměr 95 mm. Můžu tedy zadat hodnotu přímo do softwaru G-kódu, kde zadávám vnější rozměry objektu. Tato možnost není úplně přesná a nehodí se v případech, kdy tiskneme tvar, u kterého nelze jednoduše odměřit vnější rozměr.2. Pokus: AutoCAD 

Ve druhém pokusu jsem se rozhodl vytisknout objekt v přesném měřítku 1:50, jak je ve výkresech zvyklostí.  

3D tiskárny mají omezenou tisknutelnou plochu. Objekt je tedy potřeba rozdělit na jednotlivé části, které se vejdou na tiskovou plochu. Moje tiskárna má tisknutelnou plochu 180x180 mm, tedy v měřítku 1:50 vytisknu maximálně objekt o velikosti 9x9 m. 

K rozdělení objektu na části používám Osnovy. Jako první jsem rozdělil objekt na poloviny, ale doporučuji nerozdělovat objekt v otvorech, ve výplních otvorů a na hranici objektů. Snižuje se kvalita tisku. Pokud byste rozdělili otvor do dvou částí v místě okna, tiskárna nedokáže vytvořit perimetr převisu, který je jednostranně otevřený. Jednotlivé tisknuté části nemusí být přesně stejného rozměru. 

Pro vytvoření 3D pohledu ořezaného dle osnov jsem použil Orientovaný kvádr. Jeho nevýhodu je, že se nedá zarovnávat příkazem Zarovnat, ale pouze posunutím za šipky. Dále je potřeba vytvořit Řez pro každý orientovaný kvádr. Řezy jsou na hranici orientovaných kvádrů. Ve vlastnostech v každém vytvořeném řezu jsem nastavil orientovaný kvádr, který odpovídal danému řezu. Po vytvoření 3D pohledu, který bude sloužit k exportu, jsem přes navigační kostku vybral „Orientovat k pohledu“ > „řezy“ >„Daný řez". 3D pohled se mi automaticky ořezal ořezovým kvádrem dle orientovaného kvádru.  

Pro převod do měřítka 1:50 jsem vyzkoušel využít program AutoCAD.  Vyexportoval jsem 3D pohled do formátu 3D DWG. Export jsem nastavil jako "ACIS tělesa". 

AutoCAD otevřel soubor bez problému a dokáže celý objekt zmenšit v daném měřítku, příkazem _MĚŘÍTKO 

Při exportu v AutoCADu do vhodného formátu pro 3D tisk AutoCAD automaticky vylučuje některé prvky. Tyto prvky AutoCAD nedokáže exportovat. Při kontrolní zkoušce exportu do formátu STL se v softwaru pro vytvoření G-kódu opravdu zobrazují pouze nevyloučené objekty.  


V AutoCADu lze vidět, že jsou vyloučeny objekty, které mají ve vlastnostech název "těleso" a ve výběru zůstávají pouze objekty s názvem "3D těleso". Je to druh chování, které dělá export z Revitu a nemáme možnost ho ovlivnit. Další možností bylo rozbít objekty na jednotlivé části příkazem Rozložit a ty následně sloučit do skupiny. Bohužel 3D exportér vylučuje i prvky s vlastností "skupina".  Zkoušel jsem i příkazy jako "TVARUJZPOVRCHŮ"_SURFSCULPT, ale nikdy se mě nepodařilo vyexportovat všechny objekty.

 3. Pokus: Fusion 360 

Ve třetím pokusu mě nebavilo vytvářet orientované kvádry, řezy a 3D pohledy. Proto jsem hledal rychlejší způsob. 

Nejefektivnější způsob, jak rozdělovat na jednotlivé části, které budeme tisknout samostatně, je použít doplněk od Arkance Systems Rychlý ořezový kvádr. Tento příkaz automaticky vytváří ořezaný 3D pohled mezi dvěma body a výškou dle nastavení rozsahu pohledu v půdorysu. Pro nejjednodušší nastavení prvků, které chceme tisknout, je využít šablony pohledu. 


3D pohled exportuji do formátu STL. Zde je potřeba nastavit exportovat jednotky na Centimetry. Jiné jednotky se neexportují správně. 

Pro změnu měřítka jsem nakonec našel aplikace Fusion 360. Otevřel formát STL z Revitu a ověřil správnost měřítka změřením známého rozměru, například okna. Po vybrání importovaného objektu jsem dokázal přes rozbalovací menu UPRAVIT a příkaz Měřítko změnit měřítko. Po zmenšení do měřítka jsem znovu zkontroloval rozměr celého objektu, jestli se vejde na tiskovou plochu. Pro export do formátu STL je potřeba uložit pracovní soubor Fusion 360. Nyní jsem mohl exportoval do formátu STL.  


Po naimportováni souboru STL do programu vytvářející G-kód už mi nevyskočilo hlášení o zmenšení. I v případě, že je objekt o něco větší. Měřítko zůstalo zachováno. A já si mohl finální úpravu měřítka řídit zde.  

Nyní už jen v závislosti na programu nastavím potřebná nastavení tisku. Já ještě rozdělil tisk na dvě části, kde spodní stavbu tisknu černou barvou filamentu a horní stavbu bílou barvou filamentu. 

Nakonec jsem vyexportoval G-kód a vytiskl.  


Závěrem 

Pro zmenšení v měřítku jsem vyzkoušel i Autodesk Inventor, ale pro laika bývá komplikovanější postup, jak zmenšit importovaný objekt ve formátu STL. Výsledek není uspokojivý a práce zabere několik desítek minut.  

Zkoušel jsem vytisknout obálku budovy tak, aby vnitřek nebyl řešen, ale byl pouze vytisknut jako plný pomocí výplně dle nastavení software pro 3D tisk. Opět jsem šel postupně na několik pokusů. Dostal jsem se k uspokojivému výsledku, o tom ale až někdy příště. 

Celý postup, jak vytisknout model z Revitu na 3D tiskárně také ve video návodu:
úterý 17. ledna 2023

Metal Framing – lehké kovové konstrukce

 
LGSF (Light Gauge Steel Frame) je označení pro konstrukční systém založený na použití lehkých tenkostěnných za studena tvarovaných ocelových profilů. Tento konstrukční systém může být atraktivní alternativou k tradičním stavebním materiálům náročným na zdroje, jako je dřevo, beton a ocel válcovaná za tepla. LGSF konstrukce obdobou klasických dřevěných rámových konstrukcí. LGSF konstrukce má oproti dřevěné rámové konstrukci řadu pozitivních vlastností, nehořlavost, odolnost vůči hmyzu, plísním a vlhkosti (pozinkovaná ocel), nižší hmotnost a rozměrová stabilitu.
Jak co nejlépe takovou konstrukci navrhnou a přenést do výroby? Odpovědí je Metal Framing Suite, doplněk pro Autodesk Revit. Aplikace Metal Framing je BIM software pro efektivní a přesné navrhování konstrukcí včetně podrobných detailů, koordinaci, tvorbu výrobní dokumentace a výrobu lehkých kovových rámů v Revitu.
Metal Framing Suite, jeden z hlavních balíčků skupiny Metal Framing, je primárně zaměřený na navrhování jednovrstvých i vícevrstvých konstrukcí z tenkostěnných ocelových profilů. 


Automatizované generování konstrukce

Metal Framing pracuje na principu uživatelem definované automatizace. Hlavní nosný rám, sekundární rám, laťování, opláštění nebo obložení je generováno na základě uživatelem definovaných konfigurací – pravidel. Konfigurace se ukládají do konfiguračních souborů, jednou nastavené konfigurace je možné sdílet a opakovaně používat pro práci na dalších projektech. Účelem používání konfigurací je zjednodušit nastavení, šetřit čas, používat osvědčené uspořádání rámů a eliminovat chyby.

 
Metal Framing Suite je balíček připravený pro generování kovových konstrukcí z tenkostěnných ocelových profilů, nabízí nástroje pro generování konstrukcí stěn, stropů nebo střech. Metal Framing suite je dále možné použít například pro generování SDK příček a předstěn, podlah nebo zavěšených podhledů
 


Navržené konstrukce je možné doplnit o podrobné detailní přípoje. 


Mějte vytvořené standardní a ověřené skladby konstrukcí v šabloně projetu, mějte vytvořené ověřené konfigurace pro generování rámů a vkladní konstrukčních detailů, a pak můžete generovat model konstrukce s podrobnou výrobní dokumentací na několik kliknutí myší.

Generování výkresové dokumentace

Na základě uživatelem definovaných konfigurací je provedeno číslování a označení prvků, generování pohledů a výkresové dokumentace. Pohledy mohou být již včetně popisů a kót. Automaticky vygenerujte podrobné výkazy prvků. Získejte tak přesné informace o hmotnosti ocelové konstrukce, množství spojovacího materiálu a ploše materiálu pro opláštění nebo obložení. Díky přesným a podrobným výkazům je možné získat relevantní podklady pro nacenění projektu. 
 

Vygenerované pohledy a výkazy jsou automaticky umístěny na výkres podle zvolené šablony. Automatizace nabízí rychlost a eliminuje plýtvání časem na činnosti, které nepřidávají hodnotu. Jakmile vytvoříte standardy, konfigurace nebo vlastní knihovnu prvků, budete je mít vždy připravené k použití v jiných projektech.

BIM model jako zdroj dat pro výrobu na CNC strojích

O přenesení projektu do výroby na CNC strojích se postará modul Metal Framing CNC Exporters. Využití exportu je možné díky přesně zpracovanému a detailnímu 3D modelu. Metal Framing CNC Exporters v současné době nabízí CNC exportéry pro nejoblíbenější CNC stroje, jako jsou Howick, Metroll, Royal C.N.C., Pinnacle a Scottsdale.
CNC exportéry je možné používat pouze se softwarem AGACAD Metal Framing, který uvnitř projektu Revit vytvoří konstrukční prvky se všemi potřebnými geometrickými a informačními údaji a příslušný CNC exportér pak vytvoří zdrojová data pro výrobu zvoleným strojem.

 Rychlost, přesnost a efektivita řešení pro kovové konstrukce od společnosti AGACAD umožňuje odborníkům navrhovat stavby nejvyšší kvality v každé fázi projektu, významně ušetřit čas, snížit pracnost a spotřebu materiálu.

Ukázka AGACAD Metal Framing Suite
Více informací o aplikaci naleznete na produktových stránkách Metal Framing.
V případě zájmu o bližší informace či nákup softwaru AGACAD Metal Framing prosím kontaktujete obchodní oddělení Arkance Systems.středa 11. ledna 2023

Príprava miestností od A po Z - séria článkov (časť 3 – export tabuliek do Excelu, editácia a reimport do Revitu, formálne úpravy, rýchly orezový kváder)

    Sériu článkov zameraných na komplexnú tvorbu miestností v Revite (viď časť 2) ukončíme jej treťou časťou, v ktorej si ukážeme Export tabulek - nástroj, ktorý je súčasťou doplnkov do Revitu z dielne Arkance Systems s názvom Holixa T4R a ktoré poskytujeme našim zákazníkom zdarma, aby pomocou nich vedeli byť rýchlejší a efektívnejší pri denno-dennej práci s projektami v Revite. Nástroj Export tabulek prekonvertuje a vyexportuje požadované tabuľky výkazov z Revitu do formátu *.XLSX, teda do natívneho formátu tabuľkového editoru Microsoft Excel.

    Tento nástroj nájdeme po nainštalovaní pluginov Holixa T4R na karte Ribbonu s rovnomenným názvom pod tlačítkom Export tabulek. Nástroj je veľmi jednoduchý, ponúka v podstate len jedno dialógové okno, v ktorom si vyberáme, ktoré výkazy nášho projektu sa majú vyexportovať do *.xlsx a ak ich vyberáme viacero, tak či sa má pre každý výkaz vygenerovať samostatný súbor, alebo sa všetky vyexportujú do jedného súboru Excelu.

    Vyexportovaný súbor môžeme následne otvoriť v programe Microsoft Excel a všetky bunky, ktoré sú editovateľné (podfarbené zelenou farbou) môžeme následne editovať s pomocou akýchkoľvek natívnych funkcií, či nástrojov, ktoré nám Microsoft Excel ponúka. Využiť môžeme nástroje na hromadné filtrovanie, úpravu, či analýzu buniek. Predstavte si napr., že by ste potrebovali hromadne zmeniť názvy jednotlivých miestností, či bytov. Ak by ste to robili v Revite, tak by ste museli dané parametre modifikovať riadok po riadku. Tu v Exceli vieme využiť vzorce, automatizácie, či hromadné premenovávanie, čo nám vie ušetriť obrovské množstvo času.

    Všetky tieto zmeny vieme následne preniesť späť do Revitu, stačí predmetný súbor uložiť a Microsoft Excel zavrieť. Následne v Revite rozbalíme nástroj Export tabulek, pod ktorým sa nachádza nástroj Import tabulek, ktorý aktivujeme a v predmetnom dialógovom okne si vyberieme upravený súbor *.xlsx. Výkaz tabuľky miestností sa aktualizuje a všetky zmeny sa prejavia nielen v samotnom výkaze, ale samozrejme aj v modeli, keďže sú s nim priamo previazané.

    Pokiaľ požadujeme urobiť určité úpravy vo výkaze, čo sa formálnej stránky týka, tak tieto úpravy sa realizujú v nastaveniach výkazov najmä na záložke Vzhled. Táto záložka nám umožňuje meniť grafiku tabuliek, ako napr. typy čiar mriežky, čiary obrysov, či zvýrazniť každý druhý riadok tabuľky (kvôli prehľadnosti veľkých výkazov) a z tohto prostredia vyberáme aj jednotlivé textové štýly, či pre bunky nadpisu, záhlavia alebo samotného tela tabuliek.

    Pokiaľ by sme chceli vytvoriť pre výkaz nový textový štýl, musíme sa prekliknúť na kartu Ribbonu Poznámky a kliknúť na malú šípku na pravej spodnej strane vedľa skupiny Text. Otvorí sa nám dialógové okno Vlastností textových typov, ktoré si môžeme ľubovoľne duplikovať a všetky ich požadované parametre (font písma, farba, veľkosť a pod.) upravovať. Po úprave / vytvorení nového textového štýlu môžeme tento vybrať v nastaveniach výkazov na záložke Vzhled.

    Výkazy v Revite nám ponúkajú aj možnosť farebne zvýrazniť bunky, ktorých hodnoty spĺňajú určité nadefinované pravidlá. Robí sa tak v nastaveniach výkazov na záložke Formátování po kliknutí na tlačítko Podmínený formát, kde sa zadefinuje podmienka pozostávajúca z výberu parametra, definície matematického operátora, zadaním hodnoty a farby, ktorú budú bunky výkazov zobrazovať, ak ich hodnota vyhovuje definovanému pravidlu.

    Na záver si ešte predstavíme ďalší nástroj našich doplnkov Holixa T4RRýchly ořezový kvádr, pomocou ktorého vieme vytvoriť 3D výrez určitej časti modelu z pôdorysu. Stačí, že v pôdorysnom pohľade aktivujeme nástroj Rýchly ořezový kvádr, nachádzajúci sa na karte Ribbonu Holixa T4R a klikneme na počiatočný a následne na koncový bod v tomto pôdoryse vzhľadom na to, aký výrez chceme vytvoriť. Takto vytvoríme v podstate na 2 kliky nový 3D pohľad s automaticky aktivovaným a prispôsobeným orezovým kvádrom podľa zrealizovaného výberu.

    Verím, že séria týchto článkov prispela k efektívnejšiemu pohľadu a práci pri tvorbe miestností v Revite, či samozrejme aj iných analogických konštrukcií.


Videoukážka:


úterý 3. ledna 2023

9 tipů pro projektanty TZB - jak ušetřit čas v Revitu a zároveň zlepšit kvalitu dokumentace

Tvorba výkresů a finalizace projektové dokumentace může zabrat spoustu času, i když máte v Autodesk® Revit® pečlivě připravený BIM model. Dobrou zprávou je, že umísťování kót a popisků, označování prvků, vytváření legend, generování pohledů a jejich vkládání do výkresové dokumentace můžete s plug-inem AGACAD Smart Documentation výrazně automatizovat a ušetřit si tak hodiny času práce na projektu a zároveň zvýšit kvalitu vytvořených podkladů. 


Co dokáže modul Smart Documentation pro Revit

Automatizuje popisné funkce Revitu, jako jsou kóty, značky, popisky a legendy. Automatizuje také generování pohledů včetně jejich umísťování do výkresů. A to není vše. Do rukou vám přináší i funkce, které ve standardním Revitu vůbec nejsou, jako je generování označení prvků, extrakce dat, generování QR kódů a import excelových tabulek do výkresů. Vše předvedeme v dalším textu.

Modul funguje na základě konfigurací, které lze uložit a později opakovaně používat. Logiku tedy vytvoříte pouze jednou a v budoucnu se veškerá práce vždy provede automaticky za vás. 

Nástroj Smart Documentation pracuje s prvky většiny kategorií Revitu a má řadu nastavení, která pomáhají automatizovat množství různorodých scénářů. Níže uvedené příklady jsou jen malým zlomkem toho, co doplněk umí.

1. Kótování prvků 

Tvorba výkresu často začíná umístěním kót. Ve Smart Documentation existují 2 způsoby, jak si to usnadnit - Predefined Dimensions (Předdefinované kóty) a Quick Dimensions (Rychlé kóty). 

Nástroj Predefined Dimensions umožňuje hromadně rozmístit kóty pro celý půdorys libovolného rozsahu. Nabízí například funkci, která umožňuje kótovat všechny rodiny k nejbližší konstrukci (zeď, podlaha, střecha, sloup nebo jiná), k podlaží nebo koordinačním osám. To funguje i u prvků z připojeného modelu. 

Zde spouštíme konfiguraci, která pro každou výustku vzduchotechniky umístí vodorovnou a svislou kótu k nejbližší stěně. Když je vzduchotechnická výustka v jedné rovině se stěnou (levá spodní mřížka přívodu vzduchu), je umístěna pouze jedna kóta. 


Nástroj Predefined Dimensions umí nejen umístit kóty k nejbližší konstrukci, ale umí je také umístit mezi prvky. V níže uvedeném příkladu jsou okótovány prostupy konstrukcemi pro systémy TZB (tyto prvky byly vloženy pomocí dalšího pluginu, AGACAD Cut Opening). Pomocí nástroje Dimension Selected Elements aplikace Smart Documentation získáme rozměry otvorů a vzdálenosti mezi nimi. A v případě, že jsou kóty příliš blízko u sebe, dojde i k automatickému posunu textu, aby byla zajištěna čitelnost. 


Uvedené příklady jsou jen vybrané možnosti použití nástroje Predefined Dimensions. Tento nástroj je velice flexibilní a umožňuje automatizovat rozměry v téměř jakémkoli scénáři. 

Druhým nástrojem kótování prvků jsou funkce Quick Dimensions. Slouží k vytváření řetězců kót mezi vybranými prvky. 

V příkladu níže jsme okótovali všechno potrubí pomocí několika kliknutí myši. 

2. Umístění popisků 

Smart Documentation nabízí funkci hromadného vkládání popisků. Na rozdíl od standardní funkce Revitu Tag All Not Tagged (Označit vše, co není označeno) můžete hromadně vkládat více různých tagů pro prvky stejné kategorie. Můžete také určit posunutí a pozici tagů, odkazové čáry a automaticky přesunout tagy, pokud se překrývají. 

V tomto příkladu použijeme stejný pohled jako v předchozí ukázce a všechny potrubní prvky označíme dvěma kliky myší. Následně hromadně umístíme tři různé popisky - jeden pro zaizolované kulaté díly, druhý pro izolované čtvercové díly a třetí pro díly bez izolace. 

3. Vytváření pohledů 

Aplikace Smart Documentation umožňuje automaticky vytvářet pohledy na vybrané prvky, aplikovat na ně konfigurované předdefinované kóty (Predefined Dimensions) a doplnit o automatické popisky. To znamená, že vaše nově vytvořené pohledy obsahují rovnou i kóty a popisky. 

Mluvíme o výrazné úspoře času. Pro inženýry TZB je tato funkce užitečná zejména při vytváření pohledů na potrubní trasy. 

Všechny výše uvedené pohledy byly vytvořeny jednoduše výběrem potrubní trasy a použitím funkce Create Multi-Element Views (Vytvořit víceprvkové pohledy). Později si ukážeme, jak lze vybrané pohledy automaticky umístit na výkresy (viz č. 9). 

4. Označování prvků 

Často se stává, že musíte v projektech označit prvky v určitém pořadí. Může jít o mechanická zařízení, otopná tělesa, armatury instalací atd. Dělat to všechno ručně zabere spoustu času, a pokud je uprostřed řady vložen nový prvek... no, pak je třeba polovinu značek přepsat. 

Funkce Element Numbering (Číslování prvků) v aplikaci Smart Documentation umožňuje nadefinovat libovolný formát značení a použít jej na velké množství prvků najednou. Dokáže také extrahovat data, která jsou jinak přes rozhraní Revitu neviditelná. 

Na obrázku výše vidíte výřez z půdorysu vytápění bytového domu. Všechna otopná tělesa pro celý projekt byla označena během několika sekund. Logika značení spočívala v tom, že se značení restartuje na každém podlaží, kdy se nejdříve vloží předpona s číslem podlaží, např. "L-4", a následuje číslo místnosti, ve které je každý jednotlivý prvek umístěn. 

A to je jen jeden příklad definice pro označování prvků. Můžete si vytvořit v podstatě libovolná vlastní pravidla. V případě potřeby lze prvky označovat také po jednom, a to pouhým kliknutím na ně. 

5. Extrahování souřadnic prvků 

Jak již bylo zmíněno, některá data jsou v běžném Revitu neviditelná, ale přesto je možné je extrahovat. Dobrým příkladem jsou hodnoty souřadnic. 

Pro inženýry TZB mohou být souřadnice potřebné například při práci s výkresy spodní stavby. 

Pomocí funkce Auto-Fill Coordinates (Automatické vyplnění souřadnic) se hodnoty vyplní do zadaného textového parametru, aby byly viditelné v pohledech. Lze použít jak souřadnice základního bodu projektu, tak souřadnice bodu zaměření. 

Pokud potřebujete vlastní formát souřadnic, lze toho samého dosáhnout pomocí funkce Element Numbering (Číslování prvků), která umožňuje zadávat i předpony a přípony. 

Ve standardním Revitu byste museli pro každý prvek použít funkci Souřadnice bodu. S nástrojem Smart Documentation se celý proces provede hromadně a hodnoty se navíc uloží do parametru, takže souřadnice lze v případě potřeby také exportovat do jiného softwaru. 

6. Generování QR kódů 

Tento krok prozatím nepatří mezi typické postupy přípravy dokumentace, ale stojí za to se jím zabývat. Jeho použití přispívá ke kvalitnější komunikaci mezi projekční a stavební fází. QR kódy lze použít pro identifikaci materiálů ve výrobě, na staveništi nebo pro poskytování potřebných informací v jednoduché formě. 

V konfiguraci můžete předem definovat parametry, jejichž hodnoty se zobrazí po naskenování QR kódu. Poté můžete s nástrojem Smart Documentation vygenerovat najednou velké množství QR kódů pro jednotlivé prvky. 

QR kódy se ukládají do parametru typu obrázek. QR kódy pak lze umístit do výpisů. 

7. Vytváření legend 

Ve výkresech používáte pravděpodobně i legendy a výpisy. Většina inženýrů postupuje standardně tak, že tabulku ručně nakreslí a pak ji opět ručně doplní obrázky a texty. 

Existuje ale i lepší způsob. 

Pomocí funkce Create/Edit Legend (Vytvořit/Upravit legendu) vytvoříte základ tabulky, aby program věděl, kam má umístit textová pole a komponenty legendy. Pak si vytvoříte vlastní seznam prvků, které mají v legendě být. Program dle této definice naplní textová pole hodnotami parametrů. 

Tuto funkci lze použít nejen pro legendy. Dokáže také vytvářet tabulky s obrázky podle parametrů rodin, počítat součty a rychle aktualizovat data při změnách. Tabulky mohou být orientované vertikálně i horizontálně, mohou být rozdělené do menších tabulek a mohou pracovat i s prvky připojeného modelu. 

Příklad využití této funkce můžete vidět níže (část č. 9), kde je tabulka se specifikacemi závěsů a podpěr s uvedenými počty pro každou velikost. 

8. Importování souborů aplikace Excel 

Někdy můžete v projektu uvádět data, která nejsou v souboru Revit. Může to být například tabulka, kterou chcete mít ve výkazech. 

Smart Documentation umí do Revitu importovat tabulky Excelu včetně nastavení stylů jako Pohled schéma/kresba nebo Legenda. 

Po importu navíc zůstane zachováno propojení mezi tabulkou Excelu a souborem Revit. To znamená, že ji můžete kdykoliv jednoduše aktualizovat. 

9. Tvorba výkresů a umisťování pohledů 

Nyní, když jsou pohledy okótovány, popsány a legendy připravené, je čas vytvořit výkresy a pohledy na ně umístit. 

Smart Documentation nabízí dva způsoby, jak to provést. První z nich je pomocí nástroje Distribute Views on Sheets (Distribuovat pohledy). Nástroj vytvoří tolik výkresů, kolik je potřeba k umístění vybraných pohledů při dodržení zadaných vzdáleností mezi nimi. 

Na obrázku níže bylo pomocí funkce Distribuovat pohledy na výkresy umístěno na listy vícero tabulek (dle pracovního postupu popsaného v části 7). 

Dalším způsobem, jak snadno vytvořit výkresy, je funkce Template Sheet (Šablona výkresu). Ta nabývá na významu u vícepodlažních stavebních projektů. Stačí vybrat pohledy, které mají být umístěny na listy, a namapovat je na pohledy v šabloně. 

Důvěryhodné nástroje pro přípravu projektové dokumentace v Revitu 

Jak vidíte, díky automatizaci zdlouhavých popisných činností lze významně zkrátit čas potřebný k tvorbě dokumentace z modelů Revitu. Už žádné časově náročné manuální umisťování kót, označování prvků a vytváření pohledů a legend. 

Alespoň ne, pokud máte ve své sadě nástrojů modul Smart Documentation pro Revit. 

Všechny uvedené příklady, byly z praxe inženýrů TZB. Nástroj Smart Documentation však obdobně využívají i projektanti ostatních profesí. 

Chcete si názorně prohlédnout práci se Smart Documentation? 

Podívejte se na záznam našeho webináře: Webinář SMART DOCUMENTATION: Generování a správa projektové dokumentace v Revitu:
zdroj: www.agacad.com